Dosje javnega naročila 010440/2017
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK, Vodnikova ulica 15A, 5294 Dornberk
Blago: Dobava in nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/25
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 262.634,23 EUR

JN010440/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2017
JN010440/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2018
JN010440/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2018
JN010440/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2018
JN010440/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2018
JN010440/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.03.2018
JN010440/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010440/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 248-522753
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
Vodnikova ulica 15A
5294
SI
Dornberk
Slovenija
SIMON JUSTIN
pgd.dornberk@siol.net
+386 53018430

Internetni naslovi
http://www.pgd-dornberk.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235477/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/25
Referenčna številka dokumenta: 12/2017-PGDDNB-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava gasilskega vozila GVC 16/25. Natančna specifikacija naročila je podana v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava na naslovu naročnika: Vodnikova ulica 15A, 5294 Dornberk
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis javnega naročila je podan v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.02.2018
Konec: 02.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.01.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.01.2018   12:30
Kraj: Vodnikova ulica 15A, 5294 Dornberk

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2018   12:30
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
Vodnikova ulica 15A
5294
Dornberk
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2018   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim, če lahko na portal pripnete dovoljenje za nakup takšnega podvozja, katerega vam je izdala GZS.

Hvala!

ODGOVOR

Pozdravljeni,
dovoljenje za podvozje bomo objavili kot dopolnitev razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil.


Datum objave: 08.01.2018   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je oprema stvar ponudbe ali ne? V kolikor je prosim da podate točen seznam opreme z karakteristikami da vemo kaj vam ponuditi.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Oprema v vozilu je stvar ponudbe in je zajeta v ceni. Seznam opreme, ki jo mora zagotoviti dobavitelj in seznam opreme, za katero mora dobavitelj zagotoviti prostor v vozilu bomo objavili kot dopolnitev razpisne dokumentacije.


Datum objave: 12.01.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Mnenje GZS za vašo šasijo ne ustreza, saj je lastna teža takšne šasije minimalno 7.700 kg in ne 6.200 kg,
kakor je navedeno v mnenju; verjetno ste zavedli komisijo z napačnimi podatki.
Za zagotavljanje ustreznosti po tipizaciji GZS ste razpisali napačne podatke.
Prosimo vas, da spremenite zahteve za šasijo ter napačne podatke nadomestite s pravilnimi.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Odločno zavračamo kakršnakoli namigovanja, da smo zavedli komisijo z napačnimi podatki. Res je prišlo do manjše napake pri vpisu lastne teže v mnenju GZS o ustreznosti vozila (ne po krivdi naročnika), ki pa ne vpliva na samo primernost šasije, tako da ostajajo zahteve enake. Popravljeno mnenje o ustreznosti bomo objavili takoj, ko ga pridobimo.Datum objave: 12.01.2018   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1.V opisu pri podvozju imate napisano v osnovi da naj ima vozilo 440KM, spodaj v zahtevah pa 400KM. Prosimo za informacijo Kakšna moč motorja mora biti ponujena.

2. V seznamu opreme, 3. sklop Cevi,armature in pribor, 4. točka imate zavedeno da naj bi v vozilu imeli 4 kose VT cevi DN25 dolžine 50m na navijaku z VT ročnikom. Sklepamo da je mišljeno da so tukaj iz vaše strani mišljene visokotlačne cevi 15m kot podaljški za navijak. Prosimo za informacijo.

3. V seznamu opreme je 2x navedeno orodje za gašenje dimniških požarov. 1x Komplet za gašenje dimniških požarov v točki 2 in 1x Kovček z opremo za gašenje dimniških požarov točka 10. Glede na to da gre za enak artikel nas zanima ali ponudimo 1 kos ali 2?ODGOVOR

Opravičujemo se za tiskarske napake.
1. Pravilno je 440 KM.
2. Mišljeni so 4 kosi visokotlačnih cevi H 15m, kot podaljški za H cevi na navijaku.
3. Potrebujemo samo en kovček za gašenje dimniških požarov.Datum objave: 17.01.2018   19:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Na podlagi izračunov tež smo ugotovili da v razpisani konfiguraciji vozila le tega ni možno narediti z rezervoarjem volumna 3000l vode glede na to da tipizacija GZS predpisuje največjo dovoljeno maso vozila GVC 16/25 14.500kg. Glede na zahtevo tipizacije in naših izračunih je največji volumen rezervoarja lahko 2.400l. Na podlagi izračunov imate dve možnosti in sicer. Spremenite volumen rezervoarja na 2.400l ali pa razveljavite razpis saj po vaši konfiguraciji vozila glede na zahteve GZS ni možno narediti.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Glede na ugotovljeno in preverjeno dejstvo je lahko volumen rezervoarja za vodo 2.400 l, saj je to še vedno v skladu s tipizacijo GZ Slovenije.