Dosje javnega naročila 009973/2017
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009973/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2017
JN009973/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.12.2017
JN009973/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2017
JN009973/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2018

    JN009973/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN-S-007/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
66515000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KRŠKO
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o. za leto 2018. Podrobnejši opis je naveden v dokumentaciji za oddajo tega javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2018
Konec: 31.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2017   11:00
Kraj: Vrbina 17, 8270 Krško


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2017   14:46
1.
Leto Zavarovalna vrsta
2012 x
2013 Avtomobilsko zavarovanje
2014 Avtomobilsko zavarovanje; Zavarovanje strojev in naprav – hladilni agregat
2015 Avtomobilsko zavarovanje
2016 x

Rezerviranih škod nimamo.

2. Pri izvedbi predmetnega javnega naročila ne sodeluje posrednik.

3. Letni agregat pri zavarovanju splošne odgovornosti:
- za osebe: 100.000 eur
- za stvari: 50.000 eur


Datum objave: 06.12.2017   11:56
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe
Na strani 6/13 razpisne dokumentacije navajate, da se vzorec pogodbe parafira na vsaki strani pogodbe in na zadnji strani žigosa. Na strani 8/13 razpisne dokumentacije pa v tč. 5 navajate, da mora biti vzorec pogodbe izpolnjen z osnovnimi podatki, parafiran na vsaki strani ter na zadnji potrjen z žigom ponudnika.
Prosimo za pojasnilo oz. potrditev, da se vzorec pogodbe na vsaki strani parafira in na zadnji strani žigosa in da izpolnjevanje pogodbe ni potrebno.
ODGOVOR


Vzorec pogodbe naj bo na vsaki strani parafiran in na zadnji strani žigosan (v kolikor ponudnik v pravnem prometu posluje z žigom). Izpolnjevanje pogodbe z osnovnimi podatki ni potrebno.

Datum objave: 06.12.2017   14:13
1. Kritje za nevarnost potresa ni predmet JN. Navedba odbitne franšize za dodatno jamstvo kritja potresa je napaka in zato brezpredmetna.
Dodatne nevarnosti pri požarnem zavarovanju se zavarujejo na zavarovalno vsoto.

2. NE.

3. NE.

4. Premijski razred KK HF – 050 = 10. Vljudno vas prosimo, da glede navedenega upoštevate tudi popravek razpisne dokumentacije, objavljen na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave.

Osnova za izračun premije je vrsta vozila in tehnične lastnosti.

5.

Leto Zavarovalna vrsta Višina izplačane škode

2012 x x

2013 Avtomobilsko zavarovanje 1. 548,98 eur
2. 645,39 eur

2014 Avtomobilsko zavarovanje 1. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 146,89 eur
2. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 584,69 eur
Zavarovanje strojev in naprav – hladilni agregat 3. 931,50 eur

2015 Avtomobilsko zavarovanje 1. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 890,11 eur

2016 x x


Datum objave: 06.12.2017   14:23
VPRAŠANJE
1. Požarno zavarovanje
V prilogi 1.- tehnične specifikacije navajate višino odbitne franšize in sicer:
Zavarovalno jamstvo je podano brez odbitne franšize, razen za dodatno jamstvo kritja potresa, kjer znaša odbitna franšiza 2% od pripadajoče zavarovalne vsote poškodovanih sredstev.
Prosimo za pojasnilo glede kritja za nevarnost potresa, saj pod navedbo obsega kritja za predmete zavarovanj pod tč. 1.1, 1.2. in 1.3. ni navedeno naj kritje obsega tudi nevarnost potresa in za katere predmete zavarovanja.

Dodatne nevarnosti
Prosimo za pojasnilo ali se dodatne nevarnosti pri požarnem zavarovanju zavarujejo na zavarovalno vsoto ali na »I.riziko« V kolikor gre za način zavarovanja na »I.riziko« prosimo za navedbo višine zavarovalnih vsot za poplavo in indirektni udar strele.

