Dosje javnega naročila 009295/2017
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 842.823,49 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN009295/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.11.2017
JN009295/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2017
JN009295/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2017
JN009295/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2018
JN009295/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.04.2018
JN009295/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2018
JN009295/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN009295/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
JN009295/2017-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2018
JN009295/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2018
JN009295/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2018
JN009295/2017-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2018
JN009295/2017-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2018
JN009295/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN009295/2017-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN009295/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.02.2019
JN009295/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN009295/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN009295/2017-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN009295/2017-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN009295/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2019
JN009295/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2019
JN009295/2017-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN009295/2017-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN009295/2017-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2019
JN009295/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.03.2020
JN009295/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.03.2020
JN009295/2017-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN009295/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.06.2020
JN009295/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2020
JN009295/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2020
JN009295/2017-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN009295/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.12.2020
JN009295/2017-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN009295/2017-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2021
JN009295/2017-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN009295/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 211-437641
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448

Internetni naslovi
http://www.os-bozidarjajakca.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228850/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_živila_OŠ_Božidarja_Jakca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO IN KUNČJE MESO
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže goveje, telečje, svinjsko in kunčje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IN MESNINE
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso, izdelki in mesnine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE IN SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe in sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirani ribji izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN IZDELKI
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava, sadje in začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SVEŽE SADJE, ZELENJAVA IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko sveže sadje, zelenjava in začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suhe stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE, OREŠČKI IN GOBE
Številka sklopa: 6.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, oreščki in gobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
Številka sklopa: 7.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni kompoti, marmelade in džemi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI, 100% SOKOVI, VODA IN SADNI SIRUPI
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nektarji, 100% sokovi, voda in sadni sirupi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit, moke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE, POLNJENE TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
Številka sklopa: 9.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine, polnjene testenine, dehidrirane zakuhe in zlate kroglice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološka žita in mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI PREDPRIPRAVLJENI IZDELKI IN POLIZDELKI, TESTO, POLPETI, PALAČINKE
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni predpripravljeni izdelki in polizdelki, testo, polpeti, palačinke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH PŠENIČNI, OSTALI KRUHI IN KRUŠNI IZDELKI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh pšenični, ostali kruhi in krušni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO, BUREKI, SENDVIČI
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811500
15811510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo, bureki, sendviči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KRUHI IN PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kruhi in pekovski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambeno blago.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI
Številka sklopa: 12.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Diabetični in dietetični izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana - sejna soba, II. nadstropje.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Osnovna šola Božidarja Jakca, je s pooblastilom na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.11.2017   12:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri sklopu ribe delite zamrznjene in sveže ribe na ločena sklopa, takšna je tudi običajna praksa pri vseh razpisih?

ODGOVOR
Naročnik bo sklop »Zamrznjene ribe in sveže ribe« razdelil v dva ločena sklopa, in sicer sklop Zamrznjene ribe in sklop Sveže ribe, zaradi različnih pogojev skladiščenja in dobave s strani ponudnikov, ter objavil popravek predračunskega obrazca.

Datum objave: 06.11.2017   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot veliki proizvajalec samo sladkovodnih rib bi se hoteli prijaviti na vaš razpis, ampak se zaradi sklopa sveže in zamrznjene ribe žal ne moremo. Želja nam je prijaviti se. Ukvarjamo se le z sladkovodnimi, svežimi ribami. Prosimo, da sklop prilagodite v več podskupin na katerega se bi lahko prijavili. Le sveže in zamrznjene ribe ne bo šlo skupaj.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik je v svojem odgovoru, objavljenem dne 3. 11. 2017, ob 12:26 uri, preko Portala javnih naročil RS pojasnil, da bo sklop »Zamrznjene ribe in sveže ribe« razdelil v dva ločena sklopa, in sicer sklop Zamrznjene ribe in sklop Sveže ribe ter objavil popravek predračunskega obrazca. Naročnik navedene informacije ne spreminja.Datum objave: 10.11.2017   10:12
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
5. marelični nektar min. 45 % sd, 0,2 l- Izdelka s tako visokim sadnim deležem ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo Marelični nektar z min. 43 % sadnim deležem slovenskega proizvajalca Fructal?
21 sadni sirup, limona, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l - vsi sirupi, ki so pakirani v večjih embalažah kot 1 l vsebujejo konzervanse, ne glede na proizvajalca. Prosim umaknite zahtevo v zvezi s konzervansi, da bomo lahko pripravili ponudbo:
22 sadni sirup, pomaranča, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l -- vsi sirupi, ki so pakirani v večjih embalažah kot 1 l vsebujejo konzervanse, ne glede na proizvajalca. Prosim umaknite zahtevo v zvezi s konzervansi, da bomo lahko pripravili ponudbo
23 sadni sirup, malina, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l-- vsi sirupi, ki so pakirani v večjih embalažah kot 1 l vsebujejo konzervanse, ne glede na proizvajalca. Prosim umaknite zahtevo v zvezi s konzervansi, da bomo lahko pripravili ponudbo
24 sadni sirup, bezeg, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l- obstaja samo v 1 l pakiranju

