Dosje javnega naročila 009004/2017
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009004/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2017
JN009004/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2017
JN009004/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2017
JN009004/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2017
JN009004/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2018
JN009004/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009004/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu
Referenčna številka dokumenta: JN-016/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928480
51200000
90511000
90512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2017   10:30
Kraj: Sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2017   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2017   10:43

Razpisna dokumentacija se na spletni strani naročnika objavi do 25. 10. 2017.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2017   13:23
Spoštovani.
Pogoj reference se spremeni v smislu, da je zahtevana le ena (in ne dve) referenca, pod enakimi pogoji. Prestavi se rok za predložitev in odpiranje ponudb na dan 20. 11. 2017 (prestavi se tudi rok za vprašanja interesentov). Naročnik bo do 8. 11. 2017 na svoji spletni strani objavil popravljeno razpisno dokumentacijo in na portalu JN Obvestilo o popravku.Datum objave: 21.11.2017   14:36
VPRAŠANJE
Prosimo tehtno pojasnilo na del zahteve v točki 2. OPREMA ZABOJNIKOV ZA ODPADKE NA TERENU. Zakaj se za potrebe tako robustne uporabe opreme zahteva ravno sistem Android, ki ga lahko ponudniki uporabijo že na napravah namenjenih v komercialno uporabo in ne alternativnega okolja, ki je namenjen industrijskim rešitvam? Oziroma prosimo direkten odgovor, če bodo sprejete tudi ponudbe ponudnikov, ki bodo predlagali drug tip ročnik čitalnikov, ki ostalim zahtevam popolnoma ustrezajo.

ODGOVOR

Naročnik je tehnične specifikacije vezane na sistem android spremenil in jih objavil na spletni strani.


Datum objave: 21.11.2017   14:38
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zahteve naročnika pod točko 1.2., b.:
1. OPREMA S SISTEMOM SLEDENJA IN IDENTIFIKACIJE ZABOJNIKOV ZA SMETARSKA VOZILA
1.2. OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI OPREME VOZIL
2. Sistem sledenja vozil mora zapise koordinat podajati v obliki WGS84, kjer se za vsako podano GPS koordinato beležijo:
b. Odklon smeri vožnje na smer severa v stopinjah v smeri urinega kazalca.

Kaj je namen podatka iz te zahteve, ki se nam zdi povsem nesmiselna?ODGOVOR

Gre za informacijske potrebe, kjer je na GPS sistemu oz. aplikaciji razvidna smer vožnje vozila.


Datum objave: 21.11.2017   14:39
VPRAŠANJE
Zanima nas, kdo je pripravil dokumentacijo za predmetno javno naročilo in katere dele. Če so sodelovali zunanji sodelavci oziroma izvajalci, nas zanima kateri in ali so bili ti angažirani na podlagi naročil male vrednosti ali t.i. “evidenčnih naročil” in če so, katera ter v kolikšni vrednosti so ta naročila bila.

ODGOVOR

Podatki o izvedenih javnih naročilih so dostopni na portalu javnih naročil. Podatke o izvedenih evidenčnih naročilih lahko prosilec pridobi v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.


Datum objave: 21.11.2017   14:40
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo razpisne dokumentacije - tehnične specifikacije v delu tehnologija identifikacije se nahaja zahteva za ročni čitalec s sistemom Android. Na trgu so na voljo tudi drugi sistemi za ročno branje čipov kot je Windows, Apple, Linux, Unix in tako naprej. Za profesionalno-industrijsko uporabo se zaradi stabilnosti sistema, prav Android sistem ne uporablja.
Vezano na zahtevo po Andorid sistemu za profesionalno uporabo spominja na rešitev ponudnika, ki ima prav tako rešitev.

Zakon o javnem naročanju (ZJN 3) narekuje v 6. in 7. členu načelo transparentnosti in načelo enakopravnosti, kar pomeni, da se vnaprej ne sme preferirati le enega ponudnika.
Skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN3) zahtevamo popravek in dopolnitev razpisne dokumentacije v delu, da se za ročni čitalec lahko uporabi sledeče sisteme Andorid, Windows, Apple, Linux, Unix in druge industrijske sisteme.


ODGOVOR


Naročnik je tehnične specifikacije vezane na sistem android spremenil in jih objavil na spletni strani.


Datum objave: 21.11.2017   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod točko 1.4.5. zahtevate, da se mora v roku sedmih dni po razglasitvi rezultatov, na zahtevo naročnika, opraviti praktični preizkus namenske aplikacije in opreme vozil ter s tem dokazati skladnost ponudbe s tehničnimi zahtevami razpisa. Preizkus se izvede na enem od vozil naročnika, kjer se predstavi vse zahteve tehničnega specifikacije in aplikativnega vmesnika brez vključene integracije v informacijski sistem naročnika. V kolikor preizkus ne uspe, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kako lahko naročnik zahteva pred podpisom pogodbe in predvsem pred samo montažo praktični preizkus na naročnikovem vozilu, če naročnik nima nobene opreme na svojih vozilih in tudi ni lastnik namenske aplikacije ? Sklepamo, da je naročnik objavil javno naročilo, ker je namen »Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu« in ne ker bi že posedoval omenjeno opremo. Verjetno je naročnik mislil, da se predhodno naredi samo predstavitev sistema in aplikacije in da se dokaže skladnost z zahtevami in ne praktični preizkus, ker je to nemogoče.

Naročnika pozivamo naj to zahtevo umakne oziroma spremeni in zahteva predstavitev.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik je tehnične specifikacije vezane na praktični preizkus spremenil in jih objavil na spletni strani.

Datum objave: 21.11.2017   14:42
VPRAŠANJE
TOČKA 1.2.
Naročnik je zapisal da mora ponudnik zagotoviti naslednjim zahtevam:
• Oprema mora biti odporna na običajne vremenske razmere, na vplive sevanj drugih električnih naprav
• Prenos podatkov iz vozila do strežnika mora biti zagotovljen preko varne povezave
• Ponudnik zagotavlja, da naprave sistema ne motijo mobilnih postaj, radia in drugih instalacij na vozilih

Za zagotavljanje zgornjih zahtev morajo proizvajalci opreme pridobiti predpisane evropske certifikate kot sta:

a) Certifikat da so elektronske komponente v skladu z evropsko zakonodajo direktiva EMC za motorna vozila Direktiva 2004/104/EC o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil, z vsemi dopolnitvami
b) Certifikat BSI (BSI = Zvezni urad za varno informacijsko tehnologijo) za identifikacijski sistem, ki je naveden v ponudbi, po profilu Protection Profile (PP) Waste Bin Identification System (WBIS-PP) s stopnjo evalvacije (EVAL1) ali višje

Ali morajo ponudniki kot dokazila priložiti ustrezne certificate saj so le ta edina dokazila za zagotavljanje zgornjih zahtev?


ODGOVOR

Ni potrebno predložiti dokazil.


Datum objave: 21.11.2017   14:47
VPRAŠANJE
OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI OPREME VOZIL
Naročnik pri sledenju vozil zahteva, da se zapisujejo različne aktivnosti vozila, kot so vožnja, postanek, praznjenje zabojnikov in število praznjenj na lokaciji, malica ter praznjenje na deponiji.
Opozarjamo, da se nekatere aktivnosti kot so npr. postanek in malica ne morejo zapisovati samodejno saj sistem ne more samodejno zaznati ali se je vozilo samo ustavilo ali pa so šli delavci še na malico ali samo na pijačo. Ta zahteva se lahko ugodi samo z ročnimi vnosi samega delavca na vozilu.
Prosimo, da se ta zahteva spremeni.

Tehnologija identifikacije
Naročnik zahteva ročni čitalec s sistemom Android. Zahteva po sistemu Android nima nobene tehnične osnove in je samo izključujoča. Aplikacija, računalniki pri naročniku in oprema ne delujejo s sistemom Android. Na svetu obstaja veliko različnih tipov čitalcev, ki uporabljajo druge sisteme.
Pomembno je, da čitalec omogoča zahtevane lastnosti kot so branje čipov, črtne kode, prenos podatkov in ostalo kar naročnik zahteva in ne kakšen sistem uporablja.
Prosimo, da naročnik to zahtevo, ki je samo izključujoča, umakne.


ODGOVOR

OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI OPREME VOZIL

V okviru sistema zapisovanja aktivnosti ni mišljeno, da voznik ali katerakoli druga oseba mora vnesti ročno, temveč je mišljeno, da mora sistem imeti posamezni časovni filter, iz katerega je razvidno, da se je vozilo ustavilo. Presojo ali je bil voznik na malici ali na deponiji naročnik presodi sam na podlagi sledenja in dolžine postanka.

Tehnologija identifikacije

Naročnik je tehnične specifikacije vezane na sistem android spremenil in jih objavil na spletni strani.

Datum objave: 21.11.2017   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z določili ZPVPJN vas pravočasno opozarjamo na kršitev v postopku javnega naročanja, in sicer v delu, ki se nanaša na opredelitev višine zahtevanih referenc. Slednja je v točki 5.1 določena na 44.000 EUR z DDV na posamezno storitev oz. dobavo, pri tem pa ni jasno, ali morda izjemoma naročnik meni, da mora takšna višina reference izhajati tudi iz enega računa.
Ker je obravnavano določilo nejasno, naročnika pozivamo, naj nedvoumno določi, da njegova zahteva, po kateri mora višina reference obsegati vrednost 44.000 EUR z DDV na posamezno storitev oz. dobavo, pomeni, da mora izhajati iz ene pogodbe, pri tem pa je lahko ta vrednost dosežena tudi na podlagi več računov (kot npr. v primeru sukcesivnih dobav).
V kolikor bi predmetni razpis obstal brez zahtevanega pojasnila naročnika, bi bil nezakonit, saj ne upošteva, da je na podlagi ene pogodbe (ki predstavlja referenco izvajalca) lahko izdanih več računov (npr. sukcesivne dobave, enako pri gradnjah, ko se na podlagi ene pogodbe izda več situacij).
Prav tako iz previdnosti izpostavljamo, da v konkretnem primeru posamezna dobava znaša bistveno manj kot 44.000 EUR z DDV (npr. cca. 20.000 EUR z DDV). Ker se mora po ZJN-3 javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, vas opozarjamo, da so vaše referenčne zahteve, kolikor bi jih razumeli na način, da mora vsak račun znašati vsaj 44.000 EUR z DDV, bistveno previsoke, nepovezane s predmetom javnega naročila in zato diskriminatorne.
Kot zahtevo za sodelovanje lahko namreč naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz 76. člena ZJN-3, v postopek naročanja pa vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3). Prav tako morajo biti pogoji oblikovani na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila, kar pa v konkretnem primeru tudi ni izpolnjeno, saj ne obstojijo objektivno opravičljivi razlogi, ki tako visoke reference opravičujejo.
Glede na zapisano vas pozivamo, da bodisi določite, da razpisna zahteva, po kateri mora višina reference obsegati vrednost 44.000 EUR z DDV na posamezno storitev oz. dobavo, pomeni, da mora izhajati iz ene pogodbe, pri tem pa je lahko ta vrednost dosežena tudi na podlagi več računov (kot npr. v primeru sukcesivnih dobav), bodisi zagotovite ravnanje v skladu z ZJN-3 na način, da spremenite višino posamezne referenčne dobave na 20.000 EUR z DDV.


ODGOVOR

Pojasnjujemo, da je reference ta, ki izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel ali dobave v vrednosti ali tudi obsegu najmanj 44.0000 z DDV, kar ponudnik izkaže s potrjeno referenco določenega naročnika. Predmetno naročilo je celovito, ni razdeljeno na posamezne storitve ali dobave (ni razdeljeno na sklope) in je ocenjeno na navedeno vrednost - primerljivo zahtevani referenci, ki jo mora ponudnik izkazati.

Razpisna dokumentacija tudi jasno določa, da:
gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o storitvah, če je bil naročnik po Zakonu o javnem naročanju, v obliki izjav, ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ALI v obliki pogodb, računov, ipd. oziroma če naročnik ni bil naročnik po navedenem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

Dodajamo še, da mora ponudnik tehnično sposobnost izkazati s predložitvijo enega podobnega referenčnega posla, ki izpolnjuje zahteve (v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva predmetnemu javnemu naročilu) iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je OBR-9, OBR-9a in točko 5.1 razpisne dokumentacije konkretneje opredelil na predlog interesenta in popravke objavil na spletni strani.


Datum objave: 24.11.2017   10:59
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali bo upošteval reference na prvotnih obrazcih ali zahteva potrditev na novih obrazcih?
Hvala.

ODGOVOR
Referenca mora biti na novih obrazcih.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste izvedli pogajanja?

Hvala.

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 24.11.2017   11:10
VPRAŠANJE
Obrazec-9 Izjava o izvajanju podobnih del

Obrazec zahteva navedbo identične storitve, ki so predmet tega javnega naročila in sicer najmanj enega naročnika z navedbo storitve/dobave v preteklih treh letih v vrednosti najmanj 44.000 EUR z DDV.
Ker se v tehnični specifikaciji opis storitve deli na dva dela in sicer sistem sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila predvidevamo, da mora zahtevana referenca obvezno vsebovati vsaj drugi del oziroma identifikacijo zabojnikov za smetarska vozila, ki je tehnološko zahtevnejši.ODGOVOR
Pojasnjujemo, da je reference ta, ki izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel ali dobave v vrednosti ali tudi obsegu najmanj 44.0000 z DDV, kar ponudnik izkaže s potrjeno referenco določenega naročnika. Predmetno naročilo je celovito, ni razdeljeno na posamezne storitve ali dobave (ni razdeljeno na sklope) in je ocenjeno na navedeno vrednost - primerljivo zahtevani referenci, ki jo mora ponudnik izkazati.

