Dosje javnega naročila 010087/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.794,64 EUR

JN010087/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.12.2017
JN010087/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2018
JN010087/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2018
JN010087/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010087/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
Referenčna številka dokumenta: 4300-140/2017 NMVHAJ-56/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79711000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Hajdrihova 28c, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.01.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.01.2018   12:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za javno naročanje
Tržaška cesta 19a (tretje nadstropje)
1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2017   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

v točki 3.3. Tehnično varovanje obsega naslednje storitve, druga alineja navajate, da imate požarno centralo.
Vljudno vas prosim, da nam sporočite tip in proizvajalca požarne centrale.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V stavbi je nekaj požarnih javjalnikov, ki so vezani na protivlomno centralo tipa ADECO.Datum objave: 14.12.2017   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na strani 8 razpisne dokumentacije navajate, da kot dokazilo o pogodbenem izvajanju storitev VNC zadošča izjava za gospodarski subjekt ali kopija pogodbe o zagotavljanju VNC z izjavo za podizvajalca. Obenem navajate, da se lahko kot dokazilo priloži tudi kopija pogodbe o zagotavljanju VNC. Ta celotni pogoj razumemo kot, da izvajalca storitev VNC ni potrebno prijaviti kot podizvajalca. Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V skladu z prvim odstavkom 81. člena ZJN-3, ponudnik lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.
Torej v primeru, da se ponudnik želi sklicevati na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ni nujno, da le ta sodeluje kot podizvajalec ali skupni ponudnik, ampak lahko z njim sodeluje tudi na kakšni drugi pravni podlagi, ki jo lahko svobodno izbere, vendar pa mora v ponudbi predložiti dokazila o tem, da bodo sredstva tega subjekta tudi dejansko uporabljena pri izvedbi naročila.
Naročnik vam potrjuje, da ste pravilno razumeli določilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki določa, da mora imeti ponudnik veljavno licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom.