Dosje javnega naročila 010345/2017
Naročnik: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Storitve: Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.900,00 EUR

JN010345/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2017
JN010345/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2018
JN010345/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2018
JN010345/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2018
JN010345/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010345/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
SUZANA KONEC
suzana.konec@bovec.si
+386 53841903
+386 53841915

Internetni naslovi
http://obcina.bovec.si/medobcinska-uprava/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235096/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235096/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici
Referenčna številka dokumenta: 4312-4/2017-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redni pregledi plovbnega območja in odstranjevanje ovir, obveščanje uporabnikov pl. območja o dnevnem stanju na pl območju in vstopno izstopnih mestih, redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, in sicer: - na reki Soči od vstopnega mesta Velika korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most, in - na
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis javnega naročila je podan v tehničnih specifikacijah, ki so del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.03.2018
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2018   10:30
Kraj: Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.01.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2018   17:44
VPRAŠANJE
Za primer ponudbe s podizvajalci, razpisna dokumentacija predvideva predložitev izpolnjenega obrazca "Podatki o podizvajalcih" (11.1 točka navodil). Navedenega obrazca pa v razpisni dokumentaciji nismo našli. Boste dopolnili razpisno dokumentacijo ali ga pripravimo sami?

ODGOVOR

Obrazec "Podatki o podizvajalcih" je pomotoma izpadel in razpisne dokumentacije, Za napako se opravičujemo. Objavili bomo dopolnitev razpisne dokumentacije z ustreznim obrazcem.


Datum objave: 09.01.2018   13:03
VPRAŠANJE
Imamo vprašanji v zvezi z izpolnjevanjem izjave ESPD:
1. Ali lahko posamezne rubrike v izjavi izpolnimo ročno?
2. Ali je potrebno v delu II, oddelku B izjave, navesti tudi morebitne prokuriste?
Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR

1 Rubrike lahko izpolnite tudi rocno, pomembno je, da bo ESPD vseboval vsa zahtevana dokazila.
2. Da, potrebno je navesti tudi prokuriste.