Dosje javnega naročila 007764/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 11 - SRČNI SPODBUJEVALNIKI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 267.740,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007764/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN007764/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2017
JN007764/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2017
JN007764/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.01.2018
JN007764/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN007764/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN007764/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN007764/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.05.2018
JN007764/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.11.2018
JN007764/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.02.2019
JN007764/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007764/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 003-003145

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 11 - SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-436/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava srčnih spodbujevalnikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 269.418,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava srčnih spodbujevalnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007764/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 163-335677
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.08.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.12.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.
Industrijska cesta 5
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 269.418,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 269.418,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
»Javno naročilo za nabavo blaga: 11 – SRČNI SPODBUJEVALNIKI se odda naslednjim ponudnikom:

1. Bormia, d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
2. Kastor M.D., d.o.o., Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana,
3. Cardio Medical, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin,

za vrste blaga navedene v Analizi ponudb s cenami (v nadaljevanju: analiza) in za katere so le-ti ponudili najnižje cene brez DDV, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene s simbolom VII – cena presega maksimalno dopustno ceno brez DDV ter se z njimi sklene okvirni sporazum, in sicer za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018.«

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.