Dosje javnega naročila 000134/2018
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Gradnje: Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.030.802,40 EUR

JN000134/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.01.2018
JN000134/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN000134/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2018
JN000134/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2018
JN000134/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.09.2018
JN000134/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018

    JN000134/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Silvana Šonc
bolnica.sezana@siol.net
+386 57074000
+386 57074019

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234563/02_BSezana_JN_Gradnja_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
Referenčna številka dokumenta: JN 03/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 858.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
39100000
39200000
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za zbiranje odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2018   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj je bil pripravljen projekt oz. kdaj je bila pripravljena ocenjena vrednost (na katero so vezana tudi zagotovljena sredstva naročnika)?
Po že kar nekaj neuspelih javnih razpisih naročnika (RS, MZ) in sicer zaradi pomanjkanja zagotovljenih sredstev, je popolnoma jasno, da so se cene v gradbeništvu spremenile in da je skoraj nemogoče upoštevati ocene projektov in na podlagi le-teh zagotoviti določena sredstva, prosimo za ta podatek, saj se nam kot resnim ponudnikom v nasprotnem primeru v tej fazi 'ne da' pripravljati ponudbe za razpis, ki bo zaradi pomanjkanja sredstev (ali kapric preferiranega ponudnika) še večkrat ponovljen.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila je naročnik pridobil od strokovne osebe s katerim ima pogodbeni odnos. Naročnik je seznanjen s porastom cen na področju gradbeništva in se bo skušal temu tudi prilagoditi v okviru zagotovljenih sredstev.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji - stran 50 - 3.rekapitulacija in ponudbeni predračun - navajate, da boste v primeru, da dokazila (ki se nanašajo na zahtevano dokumentacijo za opremo) ne bodo priložena ali v primeru, ko bodo nejasna, pozvali ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnitvi. Pozivamo vas, da nemudoma spremenite ta zapis, saj bomo v nasprotnem primeru vložili zahtevek za revizijo, vezan na razpisno dokumentacijo! Dopolnjevanje ponudb v tehničnem delu po roku za oddajo ponudb je NEDOPUSTNO, saj gre za poseg v ponudbo, ki nadalje onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov. Nepriložena oz. nepopolna oz. neustrezna tehnična dokumentacija je IZLOČITVENI kriterij. Spoštovani naročnik, RS, Ministrstvo za zdravje, glede na število javnih naročil, ki jih izvaja vaše ministrstvo je nekako neokusno in neprimerno, da se takšni zapisi še vedno pojavljajo v razpisnih dokumentacijah, obenem pa nikjer ni zapisa oz. zahteve po zakonsko obveznem posedovanju obrtnega dovoljenja (za dejavnosti, za katere se to zahteva) za ponudnika (ki predpostavlja tudi možnega izvajalca del). Pozivamo vas, da nemudoma objavite popravek razpisne dokumentacije v teh dveh delih (dopolnjevanje tehnične dokumentacije in obrtna dovoljenja) in da odgovarjate na že davno zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Zapis je treba razumeti tako, kot je zapisan. Dopolnitev oziroma pojasnilo ponudbe v delu, ki se nanaša na ponujeno opremo, bo dopustna le v primeru, da se s tem ne poseže v tehnične specifikacije. To pomeni, da bo ob povsem jasni in nedvoumni navedbi, kaj je ponujeno (proizvajalec, tip, model, kataloška št. ipd.), dopustno predložiti npr. manjkajoči katalog, ki bo potrjeval dejanske lastnosti ponujenega predmeta. V primeru, da bi dopolnitev lahko pomenila spremembo predmeta ponudbe ali tehničnih specifikacij, naročnik ne bo dopustil takšne dopolnitve.
Glede obrtnih dovoljenj naročnik pojasnjuje, da so zahteve skladne z ZJN-3.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da nevpisana cena pomeni ceno 0,00. Iz tega sklepamo, da v primeru, da ne vpišemo vseh cen, to ne pomeni izločitve ponudbe? Ali pravilno razumemo?

ODGOVOR
Tako je. V tem primer ponujate izvedbo postavke po ceni 0,00 in jo boste v primeru sklenitve pogodbe dolžni izvesti.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih "05 Fizioterapija, Pohištvena oprema po naročilu" smo opazili, da zahtevate vpis proizvajalca, tipa in kataloške številke, vendar ta vaša zahteva ni smiselna, saj bo vsa pohištvena oprema izdelana po naročilu in zanjo ne obstajajo kataloške številke.
Glede na navedeno predlagamo, da navedeno zahtevo umaknete.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V primeru opreme, ki bo izdelana po naročilu, vpišite le proizvajalca in dopišite »po naročilu«. V tem primeru ponudbi priložite tudi izjavo proizvajalca da bo izdelal opremo po naročilu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje vezano na postavko VII. Tlakarska dela, 4. talne obloge.
Skladno z ZJN-3 od ponudnika ni dovoljeno zahtevati, da ponudi točno določeno blagovno znamko, in proizvajalca, ki ga navajate v popisu, temveč lahko predlagate produkt, ponudnikom pa morate dovoliti, da ponudijo predlagani ali enkovreden produkt. Prosimo vas, da za ustrezno sprejmete alternativno, tehnično popolnoma enakovredno talno oblogo s sledečimi karakteristikami:
Dobava in polaganje organske talne obloge v rolah širine 200cm. Upoštevati je potrebno 100 % lepljenje in natančno opasovanje vključno z natančnim varjenjem stikov. Po EN 16776 je talna obloga klasificirana kot; trajno elastična poliuretanska (bio polyuretan sestavljen iz ricinusovega olja in krede v razmerju 80 % naravnih obnovljivih surovin in 20 % naravnih mineralov) tla brez klora, topil in plastifikatorjev. Obrabni sloj je impregniran z poliuretanom (odlična odpornost na praske). Razred po EN 660-2 Grupa T, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, nitrozaminov in vinil klorida (po VOC-u, brez emisij), certifikat Blue Angel, odpornost na cigaretne ogorke po EN 1399, elektrostatičnost po En 13501-1, požarni razred Cfl-s1, protizdrsnost po EN 13893, elektrostatičnost po EN 1815, odpornost na koleščke stolov po EN 425, odposnost na točkovne obremenitve po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434. Barvo talne obloge določi arhitekt iz standardne ponudbe proizvajalca.


ODGOVOR
V vseh primerih, kjer se tehnične specifikacije sklicujejo na blagovno znamko ali konkreten izdelek, velja, da ponudniki lahko ponudijo tudi drug enakovreden izdelek. Ponudniki naj ravnajo skladno s splošnimi zahtevami, ki določajo: »V posameznih postavkah so uporabljena komercialna imena proizvodov, ki pa se jih lahko nadomesti z drugimi proizvodi, vendar morajo le-ta imeti vsaj enakovredne tehnične, fizikalne, kemijske in ostale lastnosti«. Ponudnik lahko ponudi navedeni tlak ali enakovreden oz. boljši tlak.
Naročnik umika zahtevo po certifikatu Blue Angel.


VPRAŠANJE
Prosimo, da čimprej odgovorite na zastavljena vprašanja!!!

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, prispela do 24. 1. 2018.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo čistopisa excel datotek popisov, saj enega izmed popisov (~$03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls) , ki se nahaja v mapi 02_Tehnicna specifikacija\POPISI –SKUPAJ, ni mogoče odpreti. Poleg tega se izven mape POPISI-SKUPAJ nahaja še en popis, za katerega ne vemo ali ga upoštevamo v kalkulaciji ali ne – gre za popis BOLNICA SEŽANA_ENERGETSKA SANACIJA DIALIZE_08.02.2017 v mapi 02_Tehnicna specifikacija/DIALIZA - ENERGETSKA. strojni del in arhitektura/HEMODIALIZA TEKSTI/NACRT ARHITEKTURE. Torej prosimo za objavo ene mape z vsemi popisi, ki jih moramo upoštevati v ponudbi.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravljeno datoteko s popisi. Za popis, ki se nanaša na dializo in je v drugi mapi velja, da so tudi ta dela predmet razpisa in so pomotoma v napačni mapi. Ponudniki naj vrednost del v rekapitulaciji upoštevajo v okviru točke 1 DIALIZA.

VPRAŠANJE
Zdravo,
Ali za dializo ponudimo samo strojna in elektro dela? Ali gradbenih del za Dializo ni?
Ena Excelova datoteka popisov elektro je poškodovana, ne moremo je odpreti.

ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Kdaj boste odgovorili na zastavljena vprašanja???

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, prispela do 24. 1. 2018.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Med projektno dokumentacijo (Načrti) - DIALIZA, hemodializa teksti, načrt arhitekture, je popis za gradbena dela. Glede na to da tega popisa ni v skupni mapi, kjer so objavljeni vsi ostali popisi GOI del, nas zanima, če so tudi ta dela predmet razpisa?

