Dosje javnega naročila 010339/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN010339/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2017
JN010339/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2018
JN010339/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
JN010339/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2018
JN010339/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2018
JN010339/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2018
JN010339/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010339/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 245-511288
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233266/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Galerija_Cukrarna_GOI_dela_in_oprema.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Mestna občina Ljubljana želi v objektu Cukrarne urediti sodobni galerijski prostor, ki bo predstavljal popestritev ponudbe na področju vizualne in likovne umetnosti. Kvalitetno zasnovani prostori znotraj objekta bodo omogočali prilagodljivost za izvedbo razstav in drugih spremljevalnih programov. Razen kulturne, gospodarske in socialne oživitve, bo tako zasnovan objekt, skupaj s svojo urejeno okolico, predstavljal tudi širitev samega ožjega mestnega središča. Projektno predvidene površine v kletni etaži, pritličju, dveh galerijskih etažah in na podstrešju znašajo 5.479 m2. Od tega je 2.540 m2 prostorov namenjeno galerijskim prostorom, v preostalem delu objekta pa so predvideni še upravni prostori, manipulativni prostori, knjigarna, kavarna (gostinski lokal) ter potrebne komunikacijske površine, skladišča, tehnični prostori…
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
II.2.14 Dodatne informacije
Če naročnik v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb 6.3. za projekt »Ureditve Galerije Cukrarna« v roku 1 (enega) leta po sklenitvi te pogodbe, ne sklene z Republiko Slovenijo Pogodbe o sofinanciranju za plačilo izvedbe del, ki so predmet tega javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2018   11:00
Kraj: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2017   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo projektne dokumentacije. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Objava na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 03.01.2018   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Zahtevano je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 450.000,00 €. Znesek je zelo visok ali je to slučajno pomota?

ODGOVOR
Ne, ni pomota.Datum objave: 03.01.2018   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika vljudno prosimo, da na portalu objavi projektno dokumentacijo (arhitektura, sheme, tehnično poročilo,..), katera nam je nujna za pripravo korektne ponudbe.

ODGOVOR
Objava na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 08.01.2018   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi praznikov in nedosegljivosti ponudnikov v sklopih Odrske in Tehnične opreme.
Ta oprema je zelo specifična in zahteva več časa za kvalitetno pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Rok za predložitev ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 08.01.2018   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Izjava za zavarovalnico se glasi, da le-ta 'nepreklicno potrjuje, da bo z gospodarskim
subjektom sklenila zavarovanje', kar jo zavezuje k sklenitvi zavarovanja. Zavarovalnica pa se
ne more zavezati k sklenitvi, če nima oziroma ne ve, kakšno pozavarovalno kritje potrebuje.
Vrsta pozavarovalnega kritja pa je odvisna od pogodbene vrednosti del. Zato prosim, da
sporočite ocenjeno pogodbeno vrednost naročila.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Za potrebe urejanja odnosov ponudnika in zavarovalnice se uporabi ponudbena vrednost investicije.Datum objave: 08.01.2018   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika vljudno prosimo da poda kulturnovarstvene pogoje ZVKDS št. UZ -021/2002-46 z dne 22.5.2013

lep pozdrav

ODGOVOR
Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS št. UZ -021/2002-46 z dne 22.5.2013 so objavljeni na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 08.01.2018   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

kje najdemo zahteve oz. projekt protipožarne zaščite jeklene konstrukcije in obseg del - specifikacijo profilov?
ter zahteve za protikorozijsko zaščito (razen tiste za vroče cinkanje) jeklene konstrukcije.

hvala in lp

ODGOVOR
Zahteve za protipožarno zaščito jeklene konstrukcije in protikorozijsko zaščito se nahajajo v fazi H v tehničnem poročilu 3.1 gradbene konstrukcije, stran 17 in 18 (FAZA H/3.1 Načrt gradbenih konstrukcij/tekst/2013-04_CUK_PZI_H_3.1_Tehnično poročilo).
Specifikacija profilov je del projektne dokumentacije faze H - 3.1. gradbene konstrukcije, natančneje:
- Skupen popis materiala - jeklena konstrukcija strehe (FAZA H/3.1 Načrt gradbenih konstrukcij/grafika/2013-04_CUK_PZI_H_3.1_Popis materiala-streha)
- Skupen popis materiala - jeklena konstrukcija etaž (FAZA H/3.1 Načrt gradbenih konstrukcij/grafika/2013-04_CUK_PZI_H_3.1_Popis materiala-etaže).Datum objave: 08.01.2018   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali odgovorni vodja za elektro dela oz. odgovorni vodja za strojna dela, ki izpolnjuje pogoje skladno s 77. členom ZGO-1 in ima ustrezne reference iz 3. odstavka točke 4. Pogojev za sodelovanje, ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije točka 4. pogojev za sodelovanje?
Hvala.ODGOVOR
V poglavju III. IZPOLNJVANJE POGOJEV so v točki POGOJI ZA SODELOVANJE opisani pogoji, katere mora izpolnjevati gospodarski subjekt, odgovorni vodja del, stalni namestnik odgovornega vodje del ter odgovorni vodja del za posamezna dela in sicer za elektro in strojne instalacije.Datum objave: 08.01.2018   11:06
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI!

OPCIJA PONUDBE 8.3.2018 ALI 8.3.2019?


ODGOVOR
8.3.2019.Datum objave: 11.01.2018   10:28
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali bo organiziral voden ogled obstoječe lokacije - objekta Cukrarne?

ODGOVOR
Voden ogled ni predviden. Objekt je zaščiten proti vandalizmu in dostop v notranjost ni možen brez gradbenih posegov. Zunanjost je dostopna vsem.Datum objave: 11.01.2018   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je potrebno ceno vpisovati le pri postavkah, ki so vzajeta v vsoto ali tudi pri delnih količinah za postavko kot npr. pri Fazi H Elektokabelska kanalizacija – Gradbena dela, postavka z zaporedno št. 3.3. 1 8?

Ali lahko ponudniki pri nekaterih količinah ne ponudimo cene na enoto ampak dopišemo zajeto, v kolikor je to upoštevano v drugi postavki?

Hvala.

ODGOVOR
Cene se vpisuje samo v odklenjena polja označena s sivo barvo. Cene za delne količine oz. podspecifikacije posamezne postavke ni možno vpisovati.
Obračun se vrši po postavkah. Vsa polja je potrebno smiselno pravilno izpolniti.Datum objave: 11.01.2018   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V objavljeni projektni dokumentaciji ne najdemo shem stavbnega pohištva - oken in notranjih vrat. Prosimo za dopolnitev.
Glede na to, da je objekt razdeljen na štiri faze, nas zanima ali se bodo dela izvajala sukcesivno oz. neprekinjeno ali s posameznimi zamiki med fazami?
Za odgovor vnaprej hvala

ODGOVOR
Sheme stavbne ga pohištva se nahajajo:
Faza H / 1.2 Načrt arhitekture / grafika / 13 Sheme stavbnega pohištva
Faza I / 1.2 Načrt arhitekture / grafika / 13 Sheme stavbnega pohištva

Dela se bodo izvajala neprekinjeno. Terminski plan izvedbe del znotraj pogodbenega roka določi ponudnik.
Datum objave: 11.01.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo da zaradi obsežnosti projekta in praznikov (kolektivni dopusti) podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 3 tedne, tako da bomo ponudniki lahko kvalitetno pripravili naše ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša do 12.2.2018, kar posledično pomeni, da se smiselno spremenijo določila razpisne dokumentacije številka 430-2584/2017-4 z dne 19.12.2017:

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 12.2.2018 do 9:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 12.2.2018 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva le preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 2.2.2018, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 31.1.2018 do 12:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.Datum objave: 11.01.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe zaradi zahtevnosti objekta in velikega obsega dela. Prav tako naj upošteva, da so bili vmes prazniki in kolektivni dopust za večino ponudnikov.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša do 12.2.2018, kar posledično pomeni, da se smiselno spremenijo določila razpisne dokumentacije številka 430-2584/2017-4 z dne 19.12.2017:

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 12.2.2018 do 9:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 12.2.2018 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva le preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 2.2.2018, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 31.1.2018 do 12:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 11.01.2018   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo naročnik organiziral ogled objekta? Dela za predviden objekt so zelo zahtevna in predvidevamo, da bi bil ogled lokacije nujen.

Vnaprej hvala za odgovor!

ODGOVOR
Voden ogled ni predviden. Objekt je zaščiten proti vandalizmu in dostop v notranjost ni možen brez gradbenih posegov. Zunanjost je dostopna vsem.Datum objave: 11.01.2018   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali so vsi razpisani podesti zahtevani v škarjasti izvedbi?

ODGOVOR
Način izvedbe podestov je razviden iz načrtov jeklenih konstrukcij v arhitekturi (Faza H / 1.2 Načrt arhitekture / grafika / 11 Sheme notranjih stopnišč), in načrtu gradbenih konstrukcij (Faza H / 3.1 Načrt gradbenih konstrukcij / grafika / 2013-04_CUK_PZI_H_3,1_JEKLO).Datum objave: 11.01.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za objasnilo, kako izpolnjujemo sledečo postavko iz popisa del (sklop F)
1.0 2. 10. "Varovanje izkopa oz. robov gradbene jame, po potrebi glede na nastale sitzuacije na gradbišču, varovanje z zagatnicami, zajeti:
- analizo situacije na izkopu s strani geomehanika
- pripravo detajla ukrepa za varovanje
- delavniški načrt stikovanja
- elemente varovanja (zagatnice)
- primarno podporno konstrukcijo zagatnic (tramovi, razpirala, opore)

" komplet 1,00
1.0 2. 10.A Varovanje z zagatnicami do globine 4m m 20,00
1.0 2. 10.A Varovanje z zagatnicami do globine 8m m 20,00
1.0 2. 10.A Varovanje z zagatnicami do globine 12m m 20,00

Ali tukaj izpolnimo samo postavko "komplet 1" ali moramo oboje?
Če je odgovor, da moramo oboje, Vas prosimo za objasnitev postavke s količino "komplet 1"

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR
Izpolniti je potrebno postavko 1.0 2.10. v obsegu oziroma kot en (1) komplet, tako kot je zapisano v popisu:
Varovanje izkopa oz. robov gradbene jame, po potrebi glede na nastale situacije na gradbišču, varovanje z zagatnicami, zajeti:
- analizo sitauacije na izkopu s strani geomehanika
- pripravo detajla ukrepa za varovanje
- delavniški načrt stikovanja
- elemente varovanja (zagatnice)
- primarno podporno konstrukcijo zagatnic (tramovi, razpirala, opore)

Vnesti je potrebno cene posebej za zagatnice do globine 4m, posebej do globine 8m in posebej do globine 12m.
Izpolniti je potrebno postavko 1.0 2. 10A v obsegu 20m:
Varovanje z zagatnicami do globine 4m

Izpolniti je potrebno postavko 1.0 2. 10A (pravilna zaporedna številka postavke je 1.0 2. 10B) v obsegu 20m:
Varovanje z zagatnicami do globine 8m

Izpolniti je potrebno postavko 1.0 2. 10A (pravilna zaporedna številka postavke je 1.0 2.10C) v obsegu 20m:
Varovanje z zagatnicami do globine 12m
Datum objave: 11.01.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosim Vas, da pokažete, na katerih načrtih je možno videt sledečo postavko iz popisa del:

1.0. 7. 6. Dobava materiala, izdelava, prevozi in postavitev armirano- betonskih balastnih blokov.
dim. betonskih blokov 150/100/70cm
bloki imajo spodaj utore na mestih jeklenih ušes, ki služijo prestavljanju in postavitvi. Spodnji blok ima dodatni utor za naleganje na AB temeljno gredo.
"približna količina materiala za posamezen blok (izvajalec sam preračuna količine glede na tehnologijo izvedbe):
beton:1,6 m3
opaž: 6m2"
1.0. 7. 6.a. spodnji balastni bloki Kos 92,00
1.0. 7. 6.b. zgornji balastni bloki Kos 276,00
1.0. 7. 6.c. Armatura RA, B500
Armatura do fi12mm vključno z 12mm kg 47.695,00

V načrtih je nismo uspeli zasledit.
LP

ODGOVOR
Armirano-betonski balastni bloki so razvidni in prikazani v:
Faza F / 3.1 Načrt gradbenih konstrukcij / grafika / armaturni načrti / CUKRARNA_faza F_PZI_311160084_3.1 Nacrt GK_RFD_FOT_0002_00Datum objave: 11.01.2018   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je po spodnjem popisu zahtevana filterska ali nefilterska kompenzacijska naprava ?

4.1 2. 20. Večstopenjska kompenzacijska naprava 165 kVAr, komplet. kos 1,00

Lep pozdrav

ODGOVOR
Predvidena je nefilterska kompenzacijska naprava.Datum objave: 11.01.2018   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se ponudba odda po Excelovih datotekah iz mape Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Galerija Cukrarna GOI dela in oprema ali iz mape POPISI ZA RAZPIS?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudba so odda po Excelovih datotekah iz mape Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Galerija Cukrarna GOI dela in oprema.Datum objave: 11.01.2018   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je morda za prenovo Cukrarne izdelan tudi Konservatorski program obnove? Če ta dokument oz. elaborat obstoja, prosimo, da ga prav tako objavite.

ODGOVOR
Za projekt Galerija Cukrarna ni bil zahtevan konservatorski načrt.Datum objave: 11.01.2018   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali obstaja možnost, da v primeru, da naročnik ne bo uspel zagotoviti vseh potrebnih finančnih sredstev, ne bo oddal v izvedbo vseh predvidenih - razpisanih faz (F-I) ampak samo del?ODGOVOR
Naročnik bo javno naročilo oddal v izvedbo v celoti.Datum objave: 11.01.2018   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po podrobnem pregledu popisov del -dobav, ki so priloženi razpisni dokumentaciji in ostale razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je glede na obseg, vrsto in kvaliteto dobav in izdelkov, priprava komercialno-tehnične ponudbe zahtevna .

Ob upoštevanju navedenega, opozarjamo naročnika, je čas katerega je v razpisni dokumentacij določil ponudnikom za pripravo ponudbe prekratek.

Da bi zainteresiran ponudniki lahko pripravili pravilne , popolne in za naročnika sprejemljive ponudbe potrebujejo dodaten čas. Po navedbi razpisne dokumentacije , naj bi se projekt v znatnem deležu financiral iz skladov EU . Ravno zato bi moral v tem primeru še posebej paziti na to , da s svojim ravnanjem ne krši enakopravne obravnave vsem tistim zainteresiranim ponudnikom , kateri , zaradi njihove krajevne oddaljenosti v EU prostoru in-/ali zaradi ustaljenih običajev in navad v državah EU ( prekinitve delovnega časa v terminu božično-novoletnih praznikov ponudb ne bi mogli pripraviti.Razpis je bil objavljen na portalu EU in portalu JN , tik pred začetkom božičnih praznikov (21.12.2017 ), ko je vsaka resna priprava ponudbe že v startu močno omejena in ovirana.Podjetja in relevantni dobavitelji so v EU prostoru dosegljivi po pravilu šele po 6.1- tekočega leta.

Predmet ponujanja in dobav je v konkretnem primeru zelo podrobno in "unikatno" razpisana notranja oprema, pohištvo . odrska tehnika. Glede na to, da naročnik – po navodilu razpisa - sklepa z izbranim ponudnikom pogodbo za izvedbo, pod odloženim pogojem enega (1) leta od podpisa pogodbe (!) , bi moral vsak resen ponudnik z dobavitelji tudi ta , zelo neobičajen in ne-standardni pogoj posebej dogovoriti. Za to pa vsi resni ponudniki vsekakor potrebujejo primeren dodaten čas.

V nasprotnem primeru bi lahko morda nekateri zainteresirani ponudniki ( in zainteresirana javnost ) napačno razumeli, da na naročnik v konkretnem razpisu pravzaprav ne želi perjema večjega števila pravilnih , popolnih predvsem pa resnih ponudb , med katerimi bi v nadaljevanju po merilih razpisa izbral najugodnejšega ponudnika.

Prosimo, da naročnik omenjeno preuči in glede na še ne-potrjeno financiranje projekta, podaljša rok za pripravo ponudbe najmanj za 14 delovnih dni.

lep pozdrav


ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša do 12.2.2018, kar posledično pomeni, da se smiselno spremenijo določila razpisne dokumentacije številka 430-2584/2017-4 z dne 19.12.2017:

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 12.2.2018 do 9:00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 12.2.2018 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva le preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 2.2.2018, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 31.1.2018 do 12:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.Datum objave: 18.01.2018   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje kumulativno s partnerji ali podizvajalci?

ODGOVOR
Ponudnik lahko referenčne pogoje izpolnjuje s partnerji ali podizvajalci.Datum objave: 18.01.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik izpolnjuje referenčne pogoje tudi s tujim ponudnikom? V kolikor lahko pogoje izpolnjujemo s tujim ponudnikom, ali je potrebno referenčna potrdila in ostalo dokumentacijo prevesti v slovenščino?

ODGOVOR
Da. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.Datum objave: 18.01.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zaradi izredne zahtevnosti objekta in pomanjkljivih podatkov za pripravo korektne ponudbe vas vljudno prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni. Hvala.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan.Datum objave: 18.01.2018   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD zahtevate, da ima tudi namestnik OVD-ja 2 referenčna objekta visokih gradenj , katerih vrednosti GOI del je znašala najmanj 6 mio EUR za posamezni projekt.

prosimo, da omilite referenčne zahteve pri namestniku OVD-ja na:
- 1 projekt GOI del , katerih vrednost je zmanjšala najmanj 6 mio ali
- 2 projekta GOI del visokih gradenj od katerega je vrednost enega projekta znašala najmanj 6 mio , vrednost drugega pa 3 mio.

hvala

ODGOVOR
Referenčne zahteve iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjene.Datum objave: 18.01.2018   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Objavljeni popisi in elektro vezalne sheme DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA Z WEB SERVERJEM se ne ujemajo:
- 4.1.5.1. Elektro omara DDC regulacije: neujemanje števila temperaturnih tipal, TRB-ELN regulatorja ni v popisih,...
- 4.1.5.18. Elektro omara prostorske regulacije - PR: v popisih ni konfiguracije krmilnika in vhodno/izhodni modulov
- 4.1.5.19. Elektro omara prostorske regulacije - ME: v popisih ni konfiguracije krmilnika in vhodno/izhodni modulov
- 4.1.5.20. Elektro omara prostorske regulacije - 1.N: v popisih ni konfiguracije krmilnika in vhodno/izhodni modulov
- 4.1.5.21. Elektro omara prostorske regulacije - 2.N: v popisih ni konfiguracije krmilnika in vhodno/izhodni modulov
- 4.1.5.22. Elektro omara prostorske regulacije - OS: ni elektro vezalne sheme
- Obstaja elektro vezalna shema za R-DDC-POD, v popisih te omare ni navedene

Prosim za objavo pravih popisov, ki ustrezajo elektro vezalnim shemam, oziroma obratno.
Prosimo tudi za objavo tabele signalov za konfiguracije za elektro omare kjer v popisih ni navedena konfiguracija krmilnika.ODGOVOR
Točka 4.1.5.1 zajema elektroomaro toplotne postaje DDC-TP z grobo navedbo elmentov znotraj omare. Krmilniki, vhodno/izhodni moduli s konfiguracijo, ki se namestijo v elektroomaro toplotne postaje ter tipala v polju so popisana v točkah 4.1.5.2 do 4.1.5.17. Prostorski regulator TRB-ELN je popisan v točki 4.1.5.29.

Odgovor v nadaljevanju velja za vprašanja pod točkami 4.1.5.18 do 22. Točke 4.1.5.18 do 22 zajemajo elektroomare prostorske regulacije z grobo navedbo elmentov znotraj omare. Krmilniki, vhodno/izhodni moduli s konfiguracijo, ki se namestijo v elektroomare prostorske regulacije ter tipala v polju so popisana v točkah 4.1.5.23 do 4.1.5.40.

Elektroomara OS (ostrešje) kot je označena v popisu je v vezalnih shemah označena kot elektroomara R-DDC-POD (podstreha).

V popisih 4.1.5.2 in 4.1.5.23 je za krmilnike - procesne enote v opisu navedena potrebna konfiguracija.Datum objave: 18.01.2018   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri FAZI G:
1.0. 4. 3. Izvedba vertikalnih rezov-prebojev v zunanjih fasadnih stenah, severni in južni (ki so injektirane s cementnim mlekom). Rezi-preboji v širini 50cm po celotni višini (cca. 19m) in debelini (od 90 do 140cm) sten. Kampadna izvedba, mešano ročno in strojno rušenje, od zgoraj navzdol. Obvezno preveriti tlorise gradbenih konstrukcij in arhitekture!
1.0. 4. 3.a. rezanje m2 395,16

tukaj je mišljeno m2 rezanja na kakšen način?
m2 izreza, ali m2 zareza?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
V kvadraturi je zajeta površina zareza na obeh straneh zareze za izvedbo rebra, tako kot se to obračunava.


Datum objave: 18.01.2018   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšna so lahko odstopanja pri ponudbi vseh elementov pri tehnološki opremi kuhinje za aparate?


ODGOVOR
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene tehnološke opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da območje ni predpisano lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- vrednost pretokov= 5% navzdol, 15% navzgor
- debelina pločevine= 5% navzdol, 15% navzgor
- poraba= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- ostale vrednosti= 5%

Pri vseh navedbah dimenzij in vrednosti z opombo ca. so dovoljenja odstopanja max. 5%.Datum objave: 18.01.2018   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas, da nam sporočite, če je pri FAZI H – GO DELA – JEKLENE KONSTRUKCIJE – POSTAVKA 1.2.9.1.d (napenjalka) samostojna, le ta je brez enote, količine in formule. V nasprotnem primeru vas prosimo, da le to popravite.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Napenjalke so izpostavljene kot informativna postavka - so razvidne iz načrtov. Njihova teža je zajeta v drugih težah jekla.
Ponudnik naj jih upošteva skupaj s težo drugih pozicij.Datum objave: 18.01.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Glede na to, da ne odgovarjate na zastavljena vprašanja, vas pozivamo za nujno podaljšanje roka oddaje ponudbe. Na takšen način ni mogoče pripraviti korektne ponudbe.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan.Datum objave: 18.01.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Stavbno pohištvo je vso kovinsko s spodnjim opisom.

okna
okvir: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5 cm
vrata
- vratni podboj: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5.8 cm
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo RAL 8019

Ali ponudniki upoštevamo stavbno pohištvo iz aluminijastih elementov?!

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo stavbno pohištvo iz jeklenih elementov.Datum objave: 18.01.2018   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z odgovorom z dne 11.1.2018 ob 10.35 da se:

- Rok za oddajo ponudb podaljša do 12.2.2018, kar posledično pomeni, da se smiselno spremenijo določila razpisne dokumentacije številka 430-2584/2017-4 z dne 19.12.2017 in
- Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije lahko zahteva le preko Portala javnih naročil do 31.1.2018 do 12.00 ure

prosimo naročnika, da spremembo pripravi na način, da bo tudi oddaja vprašanj preko Portala javnih naročil omogočena do 31.1.2018 do 12.00 ure.

Trenutno portal omogoča sprejem ponudnikovih vprašanj do 16.01.2018 do 12.00 ure.

Lepo se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik je istočasno z objavo odgovorov na vprašanja, poslal v objavo tudi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (obrazec EU-14). V skladu z Zakonom o javnem naročanju pa se obvestilo objavi najpozneje pet dni po tem, ko ga je naročnik poslal v objavo. Obvestilo in s tem tudi popravki datumov so bili na Portalu JN objavljeni dne 15.1.2018, v Uradnem listu Evropske unije pa 16.1.2018.Datum objave: 18.01.2018   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Spomniti vas moramo, da še vedno niste objavili odgovore na določena vprašanja zastavljenih na dan od 05.01.2018 dalje. Opozarjamo vas, da so odgovori
ključni za pripravo ponudbe v pravočasnem roku.

ODGOVOR
V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 18.01.2018   10:35
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, da objavite tudi gradbeno dovoljenje.

ODGOVOR
Objava na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 19.01.2018   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ponudniki ne smemo spreminjati formul, vas naprošamo, da popravite naslednji formuli:
• FAZA H – ZUNANJA UREDITEV – POVEZAVE ZA HLADILNI MEDIJ – formula sume (celica H160) ne zajema vseh postavk,
• FAZA H – REKAPITULACIJA – ZUNANJA UREDITEV – formula sume (celica H29) ne zajema Prometne opreme.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik pripravlja popravek popisov del.Datum objave: 19.01.2018   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri FAZI I v poglavju STROJNE INSTALACIJE – TEHNOLOGIJA , pri postavki 5.1.18.23 manjka količina, le ta je vezana na izračun zneska. V poglavju TEHNIČNA OPREMA – SCENSKA OSVETLITEV pri postavki 10.1.4.29. ni pripadajoče enote. Vljudno vas prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Pri postavki 5.1.18.23 naj ponudniki upoštevajo količino 100m.
Pri postavki 10.1.4.29 gre za programsko opremo, ponudniki naj upoštevajo “komplet”.
Naročnik pripravlja popravek popisov del in bo popravil specifikacije.Datum objave: 19.01.2018   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Po pregledu tehničnega poročila ugotavljamo, da so debeline tlakov zelo majhne. Priporočena debelina takšnega tlaka je 12 cm. Verjamemo, da obtežbe niso velike, vendar nastane problem zaradi samega vihanja tlaka pri krčenju betona in posledično do razpok pri tako tankem tlaku. Ravno tako nikakor ni primerno armiranje z mikroarmaturo (predlagamo klasično armiranje), če se bo izvajalo brušenje betona.

Ker nikjer nismo zasledili kvalitete zahtevanega brušenja, vam sporočamo, da obstajajo tri stopnje brušenja:

1. Stopnja: tlak se samo polira, kjer se s povrhnjice odnese cementno mleko, pri tem se agregat ne izpostavi.
2. Stopnja: tlak se brusi in polira kjer se agregat izpostavi, vendar v manjši stopnji, tako da dobi pikčast izgled (salt and pepper efekt) – sistem HTC Superfloor Bronze
3. Stopnja: tlak se brusi in polira pri čemer se agregat zelo izpostavi, nekakšen teraco izgled – sistem HTC Superfloor Gold

Pri vseh treh obdelavah se izvede tudi impregnacija tlaka.

Glede na to, da gre za galerijo, predlagamo 2. ali 3. stopnjo brušenja. Prosim za povratno informacijo kaj upoštevati v ponudbi. Hvala


ODGOVOR
Ponudniki naj pri izdelavi tlaka upoštevajo klasično armiranje tlaka.
V postavki brušenih estrihov naj upoštevajo debelino tlaka 12cm.
Upošteva se poliranje brez izpostavljanja agregata.Datum objave: 19.01.2018   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri strojnem delu popisa: 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS-I, zavihek: 5.1 Strojne inst_Vo-Ka, pozicija: 5.1 17. 18. (Oplaščene PE cevi) ni podana količina. Prosimo Vas, da navedete količino.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik pripravlja popravek popisov del.Datum objave: 19.01.2018   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali pri postavkah, pri katerih količine niso podane, podamo samo enotno ceno?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Da.Datum objave: 19.01.2018   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšna so možna odstopanja?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik ne more podati odgovora, saj iz vprašanja ni razvidno po katerih odstopanjih potencialni ponudnik sprašuje.Datum objave: 19.01.2018   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim če lahko za spodnje talne stolpiče navedete kot npr. tip, proizvajalec, zunanja ali notranja montaža

4.1 2. 23. Talni stolpič, z vgrajenimi vtičnicami: kos 9,00
4.1 kos.
4.1 1 - trojna vtičnica 230V, 16A
4.1 1 - trojna vtičnica 230V, 16A, rdeče barve (DEA)
4.1 2 - dvojna RJ-45 vtičnica

Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot n.pr. Elba, AT-OK 160/72/660, notranja montaža.Datum objave: 19.01.2018   10:43
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik dopustil, da bo izbrani ponudnik lahko vgradil enakovredne proizvode, ki ne bodo V CELOTI izpolnjevali VSEH tehničnih zahtev, v primerjavi z referenčno navedenim proizvodi, ki jih je napisal naročnik v popisih del? Izbranemu ponudniku bi bila na takšen način omogočena neenakopravna obravnava v primerjavi z ostalimi ponudniki.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 19.01.2018   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Vljudno vas naprošamo za odgovor, če se pri električnem osebno tovornem dvigalu lahko ponudi dvigalo z nosilnostjo 4000 kg, hitrostjo 0,8 m/s in globino kabine 2950.

Spoštljiv pozdrav !

ODGOVOR
Ponuditi je potrebno element skladno s popisom.Datum objave: 19.01.2018   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
glede nejasnosti izvedbe pilotiranja s sistemom jet-grouting prosimo naročnika za odgovore na spodnja vprašanja:

kakšna je poraba cementa na m1 za izvedbo jet grouting pilotov (v popisu je namreč naveden Beton C30/37, XC4,PV2)
- kakšen mora biti v/c faktor injekcijske mase
- ali je potrebno injekcijski masi dodajati kašen dodatek
- pri torkretu je navedena arm.mreža Q157 ki ne obstaja. Ali je morda mišljena Q257 ali Q196 ki se večinoma uporablja?
. kako se bo obračunalo zapolnitev lukenj med piloti (po popisu je po m2 debeline do 25cm nanos)
- kaj je mišljeno po točko 1.0.3.3. preverjanje zveznosti pilotov ( pri jet g. pilotih se to ne izvaja)


ODGOVOR
Jet-Grouting specifikacije:
- JG slopi (piloti) morajo biti izvedeni z ustrezno opremo z dvofaznim Jet Grouting sistemom.
- Cementna masa za injektiranje mora biti posebej pripravljena v sestavi: cement PC 30 do 45B; v/c <0.70
- Poraba cementa bo predvidoma 200‐240 kg/m' vrtine za JG
- Projektno zahtevana tlačna trdnost kompozita (30 cm od centra JG) je fck =>5 MPa in premer slopa D>=60 cm
Pred operativnim začetkom del izvajalec izdela tudi poizkusne JG slope za optimiranje tehnologije izvedbe JG slopov in odvzame dva valjasta vzorca za določitev/kontrolo tlačne trdnosti izvedenih JG slopov.
Izvajalec mora pred izvedbo predložiti tehnologijo izvedbe in sestavo injekcijske mase.

Armaturne mreže Q157 obstajajo (karakteristike so naslednje: 2,49 kg/m2, fi 5/125 mm). V kolikor definirane mreže niso dobavljive naj se uporabi mreža Q196 (3,09 kg/m2, fi5/100 mm).

Obračunavalo se bo po površini zapolnitve med piloti (narisna projekcija). Globina zapolnitve bo variirala, lahko da bo tudi večja od 25cm, kar naj ponudniki upoštevajo v ceni postavke.

Opombi o preverjanju zveznosti pilotov in marki betona C30/37 nista smiselni in naj se ne upoštevata.Datum objave: 19.01.2018   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se kot referenčni objekt za ponudnika in za ves navedeni kader, upoštevajo samo objekti visokih gradenj?
Hvala.

ODGOVOR
Reference morajo ustrezati točki 3 in 4 poglavja »Pogoji za sodelovanje« iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 19.01.2018   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu ponudbenih popisov ugotavljamo, da seštevki po posameznih poglavjih ne zajemajo vsej vrednosti posameznih postavk znotraj poglavja.

Skladno z navodilom naročnika, da gospodarski subjekti pri izpolnjevanju popisov del ne smejo posegati in spreminjati elementov popisov del (opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah) kot jih je postavil naročnik pozivamo naročnika, da odpravi napake v ponudbenih popisih.
Ugotavljamo, da v ponudbenih popisih, kjer se izračunavajo % (npr. DDV, nepredvidena dela, ...) niso nastavljene zaokrožitve (funkcija ROUOND).
Ugotavljamo, da v popisu 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_H v skupni rekapitulaciji seštevek za poglavje 3.2. Zunanja ureditev ne zajema vseh postavk in zavihek 3.2. Zunanja ureditev - poglavje 5. Povezave za hladilni medij - vsota ne zajema vseh postavk v poglavju.

Prosimo, da naročnik preveri ustreznost matematičnih operacij v vseh popisih in objavi popravljene popise z odpravljenimi napakami.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pripravlja popravek popisov del.Datum objave: 19.01.2018   10:48
VPRAŠANJE
V ponudbenem preračunu (F in H) je zajeta tudi postavka "arheološki nadzor med izkopi" - 11.A v delu F in 12.A v delu H

Prosimo, da naročnik opredeli, ali gre v tem primeru za arheološko dokumentiranje ob gradnji
ali zgolj za konservatorski nadzor? Konservatorski nadzor je namreč javna služba, ki jo izvaja
ZVKDS v okviru redne dejavnosti in posledično ne more biti predmet javnega naročila.

ODGOVOR
Arheološki nadzor med izkopi bo potekal v okviru izvajanja javne službe ZVKDS.Datum objave: 19.01.2018   10:49
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji - Pogoji za sodelovanje - točka 4. mora gospodarski subjekt med navedenimi kadri imenovati tudi odgovornega vodjo del in stalnega namestnika, ki morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se morata izkazati, da sta v obdobju od 01.01.2018 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljala funkcijo odgovornega vodje del pri gradnji vsaj dveh objektov visokih gradenj, katerih vrednost GOI del je znašala najmanj 6 mio EUR brez DDV za posamezen objekt in za katerega je bilo v tem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje.

Glede na to, da se je v predpisanem obdobju izvedlo določeno število objektov visokih gradenj, ki so jih vodili kadri z ustreznimi vstopnimi referencami, je ustreznega kadra z ustreznimi referencami malo.

V primeru, da bi naročnik delno omilil referenčne zahteve npr. za stalnega namestnika odgovornega vodje del na način,
- da je v obdobju od 01.01.2018 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri gradnji vsaj dveh objektov visokih gradenj, katerih vrednost GOI del je znašala najmanj 5 mio EUR brez DDV za posamezen objekt in za katerega je bilo v tem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje in znaša skupna vrednost obeh objektov najmanj 12 mio EUR brez DDV;
bi s tem omogočil sodelovanje na predmetnem razpisu večjemu številu kvalificiranih ponudnikov, ki imajo ustrezna znanja, izkušnje in strokovne kadre.

Hvala.

ODGOVOR
Pogoji za sodelovanje - točka 4. navedeni v razpisni dokumentaciji ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 25.01.2018   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za objavo statičnega izračuna jeklene podporne konstrukcije in jeklene strešne konstrukcije.

LP

ODGOVOR
Statični izračun jeklene podporne konstrukcije in jeklene strešne konstrukcije je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).Datum objave: 25.01.2018   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
- Pri izvedbi jet grouting pilotov je potrebno izvajati zveznost pilotov. Ker je predvideno veliko pilotov nas zanima na koliko pilotov se bo izvajala zveznost
pilotov? Tovrstno preverjanje je lahko dražje od pilota samega, zato takšno vprašanje.
- Ali se bo rušitev horizontalnih elementov izvedla pred izvedbo pilotov?(možnost večjega vrtalnega stroja)
- Ali lahko ponudimo alternativo zaščiti izkopov z zagatnicami?
Najlepša hvala!


ODGOVOR
- Opombi, ki so podane v popisu vezano na preverjanje zveznosti pilotov in marki betona C30/37 nista smiselni in naj se ne upoštevata.
- Notranje horizontalne konstrukcije so lahko porušene pred izvedbo notranje strani pilotov, s predhodno izvedbo injektiranja obodnih zidov in zunanjih jeklenih opornikov za stabilizacijo sten z izvedbo kapnega venca. V ponudbi je potrebno upoštevati izvedbo sanacijskih posegov kot je predvideno s projektom gradbenih konstrukcij.
- Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi s popisi predvideno zaščito izkopov z zagatnicami.
Zaščita izkopov z zagatnicami je predvidena zaradi majhne površine gradbišča in eventuelni potrebi po strmih izkopih (bližina obstoječe ali že izvedene infrastrukture, posegi na že obdelanih mestih…). Točna lokacija zagatnic tako ni vnaprej znana.Datum objave: 25.01.2018   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodatna pojasnila glede Tehnološke opreme gostinskih lokalov:

1) Poz. 7.0.4.1. inox sanitarni umivalnik za roke: Ali je potrebno ponuditi sanitarni pribor za umivanje? Če ja, prosimo da navedete iz kakšnega materiala.

2) Poz. 7.0.5.5. - pri omenjeni poziciji se najprej v opisu omenjajo krilna vrata, nato pa je pri opisu vrat določeno, da gre za drsna vrata. Prosimo za natančno opredelitev vrat.