2. Strojelomno zavarovanje
Ali želite odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah?

3. Zavarovanje računalnikov
Ali želite odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah?

4. Zavarovanje vozil
Prosimo za podatek o premijskem razredu za vozilo KK HF-050.
Osnova za izračun premije kasko zavarovanja je NNV vozila. Glede na to, da predmetnega podatka v razpisni dokumentaciji ni , prosimo za potrditev, da je osnova za izračun premije vrednost iz eurotaxa.


5. Podatki o škodah
V odgovorih na vprašanja o podatkih škod prosimo za navedbo višine izplačanih škod v EUR po zavarovalni vrsti in posameznem letu.


ODGOVOR

1. Kritje za nevarnost potresa ni predmet JN. Navedba odbitne franšize za dodatno jamstvo kritja potresa je napaka in zato brezpredmetna.
Dodatne nevarnosti pri požarnem zavarovanju se zavarujejo na zavarovalno vsoto.

2. NE.

3. NE.

4. Premijski razred KK HF – 050 = 10. Vljudno vas prosimo, da glede navedenega upoštevate tudi popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave.

Osnova za izračun premije je vrsta vozila in tehnične lastnosti.

5.

Leto Zavarovalna vrsta Višina izplačane škode
2012 x x
2013 Avtomobilsko zavarovanje 1. 548,98 eur
2. 645,39 eur
2014 Avtomobilsko zavarovanje 1. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 146,89 eur
2. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 584,69 eur
Zavarovanje strojev in naprav – hladilni agregat 3. 931,50 eur
2015 Avtomobilsko zavarovanje 1. poravnava med zavarovalnico in izvajalcem: 890,11 eur
2016 x xDatum objave: 06.12.2017   14:24
VPRAŠANJE
1. Požarno zavarovanje
V prilogi 1.- tehnične specifikacije navajate višino odbitne franšize in sicer:
Zavarovalno jamstvo je podano brez odbitne franšize, razen za dodatno jamstvo kritja potresa, kjer znaša odbitna franšiza 2% od pripadajoče zavarovalne vsote poškodovanih sredstev.
Prosimo za pojasnilo glede kritja za nevarnost potresa, saj pod navedbo obsega kritja za predmete zavarovanj pod tč. 1.1, 1.2. in 1.3. ni navedeno naj kritje obsega tudi nevarnost potresa in za katere predmete zavarovanja.

Dodatne nevarnosti
Prosimo za pojasnilo ali se dodatne nevarnosti pri požarnem zavarovanju zavarujejo na zavarovalno vsoto ali na »I.riziko« V kolikor gre za način zavarovanja na »I.riziko« prosimo za navedbo višine zavarovalnih vsot za poplavo in indirektni udar strele.

2. Strojelomno zavarovanje
Ali želite odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah?

3. Zavarovanje računalnikov
Ali želite odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah?

4. Zavarovanje vozil
Prosimo za podatek o premijskem razredu za vozilo KK HF-050.
Osnova za izračun premije kasko zavarovanja je NNV vozila. Glede na to, da predmetnega podatka v razpisni dokumentaciji ni , prosimo za potrditev, da je osnova za izračun premije vrednost iz eurotaxa.


5. Podatki o škodah
V odgovorih na vprašanja o podatkih škod prosimo za navedbo višine izplačanih škod v EUR po zavarovalni vrsti in posameznem letu.


ODGOVOR
1. Leto Zavarovalna vrsta
2012 x
2013 Avtomobilsko zavarovanje
2014 Avtomobilsko zavarovanje; Zavarovanje strojev in naprav – hladilni agregat
2015 Avtomobilsko zavarovanje
2016 x

Rezerviranih škod nimamo.

2. Ne sodeluje.

3. Letni agregat pri zavarovanju splošne odgovornosti:
- za osebe: 100.000 eur
- za stvari: 50.000 eur
Datum objave: 06.12.2017   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za podatke o škodah in sicer po zavarovalni vrsti in po letih za preteklih 5 let. Prosimo tudi za podatek o morebitnih rezerviranih škodah.
2. Prosimo za informacijo ali pri izvedbi javnega naročila sodeluje posrednik. V kolikor da, prosimo za podatek za katerega posrednika oz. posredniško družbo gre in višino provizije.
3. Pri zavarovanju splošne odgovornosti prosimo za navedbo letnega agregata.

