Dosje javnega naročila 009351/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Obnova enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka v dvosistemski daljnovod
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 993.080,00 EUR

JN009351/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 06.11.2017
JN009351/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.12.2017
JN009351/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2018
JN009351/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2018
JN009351/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.04.2018
JN009351/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009351/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2017/S 239-496888

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič
miran.znidersic@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka v dvosistemski daljnovod
Referenčna številka dokumenta: 12-B/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Obnova enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka v dvosistemski daljnovod.
Natančnejši opis je v Tehničnih razpisnih pogojih.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN009351/2017-E01
Referenca obvestila: 2017-229215
Številka obvestila v UL: 2017/S 213-443407
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.11.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum in lokalni čas:

12.12.2017 10:00
Se glasi:

19.12.2017 10:00
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in lokalni čas:

12.12.2017 11:00
Se glasi:

19.12.2017 11:00
VII.2 Druge dodatne informacije
Skladno s tem popravkom bo popravljena tudi razpisna dokumentacija na portalu naročnika na spletnem naslovu: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1