Dosje javnega naročila NMV4787/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV4787/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2015
NMV5198/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 20.08.2015
NMV490/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.01.2016
    NMV4787/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov

Datum objave: 3. 8. 2015
Številka objave: NMV4787/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Filtri olja , goriva in zraka 2015-2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Filtri olja goriva in zraka 2015-2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34631000 (Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/2445-25520833359797864558/RD_in_po
nudbeni_obrazec.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 27. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 27. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.,soba 606, Kolodvoirska 11, Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 8. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 8. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5198/2015, Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov; datum objave: 20. 8. 2015
  • NMV490/2016, Blago: Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov; datum objave: 26. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2015   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je mogoce imeti kataloske stevilke fitrov? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
V obrazcu 17 -tehnične zahteve so definirane vrste filtrov, dimenzije filtrov in in fizikalne lastnoti filtrov, zato naročnik ne bo dodajal kataloških številk filtrov. Naročnik zahteva, da se v razpisnem obrazcu 4 navedde naziv proizvajalca in kataloško številko, ki jo ima ponujeni prozvajalec.

S spoštovanjem!

Datum objave: 18.08.2015   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

- prosim za razlago premerov D3 in D7, pri tistih filtrih, kjer sta ti dve dimenzij navedeni v tehničnih specifikacijah. Na katere dimenzije se ta dva premera nanašata?
- Kakšen ventil je "Ventil št.5", ki je naveden pri nekaterih filtrih kot dodatek?
- Ali imajo filtri olja tudi bypass ventile?
- Ali imajo oljni filtri tudi indikatorje zasičenja? Če da, katerega tipa (elektronski, opticni, oboje)?
- Na kaj se nanaša oznaka 44097/2 pri postavki "Varnostni vložek za 44097/2"

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR:
• D3 je oznaka za notranji premer tesnila. D7 navaja podatek o navoju.
• Ventil št.5 je varnostni ventil odprtine fi 16,5mm.
• Bypass ventile imajo filtri olja v razpisni dokumentaciji pod vrstnim redom 19 in 20.
• Nimajo.
• 44097/2 je številka ki jo imamo v našem informacijskem sistemu dejansko pa to pomeni, da se navedeni sekundarni filter nanaša na primarni filter, ki je v razpisni dokumentaciji pod zaporedno številko 29.Datum objave: 20.08.2015   08:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Hvala za vaše odgovore. Obenem pa se nam žal ob tem odpira vedno več tehničnih nejasnosti v vašem razpisu, zato bi želeli vaše odgovore še na naslednja vprašanja:

1. Na kakšen odpiralni tlak je nastavljen varnostni ventil št.5 (odprtine fi 16,5mm) ?

2. Filtri pod zaporedno številko 19 in 20 pravite, da imajo "by-pass" funkcijo. Na kakšnih odpiralnih tlakih so nastavljeni varnostni ventili v teh filtrih ?

3. Vezano na vaš odgovor glede varnostnega vložka 44097/2 - kaj je mišljeno pod pojmom "sekundarni filter" in "primarni filter" ?

4. Omenjate zaporedne številke filtrov, kar ni povsem jasno. Kje so ti filtri numerirani ? V Excel datoteki so to mogoče zaporedne številke vrstic pred posameznim tipom filtra ? V Word razpisni dokumentaicji teh zaporednih številk ni.

Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
1. odpiralni tlak je nastavljen pri varnostnem ventilu št.5 (odprtine fi 16,5mm) na 2,5-3 bar

2. Poz.19 odpiralni tlak je : 1,3-1,4 bar
Poz.20: odpiralni tlak je: 2-2,5 bar

3. Primarni je zunanji, sekundarni je varnostni vložek ki pride v primarnega

4. Vrstni red po razpisani dokumentaciji


Datum objave: 20.08.2015   10:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to, da je vaš opis iskanih filtrov v razpisu tehnično pomankljiv in na podlagi tega opisa ni mogoče ponuditi samo en tip filtra za vašo posamezno postavko, vas prosimo za:

- tehnične risbe filtrov
- kratek opis aplikacije filtrov
- znamko proizvajalca trenutnih filtrov

Menimo, da z izdajo teh informacij ne ogrozite objektivnosti razpisa, temveč boste lahko le na ta način omogočili tudi drugim ponudnikom, da vam lahko ponudijo primerne, tehnično zamenljive, filtre.

Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.ODGOVOR:
Menimo, da naš opis ni tehnično pomanjkljiv in da se da iz tehničnih zahtev naročiti en tip filtra. Smo pa dopolnili obrazec 17- tehnične zahteve in bodo popravki objavljeni na portalu JN.

Datum objave: 20.08.2015   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, ali sta za razpis "Filtri olja, goriva in zraka SŽ-VIT 2015-2016" potrebna certifikata ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudnik ima lahko standard ISO 9001 in ISO 14001 ali sistem sledljivosti. Ponudnik mora podati izjavo da kupec lahko preveri , da ima uveden sistem vhodne kontrole, medfazne in izhodne kontrole za materiale, ki jih dobavlja . Vmesno kontrolo, s katero zagotavlja, da je izdelek primerne kvalitete in izhodno kontrolo. Držati pa se mora vseh zakonskih določil glede okolja, ne glede na standard, če ga ima ali ne oziroma pogodbo z pooblaščenim podjetjem za odvoz odpadnih filtrov (oljnih, benzinskih in naftnih).