ODGOVOR


Leto Zavarovalna vrsta
2012 x
2013 Avtomobilsko zavarovanje
2014 Avtomobilsko zavarovanje; Zavarovanje strojev in naprav – hladilni agregat
2015 Avtomobilsko zavarovanje
2016 x

Rezerviranih škod nimamo.

2. Ne sodeluje.

3. Letni agregat pri zavarovanju splošne odgovornosti:
- za osebe: 100.000 eur
- za stvari: 50.000 eur


Datum objave: 07.12.2017   11:24
VPRAŠANJE

Glede na vaše pojasnilo, da se dodatne nevarnosti pri požarnem zavarovanju zavarujejo na zavarovalno vsoto, vas ponovno pozivamo k razmisleku glede smiselnosti zavarovanja dodatnih nevarnosti na zavarovalno vsoto. Običajno se za dodatne nevarnosti določi zavarovalna vsota na "I. riziko" Zavarovalna vsota pri zavarovanju na prvi riziko predstavlja samo del vrednosti zavarovane stvari. V tem primeru plača zavarovalnica obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko. Ne upoštevajo se določila o podzavarovanju. V kolikor se zavaruje na "I.riziko", prosimo za določitev zavarovalne vsote za dodatno nevarnost poplave in indirektnega udara strele.


Pri zavarovanju sončne elektrarne navajate kritje za strojelomno in požarno zavarovanje. Zanima nas, ali naj bo kritje za požarno zavarovanje podano le za osnovne nevarnosti ali tudi za dodatno nevarnost poplave?

ODGOVOR


1. Dodatne nevarnosti se zavarujejo na zavarovalno vsoto.

2. Kritje naj bo podano le za osnovne nevarnosti.

Datum objave: 07.12.2017   11:29
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, za kateri predmet zavarovanja se vključi kritje za škode nastale zaradi indirektnega udara strele (samo za opremo strojno in elektro, ali tudi za dele zgradb? Istočasno prosimo za določitev vrednosti.


ODGOVOR

Predmet zavarovanja je določen v Prilogi 1: Tehnične specifikacije v dokumentaciji za oddajo javnega naročila, prav tako zavarovalna vsota.


Datum objave: 07.12.2017   12:47
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

POŽARNO ZAVAROVANJE

Ali so navedene zavarovalne vsote za objekt in opremo enake knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)?
Kam so vezani avtomatski javljalci požara?
Prosimo za več podatkov o vrsti avtomatskih gasilnih napravah, način gašenja, viri gasilne vode…
Prosimo za podatek o drugih alarmnih sistemih – vrsta, namen (požar, vlom), kam so vezani…
Pri obsegu kritja navajate tudi razširitve kritja za izliv vode in poplavo – prosimo za določitev zavarovalne vsote na prvi riziko za posamezno nevarnosti in lokacijo.
Prosimo za dopolnitev definicije talne vode v smislu: Talna voda je zavarovana, če je nastala zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari.
Oprema in inštalacije so za nevarnost indirektnega udara zavarovani v sklopu strojelomnega zavarovanja, ki je tudi predmet razpisa. Prosimo za izbris kritja pri požaru, oz. v kolikor gre za instalacije, ki niso predmet zavarovanja po strojelomnem zavarovanju določitev predmeta zavarovanja in zavarovalne vsote.
Pod rubriko Odbitne franšize je zapisano dodatno kritje za nevarnost potresa, ki pa prej pri obsegu kritja ali kje drugje ni opredeljeno. Ali je potresno zavarovanje (zgradb in opreme) predmet javnega naročila ali ne? Ali se za nevarnost potresa zavaruje tudi računalniška oprema in fotonapetnostna elektrarna?

STROJELOMNO ZAVAROVANJE

Ali je navedena zavarovalna vsota za opremo in inštalacije enaka knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)? Če je zavarovalna vsota dejanska vrednost opreme in inštalacij, prosimo še za podatek o novonabavni vrednosti istih stvari.
Ali želite zavarovati tudi amortizirano vrednost pri delnih škodah?