3) Poz. 7.0.5.7., Poz. 7.0.7.15. in Poz. 7.0.8.7. podpultni pomivalni stroj - v opisu vseh pozicij je navedena delovna vstopna višina min. 430mm. Hkrati je spodaj naveden primerljiv tip Winterhalter UC-L. Pri navedenem tipu je vstopna višina 404 in ne 430mm. Poleg tega je pri tem stroju vsebina tanka 15,5l in ne 10l (max), kot je zahtevano v popisu. Prosimo, da navedete pravilne podatke. Nadalje kot primerljiv tip navajate Winterhalter UC-L hkrati pa zahtevate da je PS opremljen s stistemom za odvod odpadne toplote. V tem primeru je pravilen primerjalni tip WInterhalter UC-L Energy. Prosimo za popravek.

4) Poz. 7.0.7.12. električna parnokonvekcijska peč – so pladnji del drobnega inventarja ali jih moramo ponudniki všteti v ponudbo? Če ja, kakšne naj ponudimo?

5) V splošnem opisu opreme je navedeno: ''Povsod, kjer so navedene točne vrednosti dimenzij, kapacitet ali vrednosti, se te vrednosti lahko interpretirajo kor minimalne oz. maksimalne, po potrditvi OVP.'' Prosimo za dodatno obrazložitev.

6) Poz. 7.0.7.5. inox konstrukcija izdajnega pulta – izvedba OSB plošč ter končno polaganje keramike predvidevamo, da je to zajeto v ponudbi interiera in je ni potrebno ponuditi v sklopu tehnološke opreme. ?

7) Poz. 7.0.7.10. namizni električni toaster - proizvajalec Unox navaja precej različne dimenzije aparata od vaših predvidenih in sicer: 331x458x176mm. Prosimo, če preverite.

ODGOVOR
1) Sanitarnega materiala ni potrebno upoštevati v ponudbi.
2) Potrebno je upoštevati enojna krilna vrata.
3) Ponudnik naj ponudi stroj z minimalno odprtino 400 mm in volumnom tanka od min 9 do max 16 L in brez sistem za odvod odpadne toplote.
4) Kot je navedeno v dokumentaciji, ponudniku ni potrebno ponuditi drobnega inventarja pri navedeni poziciji.
5) Tolerance gostinske opreme so bile opredeljene v že podanem odgovoru ponudnika:
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene tehnološke opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da območje ni predpisano lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- vrednost pretokov= 5% navzdol, 15% navzgor
-debelina pločevine= 5% navzdol, 15% navzgor
- poraba= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- ostale vrednosti= 5%
Pri vseh navedbah dimenzij in vrednosti z opombo ca. so dovoljenja odstopanja max. 5%.
6) Kot je navedeno v dokumentaciji, ponudniku ni potrebno upoštevati OSB plošč in keramike.
7) Upoštevati je potrebno napravo, ki ima dimenzije ca. 331x458x176mm.
Glede toleranc naj ponudniki upoštevajo navedeno v točki 5 tega odgovora.Datum objave: 25.01.2018   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V splošnem opisu sovprežnih ab sten je zahtevan izgled vidnega betona svetle – bele barve. Ali je potrebno v recepturi betona upoštevati poleg belega cementa tudi bel granulat – kalcitni pesek?

ODGOVOR
Da.
Ob tem naj ponudniki v postavki 1.0.17.6.a upoštevajo, da globina brušenja lahko doseže do 5mm, odvisno od kvalitete izvedbe betonskih površin in stikov.Datum objave: 25.01.2018   15:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V kleti je predvidena hidroizolacija iz sintetične folije na bazi HDPE (kot npr. PREPRUFE).
V primeru uporabe polnopljenih sistemov je dobra praksa, da se na vseh delovnih stikih uporabljajo še tesnilni trakovi in vodotesen beton.
Ali je namesto Preprufa možno ponuditi npr. Sikaproof?


ODGOVOR
Potrebno je predvideti polaganje skladno s ponujenim sistemom – torej, potrebno je zajeti tudi tesnilne trakove.
V primeru pravilne izvedbe vodotesnega sloja dodatno varovanje z vodotesnim betonom ni potrebno.Datum objave: 25.01.2018   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naprošamo vas, da nam sporočite, če je pri popisu 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_I / zavihek: 5.1 Strojne inst_Vo-Ka / poglavje: 5.1.20. TEHNOLOGIJA / pozicije: 1-15 potrebno šteti samo priključitev opisane opreme ali mora cena upoštevati tudi opisano opremo?


Hvala za hiter odgovor in Lep pozdrav


ODGOVOR
Vse postavke v razpisni dokumentaciji zajemajo tako montažo kot dobavo.Datum objave: 25.01.2018   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Nikakor se ne moremo strinjati z Vašo, da za OVD-ja vseh del in njegovega namestnika zahtevate enake reference?!?

Tole je skregano z vsako logiko in dejansko s Slovenskim jezikom. Če je nekdo "namestnik" nekoga, to pomeni, da bi bil njegova pomoč in ga posledično nadomeščal kratek čas, ko OVD-ja ne bo na gradbišču. Logično je, da se za namestnika OVD-ja zahtevajo nižje reference!

Vaša zahteva je popolnoma nesmiselna in edino kar spodbuja je spraševanje ali je tole mogoče pisano komu "na kožo"

Zahtevamo, da referenčne zahteve za namestnika OVD-ja ustrezno znižate.

Tudi DKOM je že večkrat potrdila da je nesmiselno zahtevati več kot 1 reference. Če ima nekdo 1 uspešno potrjeno referenco se šteje da je usposobljen, tako če že se sprejme Vaše stališče, da se za OVD-ja vseh del zahtevajo 2 zahtevani referenci, je popolnoma nesmiselno, da se enako zahteva tudi za njegovega namestnika.

Lp

ODGOVOR
Pogoji za OVD in njegovega stalnega namestnika navedeni v razpisni dokumentaciji ostajajo nespremenjeni. Naročnik zaradi zahtevnosti projekta tako v tehničnem smislu kot zaradi dodatnega dela v zvezi s poročanjem pristojnemu ministrstvu v zvezi s porabo sredstev in pripravo gradiva za zahtevke za pridobitev evropskih sredstev zahteva, da bo imel OVD stalnega namestnika, ki bo v enaki meri seznanjen s projektom kot on sam in ga ne bo nadomeščal samo v času morebitne odsotnosti.Datum objave: 25.01.2018   15:49
VPRAŠANJE
GRADBENA POGODBA , ARHEOLOŠKI (-A) NADZOR in (-IZKOPAVANJA)

Spoštovani Naročnik,

V razpisno dokumentaciji - ponudbeni popisi del ( tehnične specifikacije povezane s predmetom naročanja )- je projektant ( po navodilu naročnika ? ) n med ostalim postavkami gradbeno-obrtniških-instalacijskih del (GOI ) in opreme, vključil in predvidel kot pogodbeni obseg del tudi predračunske postavke pod 11 Arheološki nadzor (11.A -11.B, -11. C in 12.C ) , katere se nanašajo in so povezane z arheološkim nadzorom in arheološkimi raziskavami v fazi pred- in med izkopi predvidenimi v fazah F in H.

IZ predložene razpisne dokumentacije je jasno razbrati, da naročnik namerava po oddaji naročila z izbranim ponudnikom skleniti GRADBENO POGODBO ZA IZVEDBO GOI DEL PRI REKONSTRUKCIJI OBJEKTA… Torej naročnik konkretno potrebuje GRADBENIKA, s katerim namerava skleniti GRADBENO POGODBO. Poudarek je na »GRADBENO«...

Iz razpisne dokumentacije in javno dostopnih podatkov je prav tako jasno razumeti, da je naročnik že izbral in ima sklenjeno POGODBO O PROJEKTIRANJU z izbranim projektantom za fazo PGD in PZI projektiranja in je med ostalim s pogodbo že pooblastil projektanta, da v skladu s projektom tehnično in vsebinsko izdela tudi popis vseh potrebnih del povezanih z gradnjo objekta, kateri je sestavni del razpisne dokumentacije.
.
GRADBENIK v odnosu do Naročnika ni PROJEKTANT, zato naročnik takšne vrste raziskav, pridobivanja soglasij in izvedbe pred- in vzporednih (arheoloških) del,- katere bi lahko imele v nadaljevanju za posledico spremembo v že izdelanem projektu in posredno in v nadaljevanju ( med gradnjo ) prevzem ( ali prenos) projektantske odgovornosti , za pravilnost takšnih sprememb - po zakonu ne sme prenašati na GRADBENIK-a.

Navedeno je v celoti sporno tudi s tališča pridobitve enakovrednih in med seboj primerljivih ponudb in formalne vključitve, vloge in funkcije ARHEOLOG-a v GRADBENO POGODBO Projektant je v popis del (Postavke 11 ,11.A, 11. B ) pavšalno. -na splošno, -"NE-tehnično" opisal in ponudnikom taksativno naštel aktivnosti, obveznosti in naloge izvajalca , povezane z morebitnim arheološkim nadzorom in-izkopavanji med gradnjo. Zaradi ne posedovanja informacij o pričakovanjih strokovnjakov( arheologov) - kateri so mimogrede podali soglasje -(arheologov) , je v popisu del za enoto mere uporabil »Kpl.« , oziroma z drugo besedo »komplet«, »pavšal«, »ključ« …

Za Postavke 11. C in 12.C ( Izvedba arheoloških raziskav na območju vseh izkopov, globljih od 0,5m (FAZA F, H) pa je v popisu uporabljena enota mere »m2« in površina (območje) na katerem so morebitne arheološke raziskave predvidene in od katere globine izkopov dalje. Vsi ostali »tehnični« podatki, na osnovi katere naj bi ponudniki lahko ovrednotili to pozicijo pa so nepoznani. P Torej je v tem primeru »enotna pogodbena CENA« čista »enotna pogodbena OCENA«, kar pa je s stališča predvidenega pogodbenega razmerja nedopustno.

Ponudniki morajo ponudniki v ponudbeni predračun podati svoje CENE in ne OCENE. Ponudniki lahko svoje enotne CENE - za katere morajo fiksnost garantirati za več kot 36 mesecev od datuma oddaje ponudbe - formirajo samo na osnovi jasnih , podrobnih tehničnih specifikacij kot je to sicer praksa v popisih GOI delih. Arheološki nadzor in - izkopavanja vsekakor ne spadajo v Gradbeno pogodbo.

Naročnika posebej opozarjamo na to , da zaradi tehnično- in časovno nejasnih parametrov in pomanjkanja tehničnih specifikacij najmanj v tem delu ponudbe med seboj tudi ne bi bile primerljive , posledično razglašene za napravile in za naročnika nesprejemljive.

Glede na to, da je v odnosu do naročnika edino izbran projektant neposredno zadolžen , odgovoren in od naročnika plačan- za tehnične rešitve, katere bi se lahko pred In med izvedbo gradnje povezane s pridobitvijo dovoljenja za arheološke in izvedbo arheoloških raziskav, zahtevamo da se pozicije -11.A, 11.B, 11.C in 12.C v celoti črtajo iz vseh dokumentov razpisne dokumentacije in podredno iz pogodbenega obsega del gradbenega izvajalca.

Naročnika opozarjamo, da naveden ugovor in zahtevo ponudnika po spremembi razpisne dokumentacije pravočasno obravnava in vsebinsko upošteva , v povezavi z zadnjo, aktualno spremembo zakona (ZPVPJN- B).

S spoštovanjem


ODGOVOR
Naročnik bo iz popisov črtal postavke v zvezi z arheološkim nadzorom in arheološkimi raziskavami predvidenimi v fazah F in H. Naročnik bo objavil popravek popisov del.Datum objave: 25.01.2018   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za pojasnilo za sledečo postavko:

1.0. 1. 6. "Projektantski nadzor, cena urne postavke po ceniku IZS.
Projektantski nadzor vključuje:
- prisotnost na tedenskih koordinacijah
- prisotnost na sestankih z izvajalcem in podizvajalci
- pojasnjevanje dokumentacije izvajalcu in podizvajalcem, tako na gradbišču kot izven gradbišča
- dodelavo dokumentacije in izdelavo dodatnih pojasnitvenih shem skladno s potrebami gradbišča
Podlaga za obračun je obračunski seznam ur, katerega pripravi izvajalec projektantskega nadzora in ga potrdi ON.
Projektantski nadzor se plačuje preko asignacije oz. neposrednih plačil s strani naročnika skladno z ZJN-3."
1.0. 1. 6.a. Projektantski nadzor: ODGOVORNI VODJA PROJEKTA, PROJEKTANT ARHITEKTURE, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OVP 72 EUR/uro, urna postavka OP Arhitekture 58 EUR / uro ur 100,00
1.0. 1. 6.b. Projektantski nadzor: PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OP 58 EUR/uro ur 100,00
1.0. 1. 6.c. Projektantski nadzor: PROJEKTANT ZUNANJE UREDITVE IN KANALIZACIJE, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OP 58 EUR/uro ur 30,00
1.0. 1. 6.d. Projektantski nadzor: PROJEKTANT JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OP 58 EUR/uro ur 30,00
1.0. 1. 6.e. Projektantski nadzor: PROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OP 58 EUR/uro ur 30,00
1.0. 1. 6.f. Projektantski nadzor: PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJ, obračunati po ceniku IZS, urna postavka OP 58 EUR/uro ur 30,00

Vprašanje je, ali boste ponudnika, kateri ne bo za te postavke ponudil identične cene, kot ste jo predpisali v opisu postavke, izločili?
Prosimo za odgovor z DA ali NE

ODGOVOR
Navedene cene predstavljajo orientacijsko smernico cenikov relevantnih zbornic, s ciljema zagotavljanja enakovrednosti ponudnikov. V kolikor ponudniki ponudijo manjše urne postavke, za naročnika to ne bo izločitveni kriterij. S tem pa ponudnik prevzame tveganje, da bo storitev dejansko zagotovil za ponujeno ceno . Vezano na ZJN 3 še pojasnjujemo, da se skladno z ZJN 3 neposredna plačila izvajajo samo v primeru, ko nominirani podizvajalec poda zahtevo za neposredna plačila.Datum objave: 25.01.2018   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na odgovor ki ste ga podali na vprašanje objavljeno dne 19.1.2018 ob 10:48, Vas sprašujemo zakaj ta dela niso izvzeta iz naše ponudbe, če niso stvar naših del, ampak jih mora izvajati točno določen izvajalec ZVKDS?

Zahtevamo, da se postavke vezane na arheološke izkope izločijo iz popisov del, ali pa odgovorite uradno, da se teh postavk na ocenjuje.

LP

ODGOVOR
Naročnik bo iz popisov črtal postavke v zvezi z arheološkim nadzorom in arheološkimi raziskavami predvidenimi v fazah F in H. Naročnik bo objavil popravek popisov del.Datum objave: 25.01.2018   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo Vas, da preveriti, ali je pravilna količina pri sledeči postavki:

3.2. 1. 2. Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. km 2,000

Govora je o "zunanji ureditvi" pri fazi H

Količina 2 km je v neskladju z naslednjo postavko

3.2. 1. 4. Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem delu. kos 6

Prosimo da popravite popise del, ali pa objavite uraden odgovor, kako naj ponudniki postopamo v tem primeru.

LP

ODGOVOR
Postavka 3.2.1.2 se nanaša na zakoličbo vseh možnih obstoječih (in novih) komunalnih vodov, katere je pričakovati glede na delo v urbanem območju z visoko gostoto komunalnih vodov (meteorna in fekalna kanalizacija, vročevodi, cevi za hladilni medij, obstoječa EKK…). Ponudniki naj ponudijo ceno na enoto, obračun se bo vršil po dejansko izvedenih količinah.Datum objave: 25.01.2018   15:53
VPRAŠANJE
GRADBENA POGODBA – PROJEKTIRANJE / DELAVNIŠKI NAČRTI - UGOVOR

Spoštovani Naročnik,

V razpisno dokumentaciji - ponudbeni popisi del ( velja za vse faze ) projektant ( PGD , PZI dokumentacije ponudnikom - med ostalim navedbami in v »drobnem tisku« (med SPLOŠNIMI OPOMBAMI ) v njihovo upoštevanje pri izdelavi ponudb navaja med ostalim tudi sledeče.:
»Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani s strani izvajalca in potrjeni s strani OVP ( Odgovornega vodje Projekta), OPA . Podlaga za izdelavo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.«

Iz predložene razpisne dokumentacije je jasno razbrati, da naročnik namerava po oddaji naročila z izbranim ponudnikom skleniti GRADBENO POGODBO ZA IZVEDBO GOI DEL PRI REKONSTRUKCIJI OBJEKTA… Torej naročnik konkretno potrebuje GRADBENIKA, s katerim namerava skleniti GRADBENO POGODBO. Poudarek je na »GRADBENO«

Iz razpisne dokumentacije in javno dostopnih podatkov je prav tako je jasno, da je naročnik že izbral in ima sklenjeno POGODBO O PROJEKTIRANJU z izbranim projektantom za fazo PGD in PZI projektov in je med ostalim pooblastil projektanta, da v skladu s projektom tehnično in vsebinsko izdela tudi popis vseh potrebnih del povezanih z gradnjo objekta.

Usposobljeni Izvajalec gradbenih del po zakonu IZVAJA gradbena dela in NE NAČRTUJE in NE IZDELUJE za naročnika projektne dokumentacije in načrtov za nobeno od faz projektiranje. To velja za fazo PGD , PZI in PID.

Gradbeni izvajalec po zakonu ne nosi nikakršne projektantske odgovornosti v nobeni od naštetih faz. NAROČNIK in PROJEKTANT po zakonu pod nobenim pogojem ne smeta in jima ni dovoljeno prenašati na gradbenega izvajalca nikakršne odgovornosti iz naslova projektiranja predmeta naročila.
Delavniške načrte , kateri bi bili mogoče (lahko)potrebni za izdelavo posameznih vrst konstrukcij (npr. jeklene konstrukcije ali lesene konstrukcije ostrešja ) izdela izvajalec v skladu z izdelano PZI dokumentacijo , naročnik, oziroma njegov pooblaščeni projektant pa omenjene delavniške načrte , potrdi v kolikor so izdelani v skladu z PZI dokumentacijo. Delavniške načrte potrebuje IZVAJALEC in NE Naročnik.

Prav tako gradbeni izvajalec NE »Izdeluje« detajlov. Gradbene detajle izdela projektant v fazi izdelave PZI ( ali po potrebi med gradnjo ) . Izvajalec pa mora od projektanta izrisane detajle upoštevati pri morebitni izdelavi delavniških načrtov. Delavniški načrti se izdelujejo sicer samo za določene vrste del-konstrukcij, ne pa posplošeno za vse vrste del , kot to neprimerno navaja projektant PGD, PZI dokumentacije v SPLOŠNIH OPOMBAH popisov del.
Ponavljamo … osnova za izvedbo gradnje je gradbeno dovoljenje s soglasji , PGD- predvsem pa PZI ( = PROJEKT ZA IZVEDBO ) in NE delavniška dokumentacija izvajalca.

