Dosje javnega naročila 010186/2017
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
ZJN-3: Odprti postopek

JN010186/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.12.2017
JN010186/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2017
JN010186/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.12.2017
JN010186/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2018
JN010186/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN010186/2017-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2018
JN010186/2017-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2018
JN010186/2017-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2018
JN010186/2017-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2018
JN010186/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2018
JN010186/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2018
JN010186/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019

    JN010186/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 240-497526
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
metka.celestina@dars.si
+386 13009959
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234179/objavljena_RD_000209-2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
DARS D.D. CELJE
Dunajska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
metka.celestina@dars.si

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
Referenčna številka dokumenta: 000209/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221241
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221111
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija (sredstva instrumenta za povezovanje Evrope – IPE).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2018   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija na portalu javnih naročil, razen Poglavja 4, Poglavja 6 in Poglavja 9.
Poglavje 4 (priloge) in Poglavje 9 sta dostopna ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000209/2017.
Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifri predračunov: N137Z01 in N137Z02) ponudniki pridobijo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2017   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo datuma ogleda lokacije za ponudnike.

ODGOVOR
Za potencialne ponudnike bo organiziran ogled dne 16.1.18 ob 10.00 uri in dne 18.1.18 ob 10.00 uri na lokaciji avtocestne baze Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica.Datum objave: 12.01.2018   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
zanima nas, ali je ogled gradbišča obvezen in ali je potrebno imeti pooblastilo podjetja?
Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
Obisk gradbišča ni obvezen in naročnik ne zahteva, da se prisotni identificirajo.Datum objave: 13.02.2018   16:19
VPRAŠANJE
Zaradi neposredne povezanosti obeh projektov zahtevamo da Naročnik objavi PID načrte (že izvedene) prve cevi karavanškega predora.

ODGOVOR
Ni predmet razpisanih del. Zainteresirani ponudniki lahko vpogledajo v PID dokumentacijo zahodne cevi predora Karavanke dne 20.2.2018 od 9h do 14h na lokaciji avtocestne baze Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica.Datum objave: 01.03.2018   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v odgovoru na vprašanje št. 165, dodatek 7, niste odgovorili na vprašanje. Pozivamo vas, da umaknete zahtevo po predložitvi omenjenih prilog v fazi oddaje ponudbe, saj s tem po nepotrebnem obremenjujete vse ponudnike. Priloge C, C1, D, D1 so v fazi oddaje ponudbe nerelevantne, zato vas pozivamo, da jih zahtevate od izbranega ponudnika do podpisa pogodbe. Poleg tega prosimo za pojasnilo o izpolnjevanju priloge. Ceno večine gradbenega materiala ponudniki pridobimo od dobaviteljev skupaj s prevozom. Ali naj od vsakega dobavitelja posebej zahtevamo analizo cene? Material in prevoz posebej, kot to zahtevate s tabelah?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.