Dosje javnega naročila 009950/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009950/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2017
JN009950/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2017
JN009950/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009950/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.01.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.01.2018   11:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje).


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2017   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na razmere na trgu v zadnjih letih in pritisku na projektante po nenehnem zniževanju cen njihovih uslug vas prosimo za spremembo oz umik zahteve po vrednosti reference (80.000,00 € brez DDV) v točki 9.2.1 in tudi v točki 10. Merila. Kot dobro merilo za dokazovanje sposobnosti projektanta je kvadratura sprojektiranega objekta in ocena, da je to dobro opravil, vsekakor pa ne vrednost pogodbe.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik prošnje za umik referenc ne bo upošteval, zahtevana vrednost referenc v točki 9.2.1 in v točki 10. pa se zniža iz 80.000 EUR brez DDV na 25.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 05.12.2017   16:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Vezano na obvezen ogled prostorov predvidevamo, da sta datuma 7. 12. in 14. 12. (slednji je zapisan v dokumentaciji kot 14. 7. 2017). Je potrebno narediti najavo ogleda ali se lahko udeležimo ogleda brez najave?
V točki 9.2.1 piše, da je potrebno priložiti "2 referenci, da je v zadnjih petih (8) letih ..."; predvidevamo, da gre za reference v zadnjih osmih (8) letih. Je tako?
Hvala in
LP

ODGOVOR
Datuma ogleda prostorov sta 7.12. in 14.12. Ogleda se udeležite brez najave, saj je ogled anonimen.
V zvezi z zahtevo iz točke 9.2.1 pojasnjujemo, da je potrebno priložiti 2 referenci iz zadnjih 8 (osmih) let.
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.12.2017   15:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ponovno pozivamo naročnika naj spremeni zahteve glede referenc in sicer da upošteva velikost podjetja in ne velikost naročila. S tem pogojem bistveno omejuje konkurenco, sploh projektante in biroje, ki izhajajo iz manjših občin kjer so cene bistveno nižje kot v glavnih mestih. Po našem mnenju bi moralo biti merilo vezano na velikost objekta in pa pozitivno mnenje izdajatelja reference.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik je bistveno znižal vrednost zahtevanih referenčnih projektov, zato zahteve ne bo spreminjal.


Datum objave: 08.12.2017   09:42
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da pojasni kaj točno pomeni, da se mora referenca nanašati izključno na PZI? Ali to pomeni, da ne moremo predložiti reference za objekt na katerem se je skupaj izvajal tako PGD kot PZI?

ODGOVOR
Ponudnik kot referenco lahko navede tudi pogodbo, v okviru katere je izdelal tudi drugo projektno dokumentacijo, vendar pa mora biti v okviru te pogodbe vrednost PZI v predpisani višini za referenco oz. mora biti ta vrednost dosežena skupaj s PID in projektantskim nadzorom.Datum objave: 08.12.2017   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zanima nas, kdo lahko potrdi referenco, če podjetje naročnika ne obstaja več zaradi stečaja.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Na obrazcu je potrebno navesti podatke, kje je to referenco mogoče preveriti, in ta oseba jo lahko tudi potrdi. Če pa to ni mogoče, pa predložite drugo referenčno izjavo.


Datum objave: 08.12.2017   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dopustitev izpolnjevanja referenčnega pogoja PZI dokumentacija v vrednosti 25.000,00 € tudi za dokumentacijo PGD in PZI skupaj. PZI dokumentacija je nadgradnja dokumentacije PGD. V kolikor moramo za projekt - objekt pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, se vrednost za PZI avtomatično zniža in ni toliko, kot bi bila samo za PZI, če ne pridobivamo gradbenega dovoljenja, zato vas prosimo/pozivamo, da dopustite tudi izpolnjevanje pogoja z dokumentacijo PGD in PZI v skupni vrednosti 25.000,00 €.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne dopušča takega izpolnjevanja referenčnega pogoja.Datum objave: 12.12.2017   12:11
OBVESTILO NAROČNIKA:
Naročnik je na svoji spletni strani objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 12.12.2017   16:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vezano na točko 10, merila: "Upošteva se do največ 4 referenčne projekte za OVP in največ 2 referenčna projekta za posameznega OP (skupaj največ 20, pri čemer vsaka velja za 2 točki). En ustrezen referenčni projekt pomeni eno točko.), nam zanima kot napisano spodaj. Hvala vnaprej.

