Dosje javnega naročila 009871/2017
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava Micorsoft licenc
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 332.348,84 EUR

JN009871/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2017
JN009871/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2017
JN009871/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2018
JN009871/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2018
JN009871/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
JN009871/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009871/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 229-476799
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/232799/Nabava_Microsoft_licenc.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava Micorsoft licenc
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava Micorsoft licenc
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava Micorsoft licenc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je razpisano v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je razpisano v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je razpisano v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2018   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2017   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani

Količina iz strani 5, 6 se ne ujema z kolicino na strani 24, 25.
Zanima nas katera je prava kolicina?
Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisnega obrazca št. 2 - Ponudba s ponudbenim predračunom.


Datum objave: 13.12.2017   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Vprašanje
V razdelku Predmet naročila je na seznamu licenc naveden Project Standard 2016 license w/ProjectSvr CAL. Tak produkt ne obstaja. Definirajte za katero licenco gre, in sicer Microsoft Project Standard 2016 ali Microsoft Project Professional 2016 license w/ProjectSvrCAL.
2. Vprašanje
V razdelku Predmet naročila je na seznamu licenc naveden Microsoft Office 2016 License? Definirajte za katero licenco gre, in sicer Microsoft Office 2016 Professional Plus ali Office 2016 Standard.
3. Vprašanje
Produkt Windows Server CAL License/Software Assurance Pack License User vsebuje tudi Software Assurance. Definirajte obdobje veljavnosti, število mesecev Software Assurance.

Hvala

ODGOVOR


1. Vprašanje
V razdelku Predmet naročila je na seznamu licenc naveden Project Standard 2016 license w/ProjectSvr CAL. Tak produkt ne obstaja. Definirajte za katero licenco gre, in sicer Microsoft Project Standard 2016 ali Microsoft Project Professional 2016 license w/ProjectSvrCAL.

Odgovor 1: Gre za licenco Microsoft Project Standard 2016

2. Vprašanje
V razdelku Predmet naročila je na seznamu licenc naveden Microsoft Office 2016 License? Definirajte za katero licenco gre, in sicer Microsoft Office 2016 Professional Plus ali Office 2016 Standard.

Odgovor 2: Gre za licenco Microsoft Office 2016 Standard

3. Vprašanje
Produkt Windows Server CAL License/Software Assurance Pack License User vsebuje tudi Software Assurance. Definirajte obdobje veljavnosti, število mesecev Software Assurance.

Odgovor 3: Obdobje veljavnosti za Software Assurance za Windows Server CAL je 3 leta.
Datum objave: 18.12.2017   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima me ali je zahteva
Ponudnik mora imeti vsaj naslednje strokovne kompetence po programu »Microsoft Partner Network« (priloži dokazilo ali izpis iz Microsoft internetne strani):
- Gold Volume Licensing
nujno potrebna, ker gre samo za prodajo?
In ne vidim razloga, zakaj naj bi potrebovali kompetence.
Ponudbo, ki jo prilozimo je tako pripravil za nas partner, ki ima potrebne kompetence.

Hvala lepa

ODGOVOR

Ponudnik ali podizvajalec (partner) mora imeti ustrezne kompetence.
Skladno z Microsoftovimi spremembami programov kompetenc za partnerje, je ustrezna kompetenca Gold Volume Licensing ali ekvivalentna kompetenca po novem programu.

LP


Datum objave: 21.12.2017   06:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na navedeno je ena izmed ustreznih komepetnc Microsoft Gold Collaboration and Content?

Hvala.

ODGOVOR

Da

Lep pozdrav.