Dosje javnega naročila 000084/2018
Naročnik: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Storitve: Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za OBJEKT Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000084/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.01.2018
JN000084/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2018
JN000084/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2018
JN000084/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.04.2018

    JN000084/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
Zadrečka cesta 14
3331
SI
Nazarje
Slovenija
Jožica Jelen
jozica.jelen@zd-mozirje.si
+386 38392430
+386 38392480

Internetni naslovi
http://www.zd-mozirje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mozirje.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za OBJEKT Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje
Referenčna številka dokumenta: JN_1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za OBJEKT Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za OBJEKT Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2018   14:00
Kraj: Sedež naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javno odpiranje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2018   14:21
VPRAŠANJE
Na podanem internetnem naslovu ni razpisne dokumentacije.
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija? Na navedeni spletni strani Zdravstvenega doma Nazarje pod javna naročila ni nobene objave...
Prosim za odgovor, kje je razpisna dokumentacija objavljena.
Lp

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Kdaj lahko pričakujemo objavo RD?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za razpisno dokumentacijo. Zaenkrat je še ni na spletni strani.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN

VPRAŠANJE
Na podanem elektronskem naslovu ni razpisne dokumentacije.
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN

VPRAŠANJE
Kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav bo razpisna dokumentacija objavljena predvidoma danes, naročnik bo zato podaljšal rok za oddajo ponudb, kar bo objavil preko popravka na portalu JN.Datum objave: 23.01.2018   21:37
VPRAŠANJE
V dokumentaciji sta omenjeni te dve prilogi:
1. Projektna naloga – Dozidava ZD Nazarje, Genius Loci d.o.o., Janez Kuzman u.d.i.a.
2. ZASNOVA TEHNOLOŠKEGA PROCESA ZA OBSTOJEČI ZDRAVSTVENI DOM IN PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU NAZARJE (april 2016), ki jo je izdelalo podjetje LASMED d.o.o.

Kje jih najdemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Projektno nalogo in zasnovo smo objavili na naši spletni strani.Datum objave: 24.01.2018   16:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da se je podaljšal rok za oddajo ponudbe, nas zanima ali rok veljavnosti ponudbe ostane enak?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik spreminja dikcijo točke 13.2. in sicer tako, da se prvi odstavek te točke glasi: "Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročila".


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Kdaj lahko pričakujmo da boste odgovorili na zastavljena vprašanja?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pojasnilo: naročnik je objavil pojasnila.Datum objave: 24.01.2018   16:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Koliko referenc mora imeti ponudnik? Najprej govorite o 1 (kot pogoj za prijavo), nato o 2 (pogoj za prijavo). Najprej je vrednost proj. dok. 50.000,00 EUR, nato 40.000,00 EUR (je to z DDV ali brez DDV), za odg. projektante je najprej vrednosti 40.000,00 EUR v razpredelnici pa 30.000,00 EUR. Kaj je pravilno?

ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje oziroma spreminja besedilo v točki 8.2.4. tehnična in strokovna sposobnost v razpisni dokumentaciji in sicer zaporedno 1, kjer se v prvem odstavku črta navedba »za zdravstveno oskrbo« in se odstavek tako glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje da je ponudnik v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264 v skupni vrednosti najmanj 50.000 EUR in velikosti 1500 m2 za posameznega naročnika.
Vsebina v nadaljevanju te točke ostaja nespremenjena.
Za dokazovanje usposobljenosti po tej točki ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno prilogo 8.

Nadalje naročnik dopolnjuje oziroma spreminja besedilo v točki 8.2.4. tehnična in strokovna sposobnost v razpisni dokumentaciji in sicer zaporedno 2, kjer se spremeni vsebina prvega odstavka tako, da se glasi:
Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim odgovornim projektantom za:
- arhitekturo,
- gradbene konstrukcije,
- strojne instalacije
- elektro instalacije,
ki morajo imeti:
- strokovni izpit po ZGO-1 in morajo biti v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da so odgovorni projektant strojnih instalacij in elektroinstalacij v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelali (vsak svojo referenco) projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 30.000,00 EUR za posameznega naročnika.
- najmanj 1 referenco ki izkazuje, da je odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekturo v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 113, 121, 122, 126 v skupni vrednosti najmanj 30.000,00 EUR za posameznega naročnika.
Vsebina v nadaljevanju te točke ostaja nespremenjena.
Za dokazovanje usposobljenosti po tej točki ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno prilogo 9, ki je v dopolnjeni obliki objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 24.01.2018   16:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V preteklih treh letih ni bilo na področju graden v obilju stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264), zato vas pozivamo, da razširite reference tudi na področje stanovanjskih stavb za druge posebne družbene skupine (CC-SI 113), ki so podobne razpisanemu objektu. Prav tako pozivamo, da podaljšate obdobje dokazovanja referenc. Zakonodaja dovoljuje, da naročnik smiselno glede na situacijo preteklih let podaljša obdobje dokazovanja referenc. Zaradi vsem znane situacije gradenj in projektiranja tovrstnih objekt v Sloveniji predlagamo, da podaljšate obdobje na 8-10 let.