GRADBENIK v odnosu do Naročnika ni PROJEKTANT, zato naročnik takšne vrste pred- in vzporednih del,- katere bi lahko imele ko za posledico spremembo v že izdelanem projektu in posredno in v nadaljevanju ( med gradnjo ) prevzem ( ali prenos) projektantske odgovornosti za pravilnost takšnih sprememb , po zakonu - ne sme prenašati.

Od naročnika zahtevamo da iz razpisne dokumentacije / popisi del - za vse gradbene faze / zgoraj ugovarjano nemudoma črta , sicer bomo po objavi odgovora in v zakonsko določenem roku vložili zahtevek za revizijo razpisne dokumentacije.
Naročnika opozarjamo, da naveden ugovor in zahtevo ponudnika po spremembi razpisne dokumentacije pravočasno obravnava in vsebinsko upošteva , v povezavi z zadnjo -aktualno spremembo zakona (ZPVPJN-B).


ODGOVOR
Besedilo o delavniških načrtih v splošnih opombah se nanaša izključno na obveznost izvajalca, da morebitne izdelane delavniške načrte (ki se, kot pravilno ugotavlja spraševalec, pojavijo kot sestavni element vsakega gradbišča) predloži v potrditev OVP in OPA pred pričetkom izvedbe.Datum objave: 25.01.2018   15:53
VPRAŠANJE
POPISI DEL – PROJEKTANTSKI NADZOR - UGOVOR

Spoštovani Naročnik

Popis del od ponudnikov (velja za vse gradbene faze) zahteva , da ponudniki v svoje ponudbe vključijo tudi projektantski nadzor. Od naročnika izbran in pooblaščen projektant za izdelavo faze PGD, PZI dokumentacije , si je na ta način predvidel znatno kvoto potrebnih ur projektantskega nadzora in to po točno določenih in v popisu navedenih urnih postavka ( v nadaljevanju ).

Naročnika z vso resnostjo opozarjamo, da v navedenem grobo krši veljavno zakonodajo.

Izvajalec del po Gradbeni pogodbi nikakor in v ni ničemer nima in ne sme imeti ničesar skupnega z kakršnimkoli nadzornim organom ( osebo ali institucijo) , ki za naslov in v imenu naročnika, takšno funkcijo opravlja. Iz naslova enakopravne obravnave ponudnika je to še posebej je nedopustno, da se takšna storitev vključuje v popis in obseg del gradbenega izvajalca, saj je s tem odprta možnost neenakopravne obravnave vsaj nekaterih ponudnikov in kasneje v izvedbi vprašljiva »polna« ali »delna« izpolnitev kvote dejansko opravljenih in obračunanih ur projektantskega nadzora.

Že samo dejstvo, da je v popisu del (velja za vse gradbene faze izvedbe ) izdelovalec popisi eksplicitno navedel urno postavko z navedbo »…obračunati po ceniku IZS« (?) v nadaljevanju pa … postavka OVP 72 UER/uro (?) … postavka OPA 58 EUR/uro (?) je nezakonita.

Ponudbo za izvedbo GOI del pripravlja za Naročnika ponudnik in NE izvajalec projektantskega nadzora. Takšno direktno samo- ponujanje v paketu GOI del je nezakonito in zahtevamo, da ga naročnik nemudoma črta iz razpisne dokumentacije in z izbranim projektantom v ta namen dogovori ločen pogodbeni odnos,, seveda v kolikor ga res potrebuje v obsegu, kot si ga je že sam določil in predvidel njegov izbran projektant.

Ob tem naročnika dobronamerno opozarjamo, da je skupni znesek stroška po »navodilu« projektanta bistveno presega običajne vrednosti za podobne primere.

Naročnika opozarjamo, da naveden ugovor in zahtevo ponudnika po spremembi razpisne dokumentacije pravočasno obravnava in vsebinsko upošteva , v povezavi z zadnjo -aktualno spremembo zakona (ZPVPJN-B).

l. p.


ODGOVOR
Navedene cene predstavljajo orientacijsko smernico cenikov relevantnih zbornic, s ciljema zagotavljanja enakovrednosti ponudnikov. V kolikor ponudniki ponudijo manjše urne postavke, za naročnika to ne bo izločitveni kriterij. S tem pa ponudnik prevzame tveganje, da bo storitev dejansko zagotovil za ponujeno ceno.
Po ZGO je obvezna ločitev vloge gradbenega nadzora , katerega bo naročnik naročal ločeno, od vloge izvajalca.Datum objave: 25.01.2018   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za načrt / detajl in lokacijo / pozicijo varovanja gradbene jame z zagatnicami za postavko 1.02.10. in 1.02.10.A iz sklopa F. Brez teh podatkov ponudniki namreč ne moremo ustrezno ovrednotiti postavke, posledično pa bi naročnik prejel med seboj neprimerljive ponudbe.

ODGOVOR
Zaščita izkopov z zagatnicami je predvidena zaradi majhne površine gradbišča in eventualni potrebi po strmih izkopih (bližina obstoječe ali že izvedene infrastrukture, posegi na že obdelanih mestih…). Točna lokacija zagatnic tako ni vnaprej znana. Postavke bodo knjižene in obračunane po porabi.Datum objave: 25.01.2018   15:55
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za detajl prefabriciranih betonskih elementov iz postavke 3.2.3.11. in 3.2.3.12. v sklopu zunanje ureditve / zgornji ustroj / robni elementi (faza H).

Post. 3.2.3.11. "Dobava in vgraditev prefabriciranih betonskih elementov stopnic terase v betonsko podložno plast C16/20, deb. 10 cm. Stiki zaliti s cementno malto. Po detajlu arhitekta." 4,90 m3
Post. 3.2.3.12. "Dobava in vgraditev prefabriciranih betonskih elementov terase v betonsko podložno plast C16/20, deb. 10 cm. Stiki zaliti s cementno malto.
Po detajlu arhitekta." 107,40 m3

Ali je pravilna enota m3, m2 ali m1 (robni elementi ?!)?
Terase v objavljenih načrtih nismo našli. Prosimo, da opredelite, kateri prostor je terasa.
Kaj je sploh potrebno zajeti v tej postavki: podložni beton, tlakovce, betonske plošče, robnike, armaturo, ... ?!
Brez detajla oz. načrta je preveč nejasnosti, da bi lahko korektno ovrednotili ti dve postavki.

ODGOVOR
Načrti so v datoteki:
FAZA H\1.2 Načrt arhitekture\grafika\02 Zunanja ureditev\2013-4_CUK_PZI_1.0_A_H_2.1-2.2_Situacija in detajli.pdf

Terasa je stopničeni del zunanje ureditve med ploščadjo južno od objekta in parkiriščem.
Potrebno je zajeti predfabriciarne elemente v celoti (delavniški opaž v proizvodnji, armatura, beton, transport, vgradnja).
Utrjevanje terena in podložni beton sta zajeta v splošnih GO delih.

Dodatna pojasnila:
3.2.3.11: Predfabricirane stopnice, dimenzij cca. d=200cm, v=15cm, gl=50cm, previs nastopne ploskve 2cm, zgornja površina v 1-2% naklonu, 35 kom, od tega 2x spodnja višja stopnica h=30cm , beton C30/37 XD3/XF4/XM2, končna obdelava peskanje
3.2.3.12: Predfabricirane terase za sedenje, dimenzij cca. d=600cm, v=47cm, gl=125cm, develina cca. 26 cm, zgornja površina v 1-2% naklonu, rob brušen na 45˙; 72kom, z odprtinami za svetila na pozicijah označenih v načrtu javne razsvetljave skladno z dobavljenimi elementi razsvetljave, beton C30/37 XD3/XF4/XM2, končna obdelava peskanje

Končno obdelavo peskanja naj ponudniki upoštevajo tudi v postavki 3.2.3.2 in 3.2.3.3.

Navedene specifikacije bodo dopolnjene v noveliranem popisu, ki ga bo objavil naročnik.Datum objave: 25.01.2018   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da je ponudnik sam odgovoren za pravilno-matematično sestavo ponudbene cene in je v predračunu ogromno matematičnih napak, ponudniki pa zaradi zaklenjenih popisov ne moremo posegati v popravke, apeliramo na naročnika, da objavi odklenjene popise.

ODGOVOR
Naročnik bo v popisih del odpravil napake na katere je bil opozorjen. V kolikor bo po predložitvi ponudb v popisih ugotovljena še kaka dodatna napaka bo naročnik postopal v skladu z ZJN-3.Datum objave: 25.01.2018   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kam lahko ponudniki vpišemo komercialni popust na končno izračunano vrednost?

ODGOVOR
Ponundiki lahko ponudite komercialni popust v posebnem dopisu, ki ga priložite k obrazcu Ponudba (Priloga 2).Datum objave: 25.01.2018   15:57
VPRAŠANJE
Veza : Odgovor naročnika - Datum objave: 19.01.2018 10:48...
……………………………................................................................
ODGOVOR Arheološki nadzor med izkopi bo potekal v okviru izvajanja javne službe ZVKDS.
*********************************************************
Spoštovani,
glede na odgovor naročnika zgoraj razumemo, da mora biti v ponudbenem predračunu ponujene postavke 11.-A, 11.B, 11.C in 12.C v fazah F in H vrednostno enake pri vseh ponudnikih.

Prosimo, da naročnik -kot javni naročnik- zaradi enakopravne obravnave vseh ponudnikov, pri javni službi ZVKDS pravočasno uredi, da bodo za omenjene postavke vsi ponudniki - na njihovo (ponudnikovo) povpraševanje prejeli popolnoma identične ponudbe za arheološki nadzor.

V slučaju, da javna služba ZVKDS nekaterim ponudnikom , na njihovo poslano povpraševanje ne bi reagirala , ali odklonila(? ) izdelavo - predajo ponudbe in/- ali bi se kasneje pri vrednotenju ponudb izkazalo, da bi se nekatere ponudbe, v postavkah 11.A, - 11.B, -11.C in 12.C ( za faze F in H) mogoče razlikovale ali vrednostno ne bi bile identične v primerjavi z ostalimi ponudniki iz razloga na katerega ponudniki nimajo vpliva , bi moral naročnik takšno ponudbo obravnavati in oceniti kot nepravilno in jo izločiti. Poleg tega , bi se v takšnem primeru in z veliko verjetnostjo postopek oddaje javnega naročila , zaradi ugovora morebitno oškodovanega ponudnika in njegovega uveljavljanja pravnega varstva po nepotrebnem podaljšal.

Predlagamo bolj direkten enostaven način in sicer, da naročnik od javne službe ZVKDS , za zgoraj navedene pozicije arheološkega nadzora pridobi ponudbo in jo na portalu javnih naročil objavi, z dodatnim navodilom ponudnikom in v obvezno upoštevanje 1 : 1.

Prosimo za pravočasno obravnavo in odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik bo iz popisov črtal postavke v zvezi z arheološkim nadzorom in arheološkimi raziskavami predvidenimi v fazah F in H. Naročnik bo objavil popravek popisov del.Datum objave: 25.01.2018   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V vseh štirih fazah je popis VARNOSTNI NAČRT z enakimi opisi postavk in enakimi količinami (kot npr. gradbiščna ograja 470 m). Ali v ponudbi upoštevamo cene na enoto v vseh fazah (ograja 4 x 470 m x cena/enoto)? Glede na to, da se dela ne bodo izvajala fazno, predvidevamo, da je potrebno količino upoštevati samo enkrat in ne štirikrat??

ODGOVOR
Ponudniki naj ponudijo vse razpisane postavke zaradi primerljivosti ponudb. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih .Datum objave: 25.01.2018   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali v sklopu tehnološke opreme gostinskih lokalov lahko ponudimo salamoreznico, nastavljivo od 0-15mm, s korakom po 1mm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene tehnološke opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da območje ni predpisano lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- vrednost pretokov= 5% navzdol, 15% navzgor
-debelina pločevine= 5% navzdol, 15% navzgor
- poraba= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- ostale vrednosti= 5%
Pri vseh navedbah dimenzij in vrednosti z opombo ca. so dovoljenja odstopanja max. 5%.Datum objave: 25.01.2018   16:00
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kje lahko najdemo detajlne načrte zunanje ureditve, ki so v popisu fza fazo F, zunanja ureditev navedeni kot "risbe 1.5.2.2. iz načrta arhitekture 1.0" in sicer za naslednje postavke:

3.2.7.1. Rešetka nad jaškom za zajem zraka za PODT, nosilnost 10kN osne obremenitve (nosilnost za intervencijska vozila), oz. 16,7 kN /m2 (maksimalna nosilnost za tovorni promet) – (po detajlu zunanje ureditve načrta arhitekture 1.0).
3.2.7.2. Dobava in montaža rešetke 200x200cm, litoželezne, po tipskem katalogu MOL, debelina min. 25mm, vključno z nosilno podkonstrukcijo iz zvarjenih škatlastih inox profilov 40x40mm vijačenih v ploščo, ter robnim inox L-profilom, vgrajenim v beton ob obodu (vstavljen in vijačen v ploščo) za naleganje rešetke, s kitanjem fug med L-profilom in betonom, po detajlih zunanje ureditve na risbi 1.5.2.2 načrta arhitekture 1.0.
3.2.7.3. Dobava, krivljenje, vgradnja v beton in montaža ogrodja za ograjo proti reki, plastificirana kovinska ograja, plastična prevleka zelene barve, potrditev vzorca s strani projektanta, notranja kovinska žica debeline min. 3mm, raster kvadraten 50x50mm, razvita širina ograje 180cm, krivljena v U obliko, vsajena v AB temelj iz pustega betona, vključno s temeljem iz pustega betona (2x!), po detajlih zunanje ureditve na risbi 1.5.2.2 načrta arhitekture 1.0.
3.2.8.1. Izdelava, dobava in vgradnja betonske klopi na nabrežju Ljubljanice, betonska klop po enaki recepturi in obdelavi kot zunanji tlak, dimenzij 2.2m x 1.4m x 0.65m, izdelana v opažu po meri (obvezno glej detajl na risbi 1.5.2.2 načrta 1.0), narejena na vibracijski mizi, z utorom in predinštalacijo za zunanjo razsvetljavo (uskladiti z dobaviteljem razsvetljave), vključno s pustim betonom za vgradnjo, po detajlih zunanje ureditve na risbi 1.5.2.2 načrta arhitekture 1.0.
3.2.8.1. Sadilna jama po detajlu saditve drevesa v tlak, risba 1.5.2.2., vključno s sistemom za preprečevanje posedanja zemljine, kot npr. Citygreen Stratacell ali enakovredno, polnjenje s kvalitetnim humusom najboljše kvalitete, cca. 12m3 humusa na sadilno jamo, po detajlih zunanje ureditve na risbi 1.5.2.2 načrta arhitekture 1.0.

V primeru, da teh detajlov še niste objavili, prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Detajli so v datoteki:
FAZA H\1.2 Načrt arhitekture\grafika\02 Zunanja ureditev\2013-4_CUK_PZI_1.0_A_H_2.1-2.2_Situacija in detajli.pdfDatum objave: 25.01.2018   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri tehnološki opremi gost. lokalov ponudimo samonavijalni kolut:
- ki nima DVGN certifikata?
- katerega cev je bila testirana na max 90°C in max 10 bar?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Certifikati morajo biti v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene tehnološke opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da območje ni predpisano lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- vrednost pretokov= 5% navzdol, 15% navzgor
-debelina pločevine= 5% navzdol, 15% navzgor
- poraba= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- ostale vrednosti= 5%
Pri vseh navedbah dimenzij in vrednosti z opombo ca. so dovoljenja odstopanja max. 5%.Datum objave: 25.01.2018   16:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V poglavju 9. Zasaditev (faza H) je zahtevana sadilna jama po detajlu saditve drevesa v tlak (risba 1.5.2.2.). Prosimo za objavo tega detajla in ime zastopnika v Sloveniji za izvedbo sistema Citygreen Stratacell.

ODGOVOR
Izvajalec lahko ponudi ustrezno enakovreden sistem za preprečevanje posedanja zemljine okoli dreves, ali pa poišče dobavitelja v EU. Način priprave ponudbe je v domeni ponudnika.
Risbe so v datoteki:
FAZA H\1.2 Načrt arhitekture\grafika\02 Zunanja ureditev\2013-4_CUK_PZI_1.0_A_H_2.1-2.2_Situacija in detajli.pdfDatum objave: 25.01.2018   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ker naročnik ne odgovarja ažurno na zastavljena vprašanja in ker še ni objavljenih popravljenih popisov, zahtevamo ponovno podaljšanje roka oddaje ponudbe, kajti ponudniki tako zahtevne ponudbe ne moremo pripraviti "čez noč".

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal. V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 25.01.2018   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
Apeliramo na Vas, da na postavljena vprašanja odgovarjate ažurno, saj so vprašanja tehnične narave in brez odgovorov na le-ta vprašanja je nemogoče pripraviti konkurenčno ponudbo!
Prosimo za odgovore na vprašanja in na ustrezno podaljšanje roka za pripravo ponudb.
LP

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal. V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 25.01.2018   16:04
VPRAŠANJE
Dobro jutro

Glede ogled objekta, vseeno prosimo naročnika, da določi en termin ogleda in nam omogoči ocenjevati stanje objekta na licu mesta.

Prosimo za uslišanje naše prošnje

ODGOVOR
Vodeni ogled ni predviden. Objekt je zaščiten proti vandalizmu in dostop v notranjost ni možen brez gradbenih posegov. Zunanjost je dostopna vsem, tako da si vsak ponudnik lahko na ta način ogleda stanje objekta.Datum objave: 25.01.2018   16:04
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz popisov izvzame vse postavke, ki se nesmiselno oz. nepotrebno ponavljajo v vseh štirih fazah (kot npr. kamere, žerjavi, zapore cest, itd.) in se jih upošteva le enkrat.

ODGOVOR
Ponudniki naj ponudijo vse razpisane postavke zaradi primerljivosti ponudb. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih.Datum objave: 25.01.2018   16:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšna so lahko odstopanja pri notranjih merah kabin dvigal? Natančno navedene dimenzije ustrezajo namreč izključno proizvajalcu Kone, kar pa je za javno naročilo nesprejemljivo.

