Dosje javnega naročila 000068/2018
Naročnik: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Tisk in dostava časopisa Zelena dežela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000068/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.01.2018
JN000068/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2018

    JN000068/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodinjska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Senčar Hočevar
urska.sencar@kgzs.si
+386 15136615
+386 15136650

Internetni naslovi
http://www.kgzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kgzs.si/gv/aktualno/razpisne-dokumentacije.aspx
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tisk in dostava časopisa Zelena dežela
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tisk časopisa, pakiranje in dostavo do distribucijskega centra Pošte Slovenije, na sedež naročnika in v NUK.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rotacijski tisk časopisa ZELENA DEŽELA po naslednji specifikaciji:
Obseg: 16 ali 24 strani.
Format: 315 mm x 450 mm (možnost odstopanja +- 5 mm v višini in širini)
Naklada: 2 x 80.000 izvodov (okvirna) in 4 x 100.000 izvodov (okvirna)
Papir: časopisni, 42,5 g (ali podoben)
Vezava: brez vezave, zloženo v snopič.
Tisk: vse 4/4 barvno, kakovost tiska vsaj 133 lpi.
Dostava do distribucijskega centra Pošte Slovenije za količino, namenjeno razpošiljanju, na sedež KGZS (Gospodinjska ulica 6, Ljubljana) 500 izvodov in 16 izvodov na NUK –Obvezni izvod, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.
PERIODIČNOST IZHAJANJA: dvomesečnik (6 številk letno)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2018   11:00
Kraj: Prostori na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2018   09:50
Najpogostejši obseg v letu 2017 je bil 16 strani.

Lep pozdrav!