Dosje javnega naročila 010279/2017
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup 70 novih vagonov Sggrrs in najem 140 kontejnerjev z gravitacijskim razkladanjem RockTainer za obdobje petih let
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

JN010279/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 18.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN010279/2017-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2017/S 243-507800

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup 70 novih vagonov Sggrrs in najem 140 kontejnerjev z gravitacijskim razkladanjem RockTainer za obdobje petih let
Referenčna številka dokumenta: 141/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34621100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup 70 novih tovornih vagonov Sggrs in najem 140 kontejnerjev z gravitacijskim razkladanjem RockTainer za prevoz razsutih tovorov za obdobje petih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 12.200.650,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34621100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje tovorna
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup 70 novih tovornih vagonov Sggrs in najem 140 kontejnerjev z gravitacijskim razkladanjem RockTainer. za prevoz razsutih tovorov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
140 kontejnerjev z gravitacijskim razkladanjem RockTainer se najema za obdobje petih let.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Javno naročilo se izvede v skladu z drugo alinejo c) točke prvega odstavka, 46. člena, ZJN- 3 (Ur. List RS, št. 91/2015) po postopku s pogajanji brez predhodne objave iz razloga, ker je družba Innofreight Austria GmbH iz Avstrije v Evropi edini ponudnik vagonov serije Sggrrs InnoWaggon in kontejnerjev, ki so uporabni za prevoz razsutega tovora (npr. železove rude) na vagonih serije Sggrrs. Njihovi vagoni in kontejnerji imajo edinstveno zasnovo in tudi patentno zaščito za naslednje dele:
- 80' kontejnerski vagon, patent št. 13155662.3, najnižja lastna masa vagona za vagone Sggrrs;
- Spodnji okvir vagona, patent št. 14177366.3, je oblikovan tako, da omogoča v kombinaciji s posebnim kontejnerjem razkladanje v medtirje;
- Posebna razporeditev trnov, patent št. 13157418.8, omogoča prevoz kontejnerjev povečane bruto mase.
Prednost teh vagonov je, da imajo nizko lastno maso kar omogoča prevoz večje količine razsutega tovora kot v klasičnih vagonih tipa F, možnost razkladanja tovora skozi sredino vagona (odprtine v spodnjem okviru vagona), edinstveno razporeditev kontejnerskih trnov, ki v kombinaciji z dodatnimi varovali omogočajo prevoz kontejnerjev do bruto mase 76 ton. Vagoni imajo vgrajen tudi dodatni zračni vod, ki omogoča uporabo kontejnerjev s pnevmatskimi napravami za razkladanje tovora. Tak vagon lahko v kombinaciji z različnimi nadgradnjami nadomesti vagone serij: E, F, K, L, S, T in Z.
Vagoni so prirejeni za prevoz kontejnerjev podjetja Innofreight in v kombinaciji z njihovimi kontejnerji predstavljajo veliko logistično prednost saj se z njimi lahko prevaža zelo raznolike tovore in ni potrebna menjava vagonov ampak se samo zamenja tip kontejnerja. S temi vagoni se ob menjavi tipa kontejnerjev lahko prevaža les – hlodovina, lesni sekanci, premog, kremenčev pesek, kamniti agregati, vse vrste rud, žitarice, različne tekočine,…

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Številka naročila: 141/2017/08
Naslov:
V.2 Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1 Datum sklepa o oddaji naročila/sklepa o podelitvi koncesije
14.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
INNOFREIGHT Austria GmbH
Grazer Straße 18
8600
AT
Bruck an der Mur
Avstrija
info@innofreight.com
+43 38628989242
+43 38628989241
http://www.innofreight.com
Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.567.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.200.650,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2017