ODGOVOR
Kabina je lahko do 5% manjša. Odstopanja navzgor so omejena z dimenzijo dvigalnega jaška. Predpisana vrednost nosilnosti predstavlja minimalno nosilnost.Datum objave: 25.01.2018   16:05
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za spremembo roka oddaje ponudb, vsaj za 14 dni......do 26.2.2018.
Hvala lepa in lep pozdrav!

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 25.01.2018   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zadnji odgovor naročnika na portalu javnih naročil je bil objavljen dne 19.01.2018 / 10:49.

Danes 25.01.2018, do 11:00 še ni naročnik odgovoril na nobeno od postavljenih vprašanj, katera so bila poslana na portal javnih naročil najmanj od 19.01.2018 dalje ( zadnjih 5 dni ).

Prosimo, da se naročnik izjasni in odgovori , na vsa še neodgovorjena vprašanja.


l. p.

ODGOVOR
V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.01.2018   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za navodilo, kako izpolnjevati sledeče postavke:

FAZA F:
1. 6. Izdelava PID dokumentacije
1. 6.a. PID arhitektura komplet 1,00
1. 6.b. PID gradbene konstrukcije komplet 1,00
1. 6.c. PID zunanje ureditve in kanalizacije komplet 1,00
1. 6.d. PID javnega vodovodnega omrežja komplet 1,00
1. 6.e. PID električnih inštalacij in električne opreme komplet 1,00
1. 6.f. PID strojnih instalacij in strojne opreme komplet 1,00
1. 6.g. PID telekomunikacij komplet 1,00

FAZA G:
1.0. 1. 5. Izdelava PID dokumentacije - predvideti 0,005% GOI
1.0. 1. 5.a. PID arhitektura komplet 1,00
1.0. 1. 5.b. PID gradbene konstrukcije komplet 1,00
1.0. 1. 5.c. PID zunanje ureditve in kanalizacije komplet 1,00
1.0. 1. 5.d. PID javnega vodovodnega omrežja komplet 1,00
1.0. 1. 5.e. PID električnih inštalacij in električne opreme komplet 1,00
1.0. 1. 5.f. PID strojnih instalacij in strojne orpeme komplet 1,00
1.0 1. 5.g. PID telekomunikacij komplet 1,00

glede na podatek, da so projektanti znani za vse faze (eni in isti) Vas prosimo za navodila, ali moramo v vseh fazah upoštevati za PID-e 0,005% GOI del. Hkrati Vas prosimo tudi za navodilo, ali moramo vrednost 0,005% upoštevati za vsak PID, ali kot komplet vseh PID-ov?

Prosimo za odgovore in jasna navodila.

ODGOVOR
Ponudbeno vrednost za izdelavo celotne PID dokumentacije (za celoten objekt) se vnese ročno v tabelo KUMULATIVNO_2 pod postavko 10.3. IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE-SKUPAJ.
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in jih obenem objavil tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 29.01.2018   14:14
VPRAŠANJE
Za eksterna zastekljena vrata z oznako VZ1.1, VZ1.2 in VZ1.3 (faza I, post. 1.0.13.2.a.1.-3.) nam nihče od potencialnih dobaviteljev ne more ponuditi vrat, kot so izrisana v shemah stavbnega pohištva in sicer takšnih, da bi bilo vratno krilo zastekljeno v enem kosu ter zgoraj ločne oblike. Ponudijo lahko samo vrata, ki imajo zgoraj fiksno ločno zasteklitev, vratno krilo pa je ravno.
Prosimo, da projektant potrdi, da je predlagana rešitev ustrezna.
V primeru, da projektant spremembe ne dovoli, prosimo da vsem ponudnikom poda informacijo, s katerim dobaviteljem se je dogovoril za takšen detajl izvedbe.

ODGOVOR
Izvedba po načrtu je možna, skladna z zahtevo ZVKDS, in že izvedena – na objektu, ki se nahaja na naslovu Breg 10 (fotografija objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/).
Naročnik ne more sugerirati potencialnih dobaviteljev ali izvajalcev zaradi enakopravne obravnave ponudnikov.Datum objave: 29.01.2018   14:15
VPRAŠANJE
Veza: GRADBENA POGODBA / POPISI / PROJEKT IZVEDENIH DEL - UGOVOR in ZAHTEVA ZA SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Spoštovani Naročnik.

veljavni Zakon o graditvi objektov v Tretjem razdelku : Gradnja , v 83.- in 84. členu jasno določa in taksativno našteva VSE obveznosti izvajalca, s katerim Naročnik sklepa GRADBENO POGODBO.

Med ostalim, v 84. členu ( 2 ) jasno navaja

(citiramo in POUDARJAMO ):

»(2) ŠTEJE SE, DA JE IZVAJALEC OPRAVIL VSE , da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del, ČE SO V GRADBENEM DNEVNIKU DOKUMENTIRANE VSE SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE PROJEKTA ZA IZVEDBO, nastale med gradnjo in sta takšne spremembe in dopolnitve sproti potrjevala nadzornik in odgovorni projektant«.

Torej je obseg in način izpolnitve izvajalčeve obveze, povezane z kasnejšo izdelavo projekta izvedenih del jasna in nedvoumna.
Veljavni Zakon o graditvi objektov v Prvem razdelku : Projektiranje , od 35 do 40. člena jasno določa , podrobno definira in taksativno našteva vse obveznosti projektanta , s katerim Naročnik sklepa ( ali je sklenil ) pogodbo o projektiranju.

Veljavni Zakon o graditvi objektov v četrtem razdelku : Pridobitev uporabnega dovoljenja / Tehnični pregled / 89. člen (zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja) v (4) jasno določa :

(citiramo in POUDARJAMO):

»…, podatke o PROJEKTANTU , KI JE IZDELAL projekt za izvedbo in PROJEKT IZVEDENIH DEL ter …«

UGOVOR in ZAHTEVA ZA SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
========================================================

Izdelovalec popisov del ( Projektant ) je po pooblastilu in v imenu naročnika v popise GOI del ( velja za vse gradbene faze ) kot posebne postavke vključil izdelavo PID dokumentacije, Tako je posredno v GRADBENO POGODBO nedopustno in nezakonito vključil in na izvajalca nedopustno prenesel svojo obvezo ( in odgovornost ) izdelave PROJEKTA IZVEDENIH DEL.

S takšnim ravnanjem je izdelovalec popisov , povzročil, da naročnik ( vede/ ali ne-vede ? ) krši zakon.
Ob tem ugotavljamo , da je Naročnik v razpisni dokumentaciji , PRILOGA 9 / GRADBENA POGODBA .. izvajalčeve obveze in odgovornosti pravilno prepoznal in jih pravilno uredil v poglavju »obveznost izvajalca« 13.člen / V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje: … / :

(citiramo 13 alinejo in POUDARJAMO):

- »ZBRATI tehnične podatke vseh sprememb pri gradnji IN jih PREDATI NAROČNIKU in PROJEKTANTU ZA IZDELAVO PROJEKTA IZVEDENIH DEL.«
Od naročnika zahtevamo, da iz ponudbenih popisov nemudoma in na vseh mestih ( za vse faze gradnje ) črta vse postavke , ki so povezane z vrednotenjem( ponujanjem ) projekta izvedenih del, pravočasno popravi razpisno dokumentacijo ter o popravku z eventualnim dodatnim pojasnilom obvesti vse zainteresirane ponudnike.

Zaradi tehničnih razlogov povezanih z navedenimi popravki v Excel datotekah apeliramo na ažurnost, sicer bomo po prejemu odgovora zahtevali tudi podaljšanje datuma oddaje ponudb.

lep pozdrav

ODGOVOR
Vključitev PID-a v pogodbo za izvedbo GOI del je odločitev naročnika in ni v nasprotju z zakonodajo.Datum objave: 29.01.2018   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo, da projektant natančneje definira oz. opiše, kakšno obdelavo notranjih betonskih sten želi. V popisu je namreč navedeno le:
faza I, postavka 1.0.17.6.a: brušenje betonskih sten do granulacije vsaj P220 po ISO 6344 standardu ali več po zahtevi OVP, 4865 m2 in
faza I, postavka 1.0.17.6.b: peskanje betonskih sten do uniformnosti izgleda, 4865 m2.
Za tako nejasen opis je namreč nemogoče oblikovati ponudbeno ceno. Poleg tega se izvedba brušenja in peskanja izključujeta, saj z obema postopkoma dosežemo ravno nasprotni vizualni učinek. Če je potrebno površine obdelati s peskanjem, naj projektant definira globino odstranitve cementnega mleka ("uniformnost izgleda" namreč ni tehnični termin).

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo brušenje do globine 5mm.
Ponudniki naj upoštevajo peskanje v globini 1,5-3mm (odstranitev površinskega sloja cementnega mleka).
Ponudniki naj ponudijo ceno na enoto za obe postavki, obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih.Datum objave: 29.01.2018   14:16
VPRAŠANJE
Datum objave: 19.01.2018 10:48
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu (F in H) je zajeta tudi postavka "arheološki nadzor med izkopi" - 11.A v delu F in 12.A v delu H

Prosimo, da naročnik opredeli, ali gre v tem primeru za arheološko dokumentiranje ob gradnji
ali zgolj za konservatorski nadzor? Konservatorski nadzor je namreč javna služba, ki jo izvaja
ZVKDS v okviru redne dejavnosti in posledično ne more biti predmet javnega naročila.

ODGOVOR
Arheološki nadzor med izkopi bo potekal v okviru izvajanja javne službe ZVKDS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torej... razumemo pravilno, da ponudniki v ponudbenem predračunu postavke 11.A ( faza F ) in postavke 12.A (faza H) ne nudijo ?

Ali razumemo pravilno, da bo imel naročnik za izvajanje arheološkega nadzora z javno službo ZVKDS sklenjen direkten dogovor ( pogodbo ) ?

Hvala

l.p.

ODGOVOR
Arheološki nadzor med izkopi bo potekal v okviru izvajanja javne službe ZVKDS.
Naročnik je iz popisov črtal postavke v zvezi z arheološkim nadzorom in arheološkimi raziskavami predvidenimi v fazah F in H. Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in jih obenem objavil tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/Datum objave: 29.01.2018   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, ne moremo se strinjati z Vašim odgovorom:
Datum objave: 25.01.2018 16:04
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz popisov izvzame vse postavke, ki se nesmiselno oz. nepotrebno ponavljajo v vseh štirih fazah (kot npr. kamere, žerjavi, zapore cest, itd.) in se jih upošteva le enkrat.

ODGOVOR
Ponudniki naj ponudijo vse razpisane postavke zaradi primerljivosti ponudb. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih.

Teoretično, nekdo lahko v fazi G (na primer) ponudi za tako postavko 10.000 € v vseh ostalih fazah pa 1 €... kako boste s tem zagotovili primerljivost ponudb? In seveda, po kakšnem postopku, se bo tak primer obračunaval med izvedbo? Kamero se postavi enkrat, v prvi fazi... v vseh ostalih fazah je ta kamera samo "balast" v popisih del...

Vemo da govorimo o "skrajnem" primeru, ampak glede na Vaše odgovore je možen tak postopek in tako bo "najpogumnejši" ponudnik imel prednost prred ostalimi ponudniki...
Prosimo da združite te postavke v eno samo fazo, le tako boste dobili primerljive ponudbe med seboj.

LP

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in jih obenem objavil tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/, brez podvajanja postavk iz varnostnega načrta in pripravljalnih del (skozi vse faze). Postavke so zajete samo enkrat v fazi F.Datum objave: 29.01.2018   14:18
VPRAŠANJE


Datum objave: 25.01.2018 15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na vaš odgovor z dne 25.01.2018, da naj
"Ponudniki naj ponudijo vse razpisane postavke zaradi primerljivosti ponudb. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih"
imamo dodatno vprašanje in prosimo za tolmačenje na primeru določene ponudbe:

Npr.: Ponudba stroška izvedbe lovilnega oz. konzolnega odra je cena/em za 7.250 m2. Količina 7.250 m2 je zajeta v vseh štirih fazah - torej 4 x 7.250 m2. Glede na to, da se bo dejansko obračunala samo enkratna količina (7.250 m2 x cena/em2 = cena), prosimo za obrazložitev kako ponudniki formiramo ceno. Kajti cene na enoto ne smemo deliti na 4 dele, če pa upoštevamo polno ceno pri vseh štirih fazah, potem umetno dvigujemo ponudbeno vrednost celotnega javnega naročila. Podobnih postavk je še kar nekaj, zato prosimo in apeliramo naročnika, da naj podvojene postavke črta iz popisov!!!

V vseh štirih fazah je popis VARNOSTNI NAČRT z enakimi opisi postavk in enakimi količinami (kot npr. gradbiščna ograja 470 m). Ali v ponudbi upoštevamo cene na enoto v vseh fazah (ograja 4 x 470 m x cena/enoto)? Glede na to, da se dela ne bodo izvajala fazno, predvidevamo, da je potrebno količino upoštevati samo enkrat in ne štirikrat??

ODGOVOR
Ponudniki naj ponudijo vse razpisane postavke zaradi primerljivosti ponudb. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih .

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in jih obenem objavil tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/, brez podvajanja postavk iz varnostnega načrta in pripravljalnih del (skozi vse faze). Postavke so zajete samo enkrat v fazi F.Datum objave: 29.01.2018   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Popravljenih popisov še vedno niste objavili - od 19.01.2018???!!!!

ODGOVOR
V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in jih obenem objavil tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/

Opis sprememb:
- izdelani so popisi BREZ PODVAJANJA postavk varnostnega načrta in pripravljalnih del po vseh fazah (F,G,H in I), le-ta dela so sedaj zajeta smo v fazi F.
- Iz popisov faze F in H odstranjene postavke 1.0.2.12 - arheološki nadzor.
- Iz vseh popisov je odstranjen PID, in dodan v kumulativno rekapitulacijo (ročni vnos) kot enovita postavka.
- Iz popisov faz G, H, I je odstranjen projektantski nadzor, ki se sedaj nahaja samo v fazi F.
- Dopolnjen opis postavke G.1.0.4.3.a.
- Popravljene so vrstice 158, 159, 160 v popisu H.3.2.5. – Zunanja ureditev.
- Dodana je enota pri postavki I.5.1.18.23 in 10.1.4.29 (Scenska osvetlitev).
- Popravljeno je številčenje oznak postavk v popisih I.10.2. in I .10.3.
- Dodana je količina v postavki 5.1.17.18.
- Popravljeno je zaokroževanje v rekapitulaciji.
- Popravljena postavka F.1.0.2.10.
- Dopolnjen opis postavke 1.0.17.6.b.
- Dopolnjen opis postavke G.1.0.7.4b.
- Dopolnjeni opis tlakov v fazi I.

Naročnik bo na spletni strain Mestne občina Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/
objavil tudi dopolnjeno celotno projektno dokumentacijo PZI (grafika, pdf).
Datum objave: 02.02.2018   14:05
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI!
Naročnika prosimo, da v osnutku pogodbe upošteva spodaj napisane pripombe:
1. Odstavek 19. člena: Splošni garancijski rok po zakonu je 2 leti (in ne 5, kot je predlagano v pogodbi), torej spremeni se, da se pravilno glasi: splošni garancijski rok za izvedena dela 2 leti

1. odstavek 21. člena: Opomba 1: Izvajalec ima lahko težavo pri pridobitvi bančne garancije za odpravo napak, saj banka lahko zavrne izdajo bančne garancije. Podlaga za BG je končni obračun, zato ob končni predaji ne moremo izročiti že BG.
Opomba 2: Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju v 2. odst. 8. čl. določa, da veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak ne sme biti daljša od jamčevalnega roka, ki pa je po zakonu 2 leti.
Opomba 3: Investitor zahteva bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne pogodbene vrednosti v trajanju 10 let in 60 dni.

Glede na prej navedeno se spremeni, da se glasi:
Izvajalec mora v roku 10 dni po podpisu končnega obračuna izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje… /../ s tem, da mora izvajalec v roku 10 dni po podpisu končnega obračuna izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici z rokom trajanja 2 leti, najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti tega finančnega zavarovanja pa mora izvajalec izročiti garancijo še za 8 let in 60 dni

2. odstavek 21. člena: V kolikor izvajalec ne bo podaljšal veljavnosti prvotne garancije, predložene za 2 leti še za nadaljnjih 8 let in 60 dni, bo naročnik unovčil prejeto garancijo.


ODGOVOR
Glede prvega odstavka 19. člena predlog o spremembi določila o trajanju splošnega garancijskega roka ni utemeljen, saj je lahko v pogodbi določen daljši rok.
Glede pripomb in predloga za spremembo 21. člena menimo, da so neutemeljene in da je vsebina člena utemeljena na zakonu.
Naše zadnje plačilo bo izvedeno, ko je končna situacija znana. Torej ima izvajalec natančno znan končni pogodbeni znesek, ker se vse v javnih financah ureja z aneksi k pogodbam, torej tudi ugotovitev končne vrednosti pogodbe.
Pogodbena določila v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjena.Datum objave: 02.02.2018   14:05
VPRAŠANJE
Naročnik v pogoju 4 navaja, da mora ponudnik za ves navedeni kader, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije, podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o tem vpisu.

Naročnika opozarjamo manjšo nedoslednost v zvezi z navedeno zahtevo. Treba je ločevati izpolnjevanje pogojev za opravljanje funkcije in izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik. Sami namreč razpolagamo s kadrom, ki zaradi drugih izpolnjenih pogojev (število let izkušenj, strokovni izpit, izobrazba,...) lahko opravlja funkcijo odgovornega vodje del in odgovornega vodje posameznih del že brez vpisa v imenik in veljavna zakonodaja od takšne osebe ne zahteva nujno obveznega vpisa v imenik.

Naročnika zato prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo, da v primeru, da imenovana oseba izpolnjuje vse pogoje za opravljanje funkcije, za katero je imenovana, posebna izjava, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in posebna izjava, da bo v primeru, če bo ponudnik na razpisu izbran, pred podpisom predložil dokazila o vpisu, nista obvezni?

V primeru, da naročnik ne bi pritrdil naši ugotovitvi, bi namreč pomenilo, da naročnik vztraja pri vpisu v imenik v vsakem primeru, tudi ko zakon ne zahteva vpisa v imenik. Takšna zahteva bi bila strožja od veljavne zakonodaje in s tem nesorazmerna s predmetom javnega naročila. V primeru, da naročnik ne bo pritrdil naši ugotovitvi, naročnika skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN opozarjamo na kršitev načela sorazmernosti.


