Dosje javnega naročila NMV5445/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV5445/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2014
NMV5507/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 05.12.2014
NMV5582/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 10.12.2014
NMV1487/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.03.2015
    NMV5445/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 3. 12. 2014
Številka objave: NMV5445/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Kontakt: Damian Žerjal, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064445. Telefaks +386 13064407. E-pošta damian.zerjal@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje od dneva podpisa vsakega posameznega okvirnega sporazuma do dne 31. 8. 2016 za potrebe Osnovne šole Franca Rozmana Staneta.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje od dneva podpisa vsakega posameznega okvirnega sporazuma do dne 31. 8. 2016 za potrebe Osnovne šole Franca Rozmana Staneta.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/12/12111-1053240766594280979/VELJAVN
A,_za_objavo,_RD_zivila_2014-_2._12._2014,.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 12. 2014
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 12. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, 2. nadstropje, sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Merila za izbor:
- najnižja cena (90 točk),
- embalaža (5 točk),
ekološka živila (5 točk).
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 12. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2014
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Mleko in jogurti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15551300 (Jogurt)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Smetana; skuta; maslo; siri; mlečni namazi; mlečni pudingi in deserti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15512000 (Smetana)
15542100 (Skuta)
15530000 (Maslo)
15540000 (Siri)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zamrznjene ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15221000 (Zamrznjene ribe)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Konzervirani ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Olja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Konzervirana in vložena zelenjava
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Sadni kompoti, marmelade in džemi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Sadno žitne rezine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15613000 (Izdelki iz žitnih zrn)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 9
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Oluščena žita; pripravljeni izdelki iz žit
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 10
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Kakavovi in kavni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 11
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Razni praški in začimbe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 12
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Slaščice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 13
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 14
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Kompoti in marmelade
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 15
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Živila brez glutena
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5507/2014, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 5. 12. 2014
  • NMV5582/2014, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 10. 12. 2014
  • NMV1487/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 20. 3. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2014   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da odgovorite na vprašanje, ki smo vam ga zastavili 3. 12. 2014 .

Hvala.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Sporazum začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se prične 1.2. 2015.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 04.12.2014   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Priloga A/1 19. osnutek okvirnega sporazuma - 19. člen - Sporazum prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se prične 1. 9. 2014
Priloga A/2 osnutek okvirnega sporazuma 18. člen- sporazum se začne uporabljati s 1. 9. 2014
P

Prosimo za čim prejšnji popravek, imate izredno kratek rok, sploh pa bi radi vedeli kdaj bo predvidoma začel vejati sporazum.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Objavili bomo popravek razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 09.12.2014   16:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
7 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 1000-2000g: tako veliko pakiranje ne vsebuje 80% tune. Ali vam lahko ponudimo tuno v lastnem soku, ki vsebuje min. 75% tune?

2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
16 koruza sladka 2,5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2600g?

3. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
21 marmelada porcijska 15-25g, različne vrste: ali vam lahko ponudimo različne porcijske marmelade pakirane po 28g?

1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
1 100% jabolčni sok 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano težo.
2 100% pomarančni sok 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano težo.

2. sklop: SADNO ŽITNE REZINE
4 sadno žitna rezina pakirana (Frutabela ali podobno), 30g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 25g?

3. sklop: LEDENI ČAJ
5 ledeni čaj breskev 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml?

1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 kus kus instant, 500g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?

1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakav zrnca ,instant: ali želite, da se vam ponudi kakav, ki ima 25% kakavovih delcev, kot benquick?
4 kremni namaz 40g (porcijski): 40g pakiranje obstaja samo Viki krema. Z določeno gramaturo preferirate to blagovno znamko. To pomeni kršitev pravil o javnem naročanju. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 28g?

2: SKLOP: ČAJI
5 čaj sadni,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg: ker se cene sadnih čajev glede na različen okus med seboj zelo razlikujejo, prosimo, da za vsak okus, ki ga želite imeti v razpisu, naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.

3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 suhi peteršilj 130g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 220g?
16 sladkor rjavi kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g?

6. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
37 grisini polnozrnati, 100g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 125g?

2. SKLOP: ŽIVILA BREZ GLUTENA
10 ŽITNE PLOŠČICE 30g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 25g?
13 GRISINI, 100g: grisini obstajajo v pakiranju 150g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 150g?
17 KRUH ,BEL, 500g : bel kruh brez glutena obstaja v pakiranju 400g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 400g?


V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR:


PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

2. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
7 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 1000-2000g: tako veliko pakiranje ne vsebuje 80% tune. Ali vam lahko ponudimo tuno v lastnem soku, ki vsebuje min. 75% tune?

DA.

2. sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
16 koruza sladka 2,5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2600g?

DA.

3. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE IN DŽEMI
21 marmelada porcijska 15-25g, različne vrste: ali vam lahko ponudimo različne porcijske marmelade pakirane po 28g?

DA.

1. sklop: NEKTARJI; SOK 100 %;
1 100% jabolčni sok 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano težo.
2 100% pomarančni sok 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml? Ceno bi preračunali na iskano težo.

Ni predmet javnega naročila.

2. sklop: SADNO ŽITNE REZINE
4 sadno žitna rezina pakirana (Frutabela ali podobno), 30g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 25g?

NE.

3. sklop: LEDENI ČAJ
5 ledeni čaj breskev 0,2 l: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250ml?

Ni predmet javnega naročila.

1. sklop: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
10 kus kus instant, 500g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 1kg?

DA.

1. SKLOP: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakav zrnca ,instant: ali želite, da se vam ponudi kakav, ki ima 25% kakavovih delcev, kot benquick?

DA.

4 kremni namaz 40g (porcijski): 40g pakiranje obstaja samo Viki krema. Z določeno gramaturo preferirate to blagovno znamko. To pomeni kršitev pravil o javnem naročanju. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 28g?

28 g je premajhna količina za malico. Lahko gramatura presega 40 g, vendar največ 50g.

2: SKLOP: ČAJI
5 čaj sadni,filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg: ker se cene sadnih čajev glede na različen okus med seboj zelo razlikujejo, prosimo, da za vsak okus, ki ga želite imeti v razpisu, naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.

DA.

3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
10 suhi peteršilj 130g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 220g?

DA.

16 sladkor rjavi kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 500g?

DA.

6. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
37 grisini polnozrnati, 100g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 125g?

DA.

2. SKLOP: ŽIVILA BREZ GLUTENA
10 ŽITNE PLOŠČICE 30g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 25g?

DA.
13 GRISINI, 100g: grisini obstajajo v pakiranju 150g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 150g?

DA.
17 KRUH ,BEL, 500g : bel kruh brez glutena obstaja v pakiranju 400g. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 400g?

DA.


V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljamo.

Datum objave: 09.12.2014   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pogledali smo vaš popravek razpisne dokumentacije, vendar še ni nič popravljeno- glej okvirni sporazum 19. člen pogodbe.

ODGOVOR:
Objavili bomo ustrezen popravek Razpisne dokumentacije.

Datum objave: 09.12.2014   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotovili smo, da ste dali popravek v okvirnem sporazumu samo za sadje, za splošni sporazum pa ne.

ODGOVOR:
S popravkom Razpisne dokumentacije bo slednje urejeno tudi za Okvirni sporazum za sukcesivne nakupe in dobave živil.