Dosje javnega naročila 000158/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.876,33 EUR

JN000158/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2018
JN000158/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2018
JN000158/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2018
JN000158/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.04.2018
JN000158/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000158/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237925/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-945/2017-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2018   10:13


Številka:

430-945/2017-5
Oznaka JN: 7560-17-220094

Datum: 19.1.2018Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA


V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-945/2017-2, z dne 11.1.2018 za JN št 7560-17-220094, katerega predmet je: Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 16.01.2018 15:32

Tehnično poročilo gradbenih konstrukcij posreduje informacijo o prestavljivi jekleni (pod)konstrukciji in ab-elementih v popisu. Za strokovno ustrezno ponudbo ključavničarskih del prosimo, če posredujete še načrte, tloris in prerez kovinske konstrukcije. Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik objavlja Popravek Razpisne dokumentacije skupaj z želenimi načrti.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 17.01.2018 11:05

Naročniku predlagamo, da zniža referenco za kader za odgovornega vodjo del (OVD) in sicer, da se le-ta izkaže z vsaj 1 referenco kot OVD na objektu zahtevane vsebine (in ne z dvema referencama).
Ter da velja tudi 1 referenca z objekta , kjer je kader imenovan kot odgovorni vodja posameznih del t.j. za izgradnjo betonskega poligona za uporabnike z rolkami, rolerji, kolesi, obsega vsaj 250 m2: izvedba na licu mesta z uporabo tehnologije brizganja betona in izvedbe z montažnimi betonskimi elementi.
Upoštevamo dejstvo, da skate parki v betonu površine 250m2 v Sloveniji niso nekaj vsakdanjega, in sta 2 referenci za OVD takorekoč izjemni, ekskluzivni.
Z znižanjem števila referenc se še vedno ohranja vsebina zahtevane reference in težnja naročnika, da pridobi za izvajanje odgovornega vodjo del (OVD), ki je visoko usposobljen za izgradnjo betonskega poligona za uporabnike z rolkami, rolerji, kolesi, obsega vsaj 250 m2: izvedba na licu mesta z uporabo tehnologije brizganja betona in izvedbe z montažnimi betonskimi elementi.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Naročnik objavlja Popravek Razpisne dokumentacije, v kateri so spremenjene zahteve v točki 3. In 4. Pogoji za sodelovanje.VPRAŠANJE:
Datum prejema: 17.01.2018 14:04

Prosimo za pojasnilo 7.razna dela poz.6 Ključavnica za zaklep vrat. Ali potrebujejo naročnik/uporabnik oddaljen nadzor, upravljanje in koliko uporabnikov bo predvidoma vnesenih v sistem?
ODGOVOR:
Ponudniki naj predvidijo oddaljen nadzor in upravljanje. V sistem bo vnešenih do 10 ključev. Predvidi naj se možnost menjave ključev (storniranje obstoječega, dodaja novega ključa), ter tudi povečanje števila ključev (možnost naknadnega dokupa).VPRAŠANJE:
Datum prejema: 17.01.2018 14:24

Ali prav razumemo naročnika, da želi za 7.razna dela, poz.1 Oddaja v najem in vzdrževanje prenosne WC kabine za obdobje 2 let? Nekoliko nenavadno je, da pogodbena dela vključujejo proces, ki je daljši od pogodbenega roka. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Ponudniki naj ponudijo celovito storitev oddaje prenosne WC kabine v najem za specificirano obdobje. Pogodbena razmerja za najem bo naročnik uredil ob zaključku del in primopredaji objekta.VPRAŠANJE:
Datum prejema: 17.01.2018 20:12

Pozdravljeni

Zanima nas ali lahko predložimo kot izpolnjevanja pogoja OVD dve referenci odgovornega vodje posameznih del skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (velikost nad 250m2)?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik objavlja Popravek Razpisne dokumentacije, v kateri so spremenjene zahteve v točki 3. In 4. Pogoji za sodelovanje.