ODGOVOR
Tudi ta dela so predmet razpisa in so pomotoma v napačni mapi. Ponudniki naj vrednost del v rekapitulaciji upoštevajo v okviru točke 1 DIALIZA.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Znotraj popisov GOI del se nahaja Opomba: Vsak ponudnik mora sam preveriti pravilnost vstavljenih formul.
Ali pravilno razumemo, da v primeru, če celice nimajo pravilnih formul, napačno seštevanje ipd., lahko ponudniki sami popravimo formule (tabele) tako, da se bodo seštevki in zmnožki pravilno izračunali, pri čemer pa ponudniki sami ne smemo spremeniti opisov postavk in količin?
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Tako je. Ponudniki lahko popravijo napačne formule, ne smejo pa spreminjati vsebine postavk.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo samo sklop 3? Kako je z referencami za ta sklop - so potrebne?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponuditi je treba vsa razpisana dela.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vašo navedbo v toči 7.3 razpisne dokumentacije o obveznem ogledu lokacije vas opozarjamo, da skladno z odločitvijo DKOM-a naročnik ne more postaviti zahteve za obvezni ogled.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo izbrišete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je seznanjen z odločitvami DKom, ki pa je bila sprejeta ob upoštevanju določb ZJN-2. Zahteva je skladna z drugim odstavkom 74. člena ZJN-3. Naročnik kljub temu umika pogoj in navaja, da je ogled lokacije zaželen, ne pa obvezen. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost za morebitno opustitev ogleda lokacije in se odpovedujejo vsakršnim zahtevkom iz naslova nepoznavanja lokacije, objekta, razmer na lokaciji, kjer se bodo izvajala razpisana dela, in drugih okoliščin, ki bi jih lahko predvideli ob samem ogledu.

VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo (kakor je tudi v skladu z veljavno zakonodajo), da je odgovorni vodja VSEH del oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za odgovornega vodjo vseh del za zahtevne objekte (posledično tudi katerekoli tehnične stroke), vodje posameznih del pa morajo biti ustreznih strok (kot npr. vodja elektro instalacijskih del mora biti elektro stroke)? Prosimo za nedvoumen odgovor.

ODGOVOR
Pravilno razumete zapisani pogoj. Odgovorni vodja vseh del je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, kot so zapisani v točkah 8.3.1 in 8.3.3 razpisne dokumentacije, ne glede na smer izobrazbe. Odgovorni vodja posameznih del mora imeti izobrazbo ustrezne stroke, za katero bo opravljal predmetno delo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na zapis v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na odgovornega vodjo vseh del, prosimo za pojasnilo naročnika, če je lahko odgovorni vodja vseh del tudi elektro stroke (u.d.i.e.), če seveda hkrati izpolnjuje pogoje ad 77.člen ZGO-1? Navedeno je v skladu z veljavno zakonodajo in mnenjem pristojne zbornice. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da moramo vpisati kaj nudimo in priložiti tehnično dokumentacijo zgolj pri opremi? Torej v zavihkih elektro, strojnih instalacij ter gradbenih in obrtniških del ni potrebno NIČ vpisovati in ni potrebno prilagati nobene tehnične dokumentacije?

ODGOVOR
Ponudnik mora izpolniti pri vseh postavkah v popisih kjer je to zahtevano in priložiti tehnično dokumentacijo skladno s točko 3. Rekapitulacija in ponudbeni predračun.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

med objavljeno projektno dokumentacijo ni načrtov stavbnega pohištva.
Prosimo, da objavite sheme, ki bodo skladne z popisom, da lahko pripravimo ustrezno ponudbo.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika prosimo, da spremeni finančni pogoj SB6 v SB7, saj je imelo Ministerstvo za zdravje v zadnjem obdobju veliko razpisov, tudi večjih in bolj zahtevnih objektov, pa tega pogoja ni bilo. Omejevanje konkurence z takimi pogoji, ki ne odražajo sposobnosti izvajalca, da bo pogodbo uspešno zaključil so v neskladju z ZJN in imajo za posledico višje vrednosti ponudb kot bi bile sicer v kolikor je večja konkurenca. V luči dosedanjih razpisov Ministerstva za zdravje prosimo, da ta pogoj umakne oz. ga vsaj nadomesti s SB7.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj in dovoljujejo tudi bonitetno oceno SB7.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Datoteke Excel popisa z naslovom: 03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05 se ne da odpreti, ker je neveljavna oz. poškodovana.
Vljudno prosimo za ponovno objavo popisov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo ponovno poslal navedeno datoteko.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov gradbenih konstrukcij.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.
Datum objave: 15.02.2018   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Po pregledu popisa kablov za bolnišnico Sežana smo ugotovili, da je v popisu predviden kabel NYY-J, ki ne ustreza zahtevam bolnišnic skladno z novimi direktivami.
Prosim, da ustrezno popravite popise.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Projekt PZI je bil delan v januarju 2016. V letu 2017 je prišla v veljavo nova regulativa. Potrebno je upoštevati novo gradbeno regulativo na področju kablov, in sicer Uredbo Sveta Evrope št. 305/2011 (CPR), ter SIST EN 50575 – Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru. Vsi močnostni kabli naj bodo brez halogenski razreda minimalno B2CA s1 d1 a1 (kot npr N2XH). Ravno tako naj bodo enakega razreda B2CA s1 d1 a1, tudi vsi ostali signalni, krmilni in kabli univerzalnega ožičenja.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pravilno razumemo pri elektroinštalacijah, da lahko datoteko z imenom: ~$03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls.xlsx zanemarimo in uporabimo datoteko z imenom: 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno razumete.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo, da nam omogočite dodaten termin ogleda.
Hvala

ODGOVOR
Ogledi so mogoči do poteka roka za postavljanje vprašanj.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko pri kompletih (kot npr. razdelilniki ali oprema ozvočenja) , ki so sestavljeni iz več elementov, navedemo le ceno kompleta, za ostale komponente, ki so vključene, pa vpišemo zgolj, da je všteto v ceni kompleta?

ODGOVOR
Cena naj bo za posamezno postavko pri vseh razpisanih delih.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zapis v razpisni dokumentaciji (3.REKAPITULACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN, str. 50), ki se nanaša na zahtevo po vpisovanju ponujene opreme prosimo za jasen odgovor. Ali pravilno razumemo, da je potrebno vpisati v dokumentu 5_Fizioterapija.xls za vso tipsko in medicinsko opremo, v ostalih popisih pa tam, kjer je izrecno navedeno "NUDIMO"???


ODGOVOR
Pravilno razumete.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na število excelovih dokumentov/popisov, vas sprašujemo, da v primeru, da ne priložimo vseh v ponudbo, ali boste tako ponudbo označili kot nedopustno ali boste upoštevali, kot, da so vse cene iz manjkajočega dokumenta enake 0,00??

ODGOVOR
V primeru, da posamezen excelov dokument ne bo priložen ponudbi, bo takšna ponudba nedopustna, saj bo naročnik štel, da te postavke niso vključene v ponudbo. Predpostavka cene 0 se nanaša le na predložene popise z neizpolnjeno ceno.

VPRAŠANJE
Spoštovani, odgovor naročnika 'Glede obrtnih dovoljenj naročnik pojasnjuje, da so zahteve skladne z ZJN-3' je precej nekorekten. Naročnik mora poznati diskrecijsko pravico, ki izhaja iz ZJN-3 in se do takih vprašanj ponudnikov opredeliti! Prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pogoja vpisa v ustrezen register ni postavil.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vezano na vaš odgovor ponudniku, ki se nanaša na dopolnjevanje ponudb v tehničnem delu (katalogi, tehnična dokumentacija), vas prosimo za jasen odgovor na sledeče vprašanje:
- Če pravilno vpišemo ponujeno opremo (kjer to naročnik to zahteva) in ne priložimo nobene tehnične dokumentacije, nas boste pozvali k dopolnitvi?


ODGOVOR
Tako je, vendar naročnik opozarja ponudnike, da je takšna dopolnitev mogoča zgolj enkrat, zato predlaga, da so natančni že pri pripravi ponudbe, ki jo bodo oddali. V primeru, da iz vpisa opreme ne bo enoznačno izhajalo, kaj je ponujeno, dopolnitev ne bo dopustna.

VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na objavljen popravek popisa elektroinstalacij, prosimo za pojasnilo in sicer:
1. v objavljenem popravku ste objavili 'popravek popisa' in sicer datoteko 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05. To je datoteka , ki se je v prvotno objavljenih popisih brez težav odprla. Prosimo za pojasnilo!
2. Potencialni ponudnik je opozoril na nedelujočo datoteko 03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05. Če prav razumemo gre za dve različni datoteki (A in B)? Ali se motimo in je samo ena? Prosimo za pojasnitev in potencialno objavo manjkajoče datoteke v najkrajšem možnem času, saj moramo pripraviti ponudbo!!
3. Mogoče bi bilo smiselno, da objavite vsaj spisek excelovih datotek, ki jih je za dopustno ponudbo potrebno vključiti v rekapitulacijo.

ODGOVOR
Relevanten popis elektroinstalacij je zgolj v objavljeni datoteki 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls.

VPRAŠANJE
Pozabili ste objaviti uro oddaje (pri spremenjenem datumu).?

ODGOVOR
Ura ni spremenjena, zato ni objavljena. Ostane v skladu s prvotno objavo.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da nam omogočite še en termin ogleda.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Ogledi so mogoči do poteka roka za postavljanje vprašanj.

VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj "Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela in na podlagi izvedenih del pridobil uporabno dovoljenje na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti dela vsaj 1 MIO EUR z DDV.", tako da ga nadomesti z referenčnim objektom v zandjih sedmih letih, ali pa da dovoli doseganje reference z dvema ločenima referencama, katere skupna vrednost je višja od 1 milijona evrov z DDV.
Na ta način bo naročnik sledil smernicam javnega naročanja, zakonu o javnem naročanju in dosegel večje število merodajnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik bo priznal reference za obdobje 7 let. V preostalem delu se pogoj ne spremeni.

VPRAŠANJE
zap št. 3.17., Laser
Ali se lahko ponudi laser, ki deluje z drugimi valovnimi dolžinami? V kolikor ne, ali se lahko ponudi laser napredne tehnologije, ki deluje z višjimi izhodnimi močmi in nekoliko drugačnimi karakteristikami?

zap št. 3.6., šifra ŠKRN, Štiricelična kopel za kopeli rok in nog
Na tržišču nismo našli kadi, ki jo opisujete. Ali se lahko ponudi 4-celično kad kot npr. Trautwein Wörishofen tip GI-VZ?
V razpisu ni navedeno ali mora kad vsebovati ročni tuš za čiščenje. Ali ga je potrebno vključiti v ponudbo?

zap. št. 3.3., šifra TRAK, Aparat za izvajanje trakcije
V popisu je naveden dodatek zanka za vratno trakcijo in dodatek za vratno trakcijo. Prosimo za potrditev, da se ponudi oba dodatka in je kot dodatek za vratno trakcijo mišljen dodatek, ki omogoča trakcijo brez pritiska na temporomandibularni sklep (brez prenašanja sile preko brade).

zap. št. 3.3. Ali mora biti aparat za izvajanje trakcije kompatibilen s trakcijsko mizo in nameščen na trakcijsko mizo pod zap. št. 3.2., šifra TMTR?

ODGOVOR
- zap. št. 3.17: Ker ni navedenih karakteristik, naročnik ne more podati konkretnega odgovora.
- zap. št. 3.6: 4-celična kad Trautwein Wörishofen tip GI-VZ tip GI-VZ ne ustreza zahtevam iz opisa. Na tržišču so kadi, ki jih lahko ponudite po opisu.
- zap. št. 3.3: Ponuditi je potrebno oba dodatka.
- zap. št. 3.3: Da. Aparat za izvajanje trakcije mora biti kompatibilen s trakcijsko mizo.


VPRAŠANJE
zap. št. 3.17., Laser
Ali se lahko ponudi laser, ki deluje z napredno lasersko tehnologijo in sinhronizacijo različnih valovnih dolžin, ter zaradi napredne tehnologije še z višjo izhodno močjo 75W?

ODGOVOR
Ker ni navedenih karakteristik, naročnik ne more podati konkretnega odgovora.Datum objave: 15.02.2018   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da spremljamo vaše razpise in načeloma pri vseh razpisih zahtevate določene pogoje, smo pri zadevnem JN opazili, da pri Obrazcu št. 9 - Seznam, navedba tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila ne zahtevate imena, priimka in ostalih pogojev, ki so ponavadi potrebni za odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del.
Ali je prišlo do pomote ali ste to zahtevo namenoma izpustili?
V kolikor ste jo izpustili namenoma vas prosimo za utemeljitev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik med pogoji ni določil nominacije odgovornega vodje za strojne inštalacije, zato ta oseba ni navedena na Obrazcu št. 9.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. pri tipski opremi, postavka 2.12. toaletni komplet za umivalnik sta dve izmed postavk: nosilec za dispenzer za tekoče milo in nosilec za dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo. Za oba dispenzerja ne navajate enakih zahtev, kar mislimo, da ni smiselno in tudi zahteva glede dolžine ročice za proženje mila oz. dezinfekcijskega sredstva ni definirana kot bi morala biti. Ne navajate, ali merite ročico v celoti ali le del, ki sega preko dozatorja.

V izogib težavam vas prosimo, da potrdite, da bodo za ustrezne spoznani nosilci za dispenzerje za tekoče milo in dezinfekcijsko sredstvo, katerih ročica v celoti meri med 17 in 19 cm.