Hvala za povratne informacije in lep pozdrav.


ODGOVOR
naročnik je objavil pojasnila in spremenil-dopolnil referenčni pogoj, kot je objavljeno v pojasnilih.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
V preteklih treh letih ni bilo na področju gradenj v obilju stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264), zato vas pozivamo, da razširite reference tudi na področje stanovanjskih stavb za druge posebne družbene skupine (CC-SI 113), ki so podobne razpisanemu objektu. Prav tako pozivamo, da podaljšate obdobje dokazovanja referenc. Zakonodaja dovoljuje, da naročnik smiselno glede na situacijo preteklih let podaljša obdobje dokazovanja referenc. Zaradi vsem znane situacije gradenj in projektiranja tovrstnih objekt v Sloveniji predlagamo, da podaljšate obdobje na 8-10 let.

Hvala za povratne informacije in lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnika pozivamo da dovoli reference tudi za ostale projektante iz klasifikacije 121,122, 126, ker se gre za sorodne objekte po zahtevnosti. Naročnik bo na ta način dobil več in konkurenčnejše ponudbe.

lp

ODGOVOR
naročnik je objavil pojasnila in spremenil-dopolnil referenčni pogoj, kot je objavljeno v pojasnilih.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi razmer na trgu v preteklosti so zahteve glede vrednosti višine reference 50.000 € oz. 40.000 € previsoke. Naročnika pozivamo da umakne zahtevo po vrednosti reference saj menimo da je edino merilo velikost objekta in pozitivna referenca s strani naročnika. S tem boste bistveno povečali krog ponudnikov ter sledili temeljnim zahtevam javnega naročila po zagotavljanju konkurence pri ponudnikih.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
naročnik je objavil pojasnila in spremenil-dopolnil referenčni pogoj, kot je objavljeno v pojasnilih.Datum objave: 25.01.2018   19:14
VPRAŠANJE
Pri merilih za izbor je za reference ponudnika in reference strokovnega kadra maksimalno število točk 15. Zanima nas, koliko referenc je potrebnih za doseganje vseh točk.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji izvedel popravek pri točki 12. merila in sicer tako, da se dikcija merila glasi: Merila za izbor, na podlagi katerih bo naročnik izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o izvedbi naročila so podana v preglednici v nadaljevanju. Ponudnik, ki bo zbral največje število točk, bo izbrani ponudnik.

V preglednici se spremeni točka M3 reference ponudnika in sicer tako, da se spremeni maksimalno število možnih točk v 10, in način izračuna se glasi: Ponudnik z eno referenco prejme 0 točk (pogoj za sodelovanje). Ponudnik z dvema ali več referencami prejme 10 točk (pogoj za sodelovanje). Ponudniki brez ustrezne reference bodo izločeni iz postopka oddaje naročila.

V preglednici se spremeni točka M4 reference strokovnega kadra in sicer tako, da se spremeni maksimalno število možnih točk v 20 in način izračuna se glasi:
Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant za gradbene konstrukcije, arhitekturo, odgovorni projektant strojnih in elektro instalacij ter projektant zdravstvene tehnologije in projektant notranje opreme v zdravstvu, predloži po 1 referenco skladno z zahtevami, prejme 0 točk (izpolnjen je pogoj za sodelovanje). Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant za gradbene konstrukcije in arhitekturo predloži dve ali več referenc, prejem 5 točk.
Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant strojnih in elektro instalacij predloži dve ali več referenc, prejme 5 točk .
Ponudnik, pri katerem projektant zdravstvene tehnologije predloži dve ali več referenc, prejme 5 točk .
Ponudnik, pri katerem projektant notranje opreme v zdravstvu predloži dve ali več referenc, prejme 5 točk .

