Dosje javnega naročila 010448/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 399.672,00 EUR

JN010448/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2017
JN010448/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2018
JN010448/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.03.2018
JN010448/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN010448/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 249-525470
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
Referenčna številka dokumenta: ODVARTR2-38/2017, 4300-167/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 08.03.2018
Konec: 08.03.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.02.2018   10:30
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2018   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.
1. Zanima nas koliko intervecijskih posredovanj letno se izvede na posamezni lokaciji zaradi lažnih in nenamerno sproženih alarmov?
2. Zanima nas koliko obhodov v enem letu se izvede v primeru izpada prenosa signala?
Glede na to, da so zgoraj omenjene storitve strošek katerega je potrebno vkalkulirati v ceno varovanja morate te podatke natančno navesti. Obrazec predračun ne zajema posebej vrednosti dodatnih storitev, temveč je navedena le kvota ur predvidenih za obdobje varovanja.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. V letu 2017 ni bilo sproženih lažnih alarmov. Na letni ravni je bilo sproženih cca. 50 alarmov zaradi ogljikovega monoksida (cca. 4 sproženi alarmi/mesec).
2. V letu 2017 ni bilo izpada prenosa signala.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 10/13 razpisne dokumentacije navajate v točki 11.1.5 finančna zavarovanja. V prvem odstavku je navedeno, da mora ponudnik za zavarovanje predložiti finančno zavarovanje. Predvidevamo, da ste pozabili na začetku stavka napisati "Izbrani ponudnik..." V točki 11.1.5.1 nareč posebej navajate še zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih. Zanima nas ali je potrebno že v ponudbi sami predložiti katero od zavarovanj?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
V ponudbi ni potrebno priložiti finančnega zavarovanja. Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v skladu z zahtevami iz vzorca pogodbe.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za posredovanje podatka koliko tehničnih sistemov (vlom, požar) je predmet priklopa na varnostno nadzorni center? Prosimo, da informacije podate za vsak objekt posebej.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na objektu Tržaška cesta 21, Ljubljana je vzpostavljen:
- 1 požarni sistem,
- 1 protivlomni sistem (ki pokriva vse štiri objekte) in
- 1 videonadzorni sistem (ki pokriva vse štiri objekte).

Na objektu Langusova 4, Ljubljana je vzpostavljen 1 požarni sistem, ki pokriva 3 objekte (Langusova 4, Tržaška 19 in Tržaška 19a, Ljubljana).
Datum objave: 11.01.2018   08:44
VPRAŠANJE
»Pozdravljeni,

Naročnika pozivamo, da bodisi umakne oziroma ustrezno spremeni merilo Mer1 v točki 10. razpisne dokumentacije, in sicer tako, da bo skladno z ZJN-3 (temeljnimi načeli in 69. členom) in prakso Državne revizijske komisije, saj je merilo Mer1 nezakonito.

Naročnik je v 10. točki razpisne dokumentacije določil, da 10 točk prejme ponudnik, ki predloži fotokopijo certifikata »Družini prijazno podjetje« oziroma certifikat, ki je certifikatu »Družini prijazno podjetje« enakovreden. Takšno merilo je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, načelom jasnosti, ter 69. členom ZJN-3, zato naj naročnik navedeno merilo umakne.

V kolikor naročnik vztraja pri vključitvi merila Mer1 v razpisni dokumentacije, naročnika pozivamo, da merilo Mer1 dopolni oziroma spremeni v dveh elementih.

Prvič, naročnika pozivamo, da v skladu z 69. členom ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije določi objektivne zahteve ali kriterije oziroma jasno in določno našteje posamezne vsebinske ukrepe certifikata »Družini prijazno podjetje«, ki jih povzema v merilo Mer1. Da bi bilo namreč mogoče dokazovanje vsebine dokazila z drugimi enakovrednimi dokazili, bi moral naročnik jasno in določno navesti okoliščine merila in vsebino merila, ki je zanj odločilen. Splošno sklicevanje na certifikat ni dovoljeno po ZJN-3 ter praksi Državne revizijske komisije in Sodišča EU. Navedba teh okoliščin je tudi odločilna za presojo, ali je merilo sorazmerno in povezano s predmetom javnega naročila.

In drugič, naročnika pozivamo, da po jasni in določni navedbi vsebinskih ukrepov spremeni tudi način dokazovanja pri merilu Mer1. Naročnik je poleg predložitve certifikata »Družini prijazno podjetje« sicer omogočil dokazovanje merila Mer1 z drugimi »enakovrednimi« certifikati, vendar to ni ustrezno. Naročnik bi, poleg tega, da dokazovanje omogoča s certifikati, enakovrednimi certifikatu »Družini prijazno podjetje«, v skladu s četrtim odstavkom 69. člena ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije, namreč moral sprejeti tudi druga ustrezna dokazila (ki niso nujno drugi enakovredni certifikati, temveč kakršna koli ustrezna dokazila), s katerimi lahko ponudnik dokaže, da je sprejel ukrepe, ki jih je naročnik pred tem vsebinsko navedel.

