Dosje javnega naročila 009434/2017
Naročnik: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.197.313,77 EUR

JN009434/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2017
JN009434/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.12.2017
JN009434/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2018
JN009434/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.03.2018
JN009434/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2018
JN009434/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2018
JN009434/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2018
JN009434/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2018
JN009434/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2018
JN009434/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2018
JN009434/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2018
JN009434/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2019
JN009434/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2019
JN009434/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2019
JN009434/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN009434/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN009434/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2019
JN009434/2017-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN009434/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN009434/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 216-448538
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Karlovška cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.centerjanezalevca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229650/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_živila_Center_Janeza_Levca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-2305/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KEFIR
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kefir.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: JUNEČJE MESO
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Junečje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Svinjsko meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: TELEČJE MESO
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Telečje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO, MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso, mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO MESO
Številka sklopa: 2.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: MLETO MESO
Številka sklopa: 2.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleto meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 2.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: PAŠTETE
Številka sklopa: 2.8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Paštete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO JAJCA
Številka sklopa: 4.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN IZDELKI
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ZELENJAVA EKOLOŠKE PRIDELAVE
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zelenjava ekološke pridelave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE EKOLOŠKE PRIDELAVE
Številka sklopa: 6.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje ekološke pridelave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: ZMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE, GOBE
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmrznjena zelenjava in sadje, gobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO VLOŽENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 7.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko vložena zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: MARMELADE
Številka sklopa: 7.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MARMELADA
Številka sklopa: 7.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko marmelada.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SOK S 100% SADNO MASO IN SIRUPI
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sok s 100% sadno maso in sirupi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: VODE
Številka sklopa: 8.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: RIŽ
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Riž.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: KAŠE, ŽITA, KOSMIČI
Številka sklopa: 9.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kaše, žita, kosmiči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA IN OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz krompirjevega in ostalega testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ ZAMRZNJENEGA IN SVEŽEGA TESTA
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz zamrznjenega in svežega testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15841000
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kakavovi in kavni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: KISI
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15871100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kisi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: MED
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15831600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Med.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MED
Številka sklopa: 11.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15831600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko med.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE
Številka sklopa: 11.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15872000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
Številka sklopa: 11.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila in dodatki jedem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI, KEKSI
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo in izdelki, keksi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
Številka sklopa: 12.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko žita, mlevski izdelki, testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: SENDVIČI
Številka sklopa: 12.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sendviči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.12.2017   10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana - II. nadstropje, sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Center Janeza Levca Ljubljana, je s pooblastilom na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Karlovška cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2017   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik z opisom izdelka zahteva paniran osličev file brez kosti, porcija 120 g - 140 g, argentinski, I. kvalitete, kilogramsko pakiranje – torej argentinski oslič (merlucius hubbsi).


VPRAŠANJE
Skupina 3:
- velikost kozic? 100/200, 50/70, 30/50?

Lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva kozice velikosti 30/50.


VPRAŠANJE
3.1. ZAMRZNJENE RIBE
1. paniran osličev file - kilogramsko ali 10kg pakiranje?
2. File lososa - keta losos ali atlantski losos?
3. Kozice, velikost? 100/200, 70/100, 50/70, 30/50, 10/30?

Hvala!

ODGOVOR
Naročnik spreminja opise navedenih izdelkov pod sledečimi zaporednimi številkami v okviru sklopa 3.1 (Zamrznjene ribe), kot sledi:
1. paniran osličev file brez kosti, porcija 120 g - 140 g, argentinski, I. kvalitete, kilogramsko pakiranje,
2. file keta lososa, I. kvalitete, porc.,
8. kozice, velikost 30/50.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 29.11.2017   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali lahko ponudimo tudi drugačna pakiranja oz. gramature, kot ste jih navedli v predračunu in preračunamo na vaša zahtevano- iskano enoto mero ?
Prosimo za pojasnilo ali pomeni 1/1 = 1 kg, oziroma 1 l, 2/1= 2 kg oz. 2 L?
Paprika sladka mleta 500-1000 g ali ste pri tem imeli v mislih razpon gramature od 500g do 1000 gr?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Ponudniki morajo izdelke ponuditi skladno z zahtevami naročnika, kakor izhajajo iz predračunskih obrazcev – to velja tudi za razpisano težo posameznih artiklov, kadar je le-ta v opisu (v predračunskem obrazcu) opredeljena. Naročnik pojasnjuje, da v predračunskih obrazcih 1/1 pomeni en liter, če je merska enota liter oziroma 1/1 pomeni en kilogram, če je merska enota kilogram, in tako naprej. V primeru zapisa »500-1000 g« to pomeni razpon teže izdelka od 500g do 1000g, torej v tem primeru naročnikovim zahtevam ustrezajo izdelki, ki tehtajo v okviru navedene teže (na primer 500g, 595g, 650g, 820g, 1000g).


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

2.8 sklop: PAŠTETE
1. kokošja pašteta, 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 27g pakiranju?

3.2 sklop: KONZERVIRANE RIBE
3. tunin namaz brez konzervansov, 150 g – izdelka v 150g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4. sardine v olivnem olju , 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena – izdelek brez konzervansov in ostalih aditivov, ter brez glutena se dobi v 90g pakiranju in v mešanici sončničnega in ekstra deviškega oljčnega olja. Prosimo za popravek in dovoljenje, da ta izdelek lahko ponudimo.
Izdelek v 115g pakiranju je sicer dobavljiv, ampak ni deklariran brez aditivov in kot brezglutenski.

5.1 sklop: OLJA IN IZDELKI
6. majoneza 1000 g – izdelek v 1000g ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 600g, 611g ali v 630g pakiranju? Povejte katerega ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

7.2 sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
11. Sadna solata 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
12. Ananasov kompot - kocke 2600g izdelek v navedeni gramaturi ni mogoče dobiti na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 3050g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
14. Breskov kompot 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
15. Hruškov kompot 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?

7.4 sklop: MARMELADE
4. Marmelada – porcijska različni okusi – enota mere izdelka je kos, izdelek pa nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa naj določi gramaturo izdelku. Izdelek se dobi v 20g pakiranju ali pa v 28g pakiranju. Hvala
-poleg tega v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

7.5 sklop: EKO MARMELADA
1. Bio marelična marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju?
2. Bio jagodna marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju?
3. Bio malinova marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju?

8.1 sklop: SOK S 100% SADNO MASO IN SIRUPI
3 Jabolčni sok 100% 2 dcl, brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
4 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

8.2 sklop: SADNO ŽITNE REZINE
1. Sadno žitna rezina-okus jagoda 30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
2. Sadno žitna rezina-okus marelica 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
3. Sadno žitna rezina-okus gozdni sadeži 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?

9.1 sklop: RIŽ
3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 – izdelek se dobi v 800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Razpisano imate veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju, kakor je to razpisano pod zaporedno številko 1 in 2?

9.2 sklop: MLEVSKI IZDELKI
8. Kus kus 1/1 – razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?

9.3 sklop: KAŠE , ŽITA, KOSMIČI
6. Koruzni kosmiči - corn flakes 2/1 – izdelka v 2kg ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
7. Ovseni kosmiči 1/1 – izdelek se dobi v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
8. Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 – izdelek se dobi v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
10. kosmiči s čokolado lonček – enota mere izdelka je kos, izdelek pa nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa naj določi gramaturo izdelku. Izdelek se dobi v 50g pakiranju. Hvala
12. Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 – izdelek se dobi v 1800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

9.4 sklop: TESTENINE
12. Mlinci 500g – razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, ali pa celo v 4000g pakiranju?
13. Polnozrnati svedri – ali lahko ponudimo polnozrnate polžke, špagete ali peresnike namesto svedrov?

11.1 sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1. Kakao prah 1/1, instant - v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-15%) in so občutno cenejši, vsebujejo veliko več sladkorja, poleg tega, pa je izdelek kot Benko v granulah, da se lažje raztopi v kakavov napitek. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen. Hvala za informacijo.
4. Kava prava, črna, kvalitete Barcaffe in podobno, pakirana 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
5. Namaz kremni 1/1, I. kakovostna vrsta – izdelek v 1000g pakiranju ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo izdelek v 750g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
6. Namaz kremni 50 g 1 kakovostna vrsta – izdelek v 50g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

11.2 sklop: ČAJI
4. Bebi čaj 40gx20 kos – otroški čaj se dobi v 1000g pakiranju (40kos x 25g). Izdelka v 40gx20kos namreč ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g (40kos x 25g)? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

11.3 sklop: KISI
1. Jabolčni kis 1/1– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
3. Vinski kis 1/1– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.

11.6 sklop: ZAČIMBE
2. ingver mleti 30 g - izdelek se dobi v 38g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5. žafranika 13 g - izdelek se dobi v 10g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
9. Drobnjak 40-100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 130g pakiranju?
17. goveja osnova brez konzervansov 80 g – goveja juha se dobi v 65g pakiranju. Goveja osnova pa v 224g pakiranju. Povejte kaj ponudimo, saj izdelka v 80g pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
18. zelenjavna osnova brez konzervansov 800 g – izdelek nima konzervansov, temveč je brez ojačevalce arome. Ali želite izdelek brez ojačevalcev arome?

11.7 sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
5. Sladkor rjavi trsni 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
8. Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 – izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 230g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
9. Lešnikove napolitanke 1/1– izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovori so napisani poleg vprašanj:
2.8 sklop: PAŠTETE
1. kokošja pašteta, 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 27g pakiranju? Lahko.

3.2 sklop: KONZERVIRANE RIBE
3. tunin namaz brez konzervansov, 150 g – izdelka v 150g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite izdelek v 100g pakiranju.
4. sardine v olivnem olju, 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena – izdelek brez konzervansov in ostalih aditivov, ter brez glutena se dobi v 90g pakiranju in v mešanici sončničnega in ekstra deviškega oljčnega olja. Prosimo za popravek in dovoljenje, da ta izdelek lahko ponudimo.
Izdelek v 115g pakiranju je sicer dobavljiv, ampak ni deklariran brez aditivov in kot brezglutenski. Lahko ponudite izdelek v 90g pakiranju.

5.1 sklop: OLJA IN IZDELKI
6. majoneza 1000 g – izdelek v 1000g ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 600g, 611g ali v 630g pakiranju? Povejte katerega ponudimo?
V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 5.1, tako da se glasi: majoneza, 600 – 1000g.

7.2 sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
11. Sadna solata 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Da.
12. Ananasov kompot - kocke 2600g izdelek v navedeni gramaturi ni mogoče dobiti na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 3050g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
14. Breskov kompot 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Da.
15. Hruškov kompot 2000-3500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Da.

7.4 sklop: MARMELADE
4. Marmelada – porcijska različni okusi – enota mere izdelka je kos, izdelek pa nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa naj določi gramaturo izdelku. Izdelek se dobi v 20g pakiranju ali pa v 28g pakiranju. Hvala
-poleg tega v razpisni dokumentaciji na strani 11 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Naročnik želi izdelek v porcijskem pakiranju, tudi če le-ta vsebuje konzervanse, ter obenem popravlja opis izdelka pod zaporedno številko 4, sklop 7.4, tako da se glasi: Marmelada – porcijska različni okusi, 20 - 28g.

7.5 sklop: EKO MARMELADA
1. Bio marelična marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju? Da.
2. Bio jagodna marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju? Da.
3. Bio malinova marmelada 820 g – ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju? Da.

8.1 sklop: SOK S 100% SADNO MASO IN SIRUPI
3 Jabolčni sok 100% 2 dcl, brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.
4 Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.

8.2 sklop: SADNO ŽITNE REZINE
1. Sadno žitna rezina-okus jagoda 30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? Ne.
2. Sadno žitna rezina-okus marelica 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? Ne.
3. Sadno žitna rezina-okus gozdni sadeži 30 g - ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? Ne.

9.1 sklop: RIŽ
3 Srednjezrnati rjavi parboleid riž 1/1 – izdelek se dobi v 800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Razpisano imate veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju, kakor je to razpisano pod zaporedno številko 1 in 2? Lahko ponudite izdelek v pakiranju 800g.