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil čistopis razpisne dokumentacije.

Datum objave: 25.01.2018   19:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v enem izmed odgovorovov ste objavili naslednje:

''Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje da je ponudnik v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264 v skupni vrednosti najmanj 50.000 EUR in velikosti 1500 m2 za posameznega naročnika.

Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim odgovornim projektantom za:
- arhitekturo,
- gradbene konstrukcije,
- strojne instalacije
- elektro instalacije,
ki morajo imeti:
- strokovni izpit po ZGO-1 in morajo biti v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da so odgovorni projektant strojnih instalacij in elektroinstalacij v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelali (vsak svojo referenco) projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 30.000,00 EUR za posameznega naročnika.
- najmanj 1 referenco ki izkazuje, da je odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekturo v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 113, 121, 122, 126 v skupni vrednosti najmanj 30.000,00 EUR za posameznega naročnika.''

Vprašanje:

Od odgovornih projektantov zahtevate širši nabor klasifikacij CC-SI 1264, 11301, CC-SI 113, 121, 122, 126, medtem ko od ponudnika zahtevate edino možno klasifikacijo CC-SI 1264. Takšen pogoj je nesmiseln, saj so odgovorni projetanti tisti, ki bodo projektirali, medtem ko ponudnik bdi nad projektom, organizira in ga vodi. Če ste odgovornim projektantom naknadno razširili nabor klasifikacij, ga je potrebno na enak obseg razširiti tudi ponudniku!

Ali je DDV vključen v vrednosti reference?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je razširil klasifikacijo za ponudnika z dodano 11301. Glede vrednosti referenčnega posla pa pojasnjuje, da gre za vrednosti z vključenim DDV.
Datum objave: 25.01.2018   19:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri tehničnih pogojih je navedeno 1 referenca za 50.000€.... za ponudnika in 40.000€ za odgovornega projektanta.
Na prilogi št.8 SEZNAM REFERENČNIH POSLOV pa 2 referenci za 40.000€... za ponudnika
na prilogi št.9 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA pa 1 referenca za 30.000€.

Prosim za obrazložitev?

LP

ODGOVOR
Naročnik je uskladil vrednosti zahtevanih referenc in sicer tako, da se zahteva:
1 referenca za ponudnika v višini 50.000 EUR z vključenim DDV, ter 10.000 EUR z vključenim DDV za odgovorne projektante . V prilogi 8 naročnik ne navaja višine referenc, je pa ustrezno popravil prilogo 7 in prilogo 9, kar je objavil na svoji spletni strani.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V zahtevah poglavja 8.2.4, tehnična in strokovna usposobljenost, so zahteve postavljene zelo visoko, glede na zahtevnost razpisanega projekta. Vsa stroka, ki se je v zadnjih letih ukvarjala z zahtevano klasifikacijo CC-SI 1264 ima dovolj izkušenj, da razpisan projekt strokovno izvede, večina pa jih ne dosega višine zahtevane vrednosti projektne dokumentacije, saj so bili projekti nad 40.000 EUR v zadnjih 3 letih (in tudi 8 letih) redki.

Menimo, da podane zahteve neopravičeno zožujejo krog potencialnih ponudnikov storitve. Če že, naj znižana skupna vrednost izvedenih projektov velja za vse vrste (klasifikacije) objektov, reference s področja CC-SI 1264 pa naj se navedejo, ampak naj ne bodo omejene z višino vrednosti.

Če podamo primer. Projektanti, ki se ukvarjajo z vodenjem in projektiranjem projektov večjih vrednosti in imajo izkušnje s projektiranjem s področja CC-SI 1264, so definitivno sposobni sprojektirati IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za objekt Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje.

Prosimo, da zahteve v poglavju 8.2.4. prilagodite realni zahtevnosti projekta.

2. Ali je v zahtevanem znesku vključen DDV?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik dopolnjuje oziroma spreminja že objavljeno besedilo pojasnil (z dne 24.1.2018) in ga v celoti nadomešča s tem pojasnilom:
V točki 8.2.4. tehnična in strokovna sposobnost v razpisni dokumentaciji in sicer pod zaporedno 1, kjer se v prvem odstavku črta navedba »za zdravstveno oskrbo« in se odstavek tako pravilno glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje da je ponudnik v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 50.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.
Vsebina v nadaljevanju te točke ostaja nespremenjena.
Za dokazovanje usposobljenosti po tej točki ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno prilogo 8.

