Dosje javnega naročila 009843/2017
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema ter zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 417.483,84 EUR

JN009843/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.11.2017
JN009843/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2017
JN009843/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2018
JN009843/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2018
JN009843/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2018
JN009843/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009843/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 228-474772
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/232699/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema ter zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema ter zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 760.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 63
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2018   13:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2017   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji, pod točko 2.5.6 Tehnična specifikacija za dodatne kapacitete strežnikov SRVDPM1 in SRVDPM2, ste v tabeli navedli naslednje zahteve:

# Komponenta Zahtevana tehnična karakteristika
Dodatni diskovni polici za strežnika SRVDPM1 in SRVDPM2
1 2x Diskovna polica Lenovo E1021 Disk Expansion ali ekvivalent
2 24 x Disk 4 TB NL SAS za vgradnjo v ponujeni diskovni polici

Glede na zahteve količine in kapacitete diskov, sklepamo, da je prišlo do tipkarske napake in gre za modele Lenovo E1012.

Za odgovor se vam vnaprej lepo zahvaljujemo in vas pozdravljamo.


ODGOVOR
Zgodila se je tipkarska napaka. Zahtevane so diskovne police Lenovo E1012 Disk Expansion ali ekvivalent.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

! Poleg tega bo naročnik, neodvisno od postavljenega vprašanja, s popravkom razpisne dokumentacije v Sklopu 2 odpravil izvedbo 2. testa, ki je sedaj izločitveni pogoj. Nedoseganje faktorja stisljivosti 2:1 po novem ne bo izločitveni pogoj.
Iz razpisne dokumentacije je odstranjeno vse v zvezi z 2. testom.
»Zahtevani faktor stisljivosti« se spremeni v »pričakovani faktor stisljivosti«, nedoseganje pričakovanega faktorja stisljivosti pa mora izbrani ponudnik kompenzirati s povečanjem kapacitete obeh diskovnih polj, kot je to navedeno v tehničnih zahtevah.
Dosedanji 3. test je po novem 2. test in se izvede po podpisu pogodbe in dobavi sistema diskovnega polja.
Podaljša se:
rok za izvedbo 1. testa do 9.1.2018,
rok za vprašanja do 10.1.2018,
rok za dogovore do 17.1.2018,
rok za predložitev ponudbe 24.1.2018 do 11.00 ure, in
odpiranje ponudb, ki bo 24.1.2018 ob 13.00 uri.Datum objave: 15.12.2017   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 87 razpisne dokumentacije, sklop 1, pod poglavjem 2.5.4 v tabeli navajate specifikacijo predvidene mrežne opreme.
Zanima nas ali zahtevate originalne SFP in SFP+ vmesnike/module proizvajalca Cisco, ali vam ustrezajo tudi kompatibilni moduli drugega proizvajalca.
Vprašanje se nanaša konkretno na naslednje postavke v tabeli iz poglavja 2.5.4:

SFP-10G-LR-S 8 kos
GLC-SX-MMD 4 kos
GLC-TE= 20 kos
SFP-10G-SR 4 kos

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Zahtevani so originalni SFP in SFP+ moduli.Datum objave: 15.12.2017   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
navajam vprašanje za Sklop2.

Ali zadošča, da ponujena diskovna sistema v tej fazi samo podpirata funkcionalnost sinhrone replikacije po IP in/ali FC protokolu ali je potrebno vso dodatno opremo za vzpostavitev te funkcionalnosti tudi ponuditi?

ODGOVOR
Zahtevana je vzpostavitev asinhrone IP replikacije med dobavljenima diskovnima sistemoma.
Ponujena diskovna sistema morata omogočati (podpirati) morebitno kasnejšo implementacijo sinhrone replikacije po IP ali FC protokolu, ni pa v tem razpisu potrebno zagotoviti dodatne opreme za to funkcionalnost.Datum objave: 15.12.2017   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 87 razpisne dokumentacije, sklop 1, pod poglavjem 2.5.4 v tabeli navajate specifikacijo predvidene mrežne opreme.
Zanima nas ali zahtevate originalne SFP in SFP+ vmesnike/module proizvajalca Cisco, ali vam ustrezajo tudi kompatibilni moduli drugega proizvajalca.
Vprašanje se nanaša konkretno na naslednje postavke v tabeli iz poglavja 2.5.4:

SFP-10G-LR-S 8 kos
GLC-SX-MMD 4 kos
GLC-TE= 20 kos
SFP-10G-SR 4 kos

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Dopolnjen odgovor:
Zahtevani so originalni SFP in SFP+ moduli proizvajalca Cisco.Datum objave: 21.12.2017   15:28
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor:
SKLOP 2:
Zahteva po dinamičnem predpomnilniku krmilnikov (stran 104, točka 5 v tabeli) je najmanj 192 GB na sistem (96 GB na krmilnik) z možnostjo širitve do najmanj 384 GB na sistem (lahko z dodajanjem krmilnikov).
V diskovnih sistemih lahko krmilnik razširimo v enovito funkcionalno celoto (podsistem) z bliskovnimi (flash) nosilci, ki se namensko uporabijo za predpomnilnik, pri čemer so omenjeni nosilci locirani v diskovni polici. Ali taka rešitev ustreza razpisnim zahtevam?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Skladno z razpisno dokumentacijo, specifikacija naročila, morata biti dobavljena diskovna sistema z najmanj 192 GB dinamičnega predpomnilnika na sistem (96 GB na krmilnik, vgrajenih v krmilnik).
Dobavljena diskovna sistema morata omogočati širitev dinamičnega predpomnilnika (do najmanj 384 GB na sistem), morebitna širitev z uporabo namensko in izključno za predpomnilnik uporabljenih bliskovnih nosilcev je povsem ustrezna.
Datum objave: 21.12.2017   15:29
VPRAŠANJE
V sklopu 2, Zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema je v tehničnih zahtevah v točki 2.5.1 v točki 4 zahtevanih najmanj 20 (10 na krmilnik) procesorskih jeder. Le-ta so namenjena procesiranju podatkov. Procesiranje podatkov lahko napredno diskovno polje distribuirano izvaja na drugih elementih vgrajenih v diskovni sistem (npr. na flash modulih, IBM SVC kontrolerjih). Zaradi slednjega dejstva menimo, da je tolikšna količina zahtevanih procesorskih jeder (20 procesorskih jeder) v krmilnikih neoptimalna.
Predvidevamo, da vsled temu lahko ponudnik ponudi diskovni sistem z manjšim številom procesorskih jeder, npr. 16 procesorskih jeder (8 procesorskih jeder na krmilnik). Prosimo za potrditev.


