Dosje javnega naročila 009958/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Notranja prenova UE Lendava pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 463.342,77 EUR

JN009958/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2017
JN009958/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2018
JN009958/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2018
JN009958/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009958/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Notranja prenova UE Lendava pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: NMVNPL-53/2017, 4300-142/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Notranja prenova UE Lendava pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Notranja prenova UE Lendava pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.12.2017   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2017   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V obrazcu referenčna izjava 1 je navedeno ;
Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:
Predpostavljamo, da se vpiše naslov ponudnika, glede na to, da v nadaljevanju referenčne izjave piše "Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo: ...
V referenčni izjavi ni razvidno kam se vpiše naziv referenčnega naročnika (potrjevalca reference).

Prosimo za dogovor kdo je v tem primeru potrjevalec reference

ODGOVOR
V vrstici "Naziv gospodarskega subjekta" in "Sedež (naslov) gospodarskega subjekta" se, kot pravilno sklepate, vpiše naziv ponudnika.
V konkretnem primeru gre za "referenčno izjavo" in na za "izjavo referenčnega naročnika". To pomeni, da gre za lastno izjavo ponudnika, s katero izjavlja, da je izvedel referenčni projekt, kot je zahtevan v razpisni dokumentaciji. V konkretnem primeru torej ni potrebno priložiti izjave, s katero bi nekdo tretji (referenčni naročnik) potrjeval, da ste vi, kot ponudnik, izvedli nek projekt.
Datum objave: 07.12.2017   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo nezaščitenih popisov del za lažjo pripravo in obdelavo ponudbe. Ponudbo bomo oddali v zaklenjenih oz. zaščitenih popisih-prepisano.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil delno zaklenjeni excel datoteki "Ponudbeni predračun".
Naročnik prosi ponudnike, da ponudbeni predračun v elektronski obliki, kar je zahtevano v točki 12.1.2 razpisne dokumentacije, odda na prvotno objavljenih zaklenjenih datotekah.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naprošamo, da objavite odklenjeno verzijo popisov del za lažjo računalniško obdelavo ponudbe in njeno analizo.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil delno zaklenjeni excel datoteki "Ponudbeni predračun".
Naročnik prosi ponudnike, da ponudbeni predračun v elektronski obliki, kar je zahtevano v točki 12.1.2 razpisne dokumentacije, odda na prvotno objavljenih zaklenjenih datotekah.Datum objave: 08.12.2017   11:28
DODATNO POJASNILO:

Naročnik bo v zvezi s predmetnim javnim naročilom organiziral dodaten termin ogleda, ki bo:
• v torek, 12.12.2017, ob 13.30 na lokaciji: Trg ljudske pravice 5, Lendava

Datum objave: 11.12.2017   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Ker omenjate morebitna pogajanja je potrebno protokol poganja že sedaj definirati!


ODGOVOR
Kdaj in kako se bo naročnik pogajal je definirano v točki 3 Navodil ponudnikom.Datum objave: 11.12.2017   14:22
VPRAŠANJE
Predlagamo spremembo oziroma prilagoditev ekonomskega pogoja oz. sposobnosti ponudnika tako, da se čisti prihodek od prodaje za poslovni leti 2015 in 2016 upošteva v povprečju.
Hvala!


ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 11.12.2017   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas kakšen je obstoječi kaniti tlak - vrsta kamna in debelina - morda bi bila dobrodošla fotografija.
Hvala

ODGOVOR
Debelina kamna je 2,0 cm (glej prerez projekti).
Kamniti tlak ste si lahko ogledali na organiziranem ogledu objekta 8.12.2017, lahko pa si ga še ogledate na dodatno organiziranem ogledu 12.12.2017.
Datum objave: 13.12.2017   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo še za en termin ogleda, saj smo zaradi izjemno kratkega časa med objavo termina ogleda na portalu in dejanskim ogledom na objektu ogled zamudili.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je organiziral ogled objekta v dveh terminih. Dodatnega termina ogleda objekta ne bo.Datum objave: 13.12.2017   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Ker je pogodbeno določilo glede na dejansko izvedena dela je potrebno za našteto predvideti postavke, saj lahko ponudnik v določeno postavko vkalkulira ceno za našteto a jih potem naročnik briše ali se odloči, da jih nebo izvedel.
Dela ki jih omenjamo so :
- vsa pripravljalna dela,
- pomožna dela,
- stroški za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije,
- obratovalni stroški gradbišča,
- stroški za označitev in zaščito gradbišča,
- zavarovanja in zaščito objektov, kjer se dela izvajajo ter okolice, varovalne ograje,
- stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu in
- stroški v zvezi z odvozom na deponijo, vključno z okoljskimi taksami, in vsi administrativni stroški drugih stroškov ter
- stroški iz naslova nemotenega obratovanja v času izvajanja investicijsko vzdrževalnih del do primopredaje, z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi, -
- stroški prevoza oziroma kilometrina (potni stroški),
- stroški najema potrebnih strojev ter materialni stroški, ki so potrebna za izvedbo pogodbenih del, vključno s stroški podizvajalcev.