ODGOVOR
Četrti odstavek točke 4 Pogojev za sodelovanje v poglavju III Izpolnjevanje pogojev, se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za ves navedeni kader, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, pa bi v skladu z določili ZGO-1 moral biti, mora ponudnik podati izjavo, da ta kader izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o tem vpisu.Datum objave: 02.02.2018   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da objavite tudi detajle notranjih in zunanjih stopnišč, ki naj bi se nahajali v mapah za fazo I in sicer arhitektura-2 del/ 15.10 Detajli zunanjih stopnišč in 15.11 Detajli notranjih stopnišč. Mapi sta na žalost prazni.
Detajle potrebujemo za ovrednotenje ključavničarskih del v fazi I.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-goi-del-pri-rekonstrukciji-objekta-ureditev-galerija-cukrarna-ter-dobava-in-montaza-pohistva-in-opreme/ objavil dopolnjeno dokumentacijo.
Dokumentacija je dopolnjena v sledečih mapah:
FAZA F\3.2 Nacrt zunanje ureditve in kanalizacije\1 Grafika
FAZA F\4.1 Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme\1 Grafika
FAZA F\9.3 Elaborat o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbisca\1 Grafika
FAZA I\1.2 Načrt arhitekture\grafika\15 Detajli\15.10 Detajli zunanjih stopnišč
FAZA I\1.2 Načrt arhitekture\grafika\15 Detajli\15.11 Detajli notranjih stopnišč
FAZA I\1.2 Načrt arhitekture\grafika\15 Detajli\15.15-15.16 Detajli niš za gasilne aparateDatum objave: 02.02.2018   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za dodatno pojasnilo, kako naj bodo izvedene zaokrožnice finalnih betonskih tlakov - estrihov. Pri tlakarskih delih za fazo I je namreč v postavki 1.0.16.1.a navedeno, da je potrebno v ceni finalne obdelave estriha upoštevati tudi izvedbo betonskih zaokrožnic in sicer: "Zaokrožnice se izdelajo po izdelavi estrihov, pred končnim brušenjem in premazom, po sistemu mokro na mokro. Zaokrožnico se izdela iz mikroarmiranega estriha, v radiju 5cm. Stik zaokrožnice in ravne površine se brusi v sklopu brušenja tal. Zaokrožnico se premaže z impregnacijskim sredstvom na osnovi natrijevega silikata (kot npr. ashford formula ali enakovredno)."
Prosimo da natančno določite tehnologijo izvedbe betonske zaokrožnice in način priključevanja na suhomontažne stene, saj v detajlih, ki so trenutno na razpolago, ni predvidena takšna rešitev. Drugače pa prosimo, da potrdite, da se bodo dela izvajala skladno z že objavljenimi detajli in sicer po načrtih D14 -detajl notranjih volumnov v območju medetažne plošče, D15 - spodnji detajl notranjih volumnov in D16 - detajl lahke stene v kletni etaži (iz mape FAZA-I-NArhitekture-2del / 15 Detajli / 15.1 Detajli gradbene konstrukcije).


ODGOVOR
Ponudniki naj pri podajanju ponudbe ne upoštevajo izdelavo zaokrožnic, veljavni so detajli D15, D16, D17.Datum objave: 02.02.2018   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali moramo prilagati tehnično dokumentacijo za vse pozicije, tudi če ponujamo opremo po popisu ali to velja le za aparate?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Izvajalec bo moral predložiti primerno tehnično dokumentacijo v potrditev pred izdelavo elementov po meri oz. pred pričetkom dobave aparatov, opreme oziroma elementov serijske proizvodnje.Datum objave: 02.02.2018   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu tehnološke opreme lokalov, pri poz. 7.0.7.8. - vitrina za strežbo ogrevanih jedi nas zanima, kakšen naj bi bil temperaturni režim?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Zahtevan sistem ogrevanja tople vitrine mora omogočati vzdrževanje temperature toplih jedi na min 65 °C (središčna temperatura jedi).Datum objave: 02.02.2018   14:08
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila kovinske oprema v okviru 10.1.NOTRANJA OPREMA
• Pozicija garderobna omara GO.1 in GO.2 – ali je predvidena mehanska kombinacijska ključavnica?
• Pozicija kovinska omara O4 in O4a – opisane omare niso ognjevarne omare temveč kovinske arhivske omare – kakšen certifikat o varnosti in negorljivosti se zahteva? Cerifikate o negorljvosti imajo zgolj trezorji.
• Pozicija skladiščni regal R.1. – kakšna je zahtevana obremenitev na polico? Ali je ustrezen tudi cinkan regal?
Hvala.


ODGOVOR
GO.1 in GO.2 - Da, predvidena je mehanska kombinacijska ključavnica.
O4 in O4a - ne gre za ognjevarne omare, potrebni so osnovni certifikati za kovinske arhivske omare glede varnosti in negorljivosti (torej, omara ne potrebuje ščititi vsebine pred ognjem, mora pa biti negorljiva).
R.1 - nosilnost minimalno 150kg/m2 police, regal je lahko cinkan.Datum objave: 02.02.2018   14:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo splošnih opomb vezanih na projektirano notranjo opremo.
Po navodilih se vsi leseni elementi izdelajo iz vezane plošče duglazije, ki je dostopna predvsem v Angliji, z zelo slabim izkoristkom zaradi formata plošč. Dobavljiva tudi kot tri-slojna plošča in ne vezana plošče.
Prosimo naročnika, da pojasni ali je iz funkcionalnega in estetskega vidika sprejemljiva tudi vezana plošča kakšnega domačega iglavca, furnirana s furnirjem duglazije. Hvala.


ODGOVOR
Duglazija se nanaša na končno obdelavo. Dopustno je furniranje vezane plošče enakovrednih karakteristik (trdnosti, upognibnosti) s furnirjem duglazije.Datum objave: 02.02.2018   14:09
VPRAŠANJE
Pri sklopu 10.1.5 (Ozvočenje) smo po našem mnenju zasledili neskladnje med zahtevanimi količinami zvočnikov ter pripadajočimi elementi za obešanje, vpenjanje ter poganjanje sistema (ojačevalniki).
Prosimo za pojasnitev nameravane konfiguracije celotnega sistema ozvočenja.


ODGOVOR
Ponudbo je potrebno podati skladno s podatki iz projektne dokumentacije in popisa del.Datum objave: 02.02.2018   14:09
VPRAŠANJE
Ponovno postavljamo vprašanje v zvezi z obdelavo betonskih sten, vezano na odgovor naročnika "Datum objave: 29.01.2018 14:15"
ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo brušenje do globine 5mm.
Ponudniki naj upoštevajo peskanje v globini 1,5-3mm (odstranitev površinskega sloja cementnega mleka).
Ponudniki naj ponudijo ceno na enoto za obe postavki, obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih.

Ponovno poudarjamo, da se izvedba brušenja in peskanja izključujeta, saj z obema postopkoma dosežemo ravno nasprotni vizualni učinek. Če želi naročnik variantne postavke, naj jih kot take tudi prikaže v popisu, tako da ena izmed postavk ni zajeta v skupni znesek, ne pa da po nepotrebnem zvišuje ponudbene vrednosti, čeprav se ta dela dejansko ne bodo izvajala.ODGOVOR
Ponudniki naj ponudbo podajo skladno s podatki iz popisa del.Datum objave: 02.02.2018   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na zahtevnost objekta prosimo, da objavite elaborat zvočne zaščite.

Hvala in lep dan!

ODGOVOR
Elaborat zvočne zaščite je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).Datum objave: 02.02.2018   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da objavi elaborat toplotne zaščite oziroma gradbene fizike.

Vnaprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Elaborat gradbene fizike in izkaz toplotnih karakteristik stavbe nista bila izdelana, ker gre za
objekt grajene kulturne dediščine in posledično po določilih 5. odst. 9. člena ZGO zahtev PURES ni potrebno upoštevati.Datum objave: 02.02.2018   14:11
VPRAŠANJE
Veza: Datum objave: 29.01.2018 14:15

VPRAŠANJE
Veza: GRADBENA POGODBA / POPISI / PROJEKT IZVEDENIH DEL - UGOVOR in ZAHTEVA ZA SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
............

UGOVOR in ZAHTEVA ZA SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
========================================================
-------
-----
--

in

ODGOVOR
Vključitev PID-a v pogodbo za izvedbo GOI del je odločitev naročnika in ni v nasprotju z zakonodajo
==========================================================================================================

Spoštovani,

ne moremo se strinjati z odgovorom naročnika. Podan odgovor ni odgovor ampak posplošeno stališče naročnika, kateri ne upošteva svoje lastne razpisne dokumentacije.

Ponovno opozarjamo naročnika , da je razpisna dokumentacija v ugovarjanjem delu nepravilna , nedopustna , nezakonita in nekonsistentna (najmanj na dveh različnih mestih dvoumna)

...ponavljamo,

Ugovor ponudnika se nanaša na navedbe razpisne dokumentacije v svojem TEHNIČNEM; DELU , v tehničnih specifikacijah, oziroma v navedbah v ponudbenih popisih del za vse faze.

Naročnik v razpisni dokumentaciji , PRILOGA 9 / GRADBENA POGODBA .. izvajalčeve obveze in odgovornosti PRAVILNO prepoznal in jih pravilno uredil v poglavju »obveznost izvajalca« 13.člen / V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje: … / :

(citiramo 13 alinejo) in ob tem POUDARJAMO OBVEZO IZVAJALCA GOI DEL, katera je sicer jasno zapisana v zakonu in v 13.členu predlagane GRADBENE POGODBE:...

... » ZBRATI tehnične podatke vseh sprememb pri gradnji IN jih PREDATI NAROČNIKU in PROJEKTANTU ZA IZDELAVO PROJEKTA IZVEDENIH DEL.«

Od naročnika zahtevamo, da iz ponudbenih popisov nemudoma in na vseh mestih ( za vse faze gradnje ) črta vse postavke , ki so povezane z vrednotenjem( ponujanjem ) projekta izvedenih del, pravočasno popravi razpisno dokumentacijo ter o popravku z eventualnim dodatnim pojasnilom obvesti vse zainteresirane ponudnike.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani naročnik.

V zakonu in v vzorcu pogodbe, katero je pripravil naročnik, je izvajalčeva obveza v zvezi z PID dokumentacijo jasna in nedvoumna.

"IZVAJALEC GOI del mora ZBRATI tehnične podatke vseh sprememb pri gradnji in jih PREDATI NAROČNIKU in PROJEKTANTU ZA IZDELAVO PROJEKTA IZVEDENIH DEL."

Izdelovalec popisov , pa je v ponudbeni popis del nedopustno in samovoljno vključil IZDELAVO PROJEKTA IZVEDENIH DEL . Gradbeni izvajalec po gradbeni pogodbi je samo "zbiratelj in posredovalec" podatkov zabeleženega stanja izvedenih del, po zaključeni gradnji in NIKAKOR NE izdelovalec zadnje faze projektiranja "PROJEKT IZVEDENIH DEL" . Naročnik pa iz takšnih ali drugačnih razlogov, za to - zadnjo fazo projektne dokumentacije - ni sklenil pogodbe z projektantom in jo sedaj želi nedopustno, nezakonito in posredno vključiti "GRADBENO" pogodbo.

Opozarjamo, da je razpisna dokumentacija je v tem delu tudi formalno nekonsistentna in potrebna popravka.

Zahtevamo popravek razpisne dokumentacije in izbris vseh postavk iz ponudbenega predračuna v zvezi z izdelavo PID-ov. Obveznost v zvezi z izvajalčevo obvezo so jasne v 13. členu predloga gradbene pogodbe.

V kolikor naročnik na podan ugovor ne bo popravil popravil in uskladil razpisno dokumentacijo , bomo omenjeno zahtevo po spremembi zaradi ničnosti in na osnovi tega ugovora podali naročniku v nadaljevanju postopka in najkasneje do datuma predvidenega podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem

lep pozdrav


ODGOVOR
Vključitev dokumentacije PID v pogodbo za izvedbo GOI del je odločitev naročnika in ni v nasprotju z zakonodajo.Datum objave: 02.02.2018   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vaš odgovor , da v skladu z zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Vemo pa tudi, da v tem 6 roku ne moremo več postavit vprašanj ki bi morebiti nastala na osnovi vaših odgovorov. Hvala

ODGOVOR
V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 02.02.2018   14:12
VPRAŠANJE

Vprašanje glede dobave odrskih podestov v segmentu ODRSKA IN TEHNIČNA OPREMA – GALERIJA CUKRARNA;

Zaporedna številka 10.1 / 3 / 5 – je popolnoma jasna dobava škarjastih odrskih podestov po opisu

Nato pa je v nadaljevanju navedeno pod zaporedno številko 10.1 / 23 opis odrskih enot, kjer se omenja dobava škarjstih podestov – enako opis kot zgoraj omenjen (10.1 / 3 / 5) nato pa se nadaljuje v številkah 23.A do 23.D dobava praktikablov različnih dimenzij ter nato opis nogic za omenjene praktikable.

Ali se je zgodila napaka in želite, da so odri (23.A do 23.D) kompatibilni z Zap.št. 10.1 / 3 / 5 z razliko, da so različnih dimenzij in imajo sistem vstavljivih nog po vašem opisu.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Odri morajo biti kompatibilni z opisom iz pozicije 10.1 / 3 / 5, kjer je debelina plošče 25 mm. Odri naj imajo enako pohodno površino ter se med seboj povezujejo (s ključavnico oz. zaklepom).Datum objave: 02.02.2018   14:13
VPRAŠANJE
Ali je možno izvajati AB vertikalne ojačitve - rebra v obstoječih obodnih opečnih zidovih pred rušenjem obstoječih medetažnih plošč? Prosimo za potrditev statika.

ODGOVOR
Ponudbo je potrebno podati skladno s podatki iz projektne dokumentacije in popisa del.Datum objave: 02.02.2018   14:13
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je v postavki 1.0.11.1.b (faza I, Fasaderska dela) za izvedbo zunanjega sanacijskega ometa potrebno upoštevati omet v skupni debelini 2 cm, doplačila za debelejše sloje in posebne obdelave pa so zajeta v postavkah 1.0.11.1.b.1.-1.0.11.1.b.4.
V spodjem opisu postavke 1.0.11.1.b. iz popisa namreč ni navedene skupne debeline ometa.

1.0.11.1.b
Opis izvedbe fasade:
obrizg s sanacijskim cementnim ometom,, klasifikacija GP - CS IV po ÖNORM B 998-1, iz sulfatno odpornega cementa, s peskom 4mm, tlačno trdnostjo min. 15N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 25mju), skladen z OENORM B 3345 (DE), kot npr. Baumit Sanova Vorspritz ali enakovredno, sušenje min. 3 dni, nanos sanacijskega apneno-cementnega ometa, klasifikacija R - CS II po SIST EN 998-1, iz cementa in hidriranega apna, s peskom 2mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 15mju), skladen z SIST EN 998-1, kot npr. Baumit Sanova Putz S ali enakovredno. Pri delih fasade, kjer je le-ta obdelana v rustikalnem videzu, je potrebno nanašanje v več slojih (predvidoma 2cm za sloj). V ometu se obdelajo rustikalne črte, pilastri in profilacija fasade skladno z načrtom fasade, končna izravnava površine s finim mineralnim ometom, iz apna in belega cementa, s peskom 0,6mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 20mju), kot npr. Baumit Renovier Spachtel ali enakovredno, vključno z izravnavo profilov, kotov, robov in zaokrožitev na fasadi, zaključni premaz s paropropustno fasadno barvo na osnovi vodnega stekla, primerno za nanos na paropropusten mineralni omet, kot npr. Baumit Sanova Color ali enakovredno, po karti barv NCS, barvo potrdijo OVP in ON. Pozor: Postopek izvedbe lahko odstopa glede na dobavitelja! priprava podlage in postopek sanacije je podrobneje opisan v tehničnem poročilu, barvo fasade potrdi projektant po izvedenem vzorcu


ODGOVOR
Pri ponudbi postavke ometa je potrebno upoštevati, da je fasada v slabem stanju (odstopanja v ravnini fasade kot celote, odkrušene opeke, prhka malta v fugah, posledice injektiranja…). Po čiščenju fasade in izpihovanju bo ostalo veliko lokalnih neravnin.
Neravnine bo potrebno zapolniti z ometom – osnovnim obrizgom, ali pa z običajnim ometom, kjer bodo poškodbe to zahtevale. Taka priprava podlage mora imeti debelino min. 1cm, bo pa ta debelina lokalno večja, kar je potrebno zajeti v ponudbi postavke 1.0.11.1.b.
Kjer je podlaga odebeljena zaradi doseganja vizualnih učinkov (pilastri, rustika po zahtevah ZVKDS) se obračunavajo doplačila za odebelitve za rustikalno obdelavo in pilastre, drugod pa mora osnovni nanos zajeti tudi izravnavo in s tem posledično lokalno večje debeline.
Na tako pripravljeno podlago se izvaja zaključna površina gladkega ometa v debelini 3-4mm, oz. skladno s tehnologijo dobavljenega materiala.
Ponudniki tako ne morejo upoštevati ometa v debelini skupno 2cm, ampak v debelini osnovnega sloja obrizga minimalno 1cm, z lokalnimi odebelitvami glede na stanje fasade.
Ponudbo je potrebno podati skladno s podatki iz projektne dokumentacije in popisa.Datum objave: 02.02.2018   14:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo ali resnično želi pri notranji projektirani opremi poz.1 garderoben omarice v kleti, da se opremi 130 lokerjev z baterijsko elektronsko ključavnico s tastaturo, ki omogoča vsakokratno šifriranje kot npr. SOLIDO Schachermayer. Hvala .

ODGOVOR
Da.Datum objave: 02.02.2018   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ponovno Vas vljudno naprošamo, da podaljšate rok za pripravo ponudb. Projekt je izjemno zahteven in zahteva poglobljeno seznanjanje ponudnikov s projektno dokumentacijo.

Prosimo za ugodno rešitev naše prošnje.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 02.02.2018   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da ste s spremenjenimi popisi občutno povečali debeline estrihov in s tem povzročili dodatno obtežbo, prosimo za potrditev, da je ta sprememba usklajena tudi s statikom!

