Dosje javnega naročila 007974/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 143.242.132,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007974/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.09.2017
JN007974/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2017
JN007974/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2017
JN007974/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2017
JN007974/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2018
JN007974/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2018
JN007974/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2018
JN007974/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2018
JN007974/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007974/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 250-527086

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: 4300-65/2017, ODEL-14/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 20.695.578,40 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007974/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 170-348283
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.08.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 4300-65/2017
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
ECE, energetska družba, d.o.o.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 22.773.732,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.695.578,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
To skupno javno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-1/2017/10, z dne 1. 2. 2017, in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v imenu in za račun vseh naročnikov, ki so navedeni v dokumentaciji tega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2017