Dosje javnega naročila 008982/2017
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.120,00 EUR

JN008982/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2017
JN008982/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2017
JN008982/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN008982/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008982/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226898/RD-Redno_vzdrževanje_in_popravilo_klimatskih_naprav_.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2017   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.10.2017   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v delu 5.2. Ekonomska in finančna sposobnost, da kot ustrezno dokazilo sprejmete tudi BON obrazec izdan s strani AJPES, iz katerega je razvidna informacija o stanju neporavnanih obveznosti na vseh transakcijskih računih gospodarskega subjekta.


ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno dokazilo sprejel tudi BON obrazec, izdan s strani AJPES. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni, pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.Datum objave: 27.10.2017   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, da lahko pogoje iz točke 5.3. Tehnična in strokovna sposobnost, ponudnik kumulativno izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik zaradi narave in zahtevnosti ter velikosti javnega naročila zahteva, da vse pogoje iz točke 5.3 Tehnična in strokovna sposobnost izpolnjujejo ponudnik, vsi partnerji v skupini in vsi podizvajalci. To pomeni, da jih mora izpolnjevati vsak posebej.