Dosje javnega naročila 009976/2017
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN009976/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.12.2017
JN009976/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2018
JN009976/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009976/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 232-484395
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233190/Popravilo_rezervnih_delov_EMG_312_ELOK_541_in_potniskih_vagonov.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
50200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
1 79654 Modul HUR-40-A3-02 A2V00156014718 4 kos
2 79653 Modul HUR-40-A3-01 A2V00156013260 4 kos
3 88031 Pretvornik vhodni 4QS večja napaka A2V00001777282 10 kos
4 88175 Monitor Display Sitet 650 Touch A2V00001165222 14 kos
5 80015 Naprava za proženje GTO A2V00001091279 8 kos
6 87960 Pretvornik pomožni HBU -Elok 541-večja napaka A2V00001245743 14 kos
7 94113 Popravilo VN modula IDC A2V00001150713 16 kos
8 89179 Popravilo VN modula PWR – večja napaka 312 A2V00001137410 8 kos
9 88531 Naprava medkabinske komunikacije Elok. 541 A2V00207351834 8 kos
10 79658 Kartica el. CR CKN A2V00001037640 12 kos
11 79856 MVB Compakt-Sibas Clip A2V00001104581 6 kos
12 79651 Kartica BK 5030A A2V00001146409 4 kos
13 94271 Kartica BK 5260 A2V00001095137 6 kos
14 93389 Kartica BK5231 A2V00001128727 4 kos
15 94579 Upravljalni pult PIS terminal A2V00001065103 2 kos
16 79657 El. kartica GW A2V00001089050 8 kos
17 79659 Strojevodski monitor ser. 312 A2V00001060048 16 kos
18 94133 Statični pretvornik VN modul HUR-040.A3.03 A2V00156017529 8 kos
19 94133 Statični pretvornik VN modul HUR-040.A3.04 A2V00156017531 8 kos
20 80016 Modul GTO A2V00001083088 8 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.12.2017   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 11.1.2018 ob 12.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2017   11:17
VPRAŠANJE
Povabilo k oddaji ponudbe
2.14 Izvedba pogajanj
Predmet pogajanj bo cena

Predlagana sprememba:
Predmet pogajanj bo cena in vsebina pogodbe.

Hvala
lp

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav