Dosje javnega naročila 009099/2017
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1
ZJN-3: Konkurenčni dialog
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.298.054,34 EUR

JN009099/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.10.2017
JN009099/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2017
JN009099/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2017
JN009099/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2018
JN009099/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN009099/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN009099/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2019
JN009099/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2019

    JN009099/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 205-423866
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1
Referenčna številka dokumenta: JPE-RAZ-399/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
42161000
45200000
45300000
45400000
50530000
51100000
66113000
71200000
71300000
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in postavitev dveh (2) plinskih turboagregatov in dveh (2) parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1, ki vsebuje dobavo, montažo, zagon plinske turbine in utilizatorja s pripadajočo opremo, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in cevovodnimi povezavami do parne turbine in do stičnih točk z obstoječimi napravami.

Sestavni del ponudbe bo tudi ponudba za dolgoročno servisiranje plinskih turboagregatov s strani proizvajalca plinskih turboagregatov - LTSA (dva glavna obratovalna cikla, z možnostjo prekinitve po prvem ciklu) .

Sestavni del ponudbe je tudi ponudba za dobavo dizel agregata – dizel generatorja 6 kV za zagon plinske turbine iz breznapetostnega stanja (black start).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V zvezi z dodatnimi kodami CPV (09123000, 66113000) naročnik opozarja, da jih je vključil v predmetno obvestilo, saj naročnik v fazi prijav (pred povabilom k dialogu) preverja ali imajo gospodarski subjekti v okviru predmetnega javnega naročila interes/možnost za financiranje projekta (LOT 1) in/ali dobavo zemeljskega plina. Podrobneje je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.11.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2017   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje prijav bo 24. 11. 2017 ob 12:00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki gospodarskih subjektov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju prijav, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 17).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2017   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ESPD obrazec se ne odpre pravilno, lahko prosim preverite, če je povezava pravilna.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je preveril ESPD obrazec in le-ta deluje pravilno.

Gospodarski subjekt uvodoma na svoj računalnik shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani (v elektronski obliki v formatu xml), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Gospodarski subjekt na spletni povezavi, ki jo je za pripravo obrazca ESPD uporabil naročnik in jo navedel v razpisni dokumentaciji (tj. spletna stran http://www.enarocanje.si/_ESPD/, kjer je dostopna brezplačna elektronska storitev ESPD) prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti naročnikov ESPD«. Gospodarski subjekt izbere ukaz »Prebrskaj…« in na računalniku oziroma drugem elektronskem mediju poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik ter ga objavil hkrati z razpisno dokumentacijo, gospodarski subjekt pa ga je predhodno shranil na računalnik ali drug elektronski medij. Nato izbere ukaz »Uvozi ESPD« in začne z izpolnjevanjem ESPD.Datum objave: 27.10.2017   14:05
Spoštovani,
v zvezi z objavljeno razpisno dokumentacijo obveščamo zainteresirane gospodarske subjekte, da je razpisna dokumentacijo na voljo tudi v angleškem jeziku.

Lep pozdrav
Sektor za javna naročila

Datum objave: 03.11.2017   11:50
SUBJECT: Answers 2
Date: 3 November 2017

SUBJECT: Answers 2

Dear Sirs,

via e-mail we received questions from economic operators regarding the published tender documentation for public procurement no. JPE-RAZ-399/17 – SUPPLY AND INSTALLATION OF TWO GAS TURBO GENERATOR SETS AND TWO HEAT RECOVERY STEAM GENERATORS FOR THE COMBINED CYCLE POWER PLANT TOPLARNA LJUBLJANA – LOT 1. Below we provide you with answers or explanations to the questions received.

In accordance with chapter 5.1. of Tender Documentation, integral part of tender documents include any changes, amendments and corrections of the tender documents and additional explanations and answers to questions of economic operators.

QUESTION:
Dear Sirs,

with regards to Annex 13 we kindly ask to clarify if point 8 and 9 of Annual financial data are referring to: “other income” and “other expenses”?
Regarding to the site visit we kindly ask to clarify if it is mandatory in this pre-qualification phase or in the further tender phase?

Thanks in advance
Best regards


ANSWER:
Total income (revenue) are referring to (they include): operating income, financial income and other income.
Total expenses are referring to (they include): operating expenses (cost of goods and materials, costs of services, labour costs, write-downs, other operating expenses) financial expenses and other expenses.

In accordance with chapter 1.12 of Tender Documentation it is mandatory to perform Site visit in this Pre-Qualification stage.


Datum: 3. 11. 2017


ZADEVA: Odgovori 2

Spoštovani,

preko elektronske pošte smo prejeli vprašanja gospodarskih subjektov v zvezi z objavljeno razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. JPE-RAZ-399/17 – DOBAVA IN POSTAVITEV DVEH PLINSKIH TURBOAGREGATOV IN DVEH PARNIH UTILIZATORJEV ZA PLINSKO PARNO ENOTO TOPLARNA LJUBLJANA – LOT 1. V nadaljevanju vam posredujemo odgovore oziroma pojasnila na prejeta vprašanja.

V skladu s tč. 5.1 razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.


Prevod vprašanja:
V zvezi s Prilogo 13 vas prosimo za pojasnilo, ali se tč. 8 in 9 letnih finančnih podatkov nanašata na “druge dohodke” in “druge stroške”? Glede ogleda lokacije prosimo za pojasnilo, ali je ogled obvezen že v fazi kvalifikacije ali šele v nadaljnjih fazah postopka?

Prevod odgovora:
Skupni prihodki (prihodki) se nanašajo na (vključujejo): prihodke iz poslovanja, finančne prihodke in druge prihodke.
Skupni odhodki se nanašajo na (vključujejo): poslovne odhodke (stroški blaga in materiala, stroški storitev, stroški dela, odpisi vrednosti, drugi poslovni odhodki), finančne odhodke in druge odhodke.

V skladu z tč. 1.12. razpisne dokumentacije je ogled lokacije obvezen v fazi prijav.V nadaljevanju objavljamo še prevod odgovora na vprašanje z dne 26. 10. 2017 kot sledi:

VPRAŠANJE:
ESPD obrazec se ne odpre pravilno, lahko prosim preverite, če je povezava pravilna.
Hvala

ODGOVOR:
Naročnik je preveril ESPD obrazec in le-ta deluje pravilno.

Gospodarski subjekt uvodoma na svoj računalnik shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani (v elektronski obliki v formatu xml), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Gospodarski subjekt na spletni povezavi, ki jo je za pripravo obrazca ESPD uporabil naročnik in jo navedel v razpisni dokumentaciji (tj. spletna stran http://www.enarocanje.si/_ESPD/, kjer je dostopna brezplačna elektronska storitev ESPD) prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti naročnikov ESPD«. Gospodarski subjekt izbere ukaz »Prebrskaj…« in na računalniku oziroma drugem elektronskem mediju poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik ter ga objavil hkrati z razpisno dokumentacijo, gospodarski subjekt pa ga je predhodno shranil na računalnik ali drug elektronski medij. Nato izbere ukaz »Uvozi ESPD« in začne z izpolnjevanjem ESPD.


Below we are also publishing a translation of the answer to the question, that was published on 26 October 2017 as follows:

Translation of the question:
The ESPD form does not open correctly, you can check if the connection is correct.
Thank you

Translation of the answer:
The contracting entity has checked the ESPD form and it is working properly.

The economic operator initially saves ESPD form on his/her computer, which is available on the contracting entity’s website (in electronic form in XML format), on the site where the tender documentation is published. The economic operator, on the web link to the ESPD for the preparation of the form used by the contracting entity (ie. Web site http://www.enarocanje.si/_ESPD/ which is available free of charge), begins with filling of the ESPD form in a way, that economic operator marks, that he is economic operator (»gospodarski subjekt«) and chooses the option: "Importing contracting entity’s ESPD (»Uvoziti naročnikov ESPD«)”. The economic operator selects the command "Browse ..." and on the computer or other electronic medium searches for ESPD (.xml file), that was previously stored on economic operator’s computer or other electronic medium. Then economic operator selects the command "Import ESPD (»Uvozi ESPD«)" and starts completing the ESPD.
Datum objave: 07.11.2017   13:16
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

Article 1.13 Application: please confirm that company can submit one application on its own and also be a subsupplier (gas turbine) in other application

ODGOVOR

Yes, an economic operator may submit his own application and act as a supplier in the application of another economic entity. In accordance with the point 1.13.1 and 1.13.2 economic operators may submit only one application, either their own or as a partner in a joint application (a group of economic operators), which means that an economic operator who has submitted his own application or acts as a partner in the application of another economic operator may act as a supplier in other applications in the form of a (possible) subcontractor.


Prevod vprašanja:
Člen 1.13 Prijava: prosim potrdite, da lahko podjetje odda lastno prijavo in je tudi poddobavitelj (plinske turbine) v drugi prijavi.

Prevod odgovora:
Da, gospodarski subjekt lahko odda lastno prijavo in nastopa kot dobavitelj v prijavi drugega gospodarskega subjekta. V skladu s tč. 1.13.1. in 1.13.2. lahko gospodarski subjekti oddajo samo eno prijavo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni prijavi (skupina gospodarskih subjektov), kar pomeni, da gospodarski subjekt, ki je oddal lastno prijavo ali nastopa kot partner v prijavi drugega gospodarskega subjekta, lahko nastopa kot dobavitelj v ostalih prijavah v obliki (možnega) podizvajalca.

VPRAŠANJE
Dear Sirs,

we kindly ask the possibility to carry out the site visit and related meeting on tuesday 14th in the morning.
Thanks
regards
Stefano

ODGOVOR
The economic operator shall make request and agree the site visit in accordance with point 1.12 of the tender documentation.


Prevod vprašanja:
Prosimo za možnost ogleda lokacije v torek, 14. 11. zjutraj.

Prevod odgovora:
Gospodarski subjekt dogovori ogled objekta naročnika v skladu s točko 1.12 razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE

Dear Sirs!
Regarding references: In case of plant operators keep informations about reliabilty, availability and efficiency of the Power Plant as confidential, what to do?

Thanks!

Best regards

ODGOVOR
In order for the Contracting entity to verify the references, the economic operator must submit the completed Annexes referring to the references.
The economic operator may label individual data/documents as confidential, in accordance with point 1.18 of the tender documentation. The data reasonably labelled by the economic operator as confidential or as a trade secret in accordance with the Companies Act or the law governing the protection of personal information or confidential data, will only be used for the purposes of the public tender and shall not be made available to anyone outside of the group of people participating in the procurement process. These data shall not be made publicly available either during the process of opening of applications or in any later stage of the procurement procedure or following the procurement procedure.


Prevod vprašanja:
Glede referenc: Če upravljavci naprav hranijo informacije o zanesljivosti, razpoložljivosti in učinkovitosti elektrarne kot zaupne, kaj storiti?

Prevod odgovora:
Da lahko naročnik preveri reference, mora gospodarski subjekt priložiti izpolnjene priloge, ki se nanašajo na reference. Gospodarski subjekt lahko v skladu s tč. 1.18. razpisne dokumentacije posamezne dokumente označi kot poslovno skrivnost. Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.


VPRAŠANJE
Dear Sirs,

is the ESPD form available in english version as well?

Thanks!

ODGOVOR
Yes, ESPD is now also available in English version, in xml. format, and is available as an independent appendix to this document. The Contracting Entity has prepared the ESPD through the European Commission website, accessible via the link: https://ec.europa.eu/tools/espd. Since the ESPD, prepared on the side of the European Commission, differs slightly from the ESPD prepared on the Slovenian public procurement portal, the Contracting Entity has prepared an additional declaration (Annex 3/1) to the ESPD in English version for the economic operators established outside the Republic of Slovenia, that are interested to use ESPD in English version, because the ESPD in English version does not include one of the national exclusion ground, laid out in Article 75(1) of the ZJN-3. Economic operators established outside the Republic of Slovenia must complete and sign ESPD in English or Slovene version. If economic operators established outside the Republic of Slovenia choose the English version, they must also complete and sign declaration (Annex 3/1) and enclosed it to their application documents. Economic operators established in the Republic of Slovenia can use and complete the ESPD prepared by the Contracting Entity on the Slovenian public procurement portal, which has already been published together with the tender documentation. ESPD may be prepared in Slovene or English.

The economic operator initially saves ESPD form on his/her computer, which is available on the Contracting Entity’s website (in electronic form in XML format), on the site where the tender documentation is published. The economic operator, on the web link to the ESPD for the preparation of the form used by the contracting entity (ie. Web site https://ec.europa.eu/tools/espd which is available free of charge), begins with filling of the ESPD form in a way, that economic operator chooses English, then marks, that he is economic operator and chooses the option: "Import ESPD”. The economic operator selects the command "Browse ..." and on the computer or other electronic medium searches for ESPD (.xml file), that was previously stored on economic operator’s computer or other electronic medium. Then economic operator selects the command "Next" and starts completing the ESPD.


Prevod vprašanja:
Ali je ESPD na voljo tudi v angleškem jeziku?

Prevod odgovora:
Da, ESPD je sedaj na voljo tudi v angleškem jeziku v XML formatu, in je na voljo kot samostojna priloga tega dokumenta. Naročnik je ESPD pripravil preko spletne strani Evropske komisije, ki je dostopna preko povezave: https://ec.europa.eu/tools/espd. Ker se ESPD, pripravljen na strani Evropske komisije nekoliko razlikuje od ESPD, pripravljenega na slovenskem portalu javnih naročil, je naročnik za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in so zainteresirano za uporabo ESPD v angleški verziji, poleg ESPD v angleški verziji pripravil tudi dodatno izjavo, ker ESPD v angleški verziji ne vključuje enega od nacionalnih izključitvenih razlogov, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, lahko uporabijo in izpolnijo ter podpišejo angleško ali slovensko verzijo ESPD obrazca. Če gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji izbere angleško verzijo ESPD obrazca, mora v svoji prijavi skupaj z ESPD priložiti tudi izpolnjeno in podpisano Izjavo (Priloga 3/1). Gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnijo ESPD, ki ga je naročnik pripravil na portalu javnih naročil in je že objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo. ESPD je lahko pripravljen v slovenskem ali angleškem jeziku.

Gospodarski subjekt uvodoma na svoj računalnik shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani (v elektronski obliki v formatu xml), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Gospodarski subjekt na spletni povezavi, ki jo je za pripravo obrazca ESPD uporabil naročnik in jo navedel v razpisni dokumentaciji (tj. spletna stran https://ec.europa.eu/tools/espd, ki je dostopna brezplačno), prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da izbere angleški jezik, nato označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Gospodarski subjekt izbere ukaz »Prebrskaj…« in na računalniku oziroma drugem elektronskem mediju poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik ter ga objavil hkrati z razpisno dokumentacijo, gospodarski subjekt pa ga je predhodno shranil na računalnik ali drug elektronski medij. Nato izbere ukaz »Naslednji« in začne z izpolnjevanjem ESPD.


VPRAŠANJE
Dear Sirs,

Related to 2.1:

Does a designated subcontractor outside Slovenia needs to submit a ESPD form?

Thank you!

ODGOVOR
Yes, if a subcontractor is nominated in accordance with point 1.13.3 of the tender documentation.

Prevod vprašanja:

Ali mora imenovani podizvajalec zunaj Slovenije predložiti ESPD?

Prevod odgovora:
Da, če je podizvajalec nominiran v skladu s tč. 1.13.3 razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE:
Who shall issue and sign the Annex 15 – Certificate of the contraction entity on facility inspection?
Which personal protection equipment are mandatory on Site during visit?
Is it possible to organise the protective helmet on Site so we don’t need to bring ourselve?

ODGOVOR:
Certificate (Annex 15) shall be prepared by the Contracting Entity, that also fills and signs it. Economic operator receives the Original Certificate of the contracting entity on facility inspection, Contracting entity receives one copy of the Original Certificate.
No special personal protection equipment is mandatory on Site visit that shall be provided by economic operator. Visitors should be properly dressed and should wear appropriate shoes for site visit.
Protective helmet shall be provided by contracting entity.


Prevod vprašanja:
Kdo izda in podpiše Prilogo 15 POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA?
Katera osebna varovalna oprema je obvezna na lokaciji ogleda?
Ali je možno, da naročnik zagotovi zaščitne čelade?


Prevod odgovora:
Potrdilo (Prilogo 15) pripravi naročnik, katerega tudi izpolni in podpiše. Gospodarski subjekt prejme original Potrdila o ogledu objekta, naročnik pa kopijo.
Zahtevana ni nobena posebna osebna varnostna oprema, ki bi jo moral zagotoviti gospodarski subjekt. Obiskovalci naj bodo primerno oblečeni in obuti za ogled objekta. Čelade zagotovi naročnik.
Datum objave: 10.11.2017   11:36
VPRAŠANJE
Please can you clarify if the Annex 10/1 and 10/2 about ave to be signed by nominated subcontractors for GT, HRSG and LTSA or by the economici operator only?
thanks

ODGOVOR

The references referred to in point 2.2.4.1. and point 2.2.4.2. of the tender documentation, are submitted and signed by the actual contractor (reference holder). It depends, who the actual contractor is (for example: if the actual contractor is economic operator, than the reference is signed by economic operator; if the actual contractor is nominated subcontractor, than the reference is signed by nominated subcontractor).


Prevod vprašanja:
Prosimo za pojasnilo, ali morata biti Prilogi 10/1 in 10/2 podpisani s strani nominiranega podizvajalca za GT, HRSG in LTSA ali samo s strani gospodarskega subjekta?

Prevod odgovora:
Reference, zahtevane v tč. 2.2.4.1. in 2.2.4.2 razpisne dokumentacije, predloži in podpiše dejanski izvajalec del (dejanski nosilec reference). Odvisno, kdo je dejanski izvajalec del (npr. če je dejanski izvajalec del gospodarski subjekt, potem referenco podpiše gospodarski subjekt; če je dejanski izvajalec del nominirani podizvajalec, potem referenco podpiše nominirani podizvajalec).QUESTION:
Can you shortly explain the agenda and/or schedule of the site visit? (i.e. Introducing of the project, local site specific conditions, project schedule etc.) Approximate duration?

ANSWER:
The agenda for site visit is:
• Introduction of Energetika Ljubljana, PPE-TOL project and LOT 1 scope;
• LOT 1 importance and role within PPE-TOL project;
• Walk around LOT 1 construction site with discussion on site specific conditions and access paths (limited space available for construction of LOT 1, noise emissions…);
• Walk around existing main power house with discussion on site specific conditions and connecting PPE unit with existing equipment within main power house

Site visit takes approx. 1-2 hours.


Prevod vprašanja:
Ali lahko v kratkem razložite dnevni red ogleda lokacije (t.j. predstavitev projekta, specifični lokalni pogoji, urnik projekta itd.) Približno trajanje?

Prevod odgovora:
Program ogleda lokacije je:
• Predstavitev Energetike Ljubljana, predstavitev projekta PPE-TOL in obsega del LOT1;
• Predstavitev pomena in vloge LOT 1 v okviru projekta PPE-TOL;
• Ogled lokacije gradnje LOT 1 skupaj z razlago določenih posebnosti lokacije in dostopnih poti (omejen prostor za izvedbo gradnje v okviru LOT 1, emisije hrupa …);
• Ogled glavnega pogonskega objekta z razlago določenih posebnosti lokacije in možnosti povezav PPE z obstoječo opremo znotraj glavnega pogonskega objekta.

Ogled lokacije traja približno 1-2 uri.


Datum objave: 15.11.2017   13:37
VPRAŠANJE
Danes, dne 15.11.2017, ob 10.00 uri se izteče rok, v katerem lahko zainteresirani gospodarski subjekti predložijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo. Vljudno prosimo za sporočilo, ali je zaradi kompleksnosti predmetnega naročila mogoče podaljšanje roka za postavitev vprašanj.

ODGOVOR
Rok za postavljanje vprašanj je podaljšan do 29. 11. 2017 do 10.00 ure. Gospodarski subjekti bodo lahko postavljali vprašanja preko Portala javnih naročil takoj, ko bo obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku objavljeno na Portalu javnih naročil Republike Slovenije in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (najkasneje v petih dneh, po tem ko ga je naročnik poslal v objavo). Naročnik nima vpliva na čas objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, po kateri bo ponovno omogočeno postavljanje vprašanj preko Portala javnih naročil.


Translation of the question:
Today, on 15 November 2017, at 10.00 am, a deadline expires in which interested economic operators can submit questions related to the tender documentation. We kindly ask for a message whether due to the complexity of the subject, it is possible to extend the deadline for asking questions.

Translation of the answer:
The deadline for asking questions is extended until 29 November 2017 to 10:00 a.m.
Economic operators will be able to ask questions through the Public Procurement Portal as soon as the notice of additional information, information on the incomplete procedure or correction is published on the Public Procurement Portal of the Republic of Slovenia and in the Appendix to the Official Journal of the European Union (no later than five days after the Contracting Entity has sent it for publication). The Contracting Entity has no influence on the time of publication of the notice of additional information, information on the incomplete procedure or correction, after which it will be possible to ask questions again via the Public Procurement Portal.


VPRAŠANJE
Dear Sirs,

we kindly ask for EXTENSION of the deadline to submit the documents from November 24 as originally scheduled - by 4 weeks.

Many thanks in advance.

ODGOVOR
The answer to this question is given by changing the first paragraph of point 1.14. of the Tender Documentation (SUBMISSION OF THE APPLICATION), which reads as follows:

“Economic operator bears the entire costs for the preparation and submission of application. The deadline for submission of application is no later than 10:00 a.m. on 8 December 2017 according to local time, regardless of the mode of delivery, at the address:
Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.”


and the change in the first paragraph of point 1.15. the tender documentation (PUBLIC OPENING OF APPLICATIONS), which reads as follows:

“Public opening of applications will take place at 12:00 noon on 8 December 2017 in the ground-floor conference room at the headquarters of Javni Holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, Slovenia; representatives of economic operators possessing written authorisations for participating at the opening, submitted before the opening (Annex 17) may actively participate in the opening.”


Prevod vprašanja:
Prosimo za podaljšanje roka za predložitev dokumentov za 4 tedne.


Prevod odgovor:
Odgovor na zastavljeno vprašanje podajamo s spremembo prvega odstavka tč. 1.14. razpisne dokumentacije (PREDLOŽITEV PRIJAVE), ki se tako na novo glasi:

»Gospodarski subjekt nosi vse stroške priprave in predložitve prijave. Rok za predložitev prijave je 8. 12. 2017 do 10:00 ure po lokalnem času, ne glede na način dostave, na naslov:
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.«

in spremembo prvega odstavka tč. 1.15. razpisne dokumentacije (JAVNO ODPIRANJE PRIJAV), ki se tako na novo glasi:

»Javno odpiranje prijav bo 8. 12. 2017 ob 12:00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki gospodarskih subjektov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju prijav, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 17). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.«
Datum objave: 17.11.2017   13:25
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

Chapter 1.3.2. states that the long term servicing contract is to be signed with the manufacturer of the gas turbo generator set.
In practice, such contracts are as a general rule signed with the local entity, part of the same group of companies.
We hereby ask you to consider this in the Tender and amend it accordingly (to allow affiliated local companies of the manufacturer of the gas turbo generator set to enter into a long term servicing contract).

ODGOVOR
The answer to this question is given by changing the second paragraph of Point 1.3.2. of the Tender Documentation (Long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA)), which now reads as follows:

“The Contracting Entity will enter into a Long-term Service Agreement (LTSA) with the manufacturer of the gas turbo generator set given in the tender (regardless of whether the manufacturer of the gas turbo generator set is the tenderer, partner within a tender or a subcontractor), whereby the manufacturer of the gas turbo generator means:
- the actual manufacturer of the gas turbine generator,
- a local / regional subsidiary company of a gas turbine generator manufacturer or a branch of a gas turbine generator manufacturer,
- a local / regional subsidiary company or a branch of a corporation, where part of it is also a manufacturer of gas turbo generator (a group of affiliated companies)."Prevod vprašanja:
Spoštovani,
poglavje 1.3.2. navaja, da bo naročnik sklenil pogodba o dolgoročnem servisiranju s proizvajalcem plinskega turbo generatorja. V praksi so take pogodbe praviloma podpisane z lokalno osebo, ki je del iste skupine podjetij.
Prosimo vas, da to upoštevate v ponudbi in ustrezno spremenite
(omogočiti povezanim lokalnim podjetjem proizvajalca generatorja plinskega turbina, ki naj bi sklenil pogodbo o dolgoročnem servisiranju).


Prevod odgovora:
Odgovor na zastavljeno vprašanje podajamo s spremembo drugega odstavka tč. 1.3.2. razpisne dokumentacije (Dolgoročno servisiranje plinskih turboagregatov LTSA), ki se tako na novo glasi:

»Naročnik bo sklenil pogodbo LTSA s proizvajalcem plinskega turboagregata, ki bo naveden v ponudbi (ne glede na to, ali proizvajalec plinskega turboagregata nastopa kot ponudnik, partner znotraj ponudbe, ali podizvajalec), pri čemer proizvajalec plinskega turboagregata pomeni:
- dejanski proizvajalec plinskega turboagregata,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca plinskega turboagregata ali podružnico proizvajalca plinskega turboagregata,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnico korporacije, katere del je tudi proizvajalec plinskega turboagregata (skupina povezanih podjetij).«


QUESTION:
Do you have detailed design documentation (As Built) for existing power plant? Who was the general designer of the existing power plant?

ANSWER:

The Contracting Entity has available detailed documentation (As built) for existing plant. Main part of construction documentation and technological schemes has been designed by IBE d.d. For some individual scopes of equipment there is detailed documentation available prepared by equipment manufacturers.

Prevod vprašanja:
Ali imate za obstoječo elektrarno podrobno projektno dokumentacijo (za gradnjo)? Kdo je bil glavni oblikovalec obstoječe elektrarne?

Prevod odgovora:

Naročnik ima podrobno projektno dokumentacijo. Večino gradbenih in tehnoloških načrtov je izdelal IBE d.d. Za posamezne sklope opreme so izdelovalci projektne dokumentacije dobavitelji opreme.


QUESTION:
Do you have geo investigation report of the site planned to the construction?

ANSWER:

In 2009 geological-geotechnical report was prepared. The report shall be an integral part of Volume 2: Technical part (in the second stage - Stage of dialogue in narrow sense).

Prevod vprašanja:
Ali imate geo-raziskovalno poročilo za lokacijo gradnje?

Prevod odgovora:
Leta 2009 je izdelano geološko-geotehnićno poročilo, ki bo sestavni del Zvezka 2: Tehnični del (v drugi fazi - Faza dialoga v ožjem smislu).


QUESTION:
Tender document: 2.2.5 C) The economic operator must demonstrate to have achieved more than EUR 120 million of sales revenue in the individual years 2014, 2015 and 2016.

In the event of a joint appearance, the revenues of the economic operator and individualh members in a joint application are totalled. In the event of a joint appearance, the lead economic operator must demonstrate that at least EUR 60 million of sales revenue has been achieved in each of the years 2014, 2015 and 2016. Individual members of the group of economic operators must show that they achieved at least EUR 30 million of sales revenues in each of the years 2014, 2015 and 2016.

Leader of the Consortium is the group of companies, belongs to one owner. EUR 60 million is achieved by consolidated financial reports. Do we need to submit any special certificate or letter to prove that the Leader conforms to mentioned criteria (EURO 60 million sales revenue)?

ANSWER:
If the audited consolidated financial report shows that the leader of the consortium (ie. Independent, non-affiliated companies that are listed in the audited consolidated financial report) in each of the years 2014, 2015 and 2016, reaches at least EUR 60 million of sales revenue, than the leader of the consortium does not need to attach additional evidence. If the fulfillment of the requirement in the audited consolidated financial report is not evident, the economic operator must submit an audited financial report of an economic entity within the group of the company (holding company) that submits the application or is a member of the consortium in a joint application.

Leader of the consortium must independently, without affiliated companies, reach at least EUR 60 million of sales revenue in each of stated years.

Prevod vprašanja:
Razpisna dokumentacija: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v posameznem letu 2014, 2015 in 2016 dosegel za več kot 120 mio EUR prihodkov od prodaje.

V primeru skupnega nastopa se prihodki gospodarskega subjekta in posameznih članov v skupni prijavi seštevajo. V primeru skupnega nastopa mora vodilni gospodarski subjekt izkazati, da je v posameznem letu 2014, 2015 in 2016 dosegel najmanj 60 mio EUR prihodkov od prodaje. Posamezni član skupine gospodarskih subjektov mora izkazati da je v posameznem letu 2014, 2015 in 2016 dosegel najmanj 30 mio EUR prihodkov od prodaje.

Vodja konzorcija je skupina družb, ki pripada enemu lastniku. 60 milijonov EUR se doseže s konsolidiranimi finančnimi poročili. Ali moramo predložiti katero koli posebno potrdilo ali pismo, da dokažemo, da vodja konzorcija izpolnjuje navedena merila (prihodki od prodaje v višini 60 milijonov EUR)?


Prevod odgovora:
V kolikor je iz revidiranega konsolidiranega finančnega poročila razvidno, da vodja konzorcija (tj. samostojno, brez povezanih podjetij, ki so navedena v revidiranem konsolidiranem finančnem poročilu) v posameznem letu 2014, 2015 in 2016, dosega najmanj 60 milijonov EUR prihodkov od prodaje, le-temu ni potrebno prilagati dodatnih dokazil. V kolikor izpolnjevanje zahteve iz revidiranega konsolidiranega finančnega poročila ni razvidno, mora gospodarski subjekt predložiti revidirano finančno poročilo za gospodarski subjekt znotraj skupine družbe (holdinga), ki oddaja prijavo oziroma je član konzorcija v skupni prijavi.


Vodja konzorcija mora samostojno, brez povezanih podjetij, dosegati najmanj 60 milijonov EUR prihodkov od prodaje v vsakem zahtevanem posameznem letu.


QUESTION:
Tender document: 2. QUALITATIVE SELECTION: Where a Member State or a third country of the economic operator, not established in the Republic of Slovenia, does not issue documents and certificates referred to in the preceding paragraph, or where these do not cover all the cases specified in paragraphs 1 and 2 and point b) of paragraph 4 and point b) of paragraph 6 of Article 75 of the Public Procurement Act (ZJN-3), they may be replaced by a declaration on oath, or in Member State or a third country where there is no provision for declaration on oath, by a declaration bade by the person concerned before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade organisation in the country of origin of this person or in the country where the economic operator is established.

Is it enough to verify any declaration of oath issued instead of any certificates by notary office or trade organization or any professional organization without apostille?

ANSWER:
The answer to this question is given by changing the fifth paragraph of Chapter 2 of the Tender Documentation (2. QUALITATIVE SELECTION), which reads as follows:
“Where a Member State or a third country of the economic operator, not established in the Republic of Slovenia, does not issue documents and certificates referred to in paragraph 3 of Article 77 of the Public Procurement Act (ZJN-3), or where these do not cover all the cases specified in paragraphs 1 and 2 and point b) of paragraph 4 and point b) of paragraph 6 of Article 75 of the Public Procurement Act (ZJN-3), they may be replaced by a declaration on oath, or in Member State or a third country where there is no provision for declaration on oath, by a declaration bade by the person concerned before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade organisation in the country of origin of this person or in the country where the economic operator is established.”

Apostille is not needed. If there is no affidavit, it must be clear from presented documents that they have been issued by the competent authority as defined in the preceding paragraph and in the fifth paragraph of Chapter 2 of the Tender Documentation.


Prevod vprašanja:
Razpisna dokumentacija: 2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Če država članica ali tretja država gospodarskega subjekta, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Ali zadostuje, da se potrdi vsako izjavo pod prisego, ki jo izda, namesto potrdil notarskega urada ali trgovinske organizacije ali katere koli poklicne organizacije brez apostille?


Prevod odgovora:
Odgovor na zastavljeno vprašanje podajamo s spremembo petega odstavka poglavja 2 razpisne dokumentacije (2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI), ki se tako na novo glasi:
»Če država članica ali tretja država gospodarskega subjekta, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.«

Apostille ni potreben. V kolikor ne gre za zapriseženo izjavo, mora iz dokumentov izhajati, da so izdani s strani pristojnega organa, opredeljenega v prejšnjem odstavku oz. v petem odstavku 2. Poglavja razpisne dokumentacije.

Datum objave: 21.11.2017   14:21
VPRAŠANJE
Dear Sirs,

we kindly ask for answers to some questions:
1. Do you have detailed design documentation (As Built) for existing power plant? Who was the general designer of the existing power plant?
2. Do you have geo investigation report of the site planned to the construction?
3. In connection with item 2.2.5 c) of Tender documentation: Leader of the Consortium is the group of companies, belongs to one owner. EUR 60 million is achieved by consolidated financial reports. Do we need to submit any special certificate or letter to prove that the Leader conforms to mentioned criteria (EURO 60 million sales revenue)?
4. In connection with item 2. QUALITATIVE SELECTION: Is it enough to verify any declaration of oath issued instead of any certificates by notary office or trade organization or any professional organization without apostille?

Thank you in advance.
Best regards

ODGOVOR
The Contracting Entity has already answered the questions and published them on 17 November 2017 on the public procurement portal of Republic Slovenia and on the website where the tender documentation is published.


Prevod vprašanja:

Prosimo za odgovore na nekaj vprašanj:
1. Ali imate za obstoječo elektrarno podrobno projektno dokumentacijo (za gradnjo)? Kdo je bil glavni oblikovalec obstoječe elektrarne?
2. Ali imate geo-raziskovalno poročilo za lokacijo gradnje?
3. V povezavi s tč. 2.2.5 c) razpisne dokumentacije: Vodja konzorcija je skupina družb, ki pripada enemu lastniku. 60 milijonov EUR se doseže s konsolidiranimi finančnimi poročili. Ali moramo predložiti katero koli posebno potrdilo ali pismo, da dokažemo, da vodja konzorcija izpolnjuje navedena merila (prihodki od prodaje v višini 60 milijonov EUR)?
4. V povezavi z poglavjem 2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Ali zadostuje, da se potrdi vsako izjavo pod prisego, ki jo izda, namesto potrdil notarskega urada ali trgovinske organizacije ali katere koli poklicne organizacije brez apostille?

Prevod odgovora:
Naročnik je na zastavljena vprašanja že podal odgovore in jih objavil 17. 11. 2017 na portalu javnih naročil Republike Slovenije in na spletni strani, kjer je objavljena predmetna razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Ali si morajo lokacijo izvajanja javnega naročila v primeru skupne prijave ogledati vsi gospodarski subjekti, ki podajajo skupno prijavo? Ali si morajo v primeru prijave s podizvajalci lokacijo ogledati tudi podizvajalci? Ali lahko ogled lokacije opravi pooblaščenec odvetnik?

ODGOVOR
V primeru skupne prijave si mora lokacijo ogledati vsaj eden od članov v skupni prijavi.

V primeru nastopa s podizvajalci si mora lokacijo ogledati vsaj eden od članov v skupni prijavi. Podizvajalcu ni potreben ogled lokacije.

Ogled lokacije lahko opravi tudi pooblaščenec odvetnik gospodarskega subjekta, ki bo oddal prijavo, saj ga gospodarski subjekt za ogled lokacije pooblasti.

Presoja glede izbire predstavnika gospodarskega subjekta, ki bo opravil ogled lokacije, je prepuščena gospodarskim subjektom, vendar pa naročnik dobronamerno opozarja, da je namen ogleda seznanitev zainteresiranih gospodarskih subjektov s samim projektom javnega naročila in specifikami lokacije bodoče gradnje, gospodarski subjekti pa so odgovorni za kvalitetno pripravo prijave in posledično kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.


Translation of the question:
Should all the operators submitting the joint application check the location of the public procurement in the case of a joint application? Should subcontractors also check the location in case of registration with subcontractors? Can the location view be carried out by an attorney attorney?
Translation of the answer:
In case of a joint application, the site visit shall be performed by at least one of the partners in the joint application.

In case of subcontracting site visit shall be performed by at least one of the partners in the joint application. It is not obligatory for subcontractors to perform site visit.

Site visit may also be performed by an authorized representative attorney of the economic operator who will submit the application if one has authorization to perform the site visit on behalf of economic operator.

Decision on selection of economic operators' representative, performing site visit, is left up to economic operators to decide, but Contracting Entity would like to point out, in good faith, that the purpose of the site visit is to acquaint interested economic operators with PPE project and the specifics of the location of future construction, while the economic operators are responsible for the quality preparation of the application and consequently the quality execution of the object of the public procurement, in accordance with all the requirements of the contracting entity.


VPRAŠANJE
Ali so certifikati, ki jih je potrebno priložiti prijavi lahko v uradnem jeziku prijavitelja, ki ni slovenski ali angleški jezik? Ali je potrebno zagotoviti prevod certifikatov iz uradnega jezika prijavitelja v slovenski ali angleški jezik in ali mora biti prevod sodno overjen?

ODGOVOR
V skladu s tč. 1.10. razpisne dokumentacije lahko gospodarski subjekti predložijo prijavo v slovenskem in/ali angleškem jeziku. V kolikor certifikat ni izdan v slovenskem ali angleškem jeziku, mora gospodarski subjekt zagotoviti prevod v enega od teh dveh jezikov (ni nujno sodno overjen). V primeru razlik oziroma dvoma pa bo naročnik na koncu upošteval slovenski prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača.


Translation of the question:
Can the certificates that must be attached to the application be in the official language of the applicant, other than the Slovenian or English language? Is it necessary to provide translation of certificates from the official language of the applicant to the Slovene or English language, and should the translation be judicially certified?

Translation of the answer:
According to point 1.10. of tender documentation economic operators may submit application in Slovenian and/or English language. If the certificate is not issued in Slovene or English, the economic operator must provide a translation into one of these two languages (not necessarily judicially certified). In case of differences or doubts, the contracting entity will ultimately take into account the Slovenian translation prepared by a court-sworn interpreter.


VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija pod točko 2.2.1. na str. 20 kot pogoj za sodelovanje določa, da mora biti gospodarski subjekt vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kaj to pomeni za gospodarske subjekte iz tretjih držav? Prosimo še konkretno za pojasnilo glede Švice, s katero je sklenjen Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 24.06.1999? Ali je sodelovanje v konkretnem postopku javnega naročanja dopustno za gospodarske subjekte, ki so registrirani in imajo sedež v Švici? Ali lahko takšni gospodarski subjekti Prilogi 5 priložijo fotokopijo iz poklicnega oziroma poslovnega registra, v katerega so vpisani, čeprav ne gre za enega od registrov iz seznama v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU ali pa to pomeni, da takšni gospodarski subjekti zahtevanega pogoja pod točko 2.2.1. ne izpolnjujejo?

ODGOVOR
Gospodarski subjekti tretjih držav (tj. držav, ki niso članice Evropske unije; države, ki niso članice Evropske unije, vendar imajo z Evropsko unijo sklenjene posebne sporazume) za Prilogo 5 priložijo fotokopijo iz poklicnega oziroma poslovnega registra, v katerega so vpisani, čeprav ne gre za enega od registrov iz seznama v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU.


Translation of the question:
Tender documentation under point 2.2.1. on page 20 as a condition for cooperation provides that an economic operator must be registered in one of the professional or business registers kept in the EU Member State in which the economic operator is established. What does this mean for economic operators from third countries? We ask for a clarification on Switzerland, which concludes the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation of 24 June 1999? Is participation in a specific public procurement procedure permissible for economic operators who are registered and based in Switzerland? Can such economic operators be attach a photocopy of the professional or business register to which they are entered to Annex 5, even if it is not one of the registers listed in Annex XI of Directive 2014/24 / EU, or it means that such economic operators of the condition required under point 2.2.1. do not fulfill?

Translation of the answer:
Economic operators of third countries (i.e. non-EU countries, non-EU Member States with specific agreements concluded with the European Union) have to attach (after Annex 5) a photocopy of the professional or business registers to which they are entered (registered in), although it is not one of the registers listed in Annex XI of Directive 2014/24/EU.


VPRAŠANJE
Glede na to, da je razpisna dokumentacija objavljena tudi v angleškem jeziku nas zanima, ali ponudnik lahko ponudbo predloži delno v slovenskem in delno v angleškem jeziku?

ODGOVOR
Trenutno poteka faza prijave, tako da vprašanje ne zadeva trenutnega stanja postopka.

Gospodarski subjekti lahko predložijo prijavo delno v slovenskem in/ali delno v angleškem jeziku. V skladu s tč. 1.10. razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta zahteva, da se posamezni dokumenti iz prijave na stroške gospodarskega subjekta prevedejo v slovenski jezik. V primeru razlik oziroma dvoma bo naročnik na koncu upošteval slovenski prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača.


Translation of the question:
Considering that the tender documentation is also published in the English language, we are interested in whether the tenderer can submit the tender partially in Slovene and partially in the English language?

Translation of the answer:
The application phase is currently under way so that the issue does not concern the current state of the process.

Economic operators may submit its application registration partially in Slovenian and / or partially on English. According to Point 1.10. of the tender documentation the contracting entity reserves the right to decide at its own discretion to demand from the economic operator to submit the translation of individual documents from the application into the Slovenian language, at the costs of the economic operator. In case of differences or doubts, the contracting entity will ultimately take into account the Slovenian translation prepared by a court- sworn interpreter.


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da se nedvoumno opredeli glede jezika ponudbe.
Ali bo v primeru razlik, ki bi lahko izhajale iz prevodov iz angleškega v slovenski jezik oz. iz slovenskega v angleški jezik, pri presoji ustreznosti merodajen zapis v slovenskem jeziku?

ODGOVOR
Trenutno poteka faza prijave, tako da vprašanje ne zadeva trenutnega stanja postopka.

Gospodarski subjekti lahko predložijo prijavo delno v slovenskem in/ali delno v angleškem jeziku. V skladu s tč. 1.10. razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta zahteva, da se posamezni dokumenti iz prijave na stroške gospodarskega subjekta prevedejo v slovenski jezik. V primeru razlik oziroma dvoma bo naročnik na koncu upošteval slovenski prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača.

Na tem mestu bi se rad naročnik opredelil še do sledečega. Naročnik bo v primeru razlik oziroma dvoma, ki bi lahko izhajale iz prevodov pri odgovorih na vprašanja iz angleškega v slovenski jezik in obratno, na koncu upošteval slovenski jezik - se pravi odgovore na vprašanja v slovenskem jeziku.


Translation of the question:
We ask the Contracting Entity to define unequivocally about the language of the offer.
Will there be in case of any differences, which might arise from translations from English to Slovene or from Slovene to English, in assessing the relevance, the relevant record in the Slovene language?

Translation of the answer:
The application phase is currently under way so that the issue does not concern the current state of the process.

Economic operators may submit its application registration partially in Slovenian and / or partially on English. According to Point 1.10. of the tender documentation the contracting entity reserves the right to decide at its own discretion to demand from the economic operator to submit the translation of individual documents from the application into the Slovenian language, at the costs of the economic operator. In case of differences or doubts, the contracting entity will ultimately take into account the Slovenian translation prepared by a court-sworn interpreter.

At this point the Contracting Entity would also like to explain as follows. In case of differences or doubts that might arise from translations in the answers to questions from English to Slovene and vice versa, the Contracting Entity will ultimately take into account the Slovenian language - answers to questions in the Slovenian language.


VPRAŠANJE
Ali ponudnik lahko predloži ponudbo delno v SLO in delno v ANGL jeziku?

ODGOVOR
Gospodarski subjekti lahko predložijo prijavo delno v slovenskem in/ali delno v angleškem jeziku. V skladu s tč. 1.10. razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta zahteva, da se posamezni dokumenti iz prijave na stroške gospodarskega subjekta prevedejo v slovenski jezik. V primeru razlik oziroma dvoma bo naročnik na koncu upošteval slovenski prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača.

Translation of the question:
Can economic operator submit a tender partially in Slovene and partially in English?

Translation of the answer:
Economic operators may submit its application registration partially in Slovenian and / or partially on English. According to Point 1.10. of the tender documentation the contracting entity reserves the right to decide at its own discretion to demand from the economic operator to submit the translation of individual documents from the application into the Slovenian language, at the costs of the economic operator. In case of differences or doubts, the contracting entity will ultimately take into account the Slovenian translation prepared by a court-sworn interpreter.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za pojasnila k točki 1.2.1 razpisa

Naročnik želi pred povabilom k dialogu preveriti, ali imajo gospodarski subjekti v okviru predmetnega javnega naročila interes/možnost za financiranje projekta (LOT 1) in/ali dobavo zemeljskega plina. Gospodarski subjekti morajo v svoji prijavi navesti, ali so zainteresirani za to možnost ali ne (Priloga 2/1-2/2). Na podlagi teh informacij se bo naročnik odločil, ali bo financiranje projekta (LOT 1) in/ali dobavo zemeljskega plina, kot opcijo, vključil v javno naročilo. V tem primeru bo vse pogoje in zahteve, ki se bodo nanašale na posamezno opcijo, opredelil v povabilu k dialogu, vključno z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje za gospodarske subjekte, katere bo kandidat, kateremu bo priznana sposobnost, kot podizvajalce nominiral za posamezno opcijo.

Ali je s tem mišljena možnost oblikovanja ponudbe v smislu pogodbene dobave toplote (BTO, BOT ipd.)– torej plačilo za proizvedeno kWh toplote s fiksnim in variabilnim delom cene? V fiksnem delu cene so v tem primeru zajeti stroški vzdrževanja in upravljanja z dobavljenimi in vgrajenimi napravami, zavarovanja in financiranja, v variabilnem delu pa strošek zemeljskega plina.

Če je odgovor Ne, za kakšno dobo je možno skleniti pogodbo za dobavo plina oz. ponuditi financiranje?

ODGOVOR
NE, s tem ni mišljena možnost oblikovanja ponudbe v smislu pogodbene dobave toplote.

Kot je opredeljeno v tč. 1.2.1. razpisne dokumentacije, naročnik v tej prvi fazi (faza kvalifikacije) samo preverja interes gospodarskih subjektov za financiranje projekta (LOT1) in/ali dobavo zemeljskega plina.

Na podlagi teh informacij se bo naročnik odločil, ali bo financiranje projekta (LOT 1) in/ali dobavo zemeljskega plina, kot opcijo, vključil v javno naročilo. V tem primeru bo vse pogoje in zahteve, ki se bodo nanašale na posamezno opcijo, opredelil v povabilu k dialogu, vključno z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje za gospodarske subjekte, katere bo kandidat, kateremu bo priznana sposobnost, nominiral za posamezno opcijo.


Translation of the question:
We are asking for clarification to the point 1.2.1. of tender
Prior to the invitation to dialogue, the Contracting Entity wishes to check whether the economic operators have interest/ability to finance the project (LOT 1) and/or natural gas supply in the framework of this public contract. Economic operators must indicate in their application whether or not they are interested in this option (Annex 2/1-2/2). On the basis of this information, the Contracting Entity will decide whether the financing of the project (LOT 1) and / or natural gas supply, as an option, will be included in the public contract. In this case, all conditions and requirements applying to each option will be defined in the invitation to dialogue, including the reasons for exclusion and the conditions for participation of the economic operators, which the candidate with the recognized capability will designate as subcontractors for each separate option.
Does this mean the possibility of creating bid in terms of contractual heat supply (BTO, BOT, etc.) - that is, the payment for the produced kWh heat with a fixed and variable part of the price? In this case, the fixed part of the price includes the costs of maintaining and managing the supplied and installed devices, insurance and financing, and in the variable part, the cost of natural gas.

If No, for what period it is possible to conclude a contract for the supply of gas or offer funding?

Translation of the answer:
NO, this does not mean the possibility of creating bid in terms of contractual heat supply.

As defined in the Point 1.2.1. of the tender documentation, in this first stage (Qualification stage) the contracting entity wishes to check the interest of economic operators for financing the project (LOT1) and / or the supply of natural gas.
On the basis of such information, the Contracting Entity will decide whether the financing of the project (LOT 1) and / or natural gas supply, as an option, will be included in the public contract. In this case all conditions and requirements applying to each option will be defined in the invitation to dialogue, including the reasons for exclusion and the conditions for participation of the economic operators, which the candidate with the recognized capability will designate for each separate option.


VPRAŠANJE

2.2.5. Financial ability

a) The economic operator must submit an estimate or projection of financial statements for 2018 and 2019, which show the operating income and expenses, long-term and current assets, capital and obligations. All data must be shown in EUR. If another currency is used, conversion is required based on the valid exchange rate of the currency according to the Bank of Slovenia exchange rate on the day of the publication of the public procurement notice on the Public Procurement Portal of the Republic of Slovenia.

In our opinion, this condition does not prove economic and financial suitability of the bidder, nor gives a reliable basis regarding the quality of the bidder, since such estimations or projection of financial statements for 2018 and 2019 are not (yet) in alignment with the provisions of the Slovenian Companies Act, Auditing Act, International Financial Reporting Standards International Accounting Standards and other applicable legislation and could be later proven too optimistic/pesimistic or even false. Reflecting the meaning of proving financial ability, also Public procurement act does not give particular legal basis for such condition and furthermore, National Audit Commission's published decisions reflect that only recent financial statements of the bidder is relevant in order to determine, whether or not a certain bidder shall be capable to sucessfully perform the subject of the public procurement. By refering to the articles of Public procurement Act, the bidder may prove his economic and financial capability by any other document, we believe that other financially related public procurement conditions are sufficient to fully demonstrate financial ability of a bidder.
We propose to filling of statements for 2018 and 2019 remains an option, as the bidder who is also present on stock exchange publishing of such information is not possible.

ODGOVOR
The answer to this question is given by changing the subpoint a) of Point 2.2.5. of the Tender Documentation (Financial ability), which now reads as follows:

“Based upon known commitments, the economic operator (independent economic operator, partner in a joint application) may provide a summary of the projected assets and liabilities for the next two (2) years (2018 and 2019), expressed in its equivalent of EUR. If another currency is used, conversion of currencies shall be done based on the valid exchange rate of the currency according to the Bank of Slovenia exchange rate on the day of the publication of the public procurement notice on the Public Procurement Portal of the Republic of Slovenia.”

The Contracting Entity encloses the amended Annex 13.


Prevod vprašanja:

2.2.5. Finančna sposobnost
a) Gospodarski subjekt mora predložiti oceno oziroma projekcijo finančnih izkazov za leto 2018 in leto 2019, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki poslovanja, dolgoročna in kratkoročna sredstva, kapital in obveznosti. Podatki morajo biti izkazani v EUR. V kolikor uporablja drugo valuto, mora izvesti preračun na osnovi veljavnega prodajnega tečaja valute po tečajnici Banke Slovenije na dan objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil Republike Slovenije.

Po našem mnenju ta pogoj ne dokazuje ekonomske in finančne primernosti ponudnika niti ne daje zanesljive podlage glede kakovosti ponudnika, saj takšne ocene ali projekcije računovodskih izkazov za leta 2018 in 2019 še niso usklajene z določbami Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o revidiranju, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, Mednarodnih računovodskih standardov in druge veljavne zakonodaje ter bi se lahko kasneje izkazali za preveč optimistične / pesimistične ali celo napačne. Glede na pomen dokazovanja finančne sposobnosti tudi zakon o javnih naročilih ne daje posebne pravne podlage za takšen pogoj, poleg tega pa objavljene odločitve državne revizijske komisije kažejo, da so le zadnji računovodski izkazi ponudnika pomembni za ugotovitev, ali je določen ponudnik sposoben uspešno opraviti predmet javnega naročila. S sklicevanjem Zakon o javnem naročanju lahko ponudnik svoje gospodarske in finančne zmožnosti dokaže s katerim koli drugim dokumentom, menimo, da drugi finančno povezani pogoji zadoščajo za popolno dokazovanje finančne sposobnosti ponudnika.
Predlagamo, da izpolnitev izjave za leti 2018 in 2019, ostaja možnost, saj ponudnik, ki je prisoten tudi na borzi, takšne informacije ne more dati.

Prevod odgovora:
Odgovor na zastavljeno vprašanje podajamo s spremembo podtočke a). tč. 2.2.5. razpisne dokumentacije (Finančna sposobnost), ki se tako na novo glasi:

»Na osnovi poznanih obveznosti za naslednji dve leti (2018 in 2019) lahko gospodarski subjekt (samostojni gospodarski subjekt, posamezni člani skupine gospodarskih subjektov v skupni prijavi) izdela povzetek sredstev/obveznosti za naslednji dve leti (2018 in 2019), izraženih v EUR. V kolikor uporablja drugo valuto, naj izvede preračun na osnovi veljavnega tečaja valute po tečajnici Banke Slovenije na dan objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil Republike Slovenije.«

Naročnik prilaga popravljeno Prilogo 13.


VPRAŠANJE
Please can you allow to use the parent company financial data and index to fulfill your financial requirents?
A parent company garantee will be provided if necessary after contract awarding.
Thanks

ODGOVOR
For proving the fulfillment of financial ability of economic operator only its own financial statements shall be used.


Prevod vprašanja:
Ali lahko dovolite uporabo finančnih podatkov in indeksa matične družbe za izpolnjevanje finančnih zahtev?
Garancija matične družbe bo po potrebi zagotovljena, po oddaji naročila.
Hvala

Prevod odgovora:

Za ugotavljanje izpolnjevanja finančne sposobnosti gospodarskega subjekta se uporablja samo njegove lastne finančne izkaze.


Datum objave: 22.11.2017   13:31
VPRAŠANJE
Dear Sirs,
In Chapter 2.2.4.2 (other references, last bullet point) you require positive references of the gas turbine manufacturer for at least 3 LTSAs. In practice, such contracts are as a general rule signed with the local entity, part of the same group of companies.
We therefore ask you to recognize references signed by affiliated compaines of the gas turbine manufacturer to fulfill requirements under this chapter/bullet point, as per Annex 12/1.

ODGOVOR
Answer to the question is related to point 1.3.2 of tender documentation for which the Contracting Entity already received question and published answer, explaining the term “manufacturer of the gas turbine generator/gas turbine manufacturer”.

Regarding the reference requirement in point 2.2.4.2. of tender documentation for three (3) Long-Term Service Agreements (LTSA) in point 2.2.4.2 of tender documentation, Contracting Entity changes the reference requirement for the gas turbine manufacturer for at least three (3) long-term maintenance contracts (LTSA). Additionally Contracting Entity clarifies the terminology of the gas turbine manufacturer.
The term “gas turbine manufacturer” means:
- the actual manufacturer of the gas turbine generator,
- the local / regional subsidiary company of a gas turbine generator manufacturer or a branch of a gas turbine generator manufacturer,
- the local / regional subsidiary company or a branch of a corporation, where part of it is also a manufacturer of gas turbo generator (a group of affiliated companies)."

In point. 2.2.4.2. of tender documentation the fourth indent of the first paragraph of this point is amended to read as follows:

- positive reference of the gas turbine manufacturer for at least one (1) Long-Term Service Agreements (LTSA) for industry or aircraft gas
turbines with electrical output between 32 MWe and 56 MWe, 50 Hz. Only references for completed or on-going agreements with at least one (1) already performed major maintenance cycle will be taken into consideration.”


Prevod vprašanja:
V poglavju 2.2.4.2 (druge reference, zadnja zaporedna točka) zahtevate pozitivno reference proizvajalca plinske turbine za najmanj 3 LTSA. V praksi,
so takšne pogodbe praviloma podpisane z lokalnim subjektom, delom
iste skupine podjetja.
Zato vas prosimo, da priznate reference povezanih podjetij
proizvajalca plinske turbine, da izpolnimo zahteve iz tega poglavja / zaporedja, v skladu s Prilogo 12/1.


Prevod odgovora:
Odgovor na zastavljeno vprašanje je povezan s točko 1.3.2 razpisne dokumentacije, v zvezi s katero je naročnik prejel vprašanje in nanj že podal pojasnitev, kaj šteje kot proizvajalec plinskega turboagregata/ plinske turbine.

V zvezi z referenčno zahtevo v tč. 2.2.4.2. razpisne dokumentacije glede proizvajalca plinske turbine za najmanj tri (3) dolgoročne vzdrževalne pogodbe (LTSA) naročnik spreminja referenčno zahtevo glede proizvajalca plinske turbine za najmanj tri (3) dolgoročne vzdrževalne pogodbe (LTSA) in hkrati pojasnjuje terminologijo »proizvajalec plinske turbine«.
»Proizvajalec plinske turbine« pomeni:
- dejanski proizvajalec plinskega turboagregata,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca plinskega turboagregata ali podružnico proizvajalca plinskega turboagregata,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnico korporacije, katere del je tudi proizvajalec plinskega turboagregata (skupina povezanih podjetij)«.