ODGOVOR
Zaradi že v osnovi velike količine podatkov, ki jih morajo procesorji obdelati (in vklopljenih mehanizmov stiskanja podatkov) in v prihodnosti predvidene širitve diskovnih sistemov morajo biti krmilniki zelo zmogljivi, da ne bi v prihodnosti prihajalo do ozkega grla na tem delu. Sistem mora zadovoljivo delovati tudi v primeru odpovedi enega od krmilnikov, se pravi s polovico procesorskih jeder. Zato morata skladno z razpisno dokumentacijo, specifikacija naročila, ponujena diskovna sistema imeti vsak vsaj 20 procesorskih jeder oziroma 10 na krmilnik.Datum objave: 21.12.2017   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor na vprašanje:
V tehničnih zahtevah za sklop 2 je v tabeli v točki 22 zahtevana možnost avtomatskega preklopa diskovnih virov na sekundarni sistem brez prekinitve delovanja storitev v primeru uporabe sinhrone replikacije diskovnih sistemov (metro cluster). Ali beseda možnost v prejšnjem stavku podaja, da opisana funkcionalnost mora biti vključena že v ponujeni rešitvi? Zato prosimo za potrditev, da mora ponudnik ponuditi vso opremo, ki omogoča naročniku (če pride do poslovne potrebe) izvesti avtomatski preklop diskovnih virov na sekundarni sistem brez prekinitve delovanja storitev.
Hvala.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji, specifikacija naročila, je zahtevana vzpostavitev asinhrone IP replikacije med dobavljenima diskovnima sistemoma.
Ponujena diskovna sistema morata omogočati (podpirati) morebitno kasnejšo implementacijo sinhrone replikacije po IP ali FC protokolu, dodatna oprema za to funkcionalnost pa ni predmet tega razpisa.
Datum objave: 21.12.2017   15:30
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da prestavi rok za oddajo ponudb za nekaj dni, da lahko ponudniki kvalitetno pripravimo ponudbo in pridobimo od proizvajalcev najboljše možne cene.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe je bil podaljšan s Popravkom RD št. 1.Datum objave: 21.12.2017   15:30
VPRAŠANJE
V zvezi z razpisno dokumentacijo prosimo za naslednja pojasnila:

Sklop1:

K točki 2.6.2 Izdelava nizkonivojske dokumentacije DRC (končna dokumentacija izvedenih del)
alineja:
- Dokumentacija postopka popolnega preklopa na DRC in postopki okrevanja ob izgubi posameznega gradnika sistema.
Kateri gradniki sistema so predvideni v tej zahtevi. So fizični gradniki (strežniki, stikala, diskovni sisstem, itd.), ali so predvideni postopki okrevanja za sistemske storitve, kot so: AD, HyperV, ESX, SQL, DPM, Exchange, itd. Katere? Katere scenarije morajo ti postopki obravnavati?

K točki 2.6.3.3 Vzpostavitev replikacije DC-LJk-DC-PO in mehanizmov in postopkov preklopa
Ali se lahko pri opisu razumeva, da ustrezne storitve konfiguracije diskovnih sistemov in replikacije (Konfiguracija konsistenčnih skupin za replikacijo, Vzpostavitev asinhrone replikacije, Izdelava mehanizmov preklopa, Priprava postopkov za preklop in podpornih skript za priklop LUN-ov) izvede ponudnik sklopa 2?

K točki 2.6.3.5 Konfiguracija upravljanja, nadzora in testiranje postopkov preklopa IT storitev
Alineja:
- Integracija sistemov v nadzorni sistem SŽ (SCOM).
Dejstvo je, da za nekatere sisteme in nekatero programsko opremo ni na voljo paketa za upravljanje SCOM. Kakšna so pričakovanja v tem primeru?

K točki 1.3 Tabele minimalnih standardov, strukture in režimov vzdrževanja
Na strani 96 razpisne dokumentacije se v tabeli Struktura in obseg storitev vzdrževanja strojne opreme in na njej nameščene programske opreme, pod rubriko Pogoji vzdrževanja dobavljene strojne in na njej nameščene programske opreme, ki je predmet tega razpisa zahteva Mesečna poročila in letna poročila.
Poročila so lahko vzeta zelo široko in zelo globoko. Ali lahko navedete bolj konkretno kakšna so pričakovanja?

Sklop 2

K točki 2.5.6 Strežniška omara (Rack) za na centralno lokacijo
V tabeli pod komponento Univerzalni PDU je specificirano Najmanj 4x PDU (230 VAC, 32A) s skupno najmanj 32 IEC C13.
Ali lahko ponudimo 2x PDU vertikalne izvedbe z minimalno 16 x C13 priključki na PDU enoto ?
Kakšne so zahteve za PDU enote 1 fazni ali 3 fazni priklop?

K točki 2.5.6 Strežniška omara (Rack) za na centralno lokacijo
Predvidevamo, da gre za dobavo ene Rack omare. Ali to drži?

