Dosje javnega naročila 000097/2018
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Arheološka izkopavanja ob rekonstrukciji Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000097/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.01.2018
JN000097/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2018
JN000097/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2018
JN000097/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2018

    JN000097/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Marija Prašin Kolbezen
marija.prasin@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://crnomelj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Arheološka izkopavanja ob rekonstrukciji Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana
Referenčna številka dokumenta: 430-125/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Arheološke raziskave oz. izkopavanja ob rekonstrukciji infrastrukture Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana. Gre za območje mestnega jedra Črnomelj, ki je arheološko območje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestno jedro Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Ob predvideni rekonstrukciji Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana na arheološkem območju v mestnem jedru Črnomlja je potrebno na podlagi kulturnovarstvenih pogojev pridobiti kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo in izvesti arheološke raziskave.
Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji se bodo izvajale na podlagi:
- Kulturnovarstvenih pogojev, št. 35105-12/2014/10, z dne 04. 01. 2017,

Navedena dokumentacija je sestavni del dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Arheološka izkopavanja se izvajajo vzporedno z gradbenimi deli oz. v dogovoru med obema izvajalcema. Vrhnje plasti cestišča odstrani izvajalec gradbenih del, ki tudi pripravi varnostni načrt in vsa ostala pripravljalna dela vezana na organizacijo gradbišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.01.2018   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.01.2018   11:00
Kraj: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le pooblaščena oseba.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.01.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.01.2018   12:07
Spoštovani,

Vaša ugotovitev glede navedbe teksta v četrtem odstavku v trinajste točke "Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe" je pravilna. Tekst oz. celoten odstavek, ki se glasi: "Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane." se izbriše.

Popravi se tudi "Priloga 3 - priloge za izvajanje gradbenih del pri rekonstrukciji ulic", doda se nova, popravljena priloga, ki se imenuje: "Priloga 3 - - priloge za izvajanje gradbenih del pri rekonstrukciji ulic - popravek".

V navedeni prilogi je priložen popis del za gradbena dela zgolj za orientacijo in oceno posegov v zemeljske plasti in ne kot popis del za izdelavo ponudbe za arheološke raziskave. Ponudnik za arheološke raziskave sestavi popis del na podlagi kulturnovarstvenih pogojev. Za orientacijo oz. natančnejši vpogled glede obsega posegov v zemeljske plasti ponudniku arheoloških raziskav služita Priloga 2 ter Priloga 3.

Datum objave: 17.01.2018   13:34
VPRAŠANJE
Katero potrdilo glede finančne sposobnosti moramo predložiti - BON-2, S.BON-1 ali S.BON-1/P? Moramo predožiti enega izmed teh treh, dva ali vse tri?

ODGOVOR
Spoštovani,

S.BON-1/P ni potrebno predložiti, torej predložite BON-2 in S.BON-1.

Datum objave: 17.01.2018   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

če prav razumemo, moramo sami pripraviti popis del?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da.