V tč. 2.2.4.2 razpisne dokumentacije se spremeni četrta alineja prvega odstavka te točke, ki se tako na novo glasi:
»
- pozitivna referenca proizvajalca plinske turbine za najmanj eno (1) dolgoročno vzdrževalno pogodbo (LTSA) za industrijsko ali letalsko plinsko turbino velikostnega razreda 32 MWe do 56 MWe, 50 Hz. Upoštevane bodo reference samo za zaključene ali tekoče pogodbe z opravljenim vsaj enim (1) velikim vzdrževalnim ciklom.«


Datum objave: 22.11.2017   13:34
OBVESTILO O SPREMEMBI RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Naročnik v nadaljevanju spreminja naslednje dele razpisne dokumentacije:

Sprememba v točki 1.13.1. razpisne dokumentacije (Prijava v samostojnem nastopu):

V tč. 1.13.1. razpisne dokumentacije (Prijava v samostojnem nastopu) se stavek »Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in dobavi opremo.« spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in/ali dobavi opremo, in sicer se za dobavitelja šteje:
- proizvajalec, ki proizvede in dobavi opremo
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca ali podružnica proizvajalca, kjer proizvajalec proizvede in lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica proizvajalca dobavi opremo,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije, katere del je tudi proizvajalec (skupina povezanih podjetij), kjer proizvajalec kot del skupine povezanih podjetij izdela opremo, lokalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije kot del skupine povezanih podjetij pa dobavi opremo.«


Sprememba v točki 1.13.2. razpisne dokumentacije (Prijava v skupnem nastopu):

V tč. 1.13.2. razpisne dokumentacije (Prijava v skupnem nastopu) se stavek »Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in dobavi opremo.« spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in/ali dobavi opremo, in sicer se za dobavitelja šteje:
- proizvajalec, ki proizvede in dobavi opremo
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca ali podružnica proizvajalca, kjer proizvajalec proizvede in lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica proizvajalca dobavi opremo,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije, katere del je tudi proizvajalec – skupina povezanih podjetij, kjer proizvajalec kot del skupine povezanih podjetij izdela opremo, lokalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije kot del skupine povezanih podjetij pa dobavi opremo.«
Pojasnilo naročnika k tč. 1.13.2. razpisne dokumentacije (Prijava v skupnem nastopu):

V izogib nejasnosti, naročnik pojasnjuje, da se glede termina »možnost dodajanja novih članov skupine v skupni prijavi po poteku roka za oddajo prijav«, le ta nanaša tako na krčenje (zmanjšanje) članov skupine kot na morebitno menjavo članov znotraj obstoječih članov skupine (npr. član skupine postane vodilni član in obratno).


Sprememba v točki 2.2.4.2. razpisne dokumentacije (Ostale reference):

V tč. 2.2.4.2 razpisne dokumentacije se stavek »Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in dobavi opremo.« spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dobavitelj je gospodarski subjekt, ki proizvede in/ali dobavi opremo, in sicer se za dobavitelja šteje:
- proizvajalec, ki proizvede in dobavi opremo
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje proizvajalca ali podružnica proizvajalca, kjer proizvajalec proizvede in lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica proizvajalca dobavi opremo,
- lokalno/regionalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije, katere del je tudi proizvajalec (skupina povezanih podjetij), kjer proizvajalec kot del skupine povezanih podjetij izdela opremo, lokalno hčerinsko podjetje ali podružnica korporacije kot del skupine povezanih podjetij pa dobavi opremo.«NOTICE OF CHANGE OF TENDER DOCUMENTATION

The Contracting Entity hereafter modifies the following parts of the tender documentation:

Change in point. 1.13.1. of tender documentation (Application of a candidate participating on its own (sole contractor)) as follows:

In point. 1.13.1. of tender documentation (Application of a candidate participating on its own (sole contractor)), the phrase "The supplier is an economic operator who manufactures and supplies the equipment." is amended to read now:
“The supplier is an economic operator who manufactures and/or supplies the equipment, namely:
- a manufacturer who produces and supplies equipment,
- the local / regional subsidiary company of the manufacturer or the manufacturer/s branch where the manufacturer produces and the local / regional subsidiary company or branch of the manufacturer supplies the equipment,
- the local / regional subsidiary company or a subsidiary of a corporation, a part of which is also a manufacturer (a group of affiliated companies), where the manufacturer, as part of a group of affiliated companies, produces equipment, a local subsidiary company or a branch of the corporation, as part of a group of affiliated companies, supplies equipment.”


Change in point. 1.13.2. of tender documentation (Joint application) as follows:

In point. 1.13.2. of tender documentation (Joint application), the phrase "The supplier is an economic operator who manufactures and supplies the equipment." is amended to read now:
“The supplier is an economic operator who manufactures and/or supplies the equipment, namely:
- a manufacturer who produces and supplies equipment,
- the local / regional subsidiary company of the manufacturer or the manufacturer/s branch where the manufacturer produces and the local / regional subsidiary company or branch of the manufacturer supplies the equipment,
- the local / regional subsidiary company or a subsidiary of a corporation, a part of which is also a manufacturer (a group of affiliated companies), where the manufacturer, as part of a group of affiliated companies, produces equipment, a local subsidiary company or a branch of the corporation, as part of a group of affiliated companies, supplies equipment.”


Explanation of the Contracting Entity to Point 1.13.2. of tender documentation (Joint application):

In order to avoid uncertainty, the Contracting Entity explains that regarding the term "the possibility to add new members of the group in a joint application after the expiration of the deadline for the submission of application", this also refers to the reduction (downsizing) of members of the group and/or possible replacement of members within existing members of the group (eg a member of the group becomes a leading member and vice versa).


Change in point 2.2.4.2 of tender documentation (Other references) as follows:

In point 2.2.4.2 of tender documentation, the phrase "The supplier is an economic operator who manufactures and supplies the equipment." is amended to read now:
“The supplier is an economic operator who manufactures and/or supplies the equipment, namely:
- a manufacturer who produces and supplies equipment,
- the local / regional subsidiary company of the manufacturer or the manufacturer/s branch where the manufacturer produces and the local / regional subsidiary company or branch of the manufacturer supplies the equipment,
- the local / regional subsidiary company or a subsidiary of a corporation, a part of which is also a manufacturer (a group of affiliated companies), where the manufacturer, as part of a group of affiliated companies, produces equipment, a local subsidiary company or a branch of the corporation, as part of a group of affiliated companies, supplies equipment.”


OBVESTILO O DOPOLNITVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v nadaljevanju dopolnjuje naslednje dele razpisne dokumentacije:

Dopolnitev točke 1.13.1. razpisne dokumentacije (Prijava v samostojnem nastopu):

K tč. 1.13.1. razpisne dokumentacije (Prijava v samostojnem nastopu) se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»Naročnik ne dopušča spremembe samostojnega gospodarskega subjekta, razen v primeru, ko drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje in zahteve za sodelovanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega gospodarskega subjekta po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo.

Naročnik dopušča možnost, da samostojni gospodarski subjekt v samostojni prijavi ustvari skupino gospodarskih subjektov po poteku roka za oddajo prijav, vendar najkasneje do poteka roka za oddajo končne tehnične ponudbe in komercialne ponudbe, ki jo bo gospodarski subjekt oddal po zaključenem dialogu in na podlagi povabila k oddaji končne tehnične ponudbe in komercialne ponudbe pod pogojem, da se skupni ponudbi priključi gospodarski subjekt, naveden v prijavi, v skladu s točkama 1.13.1 in 1.13.2. Naknadno dodani člani skupine morajo izpolnjevati pogoje in zahteve iz poglavja 2., na dan, ki je določen za predložitev prijav.

V primeru novo nastale skupine gospodarskih subjektov, bodo morali le-ti predložiti pravni akt o skupnem nastopu, v skladu s tč. 1.13.2. razpisne dokumentacije.

V kolikor bo samostojni gospodarski subjekt po poteku roka za oddajo prijav, vendar najkasneje do poteka roka za oddajo končne tehnične ponudbe in komercialne ponudbe, oblikoval skupino gospodarskih subjektov v skladu s prejšnjimi odstavki, se za presojo (poleg ostalih zahtev) namesto tč. 1.13.1 upošteva tč. 1.13.2. razpisne dokumentacije.«

Dosedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek.


Dopolnitev točke 2.2.5 razpisne dokumentacije (Finančna sposobnost):

V tč. 2.2.5 razpisne dokumentacije se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Finančno sposobnost po alinejah a) do d) te točke mora izpolniti gospodarski subjekt, ki nastopa v okviru samostojne prijave ali kot vodilni partner oziroma partner (posamezni član) v skupni prijavi v skladu s tč. 2.2.5 razpisne dokumentacije. Poleg tega, v kolikor izvajalec dolgoročne vzdrževalne pogodbe (LTSA) ne nastopa v okviru samostojne prijave oziroma ni partner (vodilni ali posamezni član) v skupni prijavi, ampak nastopa kot podizvajalec, mora pogoje, ki se nanašajo na partnerja (posameznega člana) iz te točke, izpolnjevati tudi nominirani izvajalec dolgoročne vzdrževalne pogodbe (LTSA).«


Dopolnitev točke 1.13.1. razpisne dokumentacije (Prijava v samostojnem nastopu):

V tč. 1.13.1. razpisne dokumentacije se dopolnjuje prvi odstavek z novo četrto alinejo. Prvi odstavek se tako na novo glasi:
»Gospodarski subjekt lahko nastopa samostojno kot inženiring podjetje.
V kolikor gospodarski subjekt v samostojnem nastopu ni tudi:
- projektant zasnove elektrarne, mora navesti max. tri (3) možne izvajalce projektiranja zasnove elektrarne,
- dobavitelj utilizatorja, mora navesti max. tri (3) možne dobavitelje utilizatorja,
- dobavitelj plinskega turboagregata, mora navesti max. tri (3) možne dobavitelje plinskega turboagregata,
- izvajalec dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA), mora navesti max. tri (3) možne izvajalce LTSA (po enega izvajalca za vsakega izmed možnih dobaviteljev plinskega turboagregata).«

V kolikor izvajalec dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA) ni dejanski proizvajalec plinskega turboagregata, mora gospodarski subjekt za izvajalce dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA), v prijavi priložiti pooblastila dejanskih proizvajalcev plinskih turboagregatov za izvajanje dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA).

Naročnik prilaga popravljeno Prilogo 2/1.


Dopolnitev točke 1.13.2. razpisne dokumentacije (Prijava v skupnem nastopu):

V tč. 1.13.2. razpisne dokumentacije se dopolnjuje drugi odstavek z novo četrto alinejo. Drugi odstavek se tako na novo glasi:
»V primeru, da med skupino gospodarskih subjektov ni:
- projektanta zasnove elektrarne, mora navesti max. tri (3) možne izvajalce projektiranja zasnove elektrarne,
- dobavitelja utilizatorja, mora vodilni gospodarski subjekt v prijavi navesti max. tri (3) možne dobavitelje utilizatorja,
- dobavitelja plinskega turboagregata, mora vodilni gospodarski subjekt v prijavi navesti max. tri (3) možne dobavitelje plinskega turboagregata,
- izvajalca dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA), mora vodilni gospodarski subjekt v prijavi navesti max. tri (3) možne izvajalce LTSA (po enega izvajalca za vsakega izmed možnih dobaviteljev plinskega turboagregata).«

V kolikor izvajalec dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA) ni dejanski proizvajalec plinskega turboagregata, mora gospodarski subjekt za izvajalce dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA), v prijavi priložiti pooblastila dejanskih proizvajalcev plinskih turboagregatov za izvajanje dolgoročnega servisiranja plinskega turboagregata (LTSA).

Naročnik prilaga popravljeno Prilogo 2/2.


NOTICE OF SUPPLEMENT TO TENDER DOCUMENTATION

The Contracting Entity hereafter supplements the following parts of the tender documentation:

Supplement of point. 1.13.1. of tender documentation (Application of a candidate participating on its own (sole contractor)) as follows:

To point. 1.13.1. of the tender documents (Registration in standalone proceedings), the following new third, fourth, fifth and sixth paragraphs shall be added:

“The Contracting Entity allows no change of economic operator participating on its own, except in case where another economic operator that meets the originally specified conditions and requirements for participation, and for whom no originally specified reasons for exclusion exist, succeeds in whole or in part the original economic operator after the restructuring of the undertaking, including acquis ion, merger or insolvency.

The Contracting Entity allows the possibility for an independent economic operator to create a group of economic operators after the expiration of the deadline for the submission of application, but no later than after the expiration of the deadline for the submission of the final technical and commercial tenders that economic operators submit after the completed dialogue and on the basis of invitation to submit final technical and commercial tenders, provided that an economic operator joins the joint tender stated in the application in accordance with items 1.13.1 and 1.13.2. The additionally added member of the group must meet the conditions and requirements from Chapter 2, on the date specified for the submission of application.

In the case of a newly created group of economic operators, they will have to submit a legal act on joint acting, in accordance with point 1.13.2. of tender documentation.

If an economic operator participating on its own, after the expiration of the deadline for submitting applications, but not later than the expiration of the deadline for the submission of the final technical and commercial tenders, will form a group of economic operators in accordance with the previous paragraphs, the Contracting Entity will take into account point 1.13.2 of the tender documentation for the assessment (along with other requirements) instead of point 1.13.1. of tender documentation.”

The current third paragraph becomes the seventh paragraph.


Supplement of point 2.2.5 of tender documentation (Financial ability) as follows:

In point. 2.2.5. of tender documentation a new paragraph is added and reads as follows:

“The financial ability under idents (a) to (d) of this point must be fulfilled by an economic operator acting in the context of an independent application (candidate participating on its own (sole contractor)) or as a lead partner or partner (individual member) in a joint application in accordance with point 2.2.5 of tender documents. In addition, if Contractor of the Long-Term Maintenance Agreement (LTSA) does not appear as a candidate participating on its own (sole contractor) and/or is not a partner (leading or individual member) in a joint application, but acts as a subcontractor, than the Contractor of the Long-Term Maintenance Agreement (LTSA) must also fulfill the conditions under idents (a) to (d) of this point, that are required for a partner (individual member) in joint application.”


Supplement of point. 1.13.1. of tender documentation (Application of a candidate participating on its own (sole contractor)) as follows:

In point 1.13.1. of tender documentation first paragraph is amended with ident four. First paragraph is now read as follows:
“An economic operator may act independently as an engineering firm.
Insofar as an economic operator, acting on its own is not also:
- the designer of the power plant design, it must indicate max. three (3) potential designers of the power plant design,
- the supplier of the heat recovery steam generator, it must indicate max. three (3) potential suppliers of the heat recovery steam generator,
- the supplier gas turbo generator set, it must indicate max. three (3) potential suppliers of the gas turbo generator set,
- the contractor of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA), it must indicate max. three (3) potential LTSA contractors (one contractor for each of potential gas turbo generator set suppliers).”

If a contractor of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA) is not an actual manufacturer of gas turbine generator, the economic operator must for contractors of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA) enclose the authorization of the actual manufacturer of gas turbo generator for long-term gas turbine generator service (LTSA) in the application.

The Contracting Entity encloses the amended Annex 2/1.