Sporočite, koliko je vreden en referenčni projekt: eno ali dve točki?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
En referenčni projekt je vreden 2 točki. Drugi stavek navedenega odstavka iz Navodil gospodarskim subjektom se črta.Datum objave: 13.12.2017   09:53
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila naročnika glede ogleda in sicer nas zanima, kdaj se ogled začne? Ob 10:00 ali je navedeni termin zgolj obdobje, v katerem se ogled opravlja? Se pravi - ali lahko ponudnik pride na ogled tudi ob 12.30 in opravi ogled? Hvala za pojasnilo in lep pozdrav

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je napisano obdobje, v okviru katerega se lahko opravi ogled. Predstavnik naročnika je v tistem času na objektu. Če bo naročnik slučajno ravno na obhodu, bo ponudnik počakal na recepciji na nov obhod.Datum objave: 13.12.2017   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik ponavadi naroča PGD in PZI skupaj (tudi naš zakon naroča, da se dokumentacije ne sme drobiti) in je nemogoče vrednostno ločiti ti dve dokumentaciji in v nekaterih projektih, v ponudbah in pogodbah, tudi ni nekjer razdeljeno zato vaša zahteva ni ravno skladna z zakonom in vas prosimo, da to spremenite.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik pogoja iz točke 9.2.1.1, tako kot je bil spremenjen s spremembo razpisne dokumentacije, ne bo spreminjal. Če pa bo ponudnik predložil referenco, ki zajema PZI in PGD, pa mora biti ta referenca v višini vsaj 40.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 13.12.2017   14:11
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da zniža vrednost reference za PZI. Zahteva je nesorazmerna s predmetom javnega naročila, sporen pogoj je diskriminatoren in pomeni posledično nezakonitost. Kršena so tako načela, ki veljajo za javno naročanje, kot druga določila ZJN-3, ki urejajo oblikovanje pogojev za izkazovanje sposobnosti ponudnikov. Menimo, da naročnik ne more izkazati prepričljivih razlogov, da bo zaradi tega, ker vrednost reference določil na višino 25000 E prišel do boljše in kvalitetnejše ponudbe temveč je pogoj določen zgolj zato, da omeji konkurenco na zgolj nekaj družb, s tem pa je kršeno tudi načelo enake obravnave ponudnikov. Iz postopka se tako izloči manjše družbe. Pozivamo ponudnika, da zniža vrednost reference ali pa da upošteva vrednost reference za PGD in PZI skupaj.

ODGOVOR
Z višino reference se želi naročnik prepričati, da ima ponudnik izkušnje s projektiranjem tudi večjih objektov, saj so predvsem inštalacije pri večjih objektih bolj zahtevne, bolj kompleksne, prav tako pa tudi koordiniranje projektiranja. Naročnik bo upošteval tudi referenco za PGD in PZI skupaj, vendar pa mora biti v tem primeru višina reference vsaj 40.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 15.12.2017   12:12
VPRAŠANJE
V navodilih pod točko 9.2.1. je zahtevano dokazilo za reference na obrazcu "Izjava ponudnika". Tega obrazca ni med obrazci.
V točki 10. Merila je navedeno, da se vpišejo reference posameznih odgovornih projektantov v obrazec "Izjava kadra", kjer pa ni rubrike za reference. Ali morajo biti reference posameznih odgovornih projektantov potrjene s strani naročnikov in na kakšnih obrazcih?
V točki 11.1.8. Finančna zavarovanja ni opredeljeno zavarovanje za resnost ponudbe. Priložen obrazec je za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Kaj je potrebno priložiti v ponudbi?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Pod točko 9.2.1 se kot dokazilo šteje zgolj obrazec »Referenčna izjava«. Zahteve po obrazcu »Izjava ponudnika« ponudniki ne upoštevajo.
V obrazcu »Izjava kadra«so polja, kamor posamezen kader vnese podatke za posamezno referenco. To je tudi obrazec, ki ga izpolni in podpiše posamezen odgovorni projektant, saj je v obrazcu polje, kamor se vpiše, kje oz. pri kom se preverja to konkretno referenco, zato ni zahteve po referenci, izdani s strani naročnika referenčnega projekta.
V točki 11.1.8 je opredeljeno Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obvezno, ki je tudi zahtevano v razpisni dokumentaciji (glej točko 8 v Navodilih gospodarskim subjektom), zato je tudi priložen obrazec za to vrsto zavarovanja. Zavarovanje za resnost ponudbe ni nikjer zahtevano, zato tudi ni opredeljeno in ni obrazca zanj. V ponudbi se ne prilaga nobenega zavarovanja. Zavarovanje za dobro izvedbo bo obvezan predložiti le izbrani izvajalec, ki bo podpisal pogodbo.
Datum objave: 18.12.2017   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede nato, da ste spremenili pogoje in da lahko zdaj nastopa več ponudnikov, vas res lepo prosimo, če omogočite dodaten ogled, saj si res želimo sodelovati na vašem razpisu.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
Naročnik razpisuje dodatni termin ogleda lokacije, in sicer 21.12.2017 ob 10.00 uri. Rok za vprašanja se podaljša do 22.12.2017 do 10.00 ure.Datum objave: 19.12.2017   11:33
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kje je objavljen obrazec "Izjava kadra", kjer se vpišejo reference za posamezne odgovorne projektante. Med objavljenimi obrazci ga ni.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, s katero se doda manjkajoči obrazec "Izjava kadra" med sestavine razpisne in ponudbene dokumentacije. Obrazec je objavljen na spletni strani naročnika.Datum objave: 21.12.2017   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Če gre za skupno ponudbo, je potrebno oddati "Izjavo za gospodarski subjekt" samo za vodilnega partnerja ali za vse partnerje?
Hvala.
Lp,

