Dosje javnega naročila 010149/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-23/17; Vzdrževanje in nadgradnja 6-letnega drsnega programa za investicije na G in R cestah za obdobje od 2018 do 2023
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.356,85 EUR

JN010149/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.12.2017
JN010149/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2017
JN010149/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2017
JN010149/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2017
JN010149/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN010149/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-23/17; Vzdrževanje in nadgradnja 6-letnega drsnega programa za investicije na G in R cestah za obdobje od 2018 do 2023
Referenčna številka dokumenta: 43001-392/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadgradnja 6-letnega drsnega programa za investicije na G in R cestah za obdobje od 2018 do 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 120.784,30 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Predmet naročila je vzdrževanje in nadgradnja izdelanega 6-letnega drsnega programa za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa: Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture (seznam ukrepov je razviden iz priloge 1 Nacionalnega programa) za obdobje od 2018 do 2023.
Predvideni obseg del je vzdrževanje in nadgradnja 6-letnega drsnega programa:
1. Ob zaključku leta zaradi izdelave zaključnega računa države;
2. Najmanj dvakrat letno na predhodni poziv Naročnika;
3. Ob sprejetju novega proračuna z vključevanjem novih projektov in ukinitvijo zaključenih projektov;
4. Ob rebalansu proračuna z vključevanjem novih projektov in ukinitvijo zaključenih projektov;
5. Ob zaključku leta z dodajanjem novega leta.
Vsak 6-letni drsni program mora vsebovati podrobne opise aktivnosti, nosilce, stroške in terminski načrt izvedbe ter biti smiselno usklajen z aktualnim 6-letnim drsnim programom. Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti (2431-17-001254/0) za izbiro izvajalca. Na javni razpis je prispela le ena ponudba, ponudbena cena edinega ponudnika Omega Consult d.o.o. je presegala višino zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo.
Ponudbo se je zato izključilo kot nedopustno in predmetno naročilo se ni oddalo. Strokovna komisija je predlagala, da se za oddajo istega naročila izvede nov postopek in sicer s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi točke b) prvega odstavka 44.člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN010149/2017-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.12.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 76.960,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 120.784,30 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2017