Supplement of point. 1.13.2. of tender documentation (Joint application) as follows:

In Point 1.13.2. of tender documentation second paragraph is amended with ident four. Second paragraph is now read as follows:
“In case the group of economic operators has no:
- designer of the power plant design, it must indicate max. three (3) potential designers of the power plant design,
- supplier of heat recovery steam generator, the lead economic operator must name in the application max. three (3) potential suppliers of heat recovery steam generator,
- supplier of gas turbo generator set, the lead economic operator must name in the application max. three (3) potential suppliers of the gas turbo generator set,
- contractor of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA), the lead economic operator must name in the application max. three (3) potential LTSA contractors (one contractor for each of potential gas turbo generator set suppliers).”

If a contractor of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA) is not an actual manufacturer of gas turbine generator, the economic operator must for contractors of long-term servicing of gas turbo generator sets (LTSA) enclose the authorization of the actual manufacturer of gas turbo generator for long-term gas turbine generator service (LTSA) in the application.

The Contracting Entity encloses the amended Annex 2/2.
Datum objave: 24.11.2017   13:32
VPRAŠANJE
Ali se lahko na razpis prijavi tudi gospodarski subjekt, registriran v Švici?

ODGOVOR
Da.


Translation of the question:
Can an economic operator registered in Switzerland also apply to the tender?

Translation of the answer:
Yes.


VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

Has the economic operator (the applicant) to sign the references of the sub-suppliers that support the economic operator (like written in the line of the place of the signature) or the sub-supplier itself (e.g. gas turbine company, HRSG company)?

Thank you!

ODGOVOR
The references referred to in point 2.2.4.1. and point 2.2.4.2. of the tender documentation, are submitted and signed by the actual contractor (reference holder). It depends, who the actual contractor is (for example: if the actual contractor is economic operator, than the reference is signed by economic operator; if the actual contractor is nominated subcontractor, than the reference is signed by nominated subcontractor).


Prevod vprašanja:
Ali gospodarski subjekt (vlagatelj) podpiše reference poddobaviteljev, ki podpirajo gospodarskega subjekta (kot je napisano v vrstici kraja podpisa) ali sami poddobavitelji (npr. družbe, ki se ukvarjajo s plinskimi turbinami, družba HRSG) ?

Prevod odgovora:
Reference, zahtevane v tč. 2.2.4.1. in 2.2.4.2 razpisne dokumentacije, predloži in podpiše dejanski izvajalec del (dejanski nosilec reference). Odvisno, kdo je dejanski izvajalec del (npr. če je dejanski izvajalec del gospodarski subjekt, potem referenco podpiše gospodarski subjekt; če je dejanski izvajalec del nominirani podizvajalec, potem referenco podpiše nominirani podizvajalec).


Datum objave: 27.11.2017   14:12
Date: 27 November 2017

SUBJECT: Answers 10

Dear Sirs,

via e-mail we received questions from economic operators regarding the published tender documentation for public procurement no. JPE-RAZ-399/17 – SUPPLY AND INSTALLATION OF TWO GAS TURBO GENERATOR SETS AND TWO HEAT RECOVERY STEAM GENERATORS FOR THE COMBINED CYCLE POWER PLANT TOPLARNA LJUBLJANA – LOT 1. Below we provide you with answers or explanations to the questions received.

In accordance with chapter 5.1. of Tender Documentation, integral part of tender documents include any changes, amendments and corrections of the tender documents and additional explanations and answers to questions of economic operators.
QUESTION:
We have received the following Tender notification and we would like to check if it can be of interest.

We are a manufacturer of steam turbine (not Gas Turbine) : are there any steam turbine included in this tender? We do not understand if the steam turbine are already existing or not. Or if there will be a Lot2 including the steam turbines

Thanks a lot!

TI Ref. No. 429264544 Notice Type :Tender Notice
Bidding Type International Competitive Bidding
Project Location Slovenia
Description Contract notice: Supply and installation of 2 gas turbine generators and 2 steam generators for the gas vapor unit toplarna ljubljana - lot 1.
The subject of the public procurement procedure is the supply and installation of two (2) gas turbine generators and two (2) steam generators for the gas turbine unit toplarna ljubljana - lot 1, Which includes the supply, Assembly, Commissioning of a gas turbine and utilizer with associated equipment, Including all necessary construction parts and pipelines to the steam turbine and to the points of contact with existing devices. The offer for the long-term service of gas turboaggregates by the manufacturer of gas turbine generators - ltsa (2 main operating cycles, With the possibility of interruption after the first cycle) will also be an integral part of the offer. An offer for supplying a diesel generator - a 6 kv diesel generator for starting the gas turbine from a black start - is also an integral part of the offer.
This contract is divided into lots: No
time limit for receipt of tenders or requests to participate: Date: 24/11/2017 local time: 10:00
Organisation JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. (5226406000)
Client Address 5226406000 Verovškova Ulica 62 Ljubljana 1000 Contact Person: Tina Bregar
Tel: +386-14740858
Email_id: tina.bregar@jhl.si

Tender Notice No. 423866-2017
Deadline 08-Dec-2017

ANSWER:
Supply and installation of two gas turbo generator sets and two heat recovery steam generators for the combined cycle power Toplarna Ljubljana – LOT 1.
There is no supply of steam turbine; LOT 2 used to be supply of steam turbine but since we refurbished the existing one (TA2), LOT 1 shall make connection to the existing steam turbine.Datum: 27. 11. 2017

ZADEVA: Odgovori 10

Spoštovani,

preko elektronske pošte smo prejeli vprašanja gospodarskih subjektov v zvezi z objavljeno razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. JPE-RAZ-399/17 – DOBAVA IN POSTAVITEV DVEH PLINSKIH TURBOAGREGATOV IN DVEH PARNIH UTILIZATORJEV ZA PLINSKO PARNO ENOTO TOPLARNA LJUBLJANA – LOT 1. V nadaljevanju vam posredujemo odgovore oziroma pojasnila na prejeta vprašanja.

V skladu s tč. 5.1 razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.


Prevod vprašanja:
Prejeli smo naslednje obvestilo o ponudbi in želeli bi preveriti, ali je lahko zanimivo.

Smo proizvajalec parne turbine (ne plinske turbine): ali je v tem razpisu vključena parna turbina? Ne razumemo, če parna turbina že obstaja ali ne. Ali pa, če bo z Lot2 vključena tudi parna turbina.


TI Ref. No. 429264544 Notice Type :Tender Notice
Bidding Type International Competitive Bidding
Project Location Slovenia
Description Contract notice: Supply and installation of 2 gas turbine generators and 2 steam generators for the gas vapor unit toplarna ljubljana - lot 1.
The subject of the public procurement procedure is the supply and installation of two (2) gas turbine generators and two (2) steam generators for the gas turbine unit toplarna ljubljana - lot 1, Which includes the supply, Assembly, Commissioning of a gas turbine and utilizer with associated equipment, Including all necessary construction parts and pipelines to the steam turbine and to the points of contact with existing devices. The offer for the long-term service of gas turboaggregates by the manufacturer of gas turbine generators - ltsa (2 main operating cycles, With the possibility of interruption after the first cycle) will also be an integral part of the offer. An offer for supplying a diesel generator - a 6 kv diesel generator for starting the gas turbine from a black start - is also an integral part of the offer.
This contract is divided into lots: No
time limit for receipt of tenders or requests to participate: Date: 24/11/2017 local time: 10:00
Organisation JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. (5226406000)
Client Address 5226406000 Verovškova Ulica 62 Ljubljana 1000 Contact Person: Tina Bregar
Tel: +386-14740858
Email_id: tina.bregar@jhl.si

Tender Notice No. 423866-2017
Deadline 08-Dec-2017
Prevod odgovora:
Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1.
Dobave parne turbine ni v obsegu del. V okviru LOT 2 je bila nekoč predvidena dobava nove parne turbine, ker pa smo obstoječo parno turbino TA2 obnovili, je v okviru obsega del LOT1 tudi povezava na to obstoječo parno turbino.Datum objave: 01.12.2017   14:51
VPRAŠANJE
V točki b) 2.2.5. Finančna sposobnost naročnik zahteva, da gospodarski subjekt oz. vodilni partner izkaže razpoložljivost ali dostop do likvidnih sredstev, posojil in drugih finančnih virov najmanj v višini 50 mio EUR, kar naj bi ustrezalo obsegu izvedbe v 1 letu.

Naročnikova zahteva je nesorazmerna s predmetom naročila, saj je jasno, da bo moral naročnik, upoštevaje veljavno zakonodajo, izvajati sprotna plačila glede na dinamiko napredovanja del. Posledično zagotavljanje lastnega financiranja za obdobje 1 leta, ni sorazmerno s predmetom naročila zato ga mora naročnik izločiti iz razpisne dokumentacije. Prav tako bodo ponudbene cene oblikovane v okviru končnih ponudb na podlagi definiranega predmeta javnega naročila, kar v tej fazi še ni z zadostno mero natančnosti, zato je tudi naročnikova ocena, da je 50 mio vezano na vrednost del v 1 letu, neosnovana in posledično nezakonita.

ODGOVOR
V skladu s petim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik glede ekonomske in finančne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Naročnik meni, da je zahteva tč. 2.2.5. b) razpisne dokumentacije sorazmerna z zahtevnostjo in kompleksnostjo predmeta javnega naročila, kar je opisano tudi v razpisni dokumentaciji, ter v skladu (in sorazmerno) s potrebnimi finančni sredstvi za izvedbo projekta, saj je naročnik že v razpisni dokumentaciji navedel, »kar ustreza obsegu izgradnje predmeta tega javnega naročila v enem letu«.

Naročnik meni, da bo moral gospodarski subjekt zagotoviti določena finančna sredstva oz. financiranje že ob naročilu opreme, za kar pa od naročnika gospodarski subjekt še ne bo prejel takoj plačila, saj bo naročnik, kot gospodarski subjekt že sam ugotavlja, izvajal plačila glede na dinamiko napredovanja del na objektu naročnika. Izvedba tako velikega in zapletenega projekta je povezana z organizacijo nabave, nakupom, (bančnimi) garancijami, plačili za partnerje itd. To zahteva vsaj zahtevana likvidna sredstva. Zanašanje zgolj na plačilno dinamiko projekta ni mogoče sprejeti in je skoraj neprofesionalno.

Glede navedb, da bodo ponudbene cene oblikovane v okviru končnih ponudb na podlagi definiranega predmeta javnega naročila in zato je tudi naročnikova ocena, da je 50 mio vezano na vrednost del v 1 letu, neosnovana in posledično nezakonita, pa naročnik dodaja, da na splošno gledano koncept postopka oddaje javnega naročanja, na začetku (med drugim) temelji na ocenjeni vrednosti naročnika. Zato so posledično seveda tudi npr. izbira postopek, vprašanje objav na portalu javnih naročil, nekateri pogoji in zahteve naročnika itd. (med drugim) oblikovani tudi na podlagi ocenjene vrednosti, zato se ne strinja s ponudnikovo oceno glede neosnovanosti in nezakonitosti.


Translation of the question:
In point b) 2.2.5. The financial ability of the contracting entity requires that the economic operator or Leading partner demonstrates availability or access to liquid assets, loans and other financial resources of at least EUR 50 million, which should correspond to the scope of implementation within 1 year.

The contracting entity's request is disproportionate to the subject of the contract, since it is clear that, in accordance with the applicable legislation, the contracting entity will have to make regular payments according to the dynamics of works execution. Consequently, the provision of own financing for a period of 1 year is not commensurate with the subject of the contract and therefore the contracting authority must exclude it from the tender documentation. Also, the bid prices will be formed in the framework of final offers on the basis of the defined object of the contract, which at this stage is not yet sufficiently accurate, therefore, the contracting entity assessment is that 50 million is linked to the value of works in 1 year, ungrounded and consequently unlawful.

Translation of the answer:
In accordance with the fifth paragraph of Article 76 of the ZJN-3, the contracting entity may, in terms of its economic and financial capacity, determine requirements to ensure that economic operators have the necessary economic and financial capacity to perform a public contract. The contracting entity considers that the request of point 2.2.5. b) of the tender documents is proportionate to the difficulty and complexity of the subject of the contract, which is also described in the tender documentation, and in accordance (and proportionately) with the necessary financial resources for the implementation of the project, as the contracting entity already stated in the tender documentation "corresponds to the scope of the construction of the subject of this public contract in one year".

The contracting entity considers that the economic operator will have to provide certain financial resourses or financing already at the order of the equipment, for which the economic operator will not receive immediate payment from the contracting entity, as the contracting entity, as the economic operator already determines by itself, will make payments according to the dynamics of the promotion of works on the contracting entity's premises. The execution of such a large and complex project is related to the organization of purchasing, purchasing itself, (bank) guarantees, payments to partners, etc. This requires at least the demanded liquid assets. Reliance only on the payment dynamics of the project can not be accepted and is almost unprofessional.

Regarding the indications that the bid prices will be formed in the framework of final offers on the basis of the defined subject of the public contract and therefore the contracting entity’s assessment that 50 million is linked to the value of works in 1 year is unfounded and therefore unlawful, the contracting entity adds that in general terms the concept of the public procedure, initially (inter alia) is based on the estimated value of the contracting entity. Therefore, consequently, for example, the choice of the procedure, the issue of publications on the public procurement portal, certain conditions and requirements of the contracting entity, etc. (inter alia) are based on the estimated value, and therefore disagrees with the economic operator's assessment of the ungroundedness and illegality.


VPRAŠANJE
Glede na objavljen razpis ugotavljamo, da naročnik očitno in zelo odkrito favorizira tuje ponudnike in glede na dane omejitve v pogojih v polnosti preprečuje možnost sodelovanja slovenskih podjetij, ki prav tako imajo reference s področja energetike. Glede na to, da gre za porabo sredstev, ki so v celoti zagotovljena iz proračuna RS, je takšno ravnanje naročnika neprimerno, prav tako pa se zavestno onemogoča generiranje in nadgradnja domačega znanja s specifičnega področja. Od naročnika namreč ne terjamo, da favorizira slovenske ponudnike, temveč le, da tudi za slovenske ponudnike vzpostavi enake pogoje kot za tuje ponudnike.
Na podlagi navedenega naj naročnik spremeni sledeče dele razpisne dokumentacije:
1. V točki 1.13.1 Prijava v samostojnem nastopu naročnik postavlja omenitev, da v primeru, če gospodarski subjekt nastopa samostojno kot inženiring podjetje, mora, v kolikor sam (to inženirsko podjetje) ni projektant idejne zasnove elektrarne, da navede MAKSIMALNO tri možne izvajalce projektiranja. Pri čemer mora vsak od teh subjektov izpolnjevati vse pogoje navedene pod točko 2.2.4.2.
Naročnikova zahteva ni razumljiva kaj je mišljeno z maksimalno 3 možnimi projektanti, ali je mišljeno, da gre za opcijsko izbiro med 3 možnimi projektanti, ki se jih opcijsko nominira in nato ponudnik v fazi izvedbe sam odloči kateri od njih ali vsi skupaj bodo prevzeli izvedbo projekta ali je naročnik želeli z navedeno omejitvijo sporočiti, da se dopušča izpolnitev referenčnih pogojev iz točke 2.2.4.2 kumulativno, pri čemer morajo pogoje izpolniti skupaj največ trije projektanti.
Poleg nejasnosti navedena omejitev glede dopustnega števila projektantov nima zakonske osnove in je nesorazmerna, očitno namenjena izključno favoriziranju tujih ponudnikov.