ODGOVOR
Vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje
navedenih pogojev, posamično.Datum objave: 21.12.2017   15:32
VPRAŠANJE
Pozivam naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj en teden, saj je zaradi praznikov nemogoče pridobiti toliko referenčnih potrdil, potrjenih s strani naročnikov.

ODGOVOR
Naročnik je pri sami objavi naročila predvidel praznike, zato je bil rok za oddajo ponudbe, glede na to, da gre za naročilo male vrednosti, daljši kot običajno. Naročilo je bilo objavljeno 1.12.2017, tako da so imeli potencialni ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb in pridobitev referenčnih potrdil, zato rok za oddajo naročila ostane nespremenjen.Datum objave: 22.12.2017   08:25
VPRAŠANJE
Glede na to, da se kot referenca upošteva tudi vrednost PGD plus PZI v višini 40000 €, pozivamo naročnika, da dopolni obrazec 'Referenčna izjava' z dodatkom oziroma navedbe besede PGD. Naročnik namreč ne želijo podpisovati obrazcev z ročno spremenjenimi postavkami. Ker se s tovrstnimi površnostmi naročnikov nenehno srečujemo, pozivamo k večji skrbnosti pri pripravi obrazcev, saj nam takšni nepopolni obrazci povzročajo samo težave.7 Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je dopolnjeno referenčno izjavo objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 22.12.2017   09:16
DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:
Referenčno izjavo za izpolnjevanje pogoja pod točko 9.2.1.1 izpolni in podpiše ponudnik in ne referenčni naročnik, v obrazec pa se navede podatke, kje je to izjavo mogoče preveriti.
Izjavo kadra, ki jo/jih je potrebno priložiti v okviru merila, izpolni in podpiše posamezen kader, in tudi na ta obrazec se vpišejo podatki, kje je to izjavo mogoče preveriti.
V nobenem primeru ni zahtevano, da se prilaga izjava, podpisana in potrjena s strani referenčnega naročnika, ampak izjavo podpiše sam ponudnik oz. prijavljeni kader.


Datum objave: 22.12.2017   09:28
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj en teden. Res je, da je bil razpis objavljen 1.12.2017, res pa je tudi to, da so se pogoji razpisa spremenili glede referenc, kar predstavlja bistveno spremembo. Ponudniki, ki se prej niso mogli prijaviti, se sedaj lahko, vendar imajo manj časa za pripravo ponudbene dokumentacije kot preostali, zato prosimo, da to upoštevate in podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Obenem pozivamo ponudnika, da zniža vrednost reference pri pogojih za odgovornega projektanta strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij. Postavljena vrednost reference je namreč v nesorazmerju z referenco za ponudnika. Namreč, jasno je, da so pri referenci 40.000 € za izdelavo projektne dokumentacije, kot jo zahtevate za ponudnika, elektro, strojne instalacije in gradbene konstrukcije manjša postavka in nikakor ne morejo znašati vrednosti 25000 € kot jih zahtevate. Glede na to, da je merilo izbora najugodnejša cena, menimo, da nikakor ne morete utemeljiti tega, da boste s tako postavljenim pragom reference dosegli najugodnejšo ceno, kar je tudi v nasprotju z načeli in določbami ZJN-3. Zato pozivamo naročnika, da zniža vrednost reference za odgovorne projektante na vrednost 10000 €.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, niti ne bo spreminjal višine vrednosti reference.
Referenčno izjavo za izpolnjevanje pogoja pod točko 9.2.1.1 izpolni in podpiše ponudnik in ne referenčni naročnik, v obrazec pa se navede podatke, kje je to izjavo mogoče preveriti. Izjavo kadra, ki jo/jih je potrebno priložiti v okviru merila, izpolni in podpiše posamezen kader, in tudi na ta obrazec se vpišejo podatki, kje je to izjavo mogoče preveriti. V nobenem primeru ni zahtevano, da se prilaga izjava, podpisana in potrjena s strani referenčnega naročnika, ampak izjavo podpiše sam ponudnik oz. prijavljeni kader.