Dosje javnega naročila 009376/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 94 – ŠIVALNI MATERIAL
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.172.641,75 EUR

JN009376/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.11.2017
JN009376/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2017
JN009376/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN009376/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN009376/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN009376/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN009376/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN009376/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2018
JN009376/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN009376/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
JN009376/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN009376/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2019
JN009376/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2020
JN009376/2017-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN009376/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2020
JN009376/2017-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN009376/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN009376/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 250-527092

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 94 – ŠIVALNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-724/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141125
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava šivalnega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 474.976,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141125
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava šivalnega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je izvedel konkurenčni postopek s pogajanji, ker so v predhodno izvedenem odprtem postopku za nabavo blaga ŠIVALNI MATERIAL 2017-2020, objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 31.10.2016, številka objave JN006916/2016-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 02.11.2016, številka objave 2016/S 211-383793 in v popravku objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 12.12.2016 številka objave JN006916/2016-K01 in v Uradnem listu EU, datum objave 13.12.2016, številka objave 2016/S 240-437376, vse prejete ponudbe pri posameznih vrstah blaga presegale naročnikova zagotovljena sredstva.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN009376/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 214-444786
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.11.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.11.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 12
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TPR trgovina, proizvodnja in razvoj, d.o.o.
Litostrojska cesta 44E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Galjevica 81
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 474.976,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 474.976,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum za nabavo blaga: 94 – ŠIVALNI MATERIAL se sklene za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2020 z naslednjimi ponudniki:

1. Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale,
2. AMS Meding, d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje,
3. Pro-Gem d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
5. Mark Medical, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
6. Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana,
7. TPR, d.o.o., Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana,
8. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče,
9. MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana,
10. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

za vrste blaga, navedene v Analizi ponudb s cenamii (v nadaljevanju: analiza), razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem.

Naročnik sklene kupoprodajno pogodbo za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2018 z naslednjimi ponudniki:

1. Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale,
2. AMS Meding, d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje,
3. Pro-Gem d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
5. Mark Medical, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
6. Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana,
7. TPR, d.o.o., Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana,
8. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče,
9. MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana,

za tiste vrste blaga, za katere je naročnik prejel dve ali več dopustnih ponudb in za katere so zgoraj navedeni ponudniki ponudili najnižjo ceno, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik za drugo in tretje obdobje ne bo odpiral konkurence za tiste vrste blaga, kjer je prejel samo eno dopustno ponudbo. Vsled predhodno navedenega bo naročnik za te vrste blaga s ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, in sicer za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2020.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.