Dosje javnega naročila 006383/2017
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 95 - ZDRAVILA 2017
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.125.234,75 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006383/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.06.2017
JN006383/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2017
JN006383/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2017
JN006383/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
JN006383/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006383/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 223-463399

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 95 - ZDRAVILA 2017
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-95/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.918.536,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2017.

Okvirni sporazum za zdravila iz skupin 5, 6 in 7 se sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil, po sklepu vlade, št.: 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006383/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 123-248873
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.06.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.10.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Število prejetih ponudb MSP-jev: 9
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.918.536,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.918.536,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
»Javno naročilo za nabavo blaga: 95 – ZDRAVILA 2017 se odda naslednjim ponudnikom:

1. Gopharm, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
2. Salus, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana,
3. Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,
4. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče,
5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
6. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor,
7. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
8. Lenis farmacevtika, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana,
9. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,

za vrste blaga navedene v Analizi ponudb s cenami (v nadaljevanju: analiza) in za katere so le-ti ponudili najnižje cene brez DDV, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem ter se z njimi sklene okvirni sporazum, z veljavnostjo, kot sledi:

- za zdravila iz skupin 1, 2, 3 in 4 za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2017,

- za zdravila iz skupin 5, 6 in 7 od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2017. Ne glede na prejšnji stavek te alineje se pa sporazum za zdravila iz skupin 5, 6 in 7 sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil, po sklepu vlade, št. 43000-8/2015/5 z dne 05.03.2017 (št. objave JN5225/2015, z dne 31.07.2015)«.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2017