Dosje javnega naročila 008175/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet in aplikativne programske opreme, navedene v razpisni dokumentaciji, ter vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja novega sistema mUJPnet in mUJP BI.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.198.343,62 EUR

JN008175/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.09.2017
JN008175/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2017
JN008175/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.12.2017
JN008175/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008175/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 243-507082

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujp@ujp.gov.si
ujp@ujp.gov.si
+386 14751715
+386 14751703

Internetni naslovi
http://www.ujp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet in aplikativne programske opreme, navedene v razpisni dokumentaciji, ter vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja novega sistema mUJPnet in mUJP BI.
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2017-UJPnet-APO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet in aplikativne programske opreme, navedene v razpisni dokumentaciji, ter vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja novega sistema mUJPnet in mUJP BI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.801.921,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad ESS, operacija ePlačam.
II.2.14 Dodatne informacije
Storitve, ki se nanašajo na poslovno analitiko rešitev sistema UJPnet in vzpostavitev, vzdrževanje ter nadgradnjo novega sistema mUJPnet in mUJPnet BI bo sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljša


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008175/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 177-362651
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.09.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.327.381,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.801.921,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Postopek revizije je določen v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN) in v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.12.2017