2. V točki 2.2.4.1. Referenca samostojnega gospodarskega subjekta/vodilnega gospodarskega subjekta v skupni prijavi naročnik zahteva referenčni nivo, ki onemogoča prijavo slovenskim podjetjem, ki razpolagajo z referencami na področju energetike in z njimi evidentno izkazujejo, da so usposobljeni prevzeti tudi predmetni posel. Dejstvo je, da je tudi z izkazovanjem referenc, ki so vezane na področje energetike, ki vključujejo ves inženiring projekta, oskrbo z materialom, izgradnjo, montažo, nadzor izvedbe, zagonske preizkuse in spravil v obratovanje in izkazujejo, da je gospodarski subjekt izvedel:
- 1 projekt EPC v vrednosti najmanj 50 mio EUR brez DDV in
- 2 projekta po 30 mio brez DDV in
- 2 projekta po 10 mio EUR,
dovolj, da se ponudniki v tej točki tehničnega pogoja prizna usposobljenost.
Naročnik naj na podlagi navedenega dopusti, da se tehnična sposobnost izkaže tudi z izkazovanjem izvedbe v alinejah navedenih projektov.
3. Točka 2.2.4.2 Ostale reference je v prvi alineji očitno namenjena preferiranju tujih ponudnikov in v preprečuje možnost sodelovanja slovenskim ponudnikom z referencami na področju energetskih projektov. Iz tega razloga naj naročnik dopusti, da se pogoj izpolni tudi z izkazovanjem reference iz elektoenergetskega področja in ne zgolj z referencami iz plinske turbine, s čimer očitno razpolagajo izključno tuji ponudniki. Ker je z izkazovanjem reference iz projektov na področju energetike prav tako jasno ali je ponudnik usposobljen tudi za konkretni posel, naj naročnik dopusti širši nivo referenc v zadnjih 10 letih.

4. V točki 2.2.3. Organizacijska struktura gospodarskih subjektov in zmogljivost za izvedbo pogodbenih obveznosti zahteva nominacijo kadrov, ki jih v Sloveniji ni, torej se v polnosti onemogoča, da slovenski kadri, ki sicer razpolagajo z izkušnjami iz naslova energetike, ne morejo sodelovati. Ali si naročnik resnično želi, da ključne vloge v projektu (vodja projekta, njegov namestnik, projektant PPE in njegov namestnik in vodja lokacije in njegov namestnik) prevzemajo le tuji kadri? Menimo, da Slovenija razpolaga z izkušenimi kadri, katerih znanja so dobrodošla tudi na tem projektu in da je ravnanje, da se domačim kadrom niti ne omogoči sodelovati pri projektu v glavnih funkcijah, neprimerno z več vidikov.

Naročnik naj, enako kot pri točki 2.2.4.2 Ostale reference dopusti reference iz elektoenergetskega področja tudi za kadre.

5. Naročnik v točki 2.2.3 zahteva, da gospodarski subjekt razpolaga z najmanj 100 inženirji, pri čemer na drugi strani navaja zahtevo, da mora biti za ta projekt (za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po tem projektu) na voljo 15 kadrov. Naročnikova zahteva po 100 inženirjih, ki so zaposleni pri gospodarskem subjektu, ni zgolj nesorazmerna s predmetom naročila, saj naročnik izrecno pove, da se za konkretni projekt in njegovo izvedbo zahteva 15 inženirjev in ne 100, temveč je ta zahteva nezakonita tudi iz naslova, da se zahteva pri ponudniku zaposlene inženirje in ne, kot to jasno pove Državna revizijska komisija v več sklepih, kot adekvat tudi vse ostale inženirje, s katerimi ima gospodarski subjekt vzpostavljeno pogodbeno razmerje. Za zaključek je ta zahteva prav tako evidenten dokaz, da naročnik več kot očitno preferira tuje ponudnike, zato je zahteva nezakonita tudi iz naslova poseganja v načelo enakopravne obravnave in je očitno diskriminatorna. Zahteva se, da naročnik črta zahtevo po 100 zaposlenih inženirjih in se osredotoči na inženirje, ki so dejansko potrebni za izvedbo konkretnega posla.

6. V točki c 2.2.5 Finančna sposobnost naročnik zahteva, da gospodarski subjekt izkazuje, da je v posameznem delu (2014, 2015 in 2016) dosegel za več kot 120 mio EUR prihodkov od prodaje. Naročnika se z namenom, da se omogoči sodelovanje slovenskim ponudnikov poziva, da omogoči izkazovanje povprečne višine prihodkov od prodaje v letih 2014, 2015 in 2016 v višini 100 mio EUR.

7. V točki 2.2.6 Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti so zahteve v drugi in tretji alineji nezakonite in se zahteva, da jih naročnik črta. Dejstvo je namreč, da gospodarski subjekt ne more biti izločen iz ostalih poslov, če je v drugem poslu naročnik zoper izvajalca (v tem primeru ponudnika) sprožil spor ali arbitražni postopek, v katerim je bilo izkazano, da naročnik v njem ni v celoti uspel. Enako velja za neupravičenost tretje alineje, saj se tudi s slednjo dopušča nekritično kaznovanje izvajalca (v konkretnem primeru ponudnika) ne glede na to, če se v sodnem sporu ali arbitražnem postopku izkaže, da naročnik ni uspel.

8. Glede na zahtevnost priprave prijave in glede na obseg zastavljenih vprašanj s katerimi se posega v vsebino razpisne dokumentacije in bo potrebna njena sprememba, naj naročnik rok za oddajo prijav podaljša za 20 dni.

ODGOVOR
V odgovoru na vaše pripombe in pritožbe želi naročnik najprej poudariti, da je Energetika Ljubljana d.o.o. odgovorna družba, ki mora izpolnjevati okoljske zahteve in zagotoviti oskrbo s toplotno in električno energijo. Da bi dosegli svoje cilje pravočasno, da bi zagotovili zahteve skupnosti in izpolnili naše pogodbe, je za nas najpomembnejša uspešna izvedba projekta. V ta namen je bil tudi izbran predmetni postopek javnega naročila. Vaši očitki in trditve, da je razpisana dokumentacija pripravljena v korist gospodarskih subjektov s sedežem zunaj Republike Slovenije in da preprečuje sodelovanje slovenskih podjetij, so povsem neutemeljeni in jih naročnik v celoti zavrača. Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati gospodarski subjekt, ne glede na to, kje ima gospodarski subjekt sedež družbe (oziroma ali gre za domačega ali tujega gospodarskega subjekta). Iz vprašanja ni razvidno (jasno obrazloženo, argumentirano), zakaj je gospodarski subjekt mnenja, da naročnik »očitno in zelo odkrito favorizira tuje ponudnike«. Postopek oddaje javnega naročila je transparenten, saj je bilo javno naročilo objavljeno tako na (slovenskem) portalu javnih naročil kot tudi Portalu EU (TED). Naročnik tudi ne omejuje gospodarskim subjektom skupnega nastopa glede na domače in tuje gospodarske subjekte. Jasno je, da glede na to, da je naročnik zavezanec za javna naročila, da sledi duhu javnih naročil in ne favorizira nobenega gospodarskega subjekta. Naročnik pri zahtevah za reference izhaja iz strokovnih kriterijev oz. referenc na primerljivih objektih, ki so potrebni za uspešno izvedbo projekta.

V nadaljevanju naročnik podaja odgovore na posamezna vprašanja.
1. Zahteva je mišljena, da v primeru, da gospodarski subjekt (v samostojni prijavi ali skupni prijavi) ni projektant zasnove elektrarne, mora navesti max. tri (3) možne izvajalce projektiranja zasnove elektrarne. Prijavljeni (navedeni) možni izvajalci projektiranja zasnove elektrarne, morajo vsi ločeno/samostojno (oz. vsak zase) izpolnjevati vse pogoje navedene pod točko 2.2.4.2. razpisne dokumentacije Naročnik bo v nadaljevanju postopka vodil konkurenčni dialog v ožjem smislu, ter natančno opredelil predmet javnega naročila. Gospodarski subjekt bo lahko tekom konkurenčnega dialoga v ožjem smislu, vendar najkasneje v fazi oddaje ponudbe (v okviru 3. faze in ne šele v fazi izvedbe pogodbe) na podlagi končnega povabila k oddaji ponudb, v svoji ponudbi sam določil in izbral enega od v prijavi nominiranih izvajalcev projektiranja zasnove elektrarne, s katerim bo tudi izvedel predmet javnega naročila.

Glede zadnjega odstavka 1. vprašanja naročnik odgovarja, da ponudnik ni argumentiral, zakaj »navedena omejitev glede dopustnega števila projektantov nima zakonske osnove in je nesorazmerna, očitno namenjena izključno favoriziranju tujih ponudnikov«. Naročnik poudarja, da je projektiranje zasnove elektrarne eden od ključnih delov za uspešno in kvalitetno izvedbo projekta. Ravno zaradi narave postopka in kompleksnosti projekta (predmeta javnega naročila), kjer bo predmet oz. tehnična rešitev šele kasneje dokončno opredeljena, naročnik tudi dopušča možnost gospodarskim subjektom, da navedejo največ tri (3) možne izvajalce (tako izvajalce projektiranja zasnove elektrarne kot ostale izvajalce v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije).

2. Področje energetike je zelo široko ter vsebuje veliko specifičnih tehničnih področij, ki medsebojno niso primerljiva in se jih ne more posploševati.
Naročnik meni, da bi bilo priznavanje referenc iz celotnega področja energetike, ki med seboj tehnično in po specifičnih znanjih ni primerljivo, neustrezno, oz. bi s tem povečali tveganje za (ne)uspešno izvedbo projekta, saj bi lahko naročnik izbral ponudnika, ki nima znanja in izkušenj, povezanih s plinskimi turbinami, utilizatorji pare, parnimi turbinami, sistemi za upravljanje s paro, daljinskim ogrevanjem in so nujne za izvedbo predmeta naročila (plinsko parna soproizvodnja). Projekt plinsko parne elektrarne je za naročnika strateškega pomena, saj bo nadomestil bloka 1 in 2, ki bosta v letu 2020 prenehala obratovati Posledično je rok za izvedbo in je pomembno, da je projekt v tem roku izveden. Projekt PPE se bo izvajal poleg in znotraj obstoječega objekta, ki bo med izgradnjo deloval. Prostor za gradnjo je zelo omejen. Potrebno se bo povezovati z obstoječo infrastrukturo in napravami na lokaciji naročnika. Zato bo izvedba tega projekta tehnično zelo zahtevna in bo zahtevala kvalitetno projektiranje, načrtovanje in vodenje projekta. Najboljše zagotovilo za pravočasno in kvalitetno izvedbo predmetnega javnega naročila je izbor izkušenega izvajalca z ustreznimi znanji in referencami na primerljivih objektih kot je predmet javnega naročila.
Naročnik posledično ne bo spreminjal zahteve v tč. 2.2.4.1 in tč. 2.2.4.2. razpisne dokumentacije.

3. Glej prejšnji odgovor (št. 2).

4. Naročnik namerava izvesti izgradnjo plinsko parne soproizvodnje. Za ta namen se od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje referenc za navedene ključne ljudi na projektu. Področje elektroenergetike je zelo širok pojem, ki vključuje tudi strokovna področja, ki tehnološko niso primerljiva s predmetom naročila. Zato predlog gospodarskega subjekta, da se dopusti reference iz celotnega elektroenergetskega področja, ni sprejemljiv, saj je pomembnost kvalitetne in pravočasne izvedbe projekta za naročnika bistvenega oziroma strateškega pomena.
Naročnik pri definiranju zahtev za reference ni preverjal ali upošteval zmogljivosti v Sloveniji, pač pa je le zahteval dokazovanje ustreznih strokovnih referenc, ki so običajne povsod po svetu za postavitev takega objekta (obsežna znanja iz specifičnega področja plinsko parnih elektrarn, načrtovanju in izvedbi tovrstnih projektov, usklajevanja na mejah dobav med različnimi izvajalci in strokami pri tovrstnih projektih, itd.; taka znanja je mogoče doseči le z dolgoletnimi ustreznimi izkušnjami).

Naročnik mora skladno z določili javnega naročanja zahtevati dokazovanje strokovnih kriterijev, ki morajo biti postavljeni le nediskriminatorno. Seveda to ne pomeni, da slovenski inženirji ne bodo mogli sodelovati na predmetnem projektu. Če bodo izkazovali ustrezne reference, bodo lahko kandidirali tudi za najbolj odgovorna mesta pri izvedbi projekta. Generalno lahko vsak inženir kandidira za mesta pri izvedbi projekta, za katera ima ustrezna znanja in reference.

5. Tretji stavek zadnjega odstavka tč 2.2.3. razpisne dokumentacije (Organizacijska struktura gospodarskih subjektov in zmogljivosti za izvedbo pogodbenih obveznosti) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zadostna kadrovska zmogljivost pomeni, da ima gospodarski subjekt za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po tej prijavi na voljo skupno najmanj 15 inženirjev različnih potrebnih strok.«

Naročnik opozarja, da z zahtevo za ustrezno kadrovsko sposobnost gospodarskega subjekta pričakuje, da bo izbrani izvajalec projekta imel ustrezne reference za primerljive projekte in hkrati tudi v času izvedbe projekta ustrezne kadrovske zmogljivosti za projektiranje, naročanje opreme, vodenje in usklajevanje izvedbe del ter uspešno izvedbo zagonskih preizkusov nove plinsko parne soproizvodnje. Pri izvedbi sodeluje več strok: strojni del (plinska turbina, utilizator, vodno-parni cikel, BOP, meje dobav, idr.), električni del (generator, GIS, visoka napetost, nizka napetost, idr.), I & C del (DCS , idr.), gradbeni del, itd.
Gospodarski subjekt, ki izkazuje več ustreznih referenc za primerljiv objekt, izkazuje tudi znanje in izkušnje za izvedbo tako kompleksnega in zahtevnega projekta kot bo PPE TOL.

