Dosje javnega naročila 009344/2017
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Kurilno olje ekstra lahko 2017-2019
ZJN-3: Odprti postopek

JN009344/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 06.11.2017
JN009344/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2017
JN009344/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009344/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 213-443410
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229211/Razpisna_dokumentacija_vzorec_18_10_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kurilno olje ekstra lahko 2017-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kurilno olje ekstra lahko 2.455.000 litrov za potrebe vseh družb SŽ.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kurilno olje ekstra lahko 2017-2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
V razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
V razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2017   11:00
Kraj: Slovenske železnic, d.o.o., soba 606, Sektorja za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12914416
+386 12914833
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2017   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim vas da navedete lokacije dostav in okvirne količine za le-te. Hvala lepa.

ODGOVOR

Gre za dobavo na približno 110 lokacij po celi Sloveniji. Naročnik ne more napovedati na katere lokacije točno (nima podatka koliko kurilnega olja je še v vsaki posamezni cisterni), obenem pa ne gre za bistveno informacijo za pripravo ponudbe.


Datum objave: 22.11.2017   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, če nam lahko posredujete kapacitete rezervoarjev po posameznih dostavnih mestih.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Gre za dobavo na približno 110 lokacij po celi Sloveniji. Naročnik ne more napovedati na katere lokacije točno (nima podatka koliko kurilnega olja je še v vsaki posamezni cisterni), obenem pa ne gre za bistveno informacijo za pripravo ponudbe.


Datum objave: 22.11.2017   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V t.11 Razpisne dokumentacije je v t. 11. Merilo za ocenjevanje ponudb v primeru 2 enakih ponudb določeno, da bo izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno/enoto brez DDV s popustom (stolpec 6 ponudbenega predračuna). V vsakem primeru je najnižja cena/enoto brez DDV s popustom (stolpec 6 ponudbenega predračuna) v obeh primerih enaka, če gre za enaki ponudbi.

Prosimo za pojasnilo, kako to razumeti.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Iz razpisne dokumentacije se črta: "V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najnižjo skupno ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno/enoto brez DDV s popustom (stolpec 6 ponudbenega predračuna)."


Datum objave: 24.11.2017   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali obstajajo posebni pogoji za ponudnike, ki nimajo sedeža v Sloveniji, posebej ponudnikov s sedežem v Bosni in Hercegovini?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Prijavi se lahko vsak ob upoštevanju zahtev in pogojev iz Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 28.11.2017   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je omenjena kakovost/ označitev kurilnega olja. Zanima nas ali kakovost/ označitev katero lahko ponudimo po slovenskem standardu ustreza vašim zahtevam:

Zakon in pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah, določata sledeče glede barve v koex.l.

52. člen
(označitev energentov)
(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki vsebuje rdečo barvo, ki je topna v plinskem olju, in sicer v količini, ki zagotavlja pri beli svetlobi v sloju plinskega olja dvocentimetrsko s prostim očesom vidno barvno označenost in markirni indikator, ki ga je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom. Označeno plinsko olje mora vsebovati najmanj 6,0 grama in največ 9,0 grama markirnega indikatorja "C. I. Solvent Yellow 124" s kemijskim imenom IUPAC nomenklature N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi) etil]-4-(fenilazo) anilin na 1.000 litrov plinskega olja pri 15 °C.

Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ne navaja označitve. Kar zadeva kakovost pa je v razpisni zapisano: "Kakovost blaga mora ves čas izvajanja naročila ustreza standardom za kvaliteto in predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji in opremljeno z ustreznimi certifikati. Kurilno olje ekstra lahko mora po lastnostih ustrezati standardu SIST 1011 in Odredbi o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena (Ur.l.RS 8/95). Ekstra lahko kurilno olje mora vsebovati najmanj 20 mg/l sredstva za označevanje, ki je rdeče barve."