ODGOVOR
Dela, ki jih je naročnik predvidel v projektni dokumentaciji in v popisih del, so nujna za izvedbo notranje prenove in jih naročnik ne namerava »brisati«.Datum objave: 13.12.2017   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja v zvezi z Arhivskimi regali:

1.) V popisu je pri Arhivskih regalih na poziciji Pritličje OA1 in Pritličje OA2 navedeno, da je skupna dolžina bloka (regalov) 3000mm, dimenzija police pa 1265×700mm. Glede na to, da je regal sestavljen iz 3 polic (načrt postavitve) ni možno dolžine 3000mm sestaviti iz 3 polic dolžine 1265mm ampak iz 3 polic dolžine 1000mm. Prosimo za potrditev spremembe oz. razlago obstoječih navedb?

2.) V popisu je pri Arhivskih regalih na poziciji Pritličje OA1 in Pritličje OA2 navedeno, da je skupna višina bloka 2280mm, število polic po višini pa mora biti 7+1 (pokrovna). Glede na zahtevano višino bloka (ki je sestavljen iz premičnega postavka in regala) je ob zahtevanem številu polic po višini svetli razmak med njimi samo ca 250-275mm. Je to uporabniku dovolj? V kolikor ni, se število polic po višini spremeni?

3.) V primeru Arhivskih regalov Pritličje OA1 in OA2 se tirnice montirajo na gotova tla. Kakšna je sestava tal v globini 10-15cm? Je morda v tleh talno gretje?

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Pri opisu je prišlo do napake. Police so dolžine 965 mm, kar osno na stojke pomeni 1.000 mm, tako kot je izrisano v PZI načrtih.
2. Uporabniku je to dovolj. Število polic po višini se ne spremeni.
3. Kot je razvidno iz projektne dokumentacije, je sestava talne plošče:
- Finalni tlak
- Cementni estrih 5 cm
- Hidroizolacija
- AB plošča 12,00 cm
- Utrjeno nasutje 20,00 cm
Talnega gretja ni.Datum objave: 13.12.2017   13:00
VPRAŠANJE
v razpisni dokumentaciji je zahteva za OVD elektro in strojnih instalacij, v samam popisu pa
je samo elektro priklop dvigala in montaža dvigala-strojni del.
Ocenjujemo, da je za izvedbo celotnega projekta povsem zadosti ena odgovorna oseba OVD
z referencami na gradbena obrtniška in instalacijska dela. Vljudno naprošamo za umik
zahteve v razpisni dokumentaciji.
Hvala za razumevanje


ODGOVOR
Sodelovanje zahtevanega strokovnega kadra iz razpisne dokumentacije je nujno pri izvedbi del. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 13.12.2017   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas zakaj ohranjate enake razpisne pogoje kot pri prvem razpisu. V tem razpisu strojnih instalacij ni, pa tudi elektro instalacije so zanemarljive. Vi pa zahtevate nesorazmerne reference da izpolnjujejo zahteve, navedene v naslednjih točkah.
 odgovorni vodja del gradbene stroke (vpisan v IZS),
 odgovorni vodja del elektro stroke (vpisan v IZS),
 odgovorni vodja del strojne stroke (vpisan v IZS)

Glede na to da ste prvi razpis pripravili zelo površno, bomo v primeru, da ne umaknete zgoraj napisanih pogojev za "Strojnika" in "Električarja" primorani vložiti revizijski postopek.

LP

ODGOVOR
Sodelovanje zahtevanega strokovnega kadra iz razpisne dokumentacije je nujno pri izvedbi del. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je zahteva za OVD elektro in strojnih instalacij, v samam popisu pa je samo elektro priklop dvigala in montaža dvigala-strojni del.
Ocenjujemo, da je za izvedbo celotnega projekta povsem zadosti ena odgovorna oseba OVD z referencami na gradbena obrtniška in instalacijska dela. Vljudno naprošamo za umik zahteve v razpisni dokumentaciji.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Sodelovanje zahtevanega strokovnega kadra iz razpisne dokumentacije je nujno pri izvedbi del. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 13.12.2017   13:10
VPRAŠANJE
Investitorja prosimo za pojasnilo možnost izvedbe vseh del v podanem roku !
Morali ste izdelati oziroma predvideti plan , da ste ga podali !
Kako se bo do dela izvajala v zimskih mesecih, vse je vezano na dela energetske obnove !

ODGOVOR
Čas potreben za izvedbo del (210 dni) je naročnik ocenil na podlagi predhodnih izkušenj. Terminski plan izvedbe posameznih faz je stvar organizacije dela izbranega izvajalca.
Glede na rok izvedbe bo večina časa izvedbe potekala po koncu zimske sezone, kar zadošča za izvedbo del, ki so vezana na vremenske pogoje (dvigalo, fasada…).


VPRAŠANJE
Dela se bodo izvajala 201 od uvedbe v delo !
Končni rok je določen !
Dela se bodo izvajala delno že v zimskih mesecih !
Dela se bodo izvajala fazno po etažah !
Dela bodo vezana na energetsko obnovo !

Ker je vse kar je zgoraj navedeno povezano ( vse faze del) , ni mogoče končati nobene faze del v zimskih mesecih in ne bo mogoče predati nobene etaže v celoti !

Kako ste si predstvavljlai izvedbo in podani končni rok !

ODGOVOR
Čas potreben za izvedbo del (210 dni) je naročnik ocenil na podlagi predhodnih izkušenj. Terminski plan izvedbe posameznih faz je stvar organizacije dela izbranega izvajalca.
Glede na rok izvedbe bo večina časa izvedbe potekala po koncu zimske sezone, kar zadošča za izvedbo del, ki so vezana na vremenske pogoje (dvigalo, fasada…).Datum objave: 13.12.2017   13:12
VPRAŠANJE
kJE JE DETAJL STAVBNEGA POHIŠTVA ZA OBLAGANJE DVIGALA ?

ODGOVOR
Detajl je v PZI načrtu prizidave zunanjega dvigala.Datum objave: 13.12.2017   13:12
VPRAŠANJE
Ali že kdo v Sloveniji proizvaja navedena notranja ALU vrata, ali jih ima samo proizvajalec v ponudbi ?
Prosimo za primerljivega proizvajalca Notranjih ALU vrat z lesenim krilom in HPL oblogo !

ODGOVOR
Izvajalec vrat je lahko kdorkoli, ki zagotovi ekvivalentno kvaliteto izdelka.


Datum objave: 13.12.2017   13:15
VPRAŠANJE
V tej fazi izvedbe bi morali vedet kateri tip keramike želite ! Podajte primerljivi tip, obliko, barvo, sliko, karakteristike ! Drsnost se ne definira opisno, ampak je točno določena oznaka ! Če ste navedli tip lepila, bi lahko tudi tip primerljive keramike !

ODGOVOR
Vsaka izbrana keramična ploščica, tako talna kot stenska, mora ustrezati vsem predpisanim standardom in mora imeti ustrezne certifikate.
Barva je svetlo siva, dimenzije stenskih ploščic so 30/60 cm, možno tudi 25/60 cm, talne so lahko tudi drugačnih dimenzij cca. 33,3x33,3 cm. Referenčna keramika Gorenje Lucy 65 grey – stenska, Gorenje Lucy 3 grey – talna (drsnost PTVs 3)Datum objave: 13.12.2017   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Kateri kamen je potrebno strojno čistit in izvajati dela po popisu !
Podajte tip kamna, sliko, natančno definirajte potek izvedbe, vi ste razpisovalec in v tem primeru strokovnjak in morate vedet kaj želite imeti !

ODGOVOR
Površina obstoječega tlaka, ki ga je potrebno zaščititi in očistiti v skladu s popisom, je razvidna iz grafičnega dela načrta.
Ponudnik si je kamen lahko ogledal na ogledu objekta.


VPRAŠANJE
Lep pozdrav !

Pri talnih oblogah prosimo definirajte debelino in odpornost, ter morebiten primerljiv artikel kot................

ODGOVOR
Debelina plošč PVC vinilne talne obloge je sicer odvisna od izbranega dobavitelja, vendar ne sme biti manjša od 2,5-3 mm. Polaganje plošč z lepljenjem, kvadratne plošče cca. 47 x 47 cm (lahko tudi drugačne dimenzije), odpornost na praske min. razred T, referenčni tip Decoria DT502 ali ekvivalentno.


VPRAŠANJE

Spoštovani !
Definirajte višji srednji cenovni razred !
Kolikšna je to vrednost ?


ODGOVOR
Naročnik je s »srednjim cenovnim razredom« želel zagotoviti, da ponudniki ne ponudijo najcenejših in nekvalitetnih materialov. Ker je naročnik na zahtevo potencialnih ponudnikov vseeno določili referenčne materiale, je sedaj ta termin brez pomena.Datum objave: 13.12.2017   13:35
VPRAŠANJE
Kaj se izvede z obstoječimi varnostnimi vrati ?