Razpisna dokumentacija tudi jasno določa, da:
gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o storitvah, če je bil naročnik po Zakonu o javnem naročanju, v obliki izjav, ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ALI v obliki pogodb, računov, ipd. oziroma če naročnik ni bil naročnik po navedenem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

Dodajamo še, da mora ponudnik tehnično sposobnost izkazati s predložitvijo enega podobnega referenčnega posla, ki izpolnjuje zahteve (v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva predmetnemu javnemu naročilu) iz razpisne dokumentacije.

Referenca se mora nanašati na en posel s sledečo vsebino v celoti: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu.

VPRAŠANJE
»Skladno z razpisno dokumentacijo (13. točka, str. 3) nastopanje s podizvajalci ni dovoljeno.

Temeljno pravilo ZJN-3 je, da se gospodarski subjekti samostojno odločajo o načinu nastopanja v postopku oddaje javnega naročila: ponudbo lahko oddajo samostojno ali skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti, bodisi kot skupina enakopravnih ponudbenih partnerjev bodisi kot skupina glavnih izvajalcev in podizvajalcev. Naročnik ne more prepovedati nastopanja s podizvajalci, saj je takšna zahteva v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) , načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3). Takšno omejevanje namreč ponudnike, ki sami sicer ne razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, hkrati pa bi uspeli izkazati, da lahko javno naročilo izvedejo z zmogljivostmi tretjih oseb, ki so jim na razpolago, neupravičeno diskriminira in jih v postopkih oddaje javnih naročil brez upoštevnega razloga postavlja v bistveno slabši (neenakopraven) položaj napram ponudnikom, ki lahko javno naročilo v celoti izvedejo s svojimi zmogljivostmi.

Glede na zgoraj očitano kršitev določil ZJN-3 v razpisni dokumentaciji predlagamo naročniku, da se razpisna dokumentacija popravi tako, da se briše zahteva, da nastopanje s podizvajalci ni dovoljeno, naročnik pa po potrebi določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci ponudnika.«ODGOVOR

V skladu s točko 9. Navodil za izdelavo ponudbe predmetne razpisne dokumentacije lahko ponudniki ponudbo predložijo kot skupno ponudbo večih partnerjev.
ZJN-3 določb na podlagi katerih bi moral naročnik omogočiti nastopanje ponudnikov s podizvajalci, ne vsebuje.


Datum objave: 24.11.2017   11:26
VPRAŠANJE
Ker je vsebina razpisa in tehnične specifikacije kar široka in pokriva več področij, ali mora referenca/reference pokrivati vsa področja iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Da.

Pojasnjujemo, da je reference ta, ki izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel ali dobave v vrednosti ali tudi obsegu najmanj 44.0000 z DDV, kar ponudnik izkaže s potrjeno referenco določenega naročnika. Predmetno naročilo je celovito, ni razdeljeno na posamezne storitve ali dobave (ni razdeljeno na sklope) in je ocenjeno na navedeno vrednost - primerljivo zahtevani referenci, ki jo mora ponudnik izkazati.

Razpisna dokumentacija tudi jasno določa, da:
gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o storitvah, če je bil naročnik po Zakonu o javnem naročanju, v obliki izjav, ki jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ALI v obliki pogodb, računov, ipd. oziroma če naročnik ni bil naročnik po navedenem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta.

Dodajamo še, da mora ponudnik tehnično sposobnost izkazati s predložitvijo enega podobnega referenčnega posla, ki izpolnjuje zahteve (v obsegu in kakovosti, ki sta primerljiva predmetnemu javnemu naročilu) iz razpisne dokumentacije.

Referenca se mora nanašati na en posel s sledečo vsebino v celoti: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu.

VPRAŠANJE
Vezano na razpisno dokumentacijo in tehnično specifikacijo ali je referenca s področja identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in oprema zabojnikov za odpadke, ustrezna?

ODGOVOR

Referenca se mora nanašati na en posel s sledečo vsebino v celoti: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu.

VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi Obrazec 9:

Ali mora biti referenca opisana, ker so v referenci vsebovana različna področja, identifikacije zabojnikov za smetarska vozila, opreme zabojnikov za odpadke na terenu? Oziroma kako ponudnik opredeli katero področje z referenco pokriva?


ODGOVOR
Ponudnik/referenčni naročnik mora izpolniti vsa okenca obrazca 9 (izjava) in 9a (potrdilo) oz. vnese vse zahtevane podatke. Referenca mora pokrivati vsa področja javnega naročila.

Referenca se mora nanašati na en posel s sledečo vsebino v celoti: Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu.