Dosje javnega naročila NMV808/2013
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve obdelave podatkov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV808/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2013
NMV2410/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2013
    NMV808/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve obdelave podatkov

Datum objave: 10. 4. 2013
Številka objave: NMV808/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba laserskega snemanja
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba laserskega snemanja 7 ogroženih območij. Natančnejša navodila in pogoji so določeni v Tehnični dokumentaciji.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72310000 (Storitve obdelave podatkov)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gis.si
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 18. 4. 2013
Čas: 12:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 18. 4. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 4. 2013
Čas: 12:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 4. 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2410/2013, Storitve: Storitve obdelave podatkov; datum objave: 8. 10. 2013

.