Dosje javnega naročila 000028/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000028/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.01.2018
JN000028/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000028/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Gabrovšek
peter.gabrovsek@slo-zeleznice.si
+386 12914490
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236062/RD_-_menjava_gretja_kretnic_Kranj.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236062/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2018   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Soba 606, Sektorja za nabavo Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2018   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kdo zagotavlja in nosi stroške čuvajev?


ODGOVOR
Varnostne čuvaje zagotavlja upravljavec javne železniške infrastrukture.
Skladno z razpisno dokumentacijo (Specifikacije naročila za zamenjavo obstoječega plinskega gretja na postaji Kranj – Popis del in materialov Kranj) stroški čuvajske službe ne bremenijo izbranega ponudnika.
Datum objave: 09.01.2018   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Vprašanje: iz kakšnega materiala naj bodo priključne omarice (POG) - iz popisa izhaja, da so kovinske, po Tehničnih zahtevah pa naj bi bile iz izolacijskega materiala (plastične). Torej kovinske in ozemljitve ali plastične brez ozemljitve?
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji »Specifikacija naročila za zamenjavo obstoječega plinskega gretja na postaji Kranj« je v alineji »Priključna omarica POG« nedvoumno navedeno:
»Priključne omarice POG so iz izolacijskega materiala in tipizirane. Stopnja mehanske zaščite je najmanj IP 67. Nameščene so 3 m od vrha kretnice in vsebujejo priključne sponke, ki omogočajo priklop vodnikov za razplet lokalnih kablov do električnih grelcev. Montirajo se v razdalji 60 cm od notranjega roba tirnice tako, da je zgornji rob pokrova 5 cm pod zgornjim robom tirnice. V primeru vgradnje kovinskih priključnih omaric jih je potrebno ozemlji s priklopom na neizolirano tirnico.«
Datum objave: 09.01.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z zahtevo iz postavke 1,17 v predračunu prosimo za naslednji pojasnili:
- v katerem programskem okolju je izdelana obstoječa SCADA?
- ali je izvorna koda (konfiguracijska datoteka) obstoječega SCADA sistema dostopna izbranemu izvajalcu?


Lep pozdrav!

ODGOVOR

- HMI/SCADA Iskra v CP Ljubljana je izdelana v programskem okolju GE Digital, iFIX 5.8.

- Modifikacije obstoječega sistema HMI/SCADA Iskra v CP Ljubljana za potrebe nadgradnje sistema za upravljanje in kontrolo električnega gretja kretnic na vseh daljinsko vodenih postajah na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. (z vključitvijo postaje Kranj) lahko izbrani izvajalec na osnovi izvorne kode izvede v sodelovanju z naročnikom in pod nadzorom predstavnika upravljavca na kraju samem. Pri tem je potrebno upoštevati Specifikacije naročila za zamenjavo obstoječega plinskega gretja na postaji Kranj – izvedba montažnih del (Upravljalna omara gretja kretnic – UOG) in skladno z zahtevani razpisne dokumentacije za EGK na postaji Kranj implementirati vse funkcije in javljanja, ki so že uporabljene za EGK na postajah Medvode, Škofja Loka, Podnart, Lesce Bled, Žirovnica in Sl. Javornik. Za izvedeno modifikacijo obstoječega sistema HMI/SCADA mora izvajalec izdelati t.i. »delta report« iz katerega je razviden obseg sprememb, ki so bile pri nadgradnji sistema izvedene. Izvajalec mora podati garancijsko izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijski dobi tudi za celoten modificiran sistem HMI/SCADA Iskra v CP Ljubljana za upravljanje in kontrolo električnega gretja kretnic na vseh daljinsko vodenih postajah na progi Ljubljana–Jesenice–d.m.