Dosje javnega naročila 010154/2017
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Storitve: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 524.170,58 EUR

JN010154/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.12.2017
JN010154/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2018
JN010154/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2018
JN010154/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2018

    JN010154/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 239-496386

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO
Referenčna številka dokumenta: 430-0029/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINE KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ, KMETIJSKA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU "DRNOVO"
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GEODETSKIH DEL IN IZBIRO IZVAJALCA AGROMELIORACIJSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2018
Konec: 30.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Odločba Agencije RS za kmet. trge in razvoj podeželja št. 33130-23/2016/20 z dne 16.8.2017, EKSRP, podukrep 4.3, operacija: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KOMSACIJSKIH OBMOČJIH
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2018   13:30
Kraj: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda - sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2018   10:00

Dodatne informacije:
Na podlagi medobčinske pogodbe o vodenju in izvedbi tega razpisa med Občinami Kamnik, Komenda in Mengeš se javno naročilo izvaja preko Občine Komenda, na območju katere je največja komasacijska površina.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
Komenda
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.