Dosje javnega naročila 000080/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja PACS in RIS sistema ter integracija s HIS sistemom v SB Trbovlje
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN000080/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 06.01.2017
JN000080/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000080/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 208-430351

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Smiljan Mekicar
smiljan.mekicar@gov.si
+386 14786831
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja PACS in RIS sistema ter integracija s HIS sistemom v SB Trbovlje
Referenčna številka dokumenta: 4110-41/2016-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33197000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema za strojno in programsko nadgradnjo RIS in PACS sistema SB Trbovlje ter izven garancijsko vzdrževanje oziroma nadgradnja opreme in sistema RIS in PACS v SB Trbovlje za obdobje 36 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 282.816,96 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48180000
48329000
48611000
48612000
48821000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet pogodbe je dobava in montaža strojne in programske oprema za posodobitev, nadgradnjo PACS in RIS sistema ter povezovanja bolnišničnega in radiološkega informacijskega sistema za celovito digitalizacijo diagnostike v enotno povezan sistem v skladu z zahtevami in mednarodnimi standardi.
Posamezne postavke predmeta pogodbe vsebujejo naslednje enote:
1.a. Diskovno polje in ostala strojna oprema
1.b. IMPAX nadgradnja
1.c. INTERRIS nadgradnja
1.d. Speech Magic nadgradnja
1.e. Nadgradnja OS Windows na DP
1.f. Nadgradnja grafičnih vmesnikov na DP
2. Nadgradnja in integracija INTERRIS z BIRPIS21
Vzdrževanje kupljene strojne in programske opreme, ki ni predmet garancije ter celotnega delujočega sistema v obdobju 36 mesecev od primopredaje ter morebitne nadgradnje sistema in opreme /če so bile ponujene/, so predmet druge pogodbe, ki jo bosta sklenila neposredno izvajalec in uporabnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Edini ponudnik je bil, v skladu z navedeno določbo, podjetje Interexport d.o.o., ki je v letu 2008, na podlagi pogodbe št. 2711-08Y000945 dobavilo in integriralo sedanji sistem digitalizacije diagnostike (RIS in PACS sistem) v Splošni bolnišnici Trbovlje.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000080/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 005-006733
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.01.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN000080/2017-L01, 2017/S 005-006733
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o.
Potok pri Komendi 12
1218
SI
Komenda
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 199.991,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 282.816,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2017