ODGOVOR
Naročnik spreminja opise navedenih izdelkov pod sledečimi zaporednimi številkami v okviru sklopa 8.1 (Nektarji, 100% sokovi, voda in sadni sirupi):
5. marelični nektar z min. 43% sd, 0,2 l
21. sadni sirup, limona, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l
22. sadni sirup, pomaranča, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l
23. sadni sirup, malina, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l
24. sadni sirup, bezeg, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l

Naročnik bo objavil tudi popravek predračunskega obrazca.

Datum objave: 15.11.2017   15:40
VPRAŠANJE
Sklop 3.1.
Losos file porcijski - keta losos ali atlantski losos (oboje brez kože)?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik spreminja opise navedenih izdelkov pod sledečimi zaporednimi številkami v okviru sklopa 3.3 (Zamrznjene ribe):
5. losos file, atlantski, zamrznjen, s kožo, I. kvalitete
6. losos file, keta, porcijski, zamrznjen, brez kože, I. kvalitete

Naročnik bo objavil tudi popravek predračunskega obrazca.Datum objave: 22.11.2017   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri 2.skupini: meso in mesni izdelki, bi prosili, če lahko ločite 2.4 sklop: eko meso in eko izdelki, na ločena podsklopa: 1. piščančje meso in mesni izdelki ter 2. govedino, teletino in junjetino in mesne izdelke in si s tem zagotovite več konkurenčnih ponudb in kakovostnih izdelkov.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo sklop 2.4. (Ekološko meso in mesni izdelki) razdelil v več sklopov: Eko meso (junečje, goveje), Eko mesni izdelki (goveji, telečji) in Eko mesni izdelki (piščančji). Objavljen bo popravek predračunskega obrazca.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

12 marmelada, borovničeva, 3 do 5 kg - pozanimali smo se na tržišču in izdelka v gastro pakiranju okus borovnica ne najdemo. Lahko pa vam ponudimo izdelek okus gozdni sadeži v 5kg pakiranju. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 12, sklop 7.3 (Sadni kompoti, marmelade in džemi), tako da se glasi: marmelada borovničeva, min. 45% sadni delež, brez konzervansov, do 5kg.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
6 file sardine v olivnem olju, večje pakiranje – izdelek v gastro pakiranju (800g) obstaja samo v sončničnem olju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor želite izdelek v olivnem olju, pa lahko ponudimo izdelek v 115g pakiranju (porcija). Povejte kaj ponudimo?

5.1. SKLOP: OLJA IN IZDELKI
3 hladno stiskano sončnično olje v steklenici 1 l – izdelek je dobavljiv samo v 500ml pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4 hladno stiskano repičino olje v steklenici 1 l– izdelek je dobavljiv samo v 500ml pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5 oljčno olje, rafinirano 1 l - izdelka na trgu ne najdemo. Ali je naročnik imel v mislih nerafinirano olje? Ali pa mu lahko ponudimo olivno olje iz oljčnih tropin, primerno za segrevanje in kuho? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka NE najdemo (zgolj informativno). Hvala
6 bučno olje 1 l – ali naročnik želi 100% čisto bučno nerafinirano bučno olje ali solatno olje, ki je sestavljeno iz 30% nerafiniranega bučnega olja in 70% rafiniranega rastlinskega olja? Povejte katero olje ponudimo, saj se izdelka cenovno zelo razlikujeta. Hvala

7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
17 ketchap, 3 do 7 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 88 je zapisano, da konzervirana zelenjava ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja ketchupov vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansi?
7 marmelada, jagodna, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
8 marmelada, marelična, sadni delež 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
9 marmelada, mešana, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
10 marmelada, slivova, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
11 marmelada, porcijska, različni okusi, sadni delež od 45 do 70%, od 15 do 30g- v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v porcijskem pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
14 domača marelična marmelada, 300 do 700g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
15 domača jagodna marmelada, 300 do 700g– ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
4 jagodni nektar min. 45% sd ,1 l – Ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, zakaj je dovolil znižanje sadnega deleža konkurenčnemu podjetju. Hvala
13 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
14 100% pomarančni sok 0,2 l– ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
20 voda, gazirana 1l - ali lahko ponudimo izdelek v 1500ml pakiranju? Izdelek v 1000ml pakiranju se dobi samo v steklenici, katera je povratna embalaža.
21 sadni sirup, limona, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l - naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus limona), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov.
22 sadni sirup, pomaranča, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l - naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus pomaranča), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov.
23 sadni sirup, malina, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l- naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus malina), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov.
24 sadni sirup, bezeg, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l– ali lahko ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
25 sadni sirup, 100% jagoda 3 do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov– ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.

9.1 SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE
3 riž, integralni, nebrušen rjavi riž, 500g do 1 kg, enakovredno Zlato polje – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju, kakor je dovoljeno npr pod postavko 1 in 2?
6 ješprenova kaša, ješprenček do 1kg – ali naročnik želi ješprenj ali ješprenjček. Na trgu namreč obstaja prvi in drugi proizvod. Povejte kaj ponudimo?
17 polnozrnati pirin zdrob, 1 kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
25 kus kus, koruzni do 5kg – ali lahko ponudimo izdelek v 15kg pakiranju?

9.2 SKLOP: TESTENINE, POLNJENE TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
2 krpice, blekci , do 2kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
3 vlivanci z jajci do 1kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju?
9 rezanci, valjani, široki 3 do 5 kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Izdelek v gastro pakiranju se dobi v 6kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
11 rezanci, špinačni, široki do 5kg – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Izdelek v gastro pakiranju se dobi v 6kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
22 prini peresniki do 1kg - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
29 valvice, valoviti rezanci, do 5kg - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju, saj se v gastro pakiranju ne dobi v 5kg?
30 valvice, valoviti rezanci, jajčni, do 5kg - izdelek se ne dobi v gastro pakiranju. Ali lahko ponudimo nejajčno testenino?
34 testenine, različne oblike z dodtaki večih žit do 1kg - verjetno ste imeli v mislih testenine z dodatki več žit? Naročnika namreč prosimo, da umakne zahtevo po različnih oblikah, saj so različne oblike v drugačnem pakiranju in imajo različne cene. Ali pa določite samo eno vrsto - ali lahko ponudimo polžke 5 žit?
37 tortelini, sveži, sirovi, rifuza – smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala
38 tortelini sveži, mesni, rifuza- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala
39 polnozrnati kapeleti s sirom, sveži- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1 kakav zrnca (Benquick in enakovredno) do 2,5 kg- v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-15%) in so občutno cenejši, vsebujejo veliko več sladkorja, poleg tega, pa je izdelek kot Benko v granulah, da se lažje raztopi v kakavov napitek. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen. Hvala za informacijo.
2 kakao v prahu 1 kg, grenki - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla, kateri se dobi v 100g pakiranju. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
3 čokolada v prahu do 1kg- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
5 pšenični kosmiči s čokolado (enakovredno kot Čokolino), pakiranje nad 1 kg – izdelek obstaja v 1kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
7 žitna kava, enakovredno Proja Kneip do 1kg – ali želite izdelek Proja ali želite izdelek Kneip. Prvi je sestavljen iz ječmena in cikorije, drugi pa samo iz ječmena. Katerega ponudimo?
8 kava, mleta, 250 g, Barcafe in enakovredno – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju ali v 500g pakiranju?
12 sladkor, rjavi 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
32 kis vinski 5 l (4%)– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo
33 kis jabolčni 5 l (5%)– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo
43 citronska kislina, 1kg - izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
47 jedilni škrob, do 500 g, enakovredno kot Gustin – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
68 poper, celi do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju?
78 grisini pakirani 25 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju, saj izdelka v 25gj pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
79 grisini, polnozrnati do 100g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
80 prepečenec pakiran 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju, saj izdelka v 40g pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
83 drobtine, krušne do 5kg – ali lahko ponudimo bele, saj na embalaži vseh gastro izdelkov nikjer ne piše krušne?
87 limonina lupinica, naribana, 100 do 150 g – izdelek v danem razponu ne obstaja. Na trgu najdemo izdelek samo v 14g pakiranju. Ali jo lahko ponudimo. V kolikor želite večje pakiranje vam lahko ponudimo izdelek Citronet Kotanyi 166g pakiranje. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
89 kvas, suhi, 10 do 30 g – izdelek se dobi v 7g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
97 čokoladne kapljice,100 do 200 g – izdelek se dobi v 75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
98 burbonska vanilija do 50g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju?
113 čokoladne figurice, od 15 do 50g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
115 keksi, brizgani čajni do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
119 keksi, enakovredno kokosovi poljubčki do 500g – ne vemo, kakšno obliko keksov želite. Prosimo za bolj natančen opis. Ali lahko ponudimo kokosove kekse v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

12.2. SKLOP: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI (certificirano brez glutena ali jajc ali laktoze)
1 moka, brez glutena, različni okusi, 500G -1/1 – ne razumemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo samo moko brez glutena – večnamensko?
21 piškoti z sadnim polnilom brez glutena enakovredno orgran - ali lahko ponudimo izdelek biskvit s sadnim polnilom jabolko/cimet, ali marelica ali malina, porcijsko pakiranje brez glutena, namesto zahtevanega izdelka?
23 krekerji brez glutena, enakovredni Shar, 200g - 300g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju kot Orgran?
25 valvice, certificirane testenine brez glutena valvice školjke, brez jajc, 500g – ne vemo kaj naročnik želi. Ali valvice ali školjke. Izdelek valvice brez glutena na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo školjke? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
29 testenine, riževi, peresniki, brez jajc, 250 - 500g – ali lahko ponudimo riževe svedre, ali riževe rezance namesto peresnikov?
40 marmeladna, dietna porcijska, 20g – izdelek ni marmelada temveč džem. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka marmelada dietna ne najdemo na trgu (zgolj informativno). Hvala
41 marmeladna dietna, slivova, 850-1000g (enakovredno kot ekstra domača) – izdelek brez sladkorja ne najdemo v tej gramaturi. Lahko pa vam ponudimo izdelek brez sladkorja v 225g pakiranju, slajenemu samo z agavinim sirupom, brez glutena, veganska, BIO marmelada. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu NE najdemo (zgolj informativno). Hvala
45 puding, brez glutena, različni okusi 100-200g – izdelka v danem razponu ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek do 100g? Naročnika tudi prosimo, da loči okuse pudingov, saj se cena med njimi močno razlikuje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
53 prepečenec brez glutena, 200 - 300 g – izdelek v danem razponu je bil ukinjen. Sedaj se dobi samo v 166g pakiranju (Schar). Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
56 musli, brez laktoze, brez glutena, 250 - 350g – ali lahko ponudimo izdelek v 425g pakiranju?
62 lazanja, testo brez jajc, 200 - 500g – ali naročnik želi izdelek, ki je deklariran brez jajc in primeren za diete? Ali pa lahko ponudimo izdelek, ki je sicer narejen brez jajc, ampak v vsebuje jajca v sledovih? Povejte kaj ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
3.2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBIJI IZDELKI
6 file sardine v olivnem olju, večje pakiranje – izdelek v gastro pakiranju (800g) obstaja samo v sončničnem olju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor želite izdelek v olivnem olju, pa lahko ponudimo izdelek v 115g pakiranju (porcija). Povejte kaj ponudimo? Lahko ponudite file sardin v sončničnem olju. Naročnik popravlja naziv izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 3.2, tako da se glasi: file sardine v rastlinskem olju, večje pakiranje.