VLOMSKO ZAVAROVANJE

Prosimo za podatek o protivlomnem alarmnem sistemu – kam je vezan…

ZAVAROVANJE MIKRO FOTONAPETNOSTNE ELEKTRARNE

Ali je navedena zavarovalna vsota za elektrarno enaka knjigovodski nabavni vrednosti le-te ali dejanski vrednosti (upoštevana amortizacija)? Če je zavarovalna vsota dejanska vrednost, prosimo še za podatek o novonabavni vrednost.
Ali želite pri strojelomnem kritju tudi zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah?
Ali se pri strojelomne kritju upošteva enaka odbitna franšiza kot pri strojelomnem zavarovanju ostalih strojev in inštalacij (10% od sestavin dajatev zavarovalnice, vendar v absolutnem znesku najmanj 100 EUR in največ 3.500 EUR?

ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV

Ali je navedena zavarovalna vsota za računalnike enaka knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)? Če je zavarovalna vsota dejanska vrednost računalnikov, prosimo še za podatek o novonabavni vrednosti istih stvari.
Ali želite zavarovati tudi amortizirano vrednost pri delnih škodah?

ZAVAROVANJE OSEBNIH VOZIL

Prosimo za podatek o obstoječem premijskem razredu AO za vozilo reg. št. KK*HF-050.


ODGOVOR

POŽARNO ZAVAROVANJE

Ali so navedene zavarovalne vsote za objekt in opremo enake knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)? Dejanskim vrednostim.

Kam so vezani avtomatski javljalci požara?
Avtomatski javljalniki požara so vezani na požarno centralo, ki je preko »posebne telefonske linije« povezana na PGE Krško. S PGE Krško imamo sklenjeno v te namene posebno pogodbo za intervencijo v primeru požarnega alarma.

Prosimo za več podatkov o vrsti avtomatskih gasilnih napravah, način gašenja, viri gasilne vode…
Avtomatska gasilna naprava na plin NOVEC 1230 je nameščena v IKT prostoru (računalniški serverji) in v arhivu. Aktiviranje avtomatske gasilne naprave je samodejno na podlagi detekcije vgrajenih javljalnikov požara ali pa ročno. Centrala gasilnega sistema je od proizvajalca Bosch, dobavitelj Iskra. Z Iskro imamo sklenjeno pogodbo o periodičnem pregledu in vzdrževanju sistemov APZ. (avtomatska požarna zaščita) Vir gasilne vode je javno vodovodno omrežje s priključkom DN 80.

Prosimo za podatek o drugih alarmnih sistemih – vrsta, namen (požar, vlom), kam so vezani…
V objekt je vgrajen sistem APZ – za požar, protivlomno varovanje in videonadzor, sistem za detekcijo CO – garaža in sistem za detekcijo CO2 v kotlovnici. Sistem APZ sestavljajo detektorji požara v prostorih in centrala za javljanje požara, ki je s »posebno telefonsko linijo« povezana na PGE Krško.
Protivlomni sistem je vezan v komandno sobo Centar vodenja v objektu IS GEN, Vrbina 17, Krško. Kjer je zagotovljena 24/7 prisotnost.
V objektu je vgrajen tudi videonadzor. Vpogled v videonadzori sistem se izvaja iz komandne sobe Centra vodenja v objektu IS GEN, Vrbina 17, Krško. Kjer je zagotovljena 24/7 prisotnost.
V IKT prostoru je vgrajen sistem za detekcijo izliva vode.


Pri obsegu kritja navajate tudi razširitve kritja za izliv vode in poplavo – prosimo za določitev zavarovalne vsote na prvi riziko za posamezno nevarnosti in lokacijo. Zavarovalna vsota je na dogovorjeno vrednost.

Prosimo za dopolnitev definicije talne vode v smislu: Talna voda je zavarovana, če je nastala zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari. Definicija talne vode je: Talna voda je zavarovana, če je nastala zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari.