9.2 sklop: MLEVSKI IZDELKI
8. Kus kus 1/1 – razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Da.

9.3 sklop: KAŠE , ŽITA, KOSMIČI
6. Koruzni kosmiči - corn flakes 2/1 – izdelka v 2kg ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
7. Ovseni kosmiči 1/1 – izdelek se dobi v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
8. Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 – izdelek se dobi v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
10. kosmiči s čokolado lonček – enota mere izdelka je kos, izdelek pa nima določene gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa naj določi gramaturo izdelku. Izdelek se dobi v 50g pakiranju. Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 10, sklop 9.3, tako da se glasi: kosmiči s čokolado, lonček, 50 g.
12. Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 – izdelek se dobi v 1800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 12, sklop 9.3, tako da se glasi: žitarice za zajtrk, enakovredno kot Čoko ali Lino, 1000 - 2000 g.

9.4 sklop: TESTENINE
12. Mlinci 500g – razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, ali pa celo v 4000g pakiranju? Da.
13. Polnozrnati svedri – ali lahko ponudimo polnozrnate polžke, špagete ali peresnike namesto svedrov? Lahko ponudite polnozrnate peresnike.

11.1 sklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1. Kakao prah 1/1, instant - v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25% in v granulah. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-15%) in so občutno cenejši, vsebujejo veliko več sladkorja, poleg tega, pa je izdelek kot Benko v granulah, da se lažje raztopi v kakavov napitek. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen. Hvala za informacijo. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1, sklop 11.1, tako da se glasi: Kakao prah 1/1, instant, minimalni delež kakavovih delcev 25%.
4. Kava prava, črna, kvalitete Barcaffe in podobno, pakirana 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Ne.
5. Namaz kremni 1/1, I. kakovostna vrsta – izdelek v 1000g pakiranju ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo izdelek v 750g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
6. Namaz kremni 50 g 1 kakovostna vrsta – izdelek v 50g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 11.1, tako da se glasi: Namaz kremni, do 50 g, 1. kakovostna vrsta.

11.2 sklop: ČAJI
4. Bebi čaj 40gx20 kos – otroški čaj se dobi v 1000g pakiranju (40kos x 25g). Izdelka v 40gx20kos namreč ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g (40kos x 25g)? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.

11.3 sklop: KISI
1. Jabolčni kis 1/1– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1, sklop 11.3, tako da se glasi: jabolčni kis brez dodanih arom in antioksidantov, 1 l.
3. Vinski kis 1/1– prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 3, sklop 11.3, tako da se glasi: vinski kis brez dodanih arom in antioksidantov, 1 l.

11.6 sklop: ZAČIMBE
2. ingver mleti 30 g - izdelek se dobi v 38g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite izdelek v 38 g pakiranju.
5. žafranika 13 g - izdelek se dobi v 10g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Lahko ponudite izdelek v 10g pakiranju.
9. Drobnjak 40-100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 130g pakiranju? Da.
17. goveja osnova brez konzervansov 80 g – goveja juha se dobi v 65g pakiranju. Goveja osnova pa v 224g pakiranju. Povejte kaj ponudimo, saj izdelka v 80g pakiranju ne najdemo na trgu. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 17, sklop 11.6, tako da se glasi: goveja osnova brez dodanih konzervansov in ojačevalcev okusa 800 g.
18. zelenjavna osnova brez konzervansov 800 g – izdelek nima konzervansov, temveč je brez ojačevalce arome. Ali želite izdelek brez ojačevalcev arome? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 18, sklop 11.6, tako da se glasi: zelenjavna osnova brez konzervansov in ojačevalcev okusa, 800 g.

11.7 sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
5. Sladkor rjavi trsni 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
8. Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 – izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 230g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
9. Lešnikove napolitanke 1/1– izdelek v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika sprašujemo ali velja da 1/1=1kg oz. 1liter, 2/1=2kg, 5/1=5kg oz. 5l itd
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
1/1 pomeni en liter, če je merska enota liter oziroma 1/1 pomeni en kilogram, če je merska enota kilogram, in tako naprej.