Dosje javnega naročila 801153/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.569,90 EUR

NMV1153/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2015
NMV4039/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2015
OS242/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 28.01.2016
NMV4039/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2016
JN005628/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.09.2016
JN007018/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.11.2016
JN000288/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV1153/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti

Datum objave: 4. 3. 2015
Številka objave: NMV1153/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD -1) ter varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71317210 (Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti)
71317100 (Storitve svetovanja na področju zaščite pred požari in eksplozijami ter nadzora nad njimi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/6793-27048611176550685412/OBJAVA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 3. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 3. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 3. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4039/2015, Storitve: Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti; datum objave: 3. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2015   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V pogojih zahtevate da ima podjetje pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo meritev vibracij v delovnem okolju in kemičnih škodljivosti – vzorčenje in analiza prahu, vzorčenje prahu v obliki vlaken, vzorčenje anorganskih plinov in par. VENDAR KOT IZVEDBA DEL TEH MERITEV NIKJER NE ZAHTEVATE ZAHTEVATO SAMO Izvedba meritev (HRUP,OSVETLJENOST IN MIKROKLIMA).
Ker so mi poznana ta tipična delovna mesta in teh meritev ni potrebno opravljati, predlaga ,da te zahteve glede dovoljenja za vibracije in kemičnih škodljivosti – vzorčenje in analiza prahu, vzorčenje prahu v obliki vlaken, vzorčenje anorganskih plinov IZUZAMETE IZ ZAHTEVANIH POGOJEV, RAZEN ČE NE GRE ZA FAVORIZIRNAJE DOLOČENEGA PODJETEJA ,KI MORA IMETI TA DOVOLJENJA VENDAR MERITEV NI POTREBNO IZVAJATI OZ. NISO PREDMET NAROČILA ?

Prosim tudi za seznam aktive požarne opreme ter seznam gasilnih aparatov in hidrantov po posameznih lokacijah?

ODGOVOR:
Številka: 430-1693/2014-9
Datum: 06.03.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-210116 – Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti
Številka objave: NMV1153/2015, Datum objave: 4.3.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 4.3.2015, 16:14
Pozdravljeni

V pogojih zahtevate da ima podjetje pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo meritev vibracij v delovnem okolju in kemičnih škodljivosti – vzorčenje in analiza prahu, vzorčenje prahu v obliki vlaken, vzorčenje anorganskih plinov in par. VENDAR KOT IZVEDBA DEL TEH MERITEV NIKJER NE ZAHTEVATE ZAHTEVATO SAMO Izvedba meritev (HRUP,OSVETLJENOST IN MIKROKLIMA).
Ker so mi poznana ta tipična delovna mesta in teh meritev ni potrebno opravljati, predlaga ,da te zahteve glede dovoljenja za vibracije in kemičnih škodljivosti – vzorčenje in analiza prahu, vzorčenje prahu v obliki vlaken, vzorčenje anorganskih plinov IZUZAMETE IZ ZAHTEVANIH POGOJEV, RAZEN ČE NE GRE ZA FAVORIZIRNAJE DOLOČENEGA PODJETEJA ,KI MORA IMETI TA DOVOLJENJA VENDAR MERITEV NI POTREBNO IZVAJATI OZ. NISO PREDMET NAROČILA ?

Prosim tudi za seznam aktive požarne opreme ter seznam gasilnih aparatov in hidrantov po posameznih lokacijah?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]Odgovor:

postavljalec vprašanja pravi: »kot izvedbo teh del nikjer ne navajate, zahtevate pa….«. Njegova trditev je napačna.

V 4. Členu sporazuma je navedeno« Ne glede na določbe prejšnjega člena si naročnik pridržuje pravico pri izvajalcu naročiti tudi druge storitve s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom, ki niso opredeljene v tem sporazumu (v nadaljevanju: druge storitve), a jih naročnik potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti, ki jih veljavna zakonodaja določa na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.«

Kot naročnik želimo pridobiti izvajalca s celostno ponudbo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in ne izvajalca z »ozko« paleto možnih storitev, ker smo v slednjem primeru ob nastanku potrebe po izvedbi neke storitve, ki je pogodbeni izvajalec ne more izvajati, prisiljeni izvajalca iskati na trgu z dodatnimi JN. Sicer pa razpis dovoljuje, da lahko ponudnik v delih, kjer ne izpolnjuje pogojev, nastopa s podizvajalci.

Kot aktivna požarna zaščita se uporabljajo ročni javljalniki požara, avtomatski javljalniki požara in varnostna razsvetljava. Obstoječi gasilniki so na prah in CO2.Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Poslati:
- Portal JN