K točki 2.6.3.2 Vzpostavitev sistema
Je zahteva za povezovalne in priključne kable.
Prosimo za specifikacijo priklopa tipa vtičnice za 4 x PDU enote, ki so del Dobave Rack omare in dolžino priključnega kabla.

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR

Sklop1:
1.
Dokumentacija postopka popolnega preklopa zajema načrtovano in nenačrtovano prestavitev delovanja vseh storitev iz primarne lokacije DC-LJk na sekundarno lokacijo DC-PO. Postopki preklopa morajo biti izdelani glede na načine replikacije, ki so definirani v točki 2.6.3.3 razpisnega obrazca 10.
Dokumentacija postopkov delnega preklopa zajema vzpostavitev delovanja posameznih sistemskih storitev na sekundarni lokaciji DC-PO v primeru nedelovanja ene ali več sistemskih storitev na lokaciji DC-LJk. Scenarije bosta definirala izvajalec in naročnik v sklopu priprave izvedbenega načrta. Primeri scenarijev:
• nedelovanje virtualizacijske platforme Hyper-V 2012R2 na lokaciji DC-LJk,
• nedelovanje internetne povezave na lokaciji DC-LJk,
• odpoved primarnega DPM na lokaciji DC-LJk,
• itd.
2.
Večina alinej točke 2.6.3.3 bo izvedena v sodelovanju izvajalcev sklopa 1 in sklopa 2 ter naročnika:
• Konsistenčne skupine bosta skupaj definirala naročnik in izvajalec sklopa 1. Skupine se definirajo glede na
sklope storitev, ki jih definira naročnik s pomočjo izvajalca sklopa 1.
• Konfiguracijo asinhrone IP replikacije na nivoju diskovnih sistemov bo izvedel pretežno izvajalec sklopa 2
glede na definirane konsistenčne skupine.
• Vsebina alinej »Izdelava mehanizmov preklopa glede na način replikacije podatkov« ter »Priprava postopkov
za preklop in podpornih skript v powershellu« se vsebinsko prekriva in jo izvede pretežno izvajalec sklopa 1.
Izvajalec sklopa 2 nudi potrebno podporo. Postavka zajema izdelavo mehanizmov oziroma postopkov
preklopa ter potrebnih skript za strežnike/storitve, ki se:
• replicirajo na nivoju diskovnih sistemov (večina virtualnih strežnikov),
• replicirajo na nivoju virtualizacijske platforme (Hyper-V replica),
• replicirajo na nivoju aplikacijskih mehanizmov (MS SQL, AoAG, Exchange…),
• zavarujejo samo z DPM (testni, razvojni strežniki).
3.
Za sisteme, za katere ni na voljo paketa za upravljanje SCOM, se zahteva izdelava lastnega paketa za upravljanje dotičnega sistema. Paket za upravljanje mora vsebovati vse elemente sheme paketa, ki so potrebni za zagotavljanje odkrivanja in klasifikacije sistema, pravilno identifikacijo sistema ter scenarije nadzora zdravja in zmogljivosti ključnih gradnikov sistema in prilegajočih kazalnikov učinkovitosti.
4.
Poročilo mora biti strukturirana forma, ki v poglavjih obravnava ključne gradnike informacijskega sistema, doseženo razpoložljivost, statistiko prijavljenih zahtevkov na podporo ponudnika vzdrževanja. Pri obravnavi ključnih gradnikov informacijskega sistema je zahtevan povzetek ugotovitev in eventualna priporočila ali korektivne ukrepe. Gradniki morajo biti obravnavani z več aspektov, na primer stanje zdravja, raba virov in kapacitet, zmogljivost in odzivnost. Osnova za analizo in obravnavo so poročila, ki so na voljo bodisi v monitoring storitvi SCOM, bodisi drugih skrbniških konzolah.
Poročilo mora vsebovati povzetek oziroma "Executive summary".