2. Prosimo, da podate odgovor, ali pri postavki 2.12. toaletni komplet za umivalnik ponudniki navajamo proizvajalce, tipe in kataloške številke za vse zapisane artikle, torej za:
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo
- podajalnik papirnatih brisač
- vpenjalni okvir za PVC vrečko
- ogledalo


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. DA.
2. Navedite zahtevane podatke za vse zapisane artikle.
Datum objave: 20.02.2018   15:55
VPRAŠANJE
sklop 3, medicinska oprema, zap. št.3.17, šifra LASER
Po pregledu specifikacije ugotavljamo, da gre za točno določen tip laserja.
Prosimo za mnenje ali se lahko ponudi tudi drug laser z naslednjimi lastnostmi:
- 2 ločena kanala za sočasno obravnavo 2-eh pacientov
- 1 kanal z ročno sondo izhodne moči 75W
- 1 kanal z večjo lasersko glavo z možnostjo fiksacije in prostoročne obravnave, izhodna moč 3x25W
- Pulzirajoča in kontinuirana emisija (tudi prekinjajoča kontinuirana emisija)
- Valovna dolžina 808 in 905nm. Sinhronizirano in patentirano delovanje sinhronizacije, ki predstavlja nadgradnjo klasični laserski terapiji.
- Voziček
- Zaradi možnosti sočasne obravnave dveh pacientov nudi ekonomsko in časovno učinkovitost


ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi laser z navedenimi lastnostmi, v kolikor bo v vseh ostalih lastnostih (npr. prednastavljeni protokoli, varnostni ukrepi globina penetracije) ustrezal zahtevam iz zap. št, 3.17.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji (vezano tudi na obrtni zakon), katero naročnik verjetno pozna, v Republiki Sloveniji določenih del/storitev brez veljavnega Obrtnega dovoljenja NI DOVOLJENO opravljati. Torej prosimo naročnika naj pojasni:
1. Kako bo lahko izbrani ponudnik/izvajalec brez veljavnega obrtnega dovoljenja (za dela, za katera se le-ta zahteva) opravljal dela?
2. Kdo (v imenu naročnika, vezano na pojasnilo naročnika iz dne 15.02.2018, ob 9.13 uri) bo prevzel odgovornost, v kolikor bo dela opravljal izvajalec, ki vseh dovoljenj za opravljanje del nima (z navedbo ''naročnik tega ni zahteval') v primeru, da gradbišče obišče predstavnik pristojnega inšpektorata?
Pozivamo naročnika, da jasno odgovori na zastavljena vprašanja, saj resnično ne razumemo, da naročnik, ki naj bi v postopkih javnega naročanja deloval ne le legalno ampak tudi legitimno, dovoli, da se prijavi ponudnik, ki zahtev zakonodajalca/zakonodaje ne spoštuje že v fazi oddaje ponudb.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da pogoj vpisa v obrtni register v fazi oddaje ponudbe zakon določa kot fakultativni pogoj. Dejstvo, da ta pogoj ni postavljen ne odvezuje izbranega izvajalca, da v fazi izvedbe zagotovi, da bodo dela, za katerih izvajanje se zahteva obrtno dovoljenje, dejansko izvajali gospodarski subjekti, ki takšno dovoljenje imajo.
Odgovornost za zakonito izvajanje pogodbe, ki vključuje tudi zgoraj navedeno, je v celoti in izključno na strani izvajalcev del.


VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo vas, da navedete vzrok zakaj ste podaljšali rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok v skladu z ZJN-3.

VPRAŠANJE
Prosimo za bolj podroben specifikacijo stiskalnice za odpaden papir.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Predvidena je vertikalna stiskalnica 2-6 T potiska.
Možnost baliranja tudi plastične embalaže.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za korekcijo popisov v smislu popravka rekapitulacij. Rekapitulacije so nekonsistentne in povzročajo zmedo ter predvsem nepreglednost.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal .

VPRAŠANJE
Medicinska oprema
3.11. Kolo za razgibavanje rok
Včeraj smo zastavili naslednje vprašanje:
Kolesa, ki ste ga opisali, ni mogoče več dobaviti, saj ga proizvajalec ne proizvaja več, zato prosimo, da boste kot ustrezno spoznali kolo, ki:
- ima moč motorja 100 Watt
- daljinski upravljalec povezan s kablom
- velikosti 50x46x43cm
- teža aparata 12 kg z nastavki za roke in noge pa 13,5kg
Po temeljitem pregledu tehnične dokumentacije, je bilo naknadno ugotovljeno, da naslednik zahtevanega modela (opisan zgoraj), nima funkcije »avtomatska ustavitev delovanja v primeru spasma«, saj je taka funkcija značilna za večje sisteme. Prosim, da opisan aparat, brez omenjene funkcije, sprejmete kot ustrezen.

ODGOVOR
Naročnik opisan aparat sprejema kot ustrezen.

VPRAŠANJE

Medicinska oprema

3.1. SN – Stenski nosilec z vodili
V tehničnem opisu je zahtevano, da ponudnik ponudi kovinski stenski nosilec z vso standardno opremo. Ali prav razumemo, da je potrebno ponuditi nosilec z vso standardno opremo kot je panel in drsnik, ne pa tudi dodatne opreme, ki pride nameščena na nosilec skladno z zahtevami uporabnika in se smatra kot dodatna oprema?

3.6. ŠKRN – Štiricelična kopel za kopeli rok in nog
Kopel ki je opisana, na tržišču ne obstaja, kar predvidevamo, da je prišlo do tipkarske napake. Ali pravilno smatramo, da bi moralo pri zahtevi 3x diadinamični tok pisati:
- 1x diadinamični monofazni
- 1x diadinamski diafazni
- 1x diadinamski monofazni (in ne diafazni kot je navedeno v zahtevah)

3.11. Kolo za razgibavanje rok
Kolesa, ki ste ga opisali, ni mogoče več dobaviti, saj ga proizvajalec ne proizvaja več, zato prosimo, da boste kot ustrezno spoznali kolo, ki:
- ima moč motorja 100 Watt
- daljinski upravljalec povezan s kablom
- velikosti 50x46x43cm
- teža aparata 12 kg z nastavki za roke in noge pa 13,5kg

3.12 Mreža za žoge
Tipskega proizvoda na tržišču ni moč najti, se pa lahko izdela po naročilu. Prosim, če lahko potrdite, da v tem primeru v rubriko proizvajalec, vpišemo »proizvajalca«, pri tipu in kataloški številki pa »po naročilu«.

3.14 Telovadni blazini na okvirju
Tipskega proizvoda na tržišču ni moč najti, se pa lahko izdela po naročilu. Prosim, če lahko potrdite, da v tem primeru v rubriko proizvajalec, vpišemo »proizvajalca«, pri tipu in kataloški številki pa »po naročilu«.


ODGOVOR
3.1 SN – Stenski nosilec z vodili
Potrebno je ponuditi nosilec z vso standardno opremo.

3.6 ŠKRN – Štiricelična kopel za kopeli rok in nog
Pri zahtevi 3x diadinamični tok je pravilno:
- 1x diadinamični monofazni
- 1x diadinamski diafazni
- 1x diadinamski monofazni

3.11 Kolo za razgibavanje nog
Vprašanje je bilo naknadno umaknjeno. Relevanten je odgovor zgoraj.

3.12 Mreža za žoge.
Naročnik potrjuje zahtevo ponudnika.

3.14 Telovadni blazini na okvirju
Naročnik potrjuje zahtevo ponudnika.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor na vprašanji, vezani na Sklop 3 – Medicinska oprema, Zap. Št. 3.13., Šifra SO9: Stol za terapevta:
- Ali lahko ponudimo nastavljivo višino stolčka od 46-58 cm, kar v praksi uporabnikom povsem zadostuje?
- Je mišljen stol na nogicah ali na koleščkih?


ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisano zahtevo za nastavljivo višino stolčka, ki se na novo glasi od 46 – 58 cm (±10%)
Stolček je na koleščkih.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za odgovor na vprašanji, vezani na Sklop 3 – Medicinska oprema, Zap. Št. 3.5., Šifra TM02: Pregledovalna miza:
- Ali lahko ponudimo pregledno mizo, katere ležišče je nastavljivo od -27 do +50°, kar v praksi uporabnikom povsem zadostuje.
- Pri opisu navajate širino ležišča 70cm. Ali lahko ponudimo širino 65 ALI 75cm, kar je standard v slovenskih in tujih bolnicah in zdravstvenih domovih?


ODGOVOR
- Lahko.
- Širina ležišča je lahko med 65 in 75 cm.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za odgovore na vprašanja, vezana na Sklop 3 – Medicinska oprema, Zap. Št. 3.4., Šifra TM01: Terapevtska miza:
- V opisu navajate električno nastavljivo višino od 45 do 95cm, z dopuščenim odstopanjem 5%. Ali lahko ponudimo nastavljanje višine od 48 do 92cm, kar minimalno odstopa od navedenega?
- Ali lahko ponudimo dimenzije mize 200 x 75cm (46 + 154cm), kar minimalno odstopa od vaših zahtev. Omenjena dimenzija je v praksi redno uporabljena.
- Prosim za informacijo »čas dvigovanja mize: cca 4cm« ?


