Dosje javnega naročila 010095/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot za leto 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.000,00 EUR

JN010095/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.12.2017
JN010095/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2018
JN010095/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2018
JN010095/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010095/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot za leto 2018
Referenčna številka dokumenta: NMVIDV-60/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot za leto 2018
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot za leto 2018
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.01.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.01.2018   09:30
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-Dražba na spletnem naslovu https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, v skladu z dokumentom iz točke 3 Navodil za ponudnike (e-Dražba), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za ponudnike (e-Dražba), ki je objavljen na spletni strani http://ejn.gov.si/e-drazbe-navodila-ponudnik.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.12.2017   09:00

Dodatne informacije:
V primeru le ene oddane ponudbe ali samo ene dopustne ponudbe, ki v celoti izpolnjuje zahteve naročnika iz navodil gospodarskim
subjektom, vendar pa presega naročnikova zagotovljena sredstva ali cene na trgu, bodo s ponudnikom izvedena pogajanja, v skladu z
drugim odstavkom 47. člena ZJN-3. Naročnik se bo pogajal o merilu v predmetnem naročilu, torej o ceni. O pogajanjih bo ponudnik
obveščen s povabilom k pogajanjem. Za morebitne nadaljnje kroge pogajanj se bosta naročnik in ponudnik dogovorila na pogajanjih
oziroma bo naročnik ponudnika k nadaljevanju pogajanj povabil s povabilom k nadaljevanju pogajanj. Če se ponudnik ne bo odzval na
naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo
upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo."
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.12.2017   07:34
VPRAŠANJE
Kje dobimo razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR

Navedeno v točki I.3 Sporočanje- Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila (http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila)