Dosje javnega naročila 010359/2017
Naročnik: VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Miškolin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.522,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN010359/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2017
JN010359/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2018
JN010359/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2018
JN010359/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.02.2018
JN010359/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN010359/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN010359/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN010359/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2018
JN010359/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2018
JN010359/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2019
JN010359/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2019
JN010359/2017-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN010359/2017-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN010359/2017-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN010359/2017-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN010359/2017-X11 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2020
JN010359/2017-X12 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
JN010359/2017-X13 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN010359/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.vrtec-miskolin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235282/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_živila_Vrtec_Miškolin_35_mes.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Miškolin
Referenčna številka dokumenta: 430-2686/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje 35 mesecev za potrebe Vrtca Miškolin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Marinirana rdeča pesa brez konzervansov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa brez konzervansov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več eko živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BI KISLA REPA IN ZELJE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kisla repa in zelje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2018   13:00
Kraj: Mesta občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana - II. nadstropje, sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2018   14:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Miškolin, Novo Polje, c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje, je s pooblastilom na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2017   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš predračun ni enak vašim zapisanim sklopom na portalu. Na portalu jih imate pet v predračunu pa samo tri.

V predračunu je drugi zavihek poimenovan marinirana rdeča pesa, njegov naziv pa je 2 skupina sveže sadje in zelenjava.

Prosimo za ustrezen in hiter popravek, saj se rok za oddajo hitro bliža.

Hvala vam v naprej.

ODGOVOR
Po ponovnem pregledu pooblaščenec naročnika ugotavlja, da so razpisani sklopi, navedeni v predračunskih obrazcih, povsem skladni z objavljenim obvestilom o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil RS, kot tudi s ponudbenim obrazcem, ki je del predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisno dokumentacijo). Naročnik je dokument s predračunskimi obrazci uredil smiselno po posameznih zavihkih oziroma skupinah zaradi boljše preglednosti, ponudniki pa oddajo svoje ponudbe na posamezne sklope, ki so sledeči: 1.1 Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa, 1.2 Mesni izdelki, 2.1 Marinirana rdeča pesa brez konzervansov, 3.1 Kislo zelje in repa brez konzervansov, 3.2 Bio kisla repa in zelje. Glede na navedeno, naročnik popravka ne bo objavil, ponudnike pa prosimo, da skrbno in natančno pregledajo že objavljene predračunske obrazce oziroma celotno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 27.12.2017   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Z vašim odgovorom z dne 22.12.2017 ob 13:30 se ne moremo strinjati, ker očitno niste preverili, kaj imate objavljeno na portalu in kaj je v predračunu.

Da torej ne bo pomote, kljub temu, da nam to jemlje ogromno nepotrebnega dela in dragocenega časa, vam ponovno podrobno pojasnjujemo, da imate na portalu objavljenih 5 sklopov, kot ste navedli v odgovoru in sicer 1.1 Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa, 1.2 Mesni izdelki, 2.1 Marinirana rdeča pesa brez konzervansov, 3.1 Kislo zelje in repa brez konzervansov, 3.2 Bio kisla repa in zelje.

V predračunskem obrazcu pa imate samo 3 zavihke, od tega je drugi zavihek imenovan MARINIRANA RDEČA PESA, zgoraj pa je naziv sklopa 2. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, kar je narobe.

Ponovno vas pozivamo, da tokrat preverite, kaj imate objavljeno, ter da objavite ustrezen in hiter popravek predračunskega obrazca.
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je naročnik dokument s predračunskimi obrazci (Excel tabelo) uredil po posameznih zavihkih oziroma skupinah smiselno glede na vključene vrste živil in zaradi boljše preglednosti – pri tem se poimenovanje skupin (oziroma zavihkov) lahko razlikuje od poimenovanja posameznih sklopov ter obenem ostaja enako kot pri predhodnem postopku oddaje javnega naročila, v okviru katerega objavljeni sklopi (v okviru posameznih skupin) niso bili oddani. Ne glede na navedeno pa ponudniki oddajo svoje ponudbe na posamezne sklope (in ne na skupine!), katerih poimenovanje je popolnoma enako kot v objavljenem obvestilu o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil RS – poimenovanje skupin in zavihkov v Excel dokumentu torej ni bistveno in je namenjeno zgolj lažji orientaciji v dokumentu; bistveno je poimenovanje posameznih sklopov. V dokumentu s predračunskimi obrazci se v okviru 1. skupine »Meso in mesni izdelki« (naziv zavihka: meso in mesni izdelki) nahajata sklopa 1.1 Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa in 1.2 Mesni izdelki, v okviru 2. skupine »Sveže sadje in zelenjava« (naziv zavihka: marinirana rdeča pesa) se nahaja sklop 2.1 Marinirana rdeča pesa brez konzervansov ter v okviru 3. skupine »Kislo zelje, repa« (naziv zavihka: kislo zelje, repa) se nahajata sklopa 3.1 Kislo zelje in repa brez konzervansov ter 3.2 Bio kisla repa in zelje. Prav tako je številčenje sklopov v predračunskih obrazcih (Excel tabeli) enako številki sklopa, navedeni v objavljenem obvestilu o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil in določeni s strani naročnika; v obvestilu o naročilu male vrednosti pa so sklopi številčeni tudi z zaporednimi številkami, kakor so po vrsti določene s strani Portala javnih naročil RS.

Glede na navedeno pojasnilo naročnik ocenjuje, da objava popravka predračunskih obrazcev ni potrebna.Datum objave: 04.01.2018   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko pri sklopu marinirana rdeča pesa brez konzervansov, ponudimo rdečo peso v 4 kg pločevinki?

lp

ODGOVOR
Ne. Naročnik v zvezi z navedenim artiklom dodatno pojasnjuje, da pod zaporedno številko 1, sklop 2.1 Marinirana rdeča pesa brez konzervansov, želi sveže pripravljeno marinirano rdečo peso, narezano na rezine, brez konzervansov in umetnih sladil, min. 60 % plodu, pakiranje 5 do 10 kg vedro. Z namenom odprave morebitnih dvoumnosti bo objavljen popravek predračunskega obrazca v tem delu.