ODGOVOR
Naročnik bo pri navedeni postavki kot ustrezno priznal
- nastavljanje višine od 48 do 92 cm
- dimenzije mize 200 x 75 cm (46 + 154 cm)
- čas dvigovanja mize mora biti od 16 do 20 sekund


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za odgovore na vprašanja, vezana na Sklop 3 – Medicinska oprema, Zap. Št. 3.2., Šifra TMTR: Specialna trakcijska miza:
- V opisu navajate električno nastavljivo višino od 45 do 95cm, z dopuščenim odstopanjem 5%. Ali lahko ponudimo nastavljanje višine od 48 do 90cm, kar minimalno odstopa od navedenega?
- Ali lahko ponudimo dimenzije mize 205x65cm, z razporeditvijo po sekcijah 46+47+50+62 cm? Tovrstna razporeditev ležišča je v praksi odlično sprejeta.
- Je mišljen pod »okvir za pritrditev trakcijskega aparata na mizo« kak poseben okvir?

Hvala in lp!

ODGOVOR
Specialna 4-delna trakcijska miza mora biti kompatibilna z aparatom za izvajanje trakcije. Na mizo mora biti omogočena pritrditev aparata. Dopustno odstopanje od zahtevanih dimenzij je ±5%.

VPRAŠANJE
ŠT. 3.4. ŠIFRA TM01, Ob pregledu letaka referenčnega artikla smo opazili, da podana specifikacija ne ustreza v vseh postavkah referenčnemu artiklu.
Specifikacija se razlikuje v naslednjih postavkah:
- Moč motorja 8000N (navedeno v razpisu 6000N)
- Kolesa fi 50 mm (navedeno v razpisu fi 75 mm)
- Največja obremenitev mize pri dvigovanju: 250 kg (navedeno v razpisu 150 kg)
- Nosilnost ležišča je 250 kg (navedeno v razpisu 240 kg)
- Električno nastavljiva višina od 47 do 97 cm(navedeno v razpisu 45-95 cm)
- Čas dvigovanja mize cca. 18 sek. (navedeno v cca. 4 cm)
Prosimo za potrditev, da je referenčni model mize, ki ga navajate v razpisu in specifikacija, ki jo navajate v razpisu ustrezna z izjemo zgoraj navedenih postavk.


ODGOVOR
Referenčni model mize, ki je naveden v razpisu je ustrezen.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vprašanje vezano na: tipsko opremo, postavka 2.7. Stensko oprijemalo:
Glede na to, da je v popisu ročaj kot npr. HRB-4C (140 mm, rahlo hrapava površina) in je važna funkcionalnost, nas zanima, če lahko ponudimo SPM STARLINE (90 mm, gladka površina, po obliki podoben) ali pa SPM COMBO DUO (160 mm, rahlo hrapava površina, ergonomsko oblikovan za lažji oprijem).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo oba ročaja, ki ju navaja ponudnik, priznal kot ustrezna.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri tipski opremi, postavki 2.3. stropno vodilo za zaveso + zavesa in 2.4 stropno vodilo za zaveso + zavesa navajate: "Zavesa mora biti pralna pri 95°C, negorljiva, bioaktivna (antibakterijska)," .
Glede na to, da zahtevate antibakterijsko zaveso, ki mora po predpisih onemogočiti obstoj bakterij na zavesi, ni potrebe, da je pralna na 95°C, zato predlagamo, da dovolite, da je zavesa pralna na 60°C.
Poleg tega vas opozarjamo, da tudi predlagani proizvajalec v programu nima zavese pralne pri 95°C.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne odstopa od zahtev iz opisa.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri tipski opremi, postavki 2.1. Stol vrtiljak in 2.2. Stol za pacienta je verjetno prišlo do napake pri opisu stolov, saj produkt, ki ga navajate kot primer ne ustreza zapisanim zahtevam, in sicer v zahtevi "sredica iz jekla".
Prosimo vas, da spremenite zahtevo, in sicer v "aluminijasta sredica".

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sredica je lahko aluminijasta.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
- v popisu 05_FIZIOTERAPIJA v zavihku POPIS OPREME PO PROSTORIH ni zajete štiricelične kopeli (ŠKRN, postavka 3.6), ki se nahaja v zavihku MEDICINSKA OPREMA. Prosimo za popravek popisa in umestitev kopeli na zavihek POPIS OPREME PO PROSTORIH
- v popisu 02_POPIS DEL - PLATO ZA ODPADKE PZI prosimo za bolj detajlen opis predvidenega zabojnika za medicinske odpadke in stiskalnice za odpadni papir (kakšen tip, koliko tonska, kaj je mišljeno s stiskalnica MINI SET…)
Hvala in lp.


ODGOVOR
Lokacijo Štiricelične kopeli (ŠKRN, postavka 3.6) bo naročnik določil naknadno. Zato v popisu opreme po prostorih ni vključena.

Predvidena je vertikalna stiskalnica 2-6 T potiska.
Možnost baliranja tudi plastične embalaže.
Zabojniki za medicinske odpadke niso predmet razpisa!