5.1. SKLOP: OLJA IN IZDELKI
3 hladno stiskano sončnično olje v steklenici 1 l – izdelek je dobavljiv samo v 500ml pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite hladno stiskano sončnično olje v 500 ml pakiranju. Naročnik popravlja naziv izdelka pod zaporedno številko 3, sklop 5.1, tako da se glasi: hladno stiskano sončnično olje v steklenici do 1l.

4 hladno stiskano repičino olje v steklenici 1 l– izdelek je dobavljiv samo v 500ml pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite hladno stiskano repičino olje v 500 ml pakiranju. Naročnik popravlja naziv izdelka pod zaporedno številko 4, sklop 5.1, tako da se glasi: hladno stiskano repično olje v steklenici do 1l.

5 oljčno olje, rafinirano 1 l - izdelka na trgu ne najdemo. Ali je naročnik imel v mislih nerafinirano olje? Ali pa mu lahko ponudimo olivno olje iz oljčnih tropin, primerno za segrevanje in kuho? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka NE najdemo (zgolj informativno). Hvala. Naročnik popravlja opis izdelka pod zaporedno številko 5, sklop 5.1, tako da se glasi: oljčno olje, mešanica rafiniranega oljčnega olja in ekstra deviškega olja, do 1l.

6 bučno olje 1 l – ali naročnik želi 100% čisto bučno nerafinirano bučno olje ali solatno olje, ki je sestavljeno iz 30% nerafiniranega bučnega olja in 70% rafiniranega rastlinskega olja? Povejte katero olje ponudimo, saj se izdelka cenovno zelo razlikujeta. Hvala. Naročnik želi 100% bučno olje. Naročnik spreminja opis navedenega izdelka: 100% nerafinirano bučno olje, 1l .

7.2 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
17 ketchap, 3 do 7 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 88 je zapisano, da konzervirana zelenjava ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja ketchupov vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek s konzervansi? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 17, sklop 7.2, tako da se glasi: ketchap, brez konzervansov, do 5 kg.

7 marmelada, jagodna, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Lahko ponudite marmelado v 850 g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 7, sklop 7.3, tako da se glasi: marmelada, jagodna, min. 45% sadni delež, brez konzervansov do 5kg.

8 marmelada, marelična, sadni delež 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Lahko ponudite marmelado v 850 g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 8, sklop 7.3, tako da se glasi: marmelada, marelična, min. 45% sadni delež, brez konzervansov do 5kg.

9 marmelada, mešana, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Lahko ponudite marmelado v 850 g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 9, sklop 7.3, tako da se glasi: marmelada, mešana, min. 45% sadni delež, brez konzervansov, do 5kg.

10 marmelada, slivova, sadni delež od 50 do 70%, 3 do 5 kg - v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v gastro pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Lahko ponudite marmelado v 850 g pakiranju. Naročnik spreminja opis navedenega izdelka: marmelada, slivova, min. 45% sadni delež. brez konzervansov, do 5kg.

11 marmelada, porcijska, različni okusi, sadni delež od 45 do 70%, od 15 do 30g- v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 je zapisano, da konzervirano sadje ne sme vsebovati konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse, brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Povejte kaj ponudimo izdelek s konzervansi in v porcijskem pakiranju, ali pa izdelek brez konzervansov in v 850g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Naročnik želi marmelado, porcijsko pakiranje, okus marelica, min. 45% sadni delež, do 30g.

14 domača marelična marmelada, 300 do 700g – ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: domača marelična marmelada, 300 do 1000g.

15 domača jagodna marmelada, 300 do 700g– ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: domača jagodna marmelada, 300 do 1000 g.

