Dosje javnega naročila 009674/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009674/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.11.2017
JN009674/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2017
JN009674/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2018

    JN009674/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadaljevanje obnove Borovške ceste v Kranjski Gori in sicer od križišča s Koroško ulico do pričetka ulice dr. Josipa Tičarja v dolžini cca 125 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadaljevanje obnove Borovške ceste v Kranjski Gori in sicer od križišča s Koroško ulico do pričetka ulice dr. Josipa Tičarja v dolžini cca 125 m, z ureditvijo trga ter prostora pred bivšim hotelom Razor in lokalom Kasabrin. Naročilo obsega ureditev peš cone, menjavo tlakovcev, sanacijo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in javne razsvetljave ter preplastitev vozne površine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.03.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.11.2017   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali so dovoljene kopije referenc iz prvotnega razpisa?
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.