Dosje javnega naročila 009748/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN009748/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.11.2017
JN009748/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2018
JN009748/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009748/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 225-468084
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
Referenčna številka dokumenta: 4301-22/2017, ODMiO-27/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48620000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Dolocena posamezna narocila posameznih narocnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.12.2017   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.12.2017   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2017   13:42
VPRAŠANJE
V obrazec "ODMiO -27 Predracun" moramo vpisati tudi "Priporočeno prodajno ceno (PPC) na enoto v EUR Z DDV".
Vse Microsoftove PPC cene za letne licence so izražene s celimi številom brez DDV. Microsoftove licence, ki imajo ceno podano za 1 mesec, so izražene z vrednostjo na dve decimalni mesti natančno. Da pridemo do letnega PPC moramo mesečno vrednost pomnožiti z 12. Pri tem dobimo PPC z natančnostjo dveh decimalnih mest, ki v večini primerov ni celo število.

Vprašanje: Zanima nas ali lahko letno PPC ceno brez DDV, ko le ta ni celo število, zaokrožimo na najbližje celo število? Na ta način se izognemo napakam pri zaokroževanju vrednosti licence brez DDV, ko le to računamo iz vrednosti podane z vključenim DDV.

ODGOVOR

Ne. Ponudnik izpolni predračun v skladu z navodili. Na ta način je vsem ponudnikom zagotovljena enakopravna obravnava.


Datum objave: 14.12.2017   13:57
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah so v točki 11 zahtevane Office Pro Plus licence za učilnice, sejne sobe, itd., ki morajo biti obračunane v maksimalni višini 20% vrednosti Office Pro Plus licence z garancijo. Količina ne sme presegati 5% celotne količine katerih koli Office licence. Velja za pristopnike z vsaj 10.000 licencami namizne računalniške opreme v letnem obsegu.

- Kaj se razume pod katere koli Office licence? Primer: Licenca Office 365 E1 ne vsebuje Office (365) Pro plus licence ampak le Office online. Ali tudi Office 365 E1 šteje v kvoto od katere se izračuna 5% kvalificiranih licenc?
- Koliko bo predvidoma licenc za učilnice, sejne sobe..., ki jih bo potrebno obračunati v maksimalni višini 20% cene Office Pro Plus licence?

ODGOVOR

- Pod katero koli Office licenco se štejejo vse Office licence, torej tudi Office 365 E1. V kvoto od katere se izračuna 5 % kvalificiranih licenc, se štejejo tudi Office 365 E1 licence, pri čemer velja, da pristopnik z vsaj 10.000 licencami potrebe po Office E1 licencah ni oddal.
- Količina licenc za učilnice, sejne sobe... je ocenjena do maksimalno 600 licenc.Datum objave: 14.12.2017   14:04
VPRAŠANJE
Ali so lahko za izpolnjevanje tehničnih zahtev točki 11., za Microsoft Premier Support storitve, kjer je to mogoče, ponujene tudi enakovredne storitve Microsoftovim? Primer: storitve pooblaščenega Microsoftov Premier Support Partnerja.

ODGOVOR

Ne.