Dosje javnega naročila 804382/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Toaletni papir, robčki, brisače in serviete
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.076,93 EUR

NMV4382/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2014
NMV4539/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 22.10.2014
NMV4607/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 24.10.2014
NMV330/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2015
NMV330/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2015
OS453/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 04.02.2016
JN005793/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.09.2016
JN006885/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2016
JN000321/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV4382/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Toaletni papir, robčki, brisače in serviete

Datum objave: 15. 10. 2014
Številka objave: NMV4382/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33760000 (Toaletni papir, robčki, brisače in serviete)
33711900 (Milo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/2104-6724537034837713386/Razpisna
_dokumentacija_(k).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 10. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 10. 2014
Čas: 11:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 10. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 10. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4539/2014, Toaletni papir, robčki, brisače in serviete; datum objave: 22. 10. 2014
  • NMV4607/2014, Toaletni papir, robčki, brisače in serviete; datum objave: 24. 10. 2014
  • NMV330/2015, Blago: Toaletni papir, robčki, brisače in serviete; datum objave: 20. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2014   11:18
Številka: 430-715/2014-3
Oznaka JN: 14/200103
Datum: 22. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 4382/2014 z dne 15. 10. 2014, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
artikel zap.št. 1, brisače zložene, ali lahko ponudimo brisače z gramaturo 34g/m2
Odgovor:
NE

2. Vprašanje:
Ali lahko namesto zloženk "V" ponudimo zloženke "Z"
Odgovor:
NE

3. Vprašanje:
Spoštovani,
ali lahko ponudimo brisače iz 100 % predelanih vlaken (skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju), ki ustrezajo zahtevanim dimenzijam in gramaturi.
Hvala in lep pozdrav!
Odgovor:
DA

4. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosim Vas, da objavite prilogo 5/1 (specifikacija) v Word ali Excel obliki.
Lep pozdrav
Odgovor:
V popravku objave bo objavljena specifikacija v word obliki.

5. Vprašanje:
Spoštovani!
Ali moramo vzorce predložiti za vse artikle, ali samo za artikle 1,2,3,4 in 5, za katere zahtevate tudi tehnične liste. Namreč v javnem naročilu pred 15 meseci smo morali posredovati vzorce samo za artikle pod zap. št. 1,2,3,4 in 5.
Odgovor:
Vzorce predložite za sanitarni material - artikle pod zap. št. 1,2,3,4 in 5.
Skladno s tem odgovorom bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

6. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ali lahko objavite tabelo v excel obliki?
Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:
V popravku objave bo objavljena specifikacija v word obliki.


7. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ponovno prosim, da objavite Excel tabelo za povpraševanje zaradi lažjega preračunavanja.
Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:
V popravku objave bo objavljena specifikacija v word obliki.

8. vprašanje:
Pozdravljeni,
nikjer v dokumentaciji ni označeno, katere vzorce je potrebno priložiti ob oddaji ponudbe.
Lep pozdrav.
Odgovor:
Vzorce predložite za sanitarni material - artikle pod zap. št. 1,2,3,4 in 5.
Skladno s tem odgovorom bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

9. vprašanje:
Spoštovani!
Prosim za potrditev, če beremo pravilno:
zap.št. 1 "V zloženke" enota mere = 100 kosov orient.količ= 110.000 zaht.količ = 100 brisač x 110.000 = 11.000.000 brisač
zap.št.4 pap.bris. enota mere = 100 tm orient.količ= 108 zaht.količ. = 100m x 108 = 10.800 m
zap.št 5 toal.pap. enotamere = 100 tm orient.količ=33.130 zaht.količ. = 100m x 33.130 = 3.313.000 m
Hvala za odgovor!
Lep pozdrav!
Odgovor:
DA.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Datum objave: 24.10.2014   12:28
Številka: 430-715/2014-5
Oznaka JN: 14/200103
Datum: 24. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 4382/2014 z dne 15. 10. 2014, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
spoštovani,
Želel bi povprašati, a je ob brezplačni zamenjavi podajalnikov možno ponuditi tudi alternativen artikel, ali morajo artikli biti obvezno skladni eximatik podajalnikom?
Prav tako me zanima, a je zagotovilo najnižje cene enote mila prav tako oceneno na enoto embalaže?
Milo v naši ponudbi jo mnogo cenejše na enoto iztiska, vendar je cena kartuše višja od zahtevane.
a lahko ponudimo in dokažemo drugačno milo ter zagotovimo alternativne brezplačne podajalnike z brezplačno zamenjavo?
v pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam.

Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal zahteve iz razpisa. Menjave podajalnikov pri nobenem artiklu niso predvidene.


2. vprašanje:
Spoštovani !
Prosim za odgovor:
SANITARNI MATERIAL, zap.št.: 3
Glede na naše poznavanje je v Sloveniji samo 1 proizvajalec, kateri proizvaja ta artikel z gramaturo 34 gr/m2. Sprašujemo ali lahko ponudimo artikel z gramaturo 32 gr/m2. Artikel je cenovno ugodnejši, za uporabo pa ni bistveno slabši zato menimo, da bi bilo to za naročnika ugodnejše.
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal zahteve iz razpisa. Opis artiklov je bil dogovorjen na strokovnem dialogu, ki ga je MOL izvedel z različnimi ponudniki papirne galanterije.


Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek specifikacije. Opis ni spremenjen, specifikacija je dopolnjena.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.Datum objave: 27.10.2014   14:53
Številka: 430-715/2014-7
Oznaka JN: 14/200103
Datum: 27. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 4382/2014 z dne 15. 10. 2014, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, vas prosimo, da dovolite da ponudbi priložimo BON obrazec, ki ni starejši od 30 dni od prvotno določenega roka za oddajo ponudb 30.10.2014.
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik bo upošteval veljavnost predloženih dokazil (pogojev), vezano na datum odpiranja 30. 10. 2014.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe

Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.
Datum objave: 29.10.2014   13:43
Številka: 430-715/2014-9
Oznaka JN: 14/200103
Datum: 29. 10. 2014


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtnih skupnosti za leto 2015 in 2016« številka objave na Portalu javnih naročil RS JN 4382/2014 z dne 15. 10. 2014, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Spoštovani!
Prosim za informacijo glede vprašanja št.3. Za katero pozicijo lahko ponudnik ponudi brisače iz 100% predelanih vlaken?
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
To je pozicija 3. Papirnate brisače »krep« v roli.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Glede na to, da je bila na strokovnem dialogu, ki ga je izvedel MOL z različnimi ponudniki papirne galanterije, dogovorjena specifikacija materiala, predlagamo, da se možnost ponudbe brisače iz 100% predelanih vlaken (reciklaže) umakne iz trenutne specifikacije.
Lep pozdrav!

Odgovor:
Specifikacija ni spremenjena.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe
Objava:
- na Portalu javnih naročil RS.