Vse navedeno je za istega naročnika ter isto merilo že potrdila Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-221/2017-5. V kolikor naročnik ne umakne merila Mer1 oziroma ga spremeni, kot je navedeno zgoraj, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Naročnik ostaja pri merilu, kot ga je navedel v razpisni dokumentaciji. V primeru, da potencialni ponudnik za Mer1 želi pridobiti 10 točk, mora priložiti certifikat »Družini prijazno podjetje« ali enakovredno. Naročnik s tem certifikatom zasleduje cilj, da so ukrepi, ki jih izvede prijavitelj za pridobitev certifikata, namenjeni zagotavljanju izboljšanja upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in s tem tudi dostojnega dela. Gre za ukrepe, s katerimi imetnik certifikata vzpostavi boljše delovne razmere, jih prilagodi posameznim skupinam svojih delavcev in jim hkrati zagotovi določene dodatne bonitete, na podlagi česar ti lažje usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Na podlagi pridobljenega certifikata je tako mogoče utemeljeno sklepati, da imetnik certifikata dvigne kakovostno raven delovnega okolja v podjetju ter vpliva na boljše počutje in zadovoljstvo delavcev.
Katalog ukrepov, s katerimi je mogoče uresničevati tak cilj, obsega številne in raznovrstne ukrepe, ki so razdeljeni na osem področij ukrepanja (dokaz: javno dostopni podatki na http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/katalog-ukrepov/). Naročnik izpostavlja zgolj nekaj bistvenih po posameznih področjih:
- Ukrepi na področju delovnega časa
- Ukrepi na področju organizacije dela oziroma organizacije delovnih procesov
- Ukrepi na področju samega delovnega mesta oziroma vrste dela
- Ukrepi na področju informiranja in komuniciranja
- Ukrepi na področju samega poslovodenja
- Ukrepi na področju razvoja kadrov
- Ukrepi na področju strukture plačila in nagrajevanja dosežkov
- Ukrepi usmerjeni v storitve za družine
Izhodišče za presojo bo pri tem predstavljal enakovredni certifikat kot zahtevani »certifikat družini prijazno podjetje« z upoštevanjem zgornjih bistvenih ukrepov.VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kot merilo za pridobitev javnega naročila navajate tudi pridobljen certifikat "družini prijazno podjetje" ali enakovredno.
1. Prosimo za pojasnilo kateri certifikat je po vašem mnenju enakovreden zahtevanemu.
2. V skladu s sklepom "Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil" je bilo ravno merilo "družini prijazno podjetje" v enem od javnih naročil razveljavljeno zaradi vsebinske neopredeljenosti kakšne okoliščine to dokazilo izkazuje. Namreč, edino tako se lahko zainteresiranim ponudnikom omogoči dokazovanje vsebine certifikata z drugimi enakovrednimi dokazili. Pričakujemo vaše pojasnilo s tem v zvezi.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Enakovreden certifikat je vsak certifikat ali drugo dokazilo, izdan/o s strani zunanje neodvisne organizacije, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik sprejete ukrepe, s katerimi ima zagotovljen vsaj enak ali bolj strog sistem, kot je predpisan s certifikatom.
2. Naročnik ostaja pri merilu, kot ga je navedel v razpisni dokumentaciji. V primeru, da potencialni ponudnik za Mer1 želi pridobiti 10 točk, mora priložiti certifikat »Družini prijazno podjetje« ali enakovredno. Naročnik s tem certifikatom zasleduje cilj, da so ukrepi, ki jih izvede prijavitelj za pridobitev certifikata, namenjeni zagotavljanju izboljšanja upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in s tem tudi dostojnega dela. Gre za ukrepe, s katerimi imetnik certifikata vzpostavi boljše delovne razmere, jih prilagodi posameznim skupinam svojih delavcev in jim hkrati zagotovi določene dodatne bonitete, na podlagi česar ti lažje usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Na podlagi pridobljenega certifikata je tako mogoče utemeljeno sklepati, da imetnik certifikata dvigne kakovostno raven delovnega okolja v podjetju ter vpliva na boljše počutje in zadovoljstvo delavcev.
Katalog ukrepov, s katerimi je mogoče uresničevati tak cilj, obsega številne in raznovrstne ukrepe, ki so razdeljeni na osem področij ukrepanja (dokaz: javno dostopni podatki na http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/katalog-ukrepov/). Naročnik izpostavlja zgolj nekaj bistvenih po posameznih področjih:
- Ukrepi na področju delovnega časa
- Ukrepi na področju organizacije dela oziroma organizacije delovnih procesov
- Ukrepi na področju samega delovnega mesta oziroma vrste dela
- Ukrepi na področju informiranja in komuniciranja
- Ukrepi na področju samega poslovodenja
- Ukrepi na področju razvoja kadrov
- Ukrepi na področju strukture plačila in nagrajevanja dosežkov
- Ukrepi usmerjeni v storitve za družine
Izhodišče za presojo bo pri tem predstavljal enakovredni certifikat kot zahtevani »certifikat družini prijazno podjetje« z upoštevanjem zgornjih bistvenih ukrepov.