Dosje javnega naročila 010082/2017
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Digitalna kampanja za preusmerjanje tranzitnih gostov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 213.551,75 EUR

JN010082/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.12.2017
JN010082/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2017
JN010082/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.01.2018
JN010082/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010082/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233993/Razpisna_dokumentacija.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Digitalna kampanja za preusmerjanje tranzitnih gostov
Referenčna številka dokumenta: JNM-0020/2017-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti za »Digitalno kampanjo za preusmerjanje tranzitnih gostov«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti za »Digitalno kampanjo za preusmerjanje tranzitnih gostov«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2017   13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo dne 21.12.2017 ob 13:00 uri v steklenjaku v 5. nadstropju na naslovu: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2017   13:06
Naročnik pojasnjuje, da je v Prilogi 1 Medijski načrt in finančni razrez za družbena omrežja za Digitalno kampanjo za preusmerjanje tranzitnih gostov (str. 55 razpisne dokumentacije) prišlo do pomote, in sicer je pri »FACEBOOK traffic canvas in carousel tipi oglasov« pravilni podatek za minimalno število klikov 38.500 pri ITALIJI in 13.500 pri AVSTRIJI. Pri »INSTAGRAM image traffic« pa je pravilni podatek za minimalno število klikov 6.500 pri ITALIJI in 6.000 pri AVSTRIJI.
V drugih delih razpisne dokumentacije so ti podatki navedeni pravilno.


Datum objave: 14.12.2017   13:11
VPRAŠANJE
1) TripAdvisor oglasni materiali
1a) V razpisu ni eksplicitno navedeno, kdo pripravi nativne oglase, 300 x 250 in nativni video. Ali bo vse navedene materiale v vseh jezikovnih različicah pripravil naročnik?
1b) Ali sodijo med materiale, ki jih bo posredoval naročnik za izdelavo multi-click 300x600 oglasov vsi potrebni teksti v vseh jezikih?

2) Minimalno število klikov
Minimalno število klikov za Italijo in Avstrijo navedeno v Prilogi 1 se razlikuje od pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Ali je minimalno število klikov na Facebook-u za Avstrijo 38.500 ali 13.500? Ali je minimalno število klikov na Facebook-u za Italijo 38.500 ali 13.500?


ODGOVOR
1a) Vse omenjene kreative v vseh jezikih priskrbi naročnik.
1b) Da. Naročnik priskrbi materiale za izdelavo oglasov v vseh jezikih.

2.) Pravilen podatek za minimalno število klikov pri »FACEBOOK traffic canvas in carousel tipi oglasov« je pri Italiji je 38.500 in pri Avstriji je 13.500.
Datum objave: 18.12.2017   08:42
VPRAŠANJE
1) UTM kode
Ali naročnik posreduje izvajalcu navodila za pripravo UTM kod?

2) Kreativne rešitve
Ali bodo za vsak val oglaševanja nove kreativne rešitve / oglasni materiali?


ODGOVOR
1) Da. Naročnik izvajalcu posreduje navodila za izdelavo UTM kod, kjer bo to potrebno.

2) Naročnik je predvidel v celoti naslednje maksimalno število kreativ za celotno kampanjo:
Za oglasne kreative, ki se bodo pojavljale na portalu TripAdvisor, bo naročnik izvajalcu priskrbel do 8 oglasnih kreativ na državo za multi-click oglase v vseh potrebnih jezikih, za nativne mobilne oglase bo naročnik izvajalcu priskrbel do 8 oglasnih kreativ na državo v vseh potrebnih jezikih, za e-sporočila bo naročnik izvajalcu priskrbel po 1 kreativo za vsako državo v vseh potrebnih jezikih, za nativni video oglas bo naročnik izvajalcu priskrbel do 4 različne videe za vsako državo v vseh potrebnih jezikih. Za oglasne kreative, ki se bodo pojavljale na družbenih omrežjih, bo naročnik izvajalcu priskrbel do 8 različnih carousel kreativ za vsako državo v vseh potrebnih jezikih, do 8 različnih canvas kreativ za vsako državo v vseh potrebnih jezikih, do12 različnih instagram kreativ za vsako državo v vseh potrebnih jezikih.
Morebitne menjave, dodajanja oglasov ali izklapljanje nekaterih slabše odzivnih oglasnih kreativ tekom kampanje je, skladno z razpisno dokumentacijo, stvar tekoče optimizacije. V kolikor bo določena kreativa delovala zelo dobro in ne bo potrebna menjava, se s ciljem optimizacije le-te ne bo zamenjalo.