8. skupina: SADNI SOKOVI, VODA, SIRUPI
4 jagodni nektar min. 45% sd ,1 l – Ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, zakaj je dovolil znižanje sadnega deleža konkurenčnemu podjetju. Hvala. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 4, sklop 8.1, tako da se glasi: jagodni nektar min. 40% sd, 1L.

13 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne. Naročnik želi izdelek v 0,2l pakiranju.

14 100% pomarančni sok 0,2 l– ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne. Naročnik želi izdelek v 0,2l pakiranju.

20 voda, gazirana 1l - ali lahko ponudimo izdelek v 1500ml pakiranju? Izdelek v 1000ml pakiranju se dobi samo v steklenici, katera je povratna embalaža. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 20, sklop 8.1, tako da se glasi: voda, gazirana od 1000 do 1500 ml.

21 sadni sirup, limona, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l - naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus limona), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov. Naročnik je že spremenil opis izdelka.

22 sadni sirup, pomaranča, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l - naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus pomaranča), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov. Naročnik je že spremenil opis izdelka.

23 sadni sirup, malina, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l- naročnika opozarjamo, da na trgu obstajajo sirupi v gastro pakiranju (5l okus malina), ki ne vsebujejo konzervansov. Glede na to, da bomo ponudniki ponudili izdelek, katerega bodo uživali otroci, kateri naj bi po smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, uživali čim več izdelkov brez aditivov, naj konkurenčni ponudnik potem postavi vprašanje, če lahko ponudi 1000ml pakiranje, katerega ima zagotovo brez konzervansov. Naročnik je že spremenil opis izdelka.

24 sadni sirup, bezeg, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, 3 do 6 l– ali lahko ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis izdelka: sadni sirup, bezeg, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l.

25 sadni sirup, 100% jagoda 3 do 6 l, brez dodanega sladkorja in konzervansov– ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis izdelka - sadni sirup, jagoda, brez konzervansov, umetnih barvil in sladil, do 6 l.

9.1 SKLOP: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE
3 riž, integralni, nebrušen rjavi riž, 500g do 1 kg, enakovredno Zlato polje – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju, kakor je dovoljeno npr pod postavko 1 in 2? Ne. Naročnik ne spreminja opisa izdelka.

6 ješprenova kaša, ješprenček do 1kg – ali naročnik želi ješprenj ali ješprenjček. Na trgu namreč obstaja prvi in drugi proizvod. Povejte kaj ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 9.1, tako da se glasi: ješprenj, oluščeni, do 1kg.

17 polnozrnati pirin zdrob, 1 kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 17, sklop 9.1, tako da se glasi: polnozrnati pirin zdrob, do 1kg.

25 kus kus, koruzni do 5kg – ali lahko ponudimo izdelek v 15kg pakiranju? Ne. Naročnik ne spreminja opisa izdelka.

9.2 SKLOP: TESTENINE, POLNJENE TESTENINE, DEHIDRIRANE ZAKUHE IN ZLATE KROGLICE
2 krpice, blekci , do 2kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 2, sklop 9.2: krpice, blekci, do 5kg.

3 vlivanci z jajci do 1kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: vlivanci z jajci do 5kg.

9 rezanci, valjani, široki 3 do 5 kg – razpisano imate veliko količino tega izdelka. Izdelek v gastro pakiranju se dobi v 6kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: rezanci, valjani, široki, 3 do 6kg.

11 rezanci, špinačni, široki do 5kg – razpisano imate večjo količino tega izdelka. Izdelek v gastro pakiranju se dobi v 6kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: rezanci, špinačni, široki do 6 kg.

22 prini peresniki do 1kg - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: pirini peresniki do 6kg.

29 valvice, valoviti rezanci, do 5kg - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju, saj se v gastro pakiranju ne dobi v 5kg? Lahko. naročnik spreminja opis izdelka: valvice, valoviti rezanci, do 8kg.

30 valvice, valoviti rezanci, jajčni, do 5kg - izdelek se ne dobi v gastro pakiranju. Ali lahko ponudimo nejajčno testenino? Ne. Naročnik ne spreminja opisa izdelka.

34 testenine, različne oblike z dodtaki večih žit do 1kg – verjetno ste imeli v mislih testenine z dodatki več žit? Naročnika namreč prosimo, da umakne zahtevo po različnih oblikah, saj so različne oblike v drugačnem pakiranju in imajo različne cene. Ali pa določite samo eno vrsto - ali lahko ponudimo polžke 5 žit? Naročnik spreminja opis izdelka: testenine, z dodatki več žit, do 1kg.

37 tortelini, sveži, sirovi, rifuza – smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala. Naročnik bo oblikoval nov, ločen sklop.

38 tortelini sveži, mesni, rifuza- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala. Naročnik bo oblikoval nov, ločen sklop.

39 polnozrnati kapeleti s sirom, sveži- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Hvala. Naročnik bo oblikoval nov, ločen sklop.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1 kakav zrnca (Benquick in enakovredno) do 2,5 kg- v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-15%) in so občutno cenejši, vsebujejo veliko več sladkorja, poleg tega, pa je izdelek kot Benko v granulah, da se lažje raztopi v kakavov napitek. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen. Hvala za informacijo. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1 v okviru sklopa 12.1, tako da se glasi: instant kakav v granulah, min. 25% delež kakava, do 5 kg.

2 kakao v prahu 1 kg, grenki - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla, kateri se dobi v 100g pakiranju. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla. Naročnik spreminja opis izdelka: kakav v prahu, grenki, min. 20% delež kakavovega masla do 1 kg.

3 čokolada v prahu do 1kg- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 3, sklop 12.1: čokolada v prahu, min. 20% kakavovih delcev, do 1kg.

5 pšenični kosmiči s čokolado (enakovredno kot Čokolino), pakiranje nad 1 kg – izdelek obstaja v 1kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: pšenični kosmiči s čokolado (enakovredno Čokolino) od 1kg do 3kg.

7 žitna kava, enakovredno Proja Kneip do 1kg – ali želite izdelek Proja ali želite izdelek Kneip. Prvi je sestavljen iz ječmena in cikorije, drugi pa samo iz ječmena. Katerega ponudimo? Kneip. Naročnik spreminja opis izdelka. Ječmenova žitna kava do 1kg.

8 kava, mleta, 250 g, Barcafe in enakovredno – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju ali v 500g pakiranju? Ne. Naročnik ne bo spreminjal opisa izdelka.

12 sladkor, rjavi 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne. Naročnik ne bo spreminjal opisa izdelka.

32 kis vinski 5 l (4%)– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 32, sklop 12.1: kis vinski 5l (4%), pridelan po naravnem postopku kisanja.

33 kis jabolčni 5 l (5%)– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. Naročnik spreminja opis izdelka: kis jabolčni 5l (5%), pridelan po naravnem postopku kisanja.

43 citronska kislina, 1kg - izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: citronska kislina od 500g do 1kg.

47 jedilni škrob, do 500 g, enakovredno kot Gustin – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: jedilni škrob od 500g do 1500g.

68 poper, celi do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju? Ne. Naročnik ne spreminja opisa izdelka.

78 grisini pakirani 25 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju, saj izdelka v 25gj pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite 20g pakiranje. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 78, sklop 12.1: grisini, pakirani od 20g - 40g.

79 grisini, polnozrnati do 100g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: grisini polnozrnati do 250g.

80 prepečenec pakiran 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 31,15g pakiranju, saj izdelka v 40g pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka, prepečenec, pakiran do 50g.

83 drobtine, krušne do 5kg – ali lahko ponudimo bele, saj na embalaži vseh gastro izdelkov nikjer ne piše krušne? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka, drobtine, do 5kg.

87 limonina lupinica, naribana, 100 do 150 g – izdelek v danem razponu ne obstaja. Na trgu najdemo izdelek samo v 14g pakiranju. Ali jo lahko ponudimo. V kolikor želite večje pakiranje vam lahko ponudimo izdelek Citronet Kotanyi 166g pakiranje. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite. Naročnik spreminja opis izdelka, limonina lupinica, naribana, 10g – 150g.

89 kvas, suhi, 10 do 30 g – izdelek se dobi v 7g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Lahko ponudite kvas, suhi 7g. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 89, sklop 12.1, da se glasi: kvas, suhi od 5 do 30g.

97 čokoladne kapljice,100 do 200 g – izdelek se dobi v 75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite v pakiranju 75g. Naročnik spreminja opis izdelka: čokoladne kapljice od 50 do 200g.

98 burbonska vanilija do 50g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis: burbonska vanilija do 100g.

113 čokoladne figurice, od 15 do 50g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju, saj izdelka v danem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 113, sklop 12.1, tako da se glasi: čokoladne figurice od 15 do 100g.

115 keksi, brizgani čajni do 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka, keksi, brizgani čajni do 1000g.

119 keksi, enakovredno kokosovi poljubčki do 500g – ne vemo, kakšno obliko keksov želite. Prosimo za bolj natančen opis. Ali lahko ponudimo kokosove kekse v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite kokosove kekse v 500 g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka, keksi, kokosovi, do 1000g.

12.2. SKLOP: DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI (certificirano brez glutena ali jajc ali laktoze)
1 moka, brez glutena, različni okusi, 500G -1/1 – ne razumemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo samo moko brez glutena – večnamensko? Lahko ponudite moko brez glutena. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1, sklop 12.2, tako da se glasi: moka, brez glutena od 500 do 1kg.

21 piškoti z sadnim polnilom brez glutena enakovredno orgran - ali lahko ponudimo izdelek biskvit s sadnim polnilom jabolko/cimet, ali marelica ali malina, porcijsko pakiranje brez glutena, namesto zahtevanega izdelka? Lahko.

23 krekerji brez glutena, enakovredni Shar, 200g - 300g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju kot Orgran? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka, krekerji brez glutena, enakovredno Schar do 300g.

25 valvice, certificirane testenine brez glutena valvice školjke, brez jajc, 500g – ne vemo kaj naročnik želi. Ali valvice ali školjke. Izdelek valvice brez glutena na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo školjke? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka, školjke, certificirane testenine brez glutena, brez jajc, 500g.

29 testenine, riževi, peresniki, brez jajc, 250 - 500g – ali lahko ponudimo riževe svedre, ali riževe rezance namesto peresnikov? Lahko ponudite riževe svedre.

40 marmeladna, dietna porcijska, 20g – izdelek ni marmelada temveč džem. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka marmelada dietna ne najdemo na trgu (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite džem.

41 marmeladna dietna, slivova, 850-1000g (enakovredno kot ekstra domača) – izdelek brez sladkorja ne najdemo v tej gramaturi. Lahko pa vam ponudimo izdelek brez sladkorja v 225g pakiranju, slajenemu samo z agavinim sirupom, brez glutena, veganska, BIO marmelada. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka na trgu NE najdemo (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite izdelek v 225g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka marmelada dietna, slivova (enakovredno kot ekstra domača) do 1000g.

45 puding, brez glutena, različni okusi 100-200g – izdelka v danem razponu ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek do 100g? Naročnika tudi prosimo, da loči okuse pudingov, saj se cena med njimi močno razlikuje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite 100g izdelek. Naročnik spreminja opis izdelka. Puding, brez glutena, okus vanilija do 200g in puding, brez glutena, okus čokolada do 200g.

53 prepečenec brez glutena, 200 - 300 g – izdelek v danem razponu je bil ukinjen. Sedaj se dobi samo v 166g pakiranju (Schar). Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite prepečenec brez glutena v 166g pakiranju. Naročnik spreminja opis izdelka: prepečenec brez glutena do 300g.

56 musli, brez laktoze, brez glutena, 250 - 350g – ali lahko ponudimo izdelek v 425g pakiranju? Lahko. Naročnik spreminja opis izdelka: müsli brez laktoze, brez glutena, do 500g.

62 lazanja, testo brez jajc, 200 - 500g – ali naročnik želi izdelek, ki je deklariran brez jajc in primeren za diete? Ali pa lahko ponudimo izdelek, ki je sicer narejen brez jajc, ampak v vsebuje jajca v sledovih? Povejte kaj ponudimo? Naročnik želi izdelek, ki je deklarirano brez jajc, primeren za diete.

Lep pozdrav.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.