Dosje javnega naročila 008989/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja CzK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 289.085,04 EUR

JN008989/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2017
JN008989/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2017
JN008989/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2017
JN008989/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2017
JN008989/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2017
JN008989/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2017
JN008989/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.02.2018
JN008989/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008989/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227008/DOKUMENTACIJA_JN.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja CzK
Referenčna številka dokumenta: JN7/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2017   08:20
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2017   08:30
Kraj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2017   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2017   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim Vas, da objavite odklenjene popise del.
Verjetno ste pa že dogovorjeni z Lesnino MG Opremo, zato ste priredili popis
glede na zagotovljena sredstva.
Zaradi kratkega časa za pripravo ponudbe se verjetno noben ponudnik ne bo
odločil za nepotrebno izgubo časa z vašimi zakljenjenimi in nepreglednimi popisi.
Delo bi lahko oddali tudi s pogajanji. To možnost Vam zakon dopušča.

ODGOVOR
Spoštovani,
Če bi naročnik želel favorizirati ponudnika, čigar ponudbo je kot edino prejel v že izvedenem in zaključenem postopku, bi izpeljal konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN-3. Namesto tega se je naročnik odločil za naročilo male vrednosti in za možnost, da ponovno odpre konkurenco. Zelo žaljivo je, da se naročniku ravno zaradi njegove transparentne poteze sedaj očita diskriminatornost… Sicer pa naročnik nobenega ponudnika ne sili, naj odda ponudbo. Časa za pripravo ponudbe je glede na primerljive razpise in prakso Državne revizijske komisije več kot dovolj. Naročnik roka za oddajo ponudbe žal ne more podaljšati zaradi časovne stiske.

Glede popisov del pa so le ti narejeni tako, da ponudniki vpisujejo v zeleno polje ceno na enoto, v zadnjem stolpcu pa je nastavljena formula, ki avtomatsko izračuna, koliko je skupni zmnožek na postavki. Naročnik zato ne razume, v čem je problem popisov…