Dosje javnega naročila 010089/2017
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija plazu Trbonje na žel. progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 58+600/700
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN010089/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.12.2017
JN010089/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2017
JN010089/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010089/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234048/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_TRBONJE_2.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234048/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu Trbonje na žel. progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 58+600/700
Referenčna številka dokumenta: 146/2017/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu v območju železniške proge, lokacija Trbonje na železniški progi Maribor - Prevalje - državna meja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniška proga Maribor - Prevalje - državna meja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.01.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.01.2018   11:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2018   14:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled lokacije, 19.12.2017 ob 9:00 (zahtevano v tehničnih pogojih)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2017   10:11
VPRAŠANJE
Ker je ogled obvezen je potrebno svojo udeležbo najaviti pri naročniku? In to pri komu?

ODGOVOR
Prosimo, da za udeležbo pri ogledu najavite pri kontaktni osebni naročnika: g. Mika Smole, telefon 051 317 695.

VPRAŠANJE
Ker je ogled objekta obvezen, ali je potrebno udeležbo najaviti pri naročniku in komu?

ODGOVOR
Prosimo, da za udeležbo pri ogledu najavite pri kontaktni osebni naročnika: g. Mika Smole, telefon 051 317 695.Datum objave: 13.12.2017   10:18
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto pooblastil za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe priložimo že pridobljena potrdila s strani Ministrstva?

ODGOVOR

Ponudnik lahko namesto pooblastil za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizično osebo priloži že pridobljena potrdila, ki pa niso starejša od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.


Datum objave: 13.12.2017   10:19
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto pooblastil za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe priložimo že pridobljena potrdila s strani Ministrstva?

ODGOVOR


Ponudnik lahko namesto pooblastil za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizično osebo priloži že pridobljena potrdila, ki pa niso starejša od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Datum objave: 14.12.2017   12:02
VPRAŠANJE
Kje je zbor kandiatov za ogled? Ali je prijava na ogled obvezna?

ODGOVOR


Zbor kandidatov za ogled je na železniški postaji Dravograd. Najava ogleda ni obvezna. Vse ostalo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 15.12.2017   12:55
VPRAŠANJE
Ponudnik bo v ponudbi imenova odgovornega vodjo del, kateri mora biti prisoten na ogledu. Kakšne so zahteve za OVD, ali mora izkazovati reference na podobnih objektih?

ODGOVOR


Danes smo objavili na Portalu JN dopolnitev razpisne dokumentacije z zahtevano kadrovsko sposobnostjo ponudnika.

Datum objave: 19.12.2017   11:44
VPRAŠANJE
Glede na spremembo zahtev za OVD vas pozivamo, da nemudoma objavite nov, dodaten termin za ogled.

ODGOVOR

Omogoči se dodaten termi za ogled, v četrtek 21.12.2017 ob 8.00 ur,i z zbornim mestom na postaji Dravograd.

Ostali pogoji za ogled ostanejo nespremenjeni.