Dosje javnega naročila NMV2038/2015
Naročnik: ŠC SLOVENJ GRADEC 
Gradnje: Strojna inštalacijska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2038/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2015
NMV2929/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.05.2015
    NMV2038/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Strojna inštalacijska dela

Datum objave: 15. 4. 2015
Številka objave: NMV2038/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, Kontakt: Milica Stevanović, V roke: Milica Stevanović, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.
Tel. +386 28846500. Telefaks +386 28846506. E-pošta tajnistvo@sc-sg.si.
Internetni naslovi: http://www.sc-sg.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA IZVEDBO DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je Izvedba strojno instalacijskih del in pripadajočih gradbeno obrtniških del za projekt rekonstrukcija kotlovnice v objektu v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik.
Kratek opis:
- dela se bodo izvajala na objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti
- zamenja se kotel na kurilno olje z plinskim kondenzacijskim kotlom,
- rekonstruirajo se podpostaja, razdelilna postaja, izvede se nov dimniški priključek,
- dovod plina in plinska omarica,
- pripadajoča gradbeno obrtniška dela
- in digitalni obratovalni monitoring.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45214220 (Gradbena dela na srednji šoli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/5853-67500000099253285565/Razpisna
_dokumentacija_-_kotlovnica_Muta.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 5. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 5. 2015
Čas: 11:00
Kraj: V prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 27. 4. 2015
Čas: 14:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 4. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2929/2015, Gradnje: Strojna inštalacijska dela; datum objave: 25. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2015   12:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da so ponekod drugi teden planirani kolektivni dopusti, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Javni razpis je bil objavljen že 15.4.2015, prav tako vsa razpisna dokumentacija. V kolikor je ponudnik pravočasno pristopIl k pripravi ponudbe menimo, da ima dovolj časa, pa pripravi ponudbeno dokumentacijo, zato naročnika roka za predložitev ponudb ne bo podaljšal.

Datum objave: 24.04.2015   12:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

po odločitvi DRK Številka: 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik.
Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika. Namreč nesmiselno je nenehno zahtevati ista referenčna potrdila od istih investitorjev samo zaradi formalnih sprememb v obrazcih.
Prav tako pa je naročnik tudi dolžan avtentičnost in resničnost referenčnih potrdil preveriti in je ključno le, da ima ustrezne podatke o tem, kaj naj preverja.
Prosimo za potrditev predloga.


ODGOVOR:
Kot ustrezne bo naročnik štel tudi reference, ki bodo predložene na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor seveda ustrezajo vsem zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije.

Datum objave: 24.04.2015   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali lahko predložimo kopije že pridobljenih referenc?
2. Dokazilo banke o neblokiranosti imamo z datumom izstavitve 14.4.2015., ali je ustrezno?

ODGOVOR:
1.) Kot ustrezne bo naročnik štel tudi reference, ki bodo predložene na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor seveda ustrezajo vsem zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije.

2.) Zahteva naročnika je, da predmetna potrdila zajemajo obdobje od 15. 10. 2014 do 15. 4. 2015.