Dosje javnega naročila 009335/2017
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009335/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2017
JN009335/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2017
JN009335/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2017
JN009335/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2017

    JN009335/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
DARJA POMPE
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode
Referenčna številka dokumenta: JN-S-006/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj 3D modelov reaktorske sredice ter reaktorske posode


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN009335/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.11.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Za drugim odstavkom 20. člena vzorca pogodbe se doda naslednje besedilo: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
VII.2 Druge dodatne informacije