Dosje javnega naročila 009031/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.028,30 EUR

JN009031/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2017
JN009031/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2018
JN009031/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.02.2018
JN009031/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2018
JN009031/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN009031/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damian Žerjal
damian.zerjal@ljubljana.si
+386 13064445

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
jssmol@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
https://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227148/Zgornji_Kašelj._RD._20.10.17._DOKONČNA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227148/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
Referenčna številka dokumenta: 430-1882/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2017   10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.10.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2017