Naročnik dodatno podaja pojasnilo, da bo ponudnik s predložitvijo ene reference izpolnil pogoj za sodelovanje, za dodatne točke iz meril pa ponudnik lahko predloži dve ali več referenc. Ponudniki naj si Prilogo 7 zato ustrezno razmnožijo.

Nadalje naročnik dopolnjuje oziroma spreminja besedilo v točki 8.2.4. tehnična in strokovna sposobnost v razpisni dokumentaciji in sicer pod zaporedno 2, kjer se spremeni vsebina prvega odstavka tako, da se v celoti glasi:
Ponudnik mora razpolagati:
A: z najmanj enim odgovornim projektantom za:
- Arhitekturo,
- gradbene konstrukcije,
- strojne instalacije
- elektro instalacije,
B. ter z enim projektantom zdravstvene tehnologije
C. ter enim projektantom notranje opreme v zdravstvu.

ki morajo imeti;
Pod A:
- strokovni izpit po ZGO-1 in morajo biti v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da sta odgovorni projektant strojnih instalacij in elektroinstalacij v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelala (vsak svojo referenco) projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 10.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.
- najmanj 1 referenco ki izkazuje, da sta odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelala projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 113, 122, 126 v skupni vrednosti najmanj 10.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.


Pod B:
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je projektant zdravstvene tehnologije v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264 v skupnem obsegu velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

Pod C:
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je projektant notranje opreme v zdravstvu v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupnem obsegu velikosti 500 m2
bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.


Vsebina v nadaljevanju te točke ostaja nespremenjena.

Naročnik podaja pojasnilo, da bo ponudnik s predložitvijo ene reference , ki mora biti skladna z zahtevami pod A, B in C, izpolnil pogoj za sodelovanje, za dodatne točke iz meril pa ponudnik lahko predloži dve ali več referenci, vsebinsko skladni z zahtevami naročnika pod A, B ali C. Ponudniki naj si Prilogo 9 zato ustrezno razmnožijo.

Naročnik dodaja še pojasnilo, da si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla) ali se pozivu naročnika ponudnik ne bo odzvala v opredeljenem času za odziv . Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v roku do treh delovnih dni od prejema, predložiti kopijo pogodbo (za potrditev vrednosti in obsega) in potrdilo o predaji dokumentacije PID (za potrditev datuma predaje).Datum objave: 25.01.2018   19:42
Naročnik podaja pojasnilo, da je v razpisni dokumentaciji dopolnil vzorec pogodbe priloga 12 in sicer:
v 5. členu se spremenijo roki in sicer
PZI projektna dokumentacija (brez načrta notranje – pohištvene-opreme) 45 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja
in se doda:
PZI projektna dokumentacija notranje – pohištvene-opreme 30 dni po zaključku IV. Gradbene faze

v 9. členu se spremenijo deleži plačil in sicer se spremeni delež plačila PZI in sicer tako da se glasi:
• 30 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PZI projektne dokumentacije (brez načrta notranje-pohištvene-opreme)
• 5 % pogodbene cene ob predaji in potrditvi PZSI – načrta notranje – pohištvene opreme.

v 10. členu pod obveznosti izvajalca se dodata dve alineji in sicer:
• izdelati načrt notranje opreme (pohištvene opreme) s popisom in projektantskim predračunom v
fazi PZI
• - sodelovanje z naročnikom pri izvedbi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih
del in izdelave pohištvene opreme in sicer najmanj v obsegu: pregled razpisne dokumentacije
vezan na tehnične pogoje in merila, strokovna ocena prejetih ponudb najmanj glede dokazovanja
ustreznosti, same ustreznosti in računske pravilnosti prejetih ponudb in sodelovanje z naročnikom
pri izbiri in morebitnih ostalih strokovnih vprašanj postopka (revizije, pojasnila itd.)

Čistopis razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani naročnika.Datum objave: 29.01.2018   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj namerava naročnik objaviti popravljene dokumente / obrazce / pogodbo?
lep pozdrav.

ODGOVOR

Vsi popravki dokumentacije so objavljeni na spletni strani naročnika.