Oprema in inštalacije so za nevarnost indirektnega udara zavarovani v sklopu strojelomnega zavarovanja, ki je tudi predmet razpisa. Prosimo za izbris kritja pri požaru, oz. v kolikor gre za instalacije, ki niso predmet zavarovanja po strojelomnem zavarovanju določitev predmeta zavarovanja in zavarovalne vsote. Predmet zavarovanja je določen v tehničnem delu razpisne dokumentacije, prav tako zavarovalna vsota.

Pod rubriko Odbitne franšize je zapisano dodatno kritje za nevarnost potresa, ki pa prej pri obsegu kritja ali kje drugje ni opredeljeno. Ali je potresno zavarovanje (zgradb in opreme) predmet javnega naročila ali ne? Ali se za nevarnost potresa zavaruje tudi računalniška oprema in fotonapetnostna elektrarna? Kritje za nevarnost potresa ni predmet JN. Navedba odbitne franšize za dodatno jamstvo kritja potresa je napaka in zato brezpredmetna.


STROJELOMNO ZAVAROVANJE

Ali je navedena zavarovalna vsota za opremo in inštalacije enaka knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)? Dejanska vrednost. Knjigovodska nabavna vrednost »Opreme-vsa elektro in strojna oprema z inštalacijo, multimedijska oprema in oprema Svet energije« = 3.288.457 eur

Ali želite zavarovati tudi amortizirano vrednost pri delnih škodah? NE.

VLOMSKO ZAVAROVANJE

Prosimo za podatek o protivlomnem alarmnem sistemu – kam je vezan…
Protivlomni sistem je vezan v komandno sobo Centar vodenja v objektu IS GEN, Vrbina 17, Krško. Kjer je zagotovljena 24/7 prisotnost. V objektu je vgrajen tudi videonadzor.


ZAVAROVANJE MIKRO FOTONAPETNOSTNE ELEKTRARNE

Ali je navedena zavarovalna vsota za elektrarno enaka knjigovodski nabavni vrednosti le-te ali dejanski vrednosti (upoštevana amortizacija)? Dejanska vrednost. Če je zavarovalna vsota dejanska vrednost, prosimo še za podatek o novonabavni vrednost. Knjigovodska nabavna vrednost = 112.846,9 eur.

Ali želite pri strojelomnem kritju tudi zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah? NE.

Ali se pri strojelomne kritju upošteva enaka odbitna franšiza kot pri strojelomnem zavarovanju ostalih strojev in inštalacij (10% od sestavin dajatev zavarovalnice, vendar v absolutnem znesku najmanj 100 EUR in največ 3.500 EUR? Da.

ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV

Ali je navedena zavarovalna vsota za računalnike enaka knjigovodskim nabavnim vrednostim ali dejanskim vrednostim (upoštevana amortizacija)? Dejanska vrednost. Če je zavarovalna vsota dejanska vrednost računalnikov, prosimo še za podatek o novonabavni vrednosti istih stvari.

Knjigovodska nabavna vrednost:
- Računalnik – prenosni računalniki s pripadajočo opremo: 40.098,27 eur
- Računalnik – Vsa (stara in nova) računalniška oprema in optična povezava: 381.324,51 eur


Ali želite zavarovati tudi amortizirano vrednost pri delnih škodah? NE.


ZAVAROVANJE OSEBNIH VOZIL

Prosimo za podatek o obstoječem premijskem razredu AO za vozilo reg. št. KK*HF-050. Premijski razred KK HF – 050 = 10. Vljudno vas prosimo, da glede navedenega upoštevate tudi popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.12.2017   14:45
VPRAŠANJE
Pri POŽARNEM ZAVAROVANJU ste odgovorili, da se dodatne nevarnosti zavarujejo na zavarovalno vsoto, to pomeni, da bi podali kritje do polnih zavarovalnih vsot (npr. pri zgradbi do 3.977.355 Eur). Dodatne nevarnosti se navadno zavarujejo z zavarovalnimi vsotami na I. riziko, ki predstavljajo največjo škodo, ki se lahko zaradi teh nevarnosti zgodi, ob enem škodnem dogodku. Prosimo za določitev zavarovalnih vsot na I. riziko za posamezne nevarnosti in lokacije, v kolikor se odločite za to varianto.

ODGOVOR

Za zavarovanje na I. riziko se nismo odločili.