ODGOVOR
Naročnik je dne 19.1.2018 ob 10:40 objavil naslednji odgovor na vprašanje:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Po pregledu tehničnega poročila ugotavljamo, da so debeline tlakov zelo majhne. Priporočena debelina takšnega tlaka je 12 cm. Verjamemo, da obtežbe niso velike, vendar nastane problem zaradi samega vihanja tlaka pri krčenju betona in posledično do razpok pri tako tankem tlaku. Ravno tako nikakor ni primerno armiranje z mikroarmaturo (predlagamo klasično armiranje), če se bo izvajalo brušenje betona.
Ker nikjer nismo zasledili kvalitete zahtevanega brušenja, vam sporočamo, da obstajajo tri stopnje brušenja:
1. Stopnja: tlak se samo polira, kjer se s povrhnjice odnese cementno mleko, pri tem se agregat ne izpostavi.
2. Stopnja: tlak se brusi in polira kjer se agregat izpostavi, vendar v manjši stopnji, tako da dobi pikčast izgled (salt and pepper efekt) – sistem HTC Superfloor Bronze
3. Stopnja: tlak se brusi in polira pri čemer se agregat zelo izpostavi, nekakšen teraco izgled – sistem HTC Superfloor Gold
Pri vseh treh obdelavah se izvede tudi impregnacija tlaka.
Glede na to, da gre za galerijo, predlagamo 2. ali 3. stopnjo brušenja. Prosim za povratno informacijo kaj upoštevati v ponudbi. Hvala

ODGOVOR
Ponudniki naj pri izdelavi tlaka upoštevajo klasično armiranje tlaka.
V postavki brušenih estrihov naj upoštevajo debelino tlaka 12cm.
Upošteva se poliranje brez izpostavljanja agregata.

Na osnovi odgovora so bili popravljeni tudi popisi del.

V skladu z vašim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da odgovor z dne 19.1.2018 in sprememba popisov del v tem delu nista ustrezna in ju v nadaljevanju vračamo na projektno izhodišče.
Debelina plavajočega poda ostaja taka, kot je v PZI projektu.
Ponudniki naj upoštevajo debelino 7 cm pri postavkah 1.0.8.3.j.1., 1.0.8.3.m., debelino 6 cm pri postavkah 1.0.8.3.j.2., 1.0.8.3.l.2., 1.0.8.3.n. in debelino 6,5 cm pri postavki 1.0.8.3.l.1.
Ponudniki lahko namesto mikroarmiranja upoštevajo uporabo klasične armature, a bo v tem primeru potrebna višja marka betona (C25/30), kar naj ponudniki upoštevajo v ponudbi.
Ponudniki naj upoštevajo, da bo potrebno izdelati projekt betona za plavajoči tlak, s katerim bodo določene frakcija agregata, potrebna vsebnost plastifikatorja, vsebnost sredstev za zmanjševanje kontrakcij, dodajanje armaturnih elementov v conah, kjer se lahko pojavljajo vihanja, sistem dilatacij (max. 30m2 na dilatacijo) in sistem negovanja betona.
Naročnik ne bo objavljal popravka popisov del. Ponudniki naj upoštevajo ta odgovor kot spremembo popisov v navedenih postavkah.
Datum objave: 02.02.2018   14:15
VPRAŠANJE
veza : ( ODGOVOR NAROČNIKA...V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik dodatne informacije glede javnega naročila, vsem gospodarskim subjektom zagotoviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.)

.. ja Spoštovani drži ... ampak, v kolikor se spremembe nanašajo na spremembe tehničnih specifikacij, mora ob tem naročnik takšno okoliščino, katera je na stala po datumu prvotne objave vsebinsko upoštevati in zagotoviti VSEM zainteresiranim ponudnikom sorazmeren in primeren čas , da popravke preučijo in jih pravilno upoštevajo v svojih ponudbah. V nasprotnem bi lahko takšno ravnanje , nekateri ponudnik razumeli kot ne-enakopravno obravnavo ponudnikov ( npr. v smislu krajevne diskriminacije ipd..)

Saj so verjetno zadnji popravki v tehničnih specifikacijah zanimivi in relevantni v upoštevanje tudi za morebitne ponudnike iz tujine ali pa ima naročnik nasprotno mnenje ?

Glede na zadnje dopolnitve v spremenjenih in dopolnjenih razpisih, katere je naročnik najavil in objavil na dan 29.01.2018 - popoldan , zahtevamo podaljšanje roka za oddajo ponudb najmanj za najmanj 7 delovnih dni.

l.p.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 02.02.2018   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v pogoju 4 navaja, da mora ponudnik za ves navedeni kader, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije, podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o tem vpisu.

Naročnika opozarjamo na manjšo nedoslednost v zvezi z navedeno zahtevo. Treba je ločevati izpolnjevanje pogojev za opravljanje funkcije in izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik. Sami namreč razpolagamo s kadrom, ki zaradi drugih izpolnjenih pogojev (število let izkušenj, strokovni izpit, izobrazba,...) lahko opravlja funkcijo odgovornega vodje del in odgovornega vodje posameznih del že brez vpisa v imenik in veljavna zakonodaja od takšne osebe ne
zahteva nujno obveznega vpisa v imenik.

Naročnika zato prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo, da v primeru, da imenovana oseba izpolnjuje vse pogoje za opravljanje funkcije, za katero je imenovana, posebna izjava, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in posebna izjava, da bo v primeru, če bo ponudnik na razpisu izbran, pred podpisom predložil dokazila o vpisu, nista obvezni?

V primeru, da naročnik ne bi pritrdil naši ugotovitvi, bi namreč pomenilo, da naročnik vztraja pri vpisu v imenik v vsakem primeru, tudi ko zakon ne zahteva vpisa v imenik. Takšna zahteva bi bila strožja od veljavne zakonodaje in s tem nesorazmerna s predmetom javnega naročila. V primeru, da naročnik ne bo pritrdil naši ugotovitvi, naročnika skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN opozarjamo na kršitev načela sorazmernosti.

Hvala.

ODGOVOR
Četrti odstavek točke 4 Pogojev za sodelovanje v poglavju III Izpolnjevanje pogojev, se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za ves navedeni kader, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, pa bi v skladu z določili ZGO-1 moral biti, mora ponudnik podati izjavo, da ta kader izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o tem vpisu.Datum objave: 02.02.2018   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kljub popravkom popisov so v predračunu še vedno napake matematičnih funkcij (seštevki, zaklenjene celice v kolini vpisa cen). Naročnika sprašujemo ali te napake popravimo ročno ali jih pustimo, da jih preveri naročnik?

ODGOVOR
V kolikor bo po predložitvi ponudb v popisih ugotovljena še kaka dodatna napaka bo naročnik postopal v skladu z ZJN-3.Datum objave: 02.02.2018   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevnost priprave ponudbe in glede na vsa nova dejstva podana s strani naročnika na portalu JN, naročnika prosimo da podaljša rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 02.02.2018   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na težave, ki jih imamo ponudniki pri pridobivanju ponudb za dobavo opreme in vezano na objavo spremenjenih popisov del, ki so bili ponudnikom včeraj dostopni na spletni strani naročnika prosimo, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni.
S tem bo naročnik omogočil ponudniku pripravo ponudbe, ki bo temeljila na tržnih cenah.
Lepo se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne bo podaljšal.Datum objave: 02.02.2018   14:17
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek, kakšne so tehnične zahteve (zvočna izolativnost) za zvočno izolacijo v estrihih faze I. V popisih je namreč predlagana izolacija kot npr.: AETOLIA Aecosilent Under, niso pa navedene nobene tehnične specifikacije razen debeline 1 cm.

ODGOVOR
Zahtevana zvočna izolativnost je ∆Lw = min. 34 dB po UNI EN 12354-2.Datum objave: 26.02.2018   15:03
VPRAŠANJE
Veza odgovor z dne 19.01.2018 10:43:
"VPRAŠANJE
Ali bo naročnik dopustil, da bo izbrani ponudnik lahko vgradil enakovredne proizvode, ki ne bodo V CELOTI izpolnjevali VSEH tehničnih zahtev, v primerjavi z referenčno navedenim proizvodi, ki jih je napisal naročnik v popisih del? Izbranemu ponudniku bi bila na takšen način omogočena neenakopravna obravnava v primerjavi z ostalimi ponudniki.
ODGOVOR
Ne."

V zvezi s tem odgovorom glede dopustnosti enakovrednih proizvodov prosimo za dodatno pojasnilo.
Za javna naročila je nedopustno zahtevati od ponudnika-izvajalca, da mora dobaviti izključno proizvod, ki je v popisu naveden samo kot referenčni proizvod z oznako "kot na primer". Zato prosimo naročnika za potrditev, da je dopustna dobava in vgradnja takšnih proizvodov, ki bodo v CELOTI izpolnjevali VSE tehnične zahteve, ki so v popisu del tudi dejansko zahtevane.
Izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev glede nekega proizvoda, ki sploh niso navedene, je ne samo popolnoma nesmiselno, ampak je na tak način nemogoče ponuditi kakršenkoli drug proizvod, saj lahko VSE tehnične izpolnjuje samo navedeni proizvod - kar pa je seveda v neskladju z zahtevami javnega naročanja!

ODGOVOR
Dokumentacija je izdelana skladno z ZJN in omogoča dobavo enakovrednih produktov različnih proizvajalcev, ki morajo izpolnjevati zahteve, navedene v specifikacijah. Ustreznost predlaganih produktov preverita in potrdita nadzornik in investitor, obračun se vrši skladno z veljavno zakonodajo (ZGO, ZJN), podzakonskimi akti, ter standardi stroke.Datum objave: 26.02.2018   15:04
VPRAŠANJE
V fazi I je pri poglavju Odrska oprema pri postavki 10.2.3.23 neskladje v popisu, zato prosimo za dodatno pojasnilo.
V splošnem delu opisa 10.2.3.23 je zahtevano 60 m2 odra, v postavkah 10.2.3.23.A-D pa 40 kos+2 kos+6kos+6kos, kar znese skupaj glede na različne dimenzije podestov 91 m2 odra. Kaj naj torej ponudimo 60 m2 odra ali 91 m2 odra?
Poleg tega je v splošnem delu navedeno, da morajo biti odrski podesti narejeni v škarjasti izvedbi, kjer je možnost postavitve posameznega elementa 20, 40, 60, 80 in 100 cm visoko. V postavkah 10.2.3.23.E-F pa so zahtevane nastavljive nogice in sicer enkrat za višino 40-70 cm in enkrat za višino 60-100 cm. Kaj naj torej ponudimo: škarjaste podeste z nastavljivo višino ali podeste s teleskopskimi nogicami (oboje hkrati namreč ni možno)?

ODGOVOR
Ponudniki ponudijo ceno po postavkah in količinah 10.2.3.23.A-M.
V postavkah 10.2.3.23.A-M ponudniki ponudijo podeste z nastavljivimi teleskopskimi nogicami. Podesti naj bodo kompatibilni s škarjastimi, navedenimi v drugih postavkah.

Naročnik v tem delu napotuje tudi na predhodno odgovorjeno vprašanje:
Vprašanje glede dobave odrskih podestov v segmentu ODRSKA IN TEHNIČNA OPREMA – GALERIJA CUKRARNA;
Zaporedna številka 10.1 / 3 / 5 – je popolnoma jasna dobava škarjastih odrskih podestov po opisu
Nato pa je v nadaljevanju navedeno pod zaporedno številko 10.1 / 23 opis odrskih enot, kjer se omenja dobava škarjstih podestov – enako opis kot zgoraj omenjen (10.1 / 3 / 5) nato pa se nadaljuje v številkah 23.A do 23.D dobava praktikablov različnih dimenzij ter nato opis nogic za omenjene praktikable.
Ali se je zgodila napaka in želite, da so odri (23.A do 23.D) kompatibilni z Zap.št. 10.1 / 3 / 5 z razliko, da so različnih dimenzij in imajo sistem vstavljivih nog po vašem opisu.
Hvala za odgovor
ODGOVOR:
Odri morajo biti kompatibilni z opisom iz pozicije 10.1 / 3 / 5, kjer je debelina plošče 25 mm. Odri naj imajo enako pohodno površino ter se med seboj povezujejo (s ključavnico oz. zaklepom).
Datum objave: 26.02.2018   15:05
VPRAŠANJE
V fazi I so v sklopu Odrske opreme zahtevane tudi zavese za performans prostor (postavka 10.1.3.24. V splošnem opisu postavke so navedene dimenzije zaves 11,7mx7,3 m ter 7,5mx7,3 m, v pozicijah 10.2.3.24.A in B pa so navedene dimenzije 5,8mx6m oz. 36 m2 ter 2,9mx6m oz. 20 m2. Katere dimenzije zaves naj upoštevamo? Prosimo tudi za pojasnilo oz. dodatno shemo pozicije teh zaves (kje se zavese sploh nahajajo oz. kam se pritrjujejo). V načrtih odrske opreme so namreč označene samo zavese za jazz klub (postavke 10.2.3.10.-10.2.3.13.).

ODGOVOR
Nepozicionirane zavese se obešajo na drogove v performans prostoru v kleti. Ker so scenski pripomoček, bodo obešene skladno z navodili končnega uporabnika, oz. tekom rabe tudi repozicionirane.Datum objave: 26.02.2018   15:05
VPRAŠANJE
Pri fazi F je v sklopu zidarskih del v postavki 1.0.8.1.b. predvideno zidanje novih zidov z obstoječo opeko, v postavki 1.0.8.1.d. pa dobava materiala in zidanje z novo opeko. Dodatno pa je navedena tudi opomba: Postavka je navedena samo za določitev cene v primeru, da obstoječa opeka ni primerna za pozidavo. Ker je pri obeh postavkah količina identična 108 m3, je popolnoma jasno, da gre za podvajanje postavk oziroma variantne postavke.
V izogib raznim špekulacijam s cenami na enoto (ponudniki bi lahko na primer eno izmed postavk ovrednotili z 0) naročnika pozivamo, da eno izmed teh postavk določi kot variantno postavko, ki ni zajeta v skupni seštevek. Druga možnost pa je, da se pri postavki 1.0.8.1.d. upošteva samo doplačilo za dobavo nove opeke (v primeru da bo to potrebno). Na tak način se prav tako izognemo podvajanju postavk ter posledično raznim špekulacijam.
Enak primer se ponovi tudi v fazi G pri postavkah 1.0.8.1.b. in d. ter v fazi H pri postavkah 1.0.8.1.b. in c.

ODGOVOR
Predvideno je, da se bodo pozidave izvajale z obstoječo opeko in z novo opeko.
Ponudniki naj ponudijo ceno na enoto skladno s postavkami iz popisa, obračun se bo vršil po dejansko izvedenih količinah.Datum objave: 26.02.2018   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Popis del je pripravljen za tiskanje v ležečem položaju. Glede na to, da je s to obliko tiskanja veliko večja poraba papirja, naročnika sprašujemo, če lahko predračun natisnemo pokončno?

ODGOVOR
Tiskanje se izvede skladno s predlogo (horizontalno), zaradi primerljivosti ponudb.Datum objave: 26.02.2018   15:06
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo glede zaves pri fazi I v sklopu Odrske opreme (postavki 10.2.3.10. in 10.2.3.11).
V opisu navedene dimenzije zaves namreč nikakor ne ustrezajo količini navedeni v popisu. Za postavko 10.2.3.10. je navedena dimenzija 13x6,7 m, kar znaša 87,10 m2, v popisu pa je navedena količina 150 m2. Za postavko 10.2.3.11. pa je navedena dimenzija 11,7x7,3 in 7,5x7,3 m, kar znaša 140,16 m2, v popisu pa je navedena količina 200 m2.
Prosimo za potrditev, da so navedene količine v popisu količine za uporabljeno tkanino oz. za razvito površino zavese in ne za površino obešene zavese.
Če to ne drži, pa prosimo za ustrezen popravek količin.

ODGOVOR
Zavese se obračunajo po razviti površini, po vgrajenih količinah. Dimenzije so podane kot informacija izvajalcu o potrebni dimenziji tkanin, kvaliteti šivov, nosilnosti pritrdilnih in obešalnih elementov (teža) ter drugih parametrov, potrebnih za izvedbo.Datum objave: 26.02.2018   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da pojasnite, kje se nahajajo načrti Tehnične opreme? V primeru, da jih niste objavili, jih prosimo, objavite.

Vezano na odgovor z dne 2.2.2018:
VPRAŠANJE
Pri sklopu 10.1.5 (Ozvočenje) smo po našem mnenju zasledili neskladnje med zahtevanimi količinami zvočnikov ter pripadajočimi elementi za obešanje, vpenjanje ter poganjanje sistema (ojačevalniki).
Prosimo za pojasnitev nameravane konfiguracije celotnega sistema ozvočenja.

ODGOVOR
Ponudbo je potrebno podati skladno s podatki iz projektne dokumentacije in popisa del.

V odgovoru ste navedli, da je potrebno ponudbo podati skladno s podatki iz projektne dokumentacije, ki jih še vedno ni na voljo!

Hvala!

ODGOVOR
Pozicije tehnične opreme so zajete v načrtu elektroinstalacij.
V kolikor se bo ob dobavi opreme pokazalo, da so potrebni dodatni elementi, bodo obračunani glede na dejansko dobavljeno in vgrajeno količino.Datum objave: 26.02.2018   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu načrtov Odrske opreme ne najdemo dvigal za dvig luči in alu truss konstrukcije v prostoru za performance (kot je navedeno v popisu = 6 kos, postavka 10.1.3.26).

Naročnika prosimo, da pozicionira oziroma pojasni, kje se nahajajo zgoraj omenjena dvigala, saj jih v načrtu ni.

Vnaprej hvala in lep dan!

ODGOVOR
Nepozicionirana dvigala se obešajo na drogove v performans prostoru v kleti. Ker so scenski pripomoček, bodo obešena skladno z navodili končnega uporabnika, oz. tekom rabe tudi repozicionirana.Datum objave: 26.02.2018   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da objavi elaborat zvočne zaščite in statični izračun v elektronski obliki, saj s tem, da je ta dokumentacija na voljo samo na vpogled pri naročniku, krši Zakon o javnem naročanju, 61. člen - dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki!

Vezano na odgovora z dne 25.1.2018 in 2.2.2018.
ODGOVOR
Statični izračun jeklene podporne konstrukcije in jeklene strešne konstrukcije je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).

ODGOVOR
Elaborat zvočne zaščite je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).


Hvala!

ODGOVOR
Naročnik bo na spletni strani Mestne občine Ljubljana objavil sledečo dokumentacijo:
- PGD_Elaborat zaščite pred hrupom
- PGD_Načrt gradbenih konstrukcijDatum objave: 26.02.2018   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za potrditev, da se postavke iz zavihka Odrska oprema, pri poglavju SPLOŠNO OZVOČENJE IN PROJEKCIJSKA PLATNA ne podvajajo s postavkami iz zavihka Tehnična oprema.

Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR
Postavke se ne podvajajo, gre za ločene sete opreme.Datum objave: 26.02.2018   15:09
VPRAŠANJE
** *OPOZORILO NAROČNIKU***

Veza Datum objave: 25.01.2018 15:42 / VPRAŠANJE...
...
ODGOVOR
Statični izračun jeklene podporne konstrukcije in jeklene strešne konstrukcije je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).

in

Datum objave: 02.02.2018 14:10 /VPRAŠANJE...
...
ODGOVOR
Elaborat zvočne zaščite je sestavni del PGD dokumentacije. Ta dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65 ali po e-pošti na naslov suzana.nikolic@ljubljana.si (tajništvo).
===============================================================

Spoštovani,

Naročnik zaradi ne-objave razpisne dokumentacije na način kot mu to nalaga in določa zakon ( ZJN-3 / 61 člen /
(dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki) grobo krši zakon.

Poleg tega pa iz i navedenega razloga krši temeljno načelo javnega naročanja ( med ostalim ... zaradi krajevne diskriminacije ponudnikov. njihovega razkritja... itd.) ter posledično ustvarja pogoje neenakopravne obravnave ponudnikov.

Zahtevamo popolno objavo kompletne manjkajoče dokumentacije PGD ( Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ) na način, kot to naročniku določa zakon . Poleg tega zahtevamo dodaten čas za preučitev te manjkajoče dokumentacije in v nadaljevanju podaljšanje roka za pripravo ponudbe.

V slučaju neupoštevanja, ignorance ali neupoštevanja, bomo najkasneje do datuma, predvidenega za oddajo ponudb v imenu in po pooblastilu zainteresiranega ponudnika vložili zahtevek za pravno varstvo.

Pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo na spletni strani Mestne občine Ljubljana objavil sledečo dokumentacijo:
- PGD_Elaborat zaščite pred hrupom
- PGD_Načrt gradbenih konstrukcijDatum objave: 26.02.2018   15:09
VPRAŠANJE
POZIV K ODPRAVI NEZAKONITOSTI

I. Podatki o javnem naročilu ( predmet poziva k odpravi nezakonitosti)

Naročnik je dne 20. 12. 2017 na portalu javnih naročil pod št. objave JN010339/2017-B01 ter v Uradnem listu EU pod št. objave 2017/S 245-511288 objavil obvestilo o naročilu »Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Del predmeta javnega naročila predstavlja tudi prestavitev kablov (točka B. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_F_dop2) in izvedba kabelsko montažnih del (točka 2. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_H_dop2).

Ob upoštevanju dejstva, da je lastnik telekomunikacijskega omrežja, na katerem se bodo izvajala navedena dela, družba TELEKOM SLOVENIJE d.d., katere hčerinska družba GVO, d.o.o. (družba, ki je v 100 % lasti družbe TELEKOM SLOVENIJE d.d., kar izhaja iz poslovnega registra) je nosilec izključnih pravic za izvedbo navedenih del, je razpisna dokumentacija v tem delu pripravljena v nasprotju s temeljnimi načeli prava javnih naročil, saj med ponudniki ne omogoča svobodne konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov.

II. Protipravnost razpisne dokumentacije

Zainteresiran ponudnik uvodoma poudarja, da je naročnik seznanjen z dejstvom oziroma bi (v skladu s svojo dolžno skrbnostjo pri pripravi razpisne dokumentaciji) vsaj moral biti seznanjen z dejstvom, da je lastnik telekomunikacijskega omrežja, na katerem se bodo izvajale storitve prestavitve kablov in kabelsko montažna dela, družba TELEKOM SLOVENIJE d.d..

Skladno z navedenim je naročnik hkrati vedel oziroma bi (v skladu s svojo dolžno skrbnostjo pri pripravi razpisne dokumentacije) vsaj moral vedeti, da ima izključno pravico posegov v telekomunikacijsko omrežje v smislu gradbenih in vzdrževalnih del, ki so del predmeta javnega naročila, družba GVO, d.o.o.. Družba GVO, d.o.o. je namreč v 100 % lasti družbe TELEKOM SLOVENIJE d.d., njena temeljna dejavnost pa je gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij. Iz navedenega je z gotovostjo mogoče trditi, da je družba TELEKOM SLOVENIJE d.d. ustanovila družbo GVO, d.o.o. z namenom izvajanja gradbenih in vzdrževalnih del na telekomunikacijskih omrežjih, katerih lastnik je družba TELEKOM SLOVENIJE d.d., za kar ji je po ustanovitvi zagotovila tudi ekskluzivno pravico. Med takšna telekomunikacijska omrežja spada tudi telekomunikacijsko omrežje, na katerem se bodo izvajala razpisana dela predmetnega javnega naročila.

Ker skladno z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila del razpisanih gradenj predstavljajo tudi storitve prestavitve kablov in izvedba kabelsko montažnih del, kar spada pod domet osnovne dejavnosti in obsega izključnih pravic družbe GVO, d.o.o., je naročnik ponudnike (vključno z zainteresiranim ponudnikom) prisilil, da pri javnem naročilu sodelujejo z družbo GVO, d.o.o.. Nobeden izmed ponudnikov namreč javnega naročila v tem delu ne more izvesti, ne da bi družbo GVO, d.o.o. vključil v svojo ponudbo kot podizvajalca oziroma partnerja v skupnem nastopu.

Skladno z navedenim ne more biti sporno, da razpisna dokumentacija v vsebini, v kakršni je dostopna na portalu javnih naročil, od ponudnikov terja sodelovanje z družbo GVO, d.o.o.. Zainteresiran ponudnik poudarja, da je že s tem izkazana protipravnost razpisne dokumentacije, saj je možnost oddaje ponudbe posameznih ponudnikov (vključno z zainteresiranim ponudnikom) v celoti odvisna od tega, ali je družba GVO, d.o.o. z njimi pripravljena sodelovati. Ponudniki namreč brez sodelovanja družbe GVO, d.o.o. ne morejo oddati ponudbe, zaradi česar je njihovo sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila v celoti izven njihove sfere in prepuščeno volji in diskreciji družbe GVO, d.o.o., kar je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave, načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelom gospodarnosti in učinkovitosti.

V takšnem primeru, ko je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razvidno, da del razpisanih gradenj lahko izvede zgolj ena družba, je zato edina zakonita rešitev za naročnika, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zneskovno opredeli strošek teh del, ki bo zaradi izključne pravice tretjega subjekta nesporno nastal in bo nujno bremenil vsakega ponudnika, ki bo oddal ponudbo. Le v tem primeru namreč ponudniki v postopku oddaje javnega naročila konkurirajo s pogoji lastne ponudbe in njimi pripadajočimi prednostmi in ne pod pogoji, ki jih narekuje tretji subjekt z določeno izključno pravico. Le ob upoštevanju navedenega je namreč med gospodarskimi subjekti zagotovljena konkurenca.

zato naročniku primarno predlaga, da od družbe GVO, d.o.o. pridobi informacijo o tem, po kakšni ceni bo družba GVO, d.o.o. izvedla storitve, ki spadajo v polje njene izključne pravice, ter ta podatek da na razpolago vsem zainteresiranim ponudnikom, ki naj ga kot dejstvo oziroma nesporno okoliščino upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe. V tem primeru si bodo ponudniki konkurirali glede na vsebino njihovih ponudb in ne bodo prepuščeni nemilosti družbe GVO, d.o.o..

Zainteresiran ponudnik je namreč pri pripravi ponudbe za javno naročilo poskušal pridobiti ponudbo družbe GVO, d.o.o. za navedena dela, pri čemer je družba GVO, d.o.o. razkritje svoje ponudbe, vključno s ceno svojih del, ki za zainteresiranega ponudnika predstavljajo bistveno okoliščino za pripravo ponudbe, pogojevala s podpisom podizvajalske pogodbe v besedilu, kot je razvidno iz Priloge št. 1 in ki ga je družba GVO, d.o.o. vnaprej pripravila (t. i. adhezijska pogodba). Pred podpisom navedene pogodbe družba GVO, d.o.o. zainteresiranemu ponudniku ni želela razkriti cene, po kateri je pripravljena izvesti dela, ki so del predmeta javnega naročila, kar izhaja iz zadnjega odstavka 3. člena podizvajalske pogodbe ter iz korespondence med em in predstavnikom družbe GVO, d.o.o. (Priloga št. 2). Zainteresiran ponudnik zato pred podpisom pogodbe, s katero bi sprejemal nesorazmerne in absurdne enostransko postavljene pogoje družbe GVO, d.o.o., niti objektivno ni mogel pripraviti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila.

Pri tem je (poleg ostalih določb, ki so izrazito v škodo potencialnih ponudnikov, ki morajo skleniti podizvajalsko pogodbo z družbo GVO, d.o.o.) kot bistveno treba izpostaviti določbo 7. člena podizvajalske pogodbe, na podlagi katere družbi GVO, d.o.o. po podpisu pogodbe, v primeru, da ponudnik družbi GVO, d.o.o. ne odda v izvedbo dogovorjenih del, pripada pogodbena kazen v višini 10 % vrednosti del po ponudbi družbe GVO, d.o.o.. Pogodbena kazen tako predstavlja 10 % zneska, ki ponudniku v trenutku podpisa podizvajalske pogodbe ni znan.

Zainteresiran ponudnik bi tako, v kolikor bi želel oddati dopustno ponudbo v postopku oddaje javnega naročila, podizvajalsko pogodbo z družbo GVO, d.o.o. moral podpisati, ne da bi vedel, kakšno ceno bo za svoje storitve zahtevala družba GVO, d.o.o., pri čemer bi v primeru, da Zainteresiran ponudnik zaradi previsoke cene družbe GVO, d.o.o. (s katero bi se seznanil šele po podpisu pogodbe) v postopku oddaje javnega naročila z družbo GVO, d.o.o. ne bi želel sodelovati zaradi nekonkurenčnosti, v vsakem primeru moral plačati pogodbeno kazen v višini 10 % naknadno pripravljene ponudbe družbe GVO, d.o.o.. Iz navedenega je jasno razvidno, da so vsi zainteresirani ponudniki za oddajo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila (vključno z zainteresiranim ponudnikom) talci družbe GVO, d.o.o., ki razkritje cene svojih del pogojuje s podpisom pogodbe, nato pa lahko določi poljubno visoko ceno svojih storitev in si s tem bodisi izbori izvajanje del po absurdnih cenah bodisi od sopogodbenika izsili pogodbeno kazen v višini 10 % od poljubne vrednosti, ki si jo izmisli naknadno.

Družba GVO, d.o.o. pri tem lahko po svoji volji omeji konkurenco v postopku oddaje javnega naročila, tako da enemu ponudniku ponudi bistveno bolj ugodne pogoje kot drugim ponudnikom oziroma še več ali vpliva na to, kdo bo oddal ponudbo, saj odkloni sodelovanje s kakšnim ponudnikom, ki tako ne more oddati ponudbe, saj ne more ponuditi vseh razpisanih del v celoti. Ker naročnik razpolaga z vsemi vzvodi, s katerimi navedeno stanje, v katerem je prekršeno načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniku, lahko prepreči (tj. predloga, ki ju naročniku predlaga zainteresiran ponudnik), je za kršitev navedenih dveh načel v celoti odgovoren naročnik.

Skladno z navedenim je za zagotovitev zakonitosti postopka oddaje javnega naročila bistveno, da naročnik strošek del, ki ga bo zaračunala družba GVO, d.o.o. vključi v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila kot nesporno dejstvo, ki naj ga vsi ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudb (primarni predlog) bodisi prestavitev kablov (točka B. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_F_dop2) in izvedbo kabelsko montažnih del (točka 2. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_H_dop2) v celoti umakne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter jih kot samostojna dela odda družbi GVO, d.o.o. (podredni predlog).

V kolikor naročnik ne bo upošteval nobenega izmed predlogov zainteresiranega ponudnika, je namreč celoten postopek oddaje javnega naročila obremenjen (vsaj) s kršitvijo načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).

Zainteresiran ponudnik ob tem še poudarja, da navedene kršitve temeljnih načel slovenskega in evropskega prava javnih naročil predstavljajo takšne kršitve, ki jih Državna revizijska komisija v skladu s svojo prakso ne upošteva le v primeru vložitve zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, temveč pri odločanju o zahtevku za revizijo zoper odločitev o (ne)oddaji javnega naročila. V primeru hudih kršitev prava javnih naročil namreč Državna revizijska komisija tudi pri odločanju o zahtevku za revizijo zoper odločitev o (ne)oddaji javnega naročila lahko (celo ne glede na pravovarstveni predlog valagatelja) razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila, četudi zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo ni bil vložen oziroma tudi v primeru, ko nobeden izmed potencialnih ponudnikov naročnika pred potekom roka za zastavljanje vprašanj glede te nezakonitosti ni opozoril na portalu javnih naročil.

Državna revizijska komisija je v zadevi z opr. št. 018-257/2017-7 npr. odločila, da kršitev tretjega odstavka 69. člena ZJN-3, ko naročnik, ki zahteva določen znak, ne sprejme vseh znakov, ki potrjujejo, da blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne standarde za pridobitev znaka, predstavlja takšno kršitev, ki terja razveljavitev celotnega postopka. Zainteresiran ponudnik je (utemeljeno) prepričan, da (vsaj) enako hudo kršitev predstavlja nezakonitost predmetnega postopka oddaje javnega naročila, s katero naročnik krši dve temeljni načeli prava javnih naročil.

Skladno z navedenim zainteresiran ponudnik naročnika poziva, da nezakonitost odpravi in se izogne visečnosti razveljavitve celotnega postopka oddaje javnega naročila in nadaljnjim stroškom postopka oddaje javnega naročila in kasnejšega revizijskega postopka.

Zainteresiran ponudnik naročniku na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev

primarno predlaga, da

- naročnik spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme«, objavljenega na portalu javnih naročil, pod številko objave JN010339/2017-B01 z dne 20. 12. 2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2017/S 245-511288 tako, da pridobi podatek o ceni družbe GVO, d.o.o. za prestavitev kablov (točka B. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_F_dop2) in izvedbo kabelsko montažnih del (točka 2. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_H_dop2) ter jih da na razpolago potencialnim ponudnikom kot nesporno dejstvo.

- naročnik podaljša rok za prejem ponudb in prestavi javno odpiranje ponudb tako, da upošteva kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb glede na spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor naročnik ne bi sledil primarnemu predlogu zainteresiranega ponudnika, ponudnik naročniku

podredno predlaga, da

- naročnik spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme«, objavljenega na portalu javnih naročil, pod številko objave JN010339/2017-B01 z dne 20. 12. 2017 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2017/S 245-511288 tako, da prestavitev kablov (točka B. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_F_dop2) in izvedbo kabelsko montažnih del (točka 2. lista »6.0 Telekomunikacije« popisa del 2013-04_CUK_PZI_RAZPIS_H_dop2) umakne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- naročnik podaljša rok za prejem ponudb in prestavi javno odpiranje ponudb tako, da upošteva kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb glede na spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor naročnik ne bo objavil popravka na portalu javnih naročil, s katerim bo odpravil navedene nepravilnosti bo zainteresiran ponudnik v nadaljevanju uveljavil pravno varstvo.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je navedbe glede ekskluzivne pravice posega v telekomunikacijsko omrežje, ki naj bi jo imela družba GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, preveril pri lastniku, to je družba Telekom Slovenije d.d. in ugotovil, da so navedbe neutemeljene. Iz navedenega razloga predloga glede spremembe popisov del naročnik ne bo upošteval.
Rok za prejem ponudb je naročnik podaljšal s popravkom, ki je bil posredovan v objavo na Portalu javnih naročil in v Uradni list EU dne 20.2.2018.Datum objave: 05.03.2018   15:18
VPRAŠANJE
veza: Datum objave: 26.02.2018 15:09 /VPRAŠANJE /POZIV K ODPRAVI NEZAKONITOSTI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ODGOVOR
Naročnik je navedbe glede ekskluzivne pravice posega v telekomunikacijsko omrežje, ki naj bi jo imela družba GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, preveril pri lastniku, to je družba Telekom Slovenije d.d. in ugotovil, da so navedbe neutemeljene. Iz navedenega razloga predloga glede spremembe popisov del naročnik ne bo upošteval.
Rok za prejem ponudb je naročnik podaljšal s popravkom, ki je bil posredovan v objavo na Portalu javnih naročil in v Uradni list EU dne 20.2.2018.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Spoštovani naročnik,

vezano na zgoraj neveden odgovor prosimo za dodatno pojasnilo in tolmačenje odgovora. Pravilno razumevanje odgovora je relevantno za pripravo ponudbe in kasneje ,po podpisu gradben pogodbe z izbranim izvajalcem, za polno in pravilno izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obvez.

Vprašanje za dodatno pojasnilo #1:
---------------------------------------------------------
Ali lahko razumemo odgovor naročnika tako, da GVO d.o.o. nima ekskluzivne pravice posega v telekomunikacijsko omrežje TELEKOM d.d. na območju gradbišča in v neposredni povezavi z deli na projektu Cukrarna ?

Vprašanje za dodatno pojasnilo #2:
---------------------------------------------------------
V kolikor bi se kasneje - po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem - pojavile/ nastopile , v zvezi z odgovorom naročnika (Datum objave: 26.02.2018 15:09), takšne spremenjene okoliščine in dejstva, katera bi lahko imela za posledico motnje v gradnji in posledično ne-zmožnost izpolnitve pogodbenih obvez s strani izbranega izvajalca:

Ali bo naročnik v navedenem primeru z lastnikom omrežja Telekom Slovenije uredil vse potrebno, da izbrani izvajalec, kateri ne bo ( ne-bi ) vključil imenovanega GVO d.o.o. s tem ne bo utrpel nikakršne škode v zvezi z izpolnitvijo svojih pogodbenih obvez?

Prosimo, da naročnik na portalu javnih naročil vsebinsko odgovori in nedvoumno pojasni že podan odgovor na očitano nezakonitost v zakonskem roku.

lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je navedbe glede ekskluzivne pravice posega v telekomunikacijsko omrežje, ki naj bi jo imela družba GVO d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, preveril pri lastniku družbe, tj. družbi Telekom Slovenije d. d. in ugotovil, da so navedbe neutemeljene.

Naročnik podaja informacijo, - pri čemer upoštevajoč dejstva, ki izhajajo iz uradnih dokumentov spisa predmetnega javnega naročila - da so navedbe glede ekskluzivne pravice posega v telekomunikacijsko omrežje, ki naj bi jo imela družba GVO d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, neutemeljene, vendar naročnik nima popolnoma nobenega vpliva na morebitni postopek pridobivanja takšne pravice s strani družbe GVO d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana oziroma s strani družbe Telekom Slovenija d.d.