Sklop 2
5.
Ponudnik mora ponuditi 4 x PDU (230 VAC, 32A), vertikalna izvedba s skupno najmanj 32 IEC C13 priključki.
6.
Ponudnik mora ponuditi 1 fazni priklop.
7.
Ponudnik mora ponuditi eno Rack omaro.
8.
Ponudnik mora ponuditi motorske vtičnice 3 x 32A, dolžina priključnega kabla vsaj 2 m.
Datum objave: 12.01.2018   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas, kako ste prišli do dodatnih kapacitet za tiste, ki ne izpolnijo pričakovane redukcije podatkov 1:2.0.
Namreč, če pogledamo vaše zahteve za tiste, ki nimajo zahtevanega faktorja, pridemo do veliko več dodatnih kapacitet, od teh, ki so zahtevane za tiste, ki dosegajo ta faktor.

Primer:

Če dosežemo faktor stisljivosti 1:1.5, ne pa pričakovanega 1:2.0 (kar pri zahtevani neto kapaciteti 60TB pomeni da dobite 120TB dedupliciranih/kompresiranih podatkov), bi morali ponuditi 80TB neto kapacitete, kar pri faktorju 1:1.5, nanese 120TB.

To se mi zdi pravilen izračun.

Pri vaših zahtevah pa bi morali ponuditi dodatnih 50TB neto kapacitete, kar je skupaj 60TB + 50TB = 110TB.
S faktorjem 1.5 pridemo do 165 TB.

S temi zahtevami nas ne postavljate v enak položaj kot druge ponudnike.

Zakaj ste postavili takšne pogoje?

Mislim, da bi morali zastaviti pogoje na zgoraj naveden način – dodatne kapacitete do 120TB, glede na doseženi faktor stisljivosti.

Strinjamo se, da moramo ponuditi dodatne kapacitete, ampak ne v takih količinah.
Če gledate v prihodnost in možne nadgradnje diskovnih polj, potem postavite podoben pogoj tudi za nadgradnje, ne pa, da nas silite, da takoj v ponudbo dodamo nekaj, kar zelo viša ceno glede na konkurenco, kasneje pa morda ne bo niti potrebno. Svetujemo, da v razpis potem postavite pogoj zagotovljene cene nadgradnje na 1TB, oziroma da se ponudniki obvežejo na morebitno ceno nadgradnje diskovnih kapacitet, in to postavite kot dodatni faktor oziroma merilo pri izbiri diskovnega polja.

Prosim, da spremenite vaše pogoje in vse ponudnike postavite v enak položaj.

Prijazen pozdrav


ODGOVOR
Predvidena življenjska doba novih diskovnih sistemov je vsaj 7 let. Zaradi rednega načrtovanega povečevanja diskovnih kapacitet se v tem času predvideva tudi večkratno širjenje kapacitet.
V primeru izračuna 80 TB dobavljenih kapacitet bi pri doseženem faktorju stisljivosti 1:1,5 v tem trenutku res dosegli zapis 120 TB podatkov, vendar pa bi morali pri bodočem širjenju kapacitet vedno dokupiti več diskovnih kapacitet za enak učinek kot pri faktorju 1:2.
-----
Primeri:
1.
Faktor 1:2: v osnovi dobavljeno 60 TB neto, v prihodnosti dokupimo še 60 TB neto, zapišemo lahko 120 x 2 = 240 TB podatkov.
2.
Faktor 1:1,5: v osnovi dobavljeno 80 TB neto, v prihodnosti dokupimo še 60 TB neto, zapišemo lahko 140 x 1,5 = 210 TB podatkov. Za isti rezultat bi morali torej v tem primeru dokupiti zopet 80 TB neto kapacitet (pri faktorju 1:1,5) namesto 60 TB (pri faktorju 1:2).
3.
Faktor 1:1,5: v osnovi dobavljeno 110 TB neto, v prihodnosti dokupimo še 60 TB neto, zapišemo lahko 170 x 1,5 = 255 TB podatkov. V tem primeru še lahko zapišemo nekaj podatkov več pri enaki širitvi neto kapacitete, vendar pa z vsakim naslednjim širjenjem kapacitete, v primeru faktorja 1:1,5 proti 1:2, izgubljamo.
-----
S tem (v primeru doseženega faktorja stisljivosti manjšega od 1:2) vsaj delno zavarujemo naložbo za predvideno širjenje kapacitet diskovnih sistemov v času življenjske dobe.
Pogoj zagotovljene cene za nadgradnje ni smiseln, saj predvidoma s časom cene diskom na trgu padajo.
Datum objave: 12.01.2018   14:56
VPRAŠANJE
Vezano za razpisni obrazec 9a (VZOREC INVESTICIJSKE POGODBE) imamo naslednja vprašanja oz. predlagamo, da se spremeni:
- v točki 11.4 predlagamo, da odgovarja izvajalec samo za nepoosredno izkazano škodo in da je njegova odškodninska odgovornost navzgor omejena z višino pogodbene vrednosti,
- na koncu 13. razdelka se doda: Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren:
- za zagotovitev ali zagotavljanje hrambe (»back-up« kopije) in/ali povrnitve (»restore«) in/ali vzpostavitev funkcionalnega delovanja opreme, ki se nanaša na
obdelavo podatkov ali na same podatke naročnika.
- za posredno ali vezano škodo, ki bi nastala zaradi napak v delovanju opreme ali zaradi morebitnega pomanjkljivega delovanja le-te.
- v točki 20.2 predlagamo, da se doda: »Pod pogojem, da je pred tem dal izvajalcu dovolj časa, da izdela predmet oziroma nepopolnost odpravi.«

Vezano za razpisni obrazec 8b (VZOREC VZDRŽEVALNE POGODBE ) imamo naslednja vprašanja oz. predlagamo, da se spremeni:
- v točki 10.6 predlagamo, da naredi naročnik pri izvajalcu pregled po predhodni pisni najavi vsaj 3 delovne dni prej.
- v točki 18.2 predlagamo, da se doda: »Pod pogojem, da je pred tem dal izvajalcu dovolj časa, da izdela predmet oziroma nepopolnost odpravi.«ODGOVOR
DRC sistem in SAN diskovni sistem sta za naročnika poslovno kritična sistema. Investicijska in vzdrževalna pogodba iz razpisne dokumentacije naročniku zagotavljata zanesljivo delovanje poslovnega sistema SŽ in ostaneta nespremenjeni.Datum objave: 12.01.2018   14:57
VPRAŠANJE
1. Ali zahtevo po kadrovskih pogojih za sklop 2 za MS Windows Server 2016 izpolnjujemo s certificiranimi strokovnjaki z nazivom MSCE Cloud Platform and Infrastructure? MCSE Cloud Platform and Infrastructure je višja certifikacija in vsebuje tudi MS Windows Server 2016.

2. Ali je sprejemljivo za naročnika, pod razpisno zahtevo v točki 2.5.3 razdelek 1, če so vse navedene zahteve zagotavlje znotraj enega nadzornega orodja razen četrte alineje, katera je v celoti zagotavljena v nadzornem orodju ponujenega diskovnega sistema?

3. Ali je sprejemljivo za naročnika, pod razpisno zahtevo v točki 2.5.2. razdelek 7, da zagotovimo on-line migracijo na način, da začasno (za čas migracije) izključimo po eno vejo SAN omrežja in v celoti zamenjamo SAN stikala z novimi SAN stikali?
Na ta način je zagotovljeno neprekinjeno delovanje celotnega okolja skozi celoten čas zamenjave vseh stikal.

ODGOVOR
1.
Da.
2.
Da.
3.
Predlagana izvedba je sprejemljiva, v kolikor je zagotovljena »on-line« migracija.