ODGOVOR
V sklopu prenove interierja je bila izdelana tudi nova zasnova požarne varnosti, ki predpisuje nove požarne sektorje in posledično potrebna požarna vrata. Ostala vrata, ki v projektu niso predvidena za zamenjavo, ostanejo takšna kot so.

VPRAŠANJE
Spoštovani !
Napišite dimenzijo steklene stene po postavki !

Demontaža steklenih predelnih sten v pritličju in odnos gradbenih odpadkov na gradniščno deponijo, vključno s pripadajočim stavbnim pohištvom. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
Obračun po m2.


ODGOVOR
Kot je navedeno v postavki, je skupna površina 13,5 m2. Gre pa za več manjših steklenih površin v pritličju, kot so zasteklitve pri vratarju in vložišču. Posamezna steklena površina ne presega 2 – 2,5 m2.Datum objave: 13.12.2017   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosimo naročnika , da smiselno spremeni količino in enoto pri navedeni postavki , saj bi naj bilo pogodbeno določilo na izmere !
Dobava in izvedba zaščite obstoječih stenskih hidrantov v času izvajanja gradbenih del. Po končanih delih je potrebno zaščito odstraniti, hidrante pa pregledati in zagotovoiti njihovo brezhibnost. Vključno z vsemi pomožnimi deil in materialom.
Obračun po kpl kpl 1,00

Naprimer, kaj če odpade en hidrant iz kompleta, je potrebno dva hidranta dodatno obdelat ?

ODGOVOR
Postavka predvideva fizično zaščito kovinskih omaric hidrantov, ki so razporejene po ena v vsakem nadstropju (P+3), torej skupaj 4 omarice. Zagotavljanje brezhibnosti pomeni, da se preveri ali so se v času prenove same omarice poškodovale.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da pri navedeno postavko smiselno definira, oziroma spremeni enoto in količino, saj je projekt nastavljen po pogodbenem določilu na izmere !
Demontaža in po končanih delih ponovna montaža vseh ročnih gasilnih aparatov na notranjih zidovih, vključno z nosilci. Aparate je potrebno med izvajanjem ustrezno skladiščiti. Pred ponovno montažo je potrebno aparate pregledati in potrditi brezhibnost. Vključno z vsemi pomožnimi deil in materialom.
Obračun po kpl kpl 1,00

Enostavno preštejte vse aparte in jih navedite !

ODGOVOR
9 gasilnih aparatov (3 v pritličju, po 2 pa v vsakem nadstropju)Datum objave: 13.12.2017   14:03
VPRAŠANJE
Kdo Bo dal vodjo gradbišča ?
Kje lahko ovrednotimo vrednost del vodje gradbišča ?

ODGOVOR
Glede na to, da bo na lokaciji Trg ljudske pravice 5, Lendava, hkrati z notranjo prenove stavbe potekala tudi celovita energetska prenova stavbe, bo vodja gradbišča imenovan s strani izvajalca energetske prenove stavbe, izvajalec notranje prenove pa mora imeti svojega odgovornega predstavnika, ki vodi dela po pogodbi za predmetno javno naročilo.
Vrednost vodenja ponudnik lahko predvidi v nadgradnji posameznih enotnih cen.

Datum objave: 13.12.2017   14:07
VPRAŠANJE
Prosimo za statično analizo izvedbe karbonskih vlaken, ter načrt izvedbe le teh !

ODGOVOR
Statično analizo karbonskih vlaken mora izvesti izvajalec del. Stroški načrtovanja in izvedbe naj bodo vključeni v ponudbeni ceni.


Datum objave: 13.12.2017   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za objavo shem Arhivskih regalov OA1, OA2 in OA3
Hvala


ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga s shemami Arhivskih regalov OA1, OA2 in OA3.
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljene tlorise prostorov z arhivskimi regali.Datum objave: 13.12.2017   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponovno vljudno naprošamo da takoj objavite sheme arhivskih regalov OA1, OA2 in OA3- tlorise sestav in prereze, ker iz načrtov (tlorisi) niso razvidne vaše zahteve ( število polic, višina polic, dolžine...)
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga s shemami Arhivskih regalov OA1, OA2 in OA3.
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljene tlorise prostorov z arhivskimi regali.Datum objave: 13.12.2017   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za detajl izvedbe in načrt, oziroma shemo navedene postavke !

5 Pritličje: Dobava in vgradnja zasteklitve predelne sten vložišča v alu samonosnem okvirju in kovinsko podkonstrukcijo za montažo v strop, z režo za predajo dokumentov. Enojna zasteklitev varnostne izvedbe (VSG, folija 0,76 mm), dimenzij 345/150. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom.
Obračun po kom. kom 1,00


ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani dodatno objavil shemo zasteklitve predelne stene vložišča.