6. Podtočka c) točke 2.2.5. razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se na novo glasi:
»
c) Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v letih 2014, 2015 in 2016 skupaj (seštevek) dosegel najmanj 300 mio EUR prihodkov od prodaje.

V primeru skupnega nastopa se prihodki gospodarskega subjekta in posameznih članov v skupni prijavi seštevajo. V primeru skupnega nastopa mora vodilni gospodarski subjekt izkazati, da je v letih 2014, 2015 in 2016 skupaj (seštevek) dosegel najmanj 180 mio EUR prihodkov od prodaje. Posamezni član skupine gospodarskih subjektov mora izkazati da je v letih 2014, 2015 in 2016 skupaj (seštevek) dosegel najmanj 90 mio EUR prihodkov od prodaje.«

7. Naročnik pojasnjuje, da se zahteva druge in tretje alineje prvega odstavka tč. 2.2.6. razpisne dokumentacije (Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti) razume tako, da se gospodarskemu subjektu ne prizna sposobnosti, v kolikor je bil spor ali arbitražni postopek v celoti rešen v korist nasprotne stranke. Sicer bi bila taka zahteva nepravilna, kot to ugotavlja sam gospodarski subjekt. Enako velja tudi za prvo alinejo te točke.

8. Naročnik roka za oddajo prijav ne bo ponovno podaljševal, saj je bilo javno naročilo objavljeno 24. oktobra 2017, naročnik je enkrat že podaljšal rok za predložitev prijav, spremembe v teh odgovorih pa niso takšne narave, ki bi po oceni naročnika zahtevale podaljšanje roka za predložitev prijav.


Translation of the question:
According to the published tender, we find that the contracting entity obviously and very frankly favors foreign tenderers and, in view of the given restrictions in the conditions, completely prevents the possibility of participation of Slovenian companies, which also have references in the field of energy business. Considering the fact that this funds will be fully paid by the Republic of Slovenia budget, such contracting entity behavior is inadequate, as well as knowingly preventing the generation and upgrading of domestic knowledge from a specific field. We do not require the contracting entity to favor Slovenian providers, but only to establish the same conditions for Slovenian providers as for foreign suppliers.
Based on above stated facts the contracting entity shall change the following parts of tender documentation:

1. In point 1.13.1, the contracting entity sets the limitation that in the event that an economic operator acts independently as an engineering company, if one (this engineering company) is not the designer of the conceptual design of the power plant, to indicate MAXIMUM three potential contractors for design. Each of these entities must fulfill all the conditions specified in 2.2.4.2.
The contracting entity's request is not understandable - what is meant by a maximum of 3 possible designers, is it an optional choice among 3 possible designers, that are optionally nominated, and then the tenderer at the stage of execution itself decides which of them or all of them will take over the implementation of the project or the contracting authority wanted to communicate with that restriction that it is cumulative for the fulfillment of the reference conditions in point 2.2.4.2, with a maximum of three designers having to complete the conditions.
In addition to the ambiguity, the stated limits on the permissible number of designers has no legal basis and are disproportionate, apparently intended exclusively to favor foreign suppliers.

2. In point 2.2.4.1. The reference of an independent economic operator / leading economic entity in a joint application, the contracting entity requires a reference level that makes it impossible for the Slovenian companies that have references in the field of energy business to report and evidently demonstrate that they are also qualified to take over the subject of transaction. The fact is that even with the dissemination of references related to the field of energy business, which includes all the engineering of the project, supply of material, construction, assembly, supervision of execution, start-up tests and putting into operation and show that the economic operator has carried out:
- 1 EPC project of at least EUR 50 million excluding VAT and
- 2 projects of 30 million net and
- 2 projects worth EUR 10 million,
sufficient to recognize the qualifications of tenderers at this point for fulfilling the technical conditions
On the basis of the above, the contracting entity should allow the technical capability to be demonstrated by demonstrating the performance in the above stated indents.
3. Point 2.2.4.2. Other references - in the first indent - obviously intended to prefer foreign suppliers and prevents the possibility of participating Slovene tenderers with references in the field of energy projects. For this reason, the contracting entity should allow the condition to be fulfilled also by demonstrating a reference from the electricity sector, and not simply with references from a gas turbine, which is apparently available exclusively by foreign suppliers. Since it shall also be clear from the presentation of references from projects in the field of energy whether the tenderer is also qualified for a specific business, the contracting entity should allow a wider level of references over the last 10 years.

4. In point 2.2.3. The organizational structure of economic operators and the capacity for the implementation of contractual obligations requires the nomination of personnel that are not present (available) in Slovenia. That means that it is impossible for Slovenian staff who have experience in the field of energy business to participate. Does the contracting entity really want the key roles in the project (project manager, his deputy, PPE designer and his deputy and head of the site and his deputy) to take over only by foreign personnel? We believe that Slovenia has experienced staff, whose knowledge is also welcome in this project, and that the behavior that does not allow domestic staff even to participate in the project in the main positions is inappropriate in several respects.

The contracting entity shall, as in point 2.2.4.2, other references, allow the references from the electricity sector also for personnel.

5. The contracting authority in point 2.2.3 requires the economic operator to have at least 100 engineers, on the other hand referring to the requirement that 15 staffs are available for this project (to fulfill contractual obligations under this project). The contracting authority's requirement for 100 engineers employed by an economic operator is not merely disproportionate to the subject of the contract, as the contracting authority explicitly states that 15 engineers and not 100 are required for the mentioned project and its execution, but that requirement is also illegal from the point that it is required by the tenderer to have employed engineers, and not, as the National Review Commission clearly states in several conclusions, as all other engineers with whom the economic entity has a contractual relationship are also suitable. To conclude, this requirement is also evident evidence that the contracting entity more than obviously favors foreign tenderers, which is why the request is also illegal in terms of interfering with the principle of equal treatment and is manifestly discriminatory. It is required that the contracting entity deletes the requirement for 100 engineers emloyed and focuses on engineers who are actually required to carry out a specific business.

6. In point c 2.2.5. The financial capacity of the contracting entity requires the economic operator to prove that in the individual part (2014, 2015 in 2016) he achieved more than EUR 120 million of sales revenue. With the aim of enabling the participation of Slovenian economic operators, we summon contracting entity to enable the presentation of the average sales revenue in 2014, 2015 to 2016, in the amount of EUR 100 million.

7. In point 2.2.6 Compliance with contractual obligations, the requirements in the second and third indents are unlawful and are required to be deleted by the contracting entity. It is a fact that an economic operator can not be excluded from other transactions if in another transaction the contracting entity initiated a dispute or an arbitration procedure in which it was demonstrated that the contracting entity is not entirely successful. The same applies to the inapplicability of the third indent, since the latter also allows uncritical punishment of the provider (in the concrete case of the provider), irrespective of the fact that in the litigation or arbitration procedure it turns out that the contracting entitiy failed.

8. Given the complexity of the preparation of the application and the scope of the questions raised, which interferes with the content of the tender documentation and will require its modification, the contracting entity should extend the deadline for the submission of applications by 20 days.


Translation of the answer:
In response to your comments and complaints, the contracting entity wishes to point out first that Energetika Ljubljana d.o.o. is a responsible company that must meet environmental requirements and ensure the supply of heat and electricity. In order to achieve our goals in a timely manner in order to secure the requirements of the community and fulfill our contracts, the most important for us is the successful implementation of the project. For this purpose, the mentioned public procurement procedure was chosen. Your allegations and arguments that the tender documentation has been prepared for the benefit of economic operators located outside the Republic of Slovenia and preventing the participation of Slovenian companies are unfounded and contracting entity rejects them in complete.

In the tender documentation, the contracting entity has defined the technical conditions to be met by the economic operator, regardless of where the economic operator is established (whether it is a domestic or a foreign economic entity). Also, it is not clear from the question (clearly explained, reasoned) why the economic operator believes that the contracting entity "clearly and frankly favors foreign tenderers". The procedure is transparent. The public procurement procedure was published both on the (Slovenian) portal of public procurement and the EU Portal (TED). The contracting entity also does not restrict the operators of joint performance in relation to domestic and foreign economic operators. It is clear that, given that the contracting entity (JPE) is liable for public procurement, it follows the spirit of public procurement and does not favor any economic operator. The contracting entity derives from professional criteria or references on comparable units that are necessary for the successful implementation of the project.

1. The requirement is that, in the event that the economic operator (economic operator participating on its own or in joint application) is not a designer of the power plant design, it must indicate a max. three (3) potential designers of the power plant design. The nominated designer of the power plant design (notified) designated, all separately / independently (or each of them) must meet all the conditions specified in point 2.2.4.2. tender documentation. The contracting entity will conduct a competitive dialogue in the narrow sense in the continuation of the procedure, and specify the subject of the public procurement contract. In the context of a competitive dialogue in the narrow sense, but at the latest at the stage of submission of the tender (within Phase 3 and not at the contract execution phase), on the basis of the final invitation to tender, the economic operator will be able, in his tender, to select one of the nominated designer of the power plant design to carry out the subject of the public procurement.

Regarding the last paragraph of the first question, the contracting entity replies that the tenderer did not argue why "the stated limit on the permissible number of designers does not have a legal basis and is disproportionate, obviously intended solely to favor foreign suppliers". The contracting entity points out that the design of the power plant design is one of the key parts for the successful and quality implementation of the project. Especially because of the nature of the procedure and the complexity of the project (the subject of the public procurement), where the subject / the technical solution will only be finalized at a later date, the contracting entity also allows the possibility for economic operators to indicate max. three (3) possible contractors (both the designers of the power plant design and other contractors in accordance with the requirements of the tender documentation).

2. The field of energy business is very wide and consists of many specific technical areas that are often not comparable mutually and can not be generalized. The contracting entity considers that the recognition of references from the entire energy business that are mutually not comparable on technical level and on specific knowledges basis would be inadequate, or would increase the risk of (un)successful implementation of the project, as the contracting entity could select an economic operator who does not have knowledge and experience related to gas turbine units, heat recovery steam generators, steam turbines, steam management systems, district heating systems and are necessary for the execution of the subject of the contract (gas steam cogeneration). The gas-fired steam power plant is of strategic importance to contracting entity since it will replace units 1 and 2 that will seize operation in 2020. The implementation deadline is very short and it is important that project is executed on time. The PPE project will need to be carried out close to and within an existing production unit that will operate during construction. The construction area is very limited. It will be necessary to connect with the existing infrastructure and devices in the location of the contracting entity. Therefore, the implementation of this project will be technically very demanding and will require quality design, planning, project management. The best guarantee for the timely and quality execution of the public procurement in question is the selection of an experienced contractor with relevant knowledge and references on comparable facilities as the subject of the public procurement is.
Consequently, the Contracting entity will not alter the requirements in point. 2.2.4.1 and points 2.2.4.2. of tender documentation.

3. See answer No. 2.

4. The contracting entity intends to carry out the construction of gas-steam cogeneration. Because of this the economic operator is required to provide references for stated key people on the project. The field of electrical engineering is a very broad naming, which also includes areas of expertise that are technologically not comparable with the subject of the contract. Therefore, the economic operator's proposal to allow references from the entire electrical engineering area is not acceptable, because the importance of quality and on time project execution is of crucial and strategic importance for the contracting entity.
In defining referral requirements, the contracting entity did not check or take into account the capacities in Slovenia, but only required the proof of relevant professional references that are common throughout the world for the installation of such a facility (extensive knowledge in the specific fields of gas fired steam power plants, project scheduling and execution of such projects, time points between different disciplines, coordination at the supply limits between various contractors and professions for such project, etc.). Such knowledge can be achieved only with years of experience.

The contracting entity must, in accordance with the public procurement provisions, request the proving of professional criteria, which must be set up only in a non-discriminatory manner. Of course, this does not mean that Slovenian engineers will not be able to participate on the project. If they show the relevant references, they will be able to run for the most responsible places in the implementation of the project. Generally, each engineer can run for places in the project implementation for which one has relevant knowledge and references.

5. The third sentence of the last paragraph of point 2.2.3. of the tender documentation (Organizational structure of economic operators and capabilities for the execution of contract obligations) is amended to read again:
"Sufficient personnel capability means that the economic operator has, in order to meet contract obligations under the application, a total of at least 15 engineers of various required professions available."

The contracting entity warns that with the requirement for adequate personnel capability of the economic operator it is expected, that the selected contractor of the project will have adequate references for comparable projects and, at the same time, during the project implementation, adequate personnel capabilities for designing, ordering equipment, managing and coordinating the execution of works, and successful implementation of start-up tests for new gas-steam cogeneration. Several professions are participating during project execution: mechanical part (GT, HRSG, water steam cycle, BOP, connection points, etc.), electrical part (Generator, GIS, high voltage, low voltage, etc), I & C part (DCS, , etc.), civil works, etc.
An economic operator that shows more relevant references for a comparable unit shows also knowledge and experience for execution for such complex and difficult project as PPE-TOL project will be.


6. Item c) of point 2.2.5. of tender documentation is amended to read as follows:

c) The economic operator shall demonstrate to have achieved more than 300 million EUR of sales revenue together (sum) in years 2014, 2015 and 2016.

In the event of a joint appearance, the revenues of the economic operator and individual members in a joint application are totalled. In the event of a joint appearance, the lead economic operator must demonstrate that at least 180 million EUR of sales revenue together (sum) has been achieved in years 2014, 2015 and 2016. Individual members of the group of economic operators must show that they achieved at least 90 million EUR of sales revenues together (sum) in years 2014, 2015 and 2016.”

7. The contracting entity explains that the second and third indents of the first paragraph of point 2.2.6. of tender documentation (Compliance with contractual obligations) is understood in such manner, that the reason for non-recognition of economic operator qualification is when the dispute or the arbitration procedure has been completely resolved in favor of the counterparty. Otherwise, such a request would be inaccurate, as the economic operator itself pointed out. The same applies to the first indent of this point.

8. The contracting entity will not extend the deadline for submission of applications again, as the public procurement notice was published on 24 October 2017, and the contracting entity has already extended the deadline for submitting applications once. The changes in these responses are not of a nature which, according to the contracting entity's assessment would request the extension of deadline for submitting applications.