Dosje javnega naročila 008916/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIZIDAVE IN DELNE REKONSTRUKCIJE OSNOVNE ŠOLE IG, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: Odprti postopek

JN008916/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN008916/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2017
JN008916/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
JN008916/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2017
JN008916/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2017
JN008916/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008916/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Polona Skledar
POLONA.SKLEDAR@OBCINA-IG.SI
+386 12802310
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIZIDAVE IN DELNE REKONSTRUKCIJE OSNOVNE ŠOLE IG, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN008916/2017-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.10.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja ESPD obrazec, ki naj ga ponudniki predložijo v ponudbi.
VII.2 Druge dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228279/ESPD.zip